Механізм підвищення стійкості сідельного автопоїзда під час руху на поворотах дороги

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Механізм підвищення стійкості сідельного автопоїзда під час руху на поворотах дороги, що містить опорні плити тягача та напівпричепа з симетричними відносно повздовжньої осі секторними виступами і впадинами особливої форми по площині контакту та шворінь з кульовим прошарком у центральній частині (осі повороту) опорної плити напівпричепа для поєднання з опорною плитою тягача.

Текст

Реферат: Механізм підвищення стійкості сідельного автопоїзда під час руху на поворотах дороги містить опорні плити тягача та напівпричепа, шворінь з кульовим прошарком. UA 74653 U (12) UA 74653 U UA 74653 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до сідельного зчіпного пристрою тягача з напівпричепом. Аналоги корисної моделі нам не відомі. У всіх існуючих сідельних зчіпних пристроях тягача з напівпричепом опорні плити плоскі і нахил напівпричепа в сторону повороту відсутній, що при деяких швидкостях руху на повороті дороги за рахунок дії відцентрової сили приводить до порушення стійкості руху автопоїзда. Пропонується механізм підвищення стійкості та безпеки руху сідельного автопоїзда за рахунок застосування в конструкції зчіпного пристрою тягача з напівпричепом опорних плит з особливими фігурними формами, який забезпечує нахил напівпричепа в сторону повороту під час руху на повороті дороги. Опорні плити зчіпного пристрою поєднуються шворнем з кульовим шаром і виконані з фігурними виступами та впадинами, що дає можливість правій та лівій частині напівпричепа підніматись та опускатися на деяку висоту та нахиляти напівпричіп у сторону повороту і покращити стійкість та безпеку руху автопоїзда проти дії відцентрової сили. Наявність виступів та впадин на опорних плитах сідельного пристрою дає можливість опорній плиті тягача рухатись по колу навколо шворня відносно опорної поверхні плити напівпричепа і шворню та напівпричепу переміщатися на деякий кут у поперечній площині. Кут переміщення залежить від розмірів виступів та впадин на опорних плитах. Під час повороту тягача виступи однієї опорної плити сідельного пристрою тягача насуваються на виступи другої опорної плити напівпричепа і проходить піднімання на деяку висоту однієї сторони напівпричепа. В цей час одночасно друга сторона опорної плити з другою стороною напівпричепа опускається у впадини опорних плит сідельного пристрою тягача та напівпричепа, що приводить до нахилу напівпричепа в сторону повороту та підвищення стійкості і безпеки руху автопоїзду. Центральна частина опорних поверхонь плит сідельного пристрою не змінює своєї висоти і закріплена шворнем з кульовим шаром. У усіх 11 пунктах нижче наведених джерел інформації відсутні дані про механізм підвищення стійкості та безпеки руху сідельного автопоїзда за рахунок застосування в конструкції зчіпного пристрою тягача з напівпричепом опорних плит з особливими фігурними формами, що забезпечує нахил напівпричепа в сторону повороту під час руху на повороті дороги. Аналоги корисної моделі з використанням сідельного зчіпного пристрою з фігурними формами опорних плит нам не відомі. Задача корисної моделі - покращення стійкості та безпеки руху автопоїзда за рахунок застосування в сідельному зчіпному пристрої механізму підвищення стійкості з фігурними формами опорних плит тягача та напівпричепа і шворня з кульовим шаром. Поставлена задача вирішується тим, що механізм підвищення стійкості сідельного автопоїзда під час руху на поворотах дороги містить опорні плити тягача та напівпричепа з симетричними відносно повздовжньої осі секторними виступами і впадинами особливої форми по площині контакту та шворінь з кульовим прошарком у центральній частині (осі повороту) опорної плити напівпричепа для поєднання з опорною плитою тягача. За конструкцією механізм простий і має можливості з мінімальними затратами застосовуватись в конструкціях автопоїздів. Перелік фігур креслення: Фіг. 1. Загальний вигляд механізму підвищення стійкості сідельного автопоїзда за рахунок застосування конструкції зчіпного пристрою тягача з напівпричепом, який забезпечує нахил напівпричепа в сторону повороту під час руху на повороті дороги. На Фіг. 1 наведений сідельний зчіпний пристрій автопоїзда у статичному стані під час прямолінійного руху. Значення позначень Фіг. 1: 1 - лонжерон рами тягача; 2 - рама кріплення сідельного пристрою; 3 - кронштейн кріплення осі сідельного пристрою до рами; 4 - вісь; 5 - опорна плита тягача; 6 - напівпричіп; 7 - опорний поперечний лонжерон сідельного пристрою; Фіг. 2. Вид збоку опорної фігурної плити напівпричепа з кульовим шаровим шворнем механізму підвищення стійкості сідельного автопоїзда під час руху на повороті дороги за рахунок застосування конструкції зчіпного пристрою тягача з напівпричепом, що забезпечує нахил напівпричепа в сторону повороту. Значення позначень Фіг. 2: 6 - напівпричіп; 8 - шворінь з кульовим шаром; 9 - виступ опорної плити; 10 - впадина опорної плити; Н1 - глибина передніх впадин опорної плити; Н2 - висота виступів опорної плити; Н3 глибина задніх впадин опорної плити; Фіг. 3. Вид знизу опорної фігурної плити напівпричепа, шворня з кульовим шаром механізму підвищення стійкості сідельного автопоїзда під час руху на повороті дороги за рахунок застосування конструкції зчіпного пристрою тягача з напівпричепом, що забезпечує нахил напівпричепа в сторону повороту. 1 UA 74653 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Значення позначень Фіг. 3: 11 - рівнинна опорна поверхня опорної плити; 8 - шворінь; 12 передня впадина опорної поверхні; 9 - виступ опорної поверхні; 10 - впадина опорної поверхні; 13 - задня впадина, яка в два рази глибша за впадину 10; Фіг. 4. Вид збоку механізму підвищення стійкості сідельного автопоїзда з опорною фігурною плитою тягача під час руху на повороті дороги за рахунок застосування конструкції зчіпного пристрою тягача з напівпричепом, що забезпечує нахил напівпричепа в сторону повороту. Значення позначень Фіг. 4: 1 - лонжерон рами тягача; 2 - рама кріплення сідельного зчіпного пристрою; 3 - кронштейн кріплення сідельного пристрою; 4 - вісь; 5 - опорна плита тягача; 14 передня впадина опорної плити; 15 - виступ опорної плити; 16 - впадина опорної плити; 7 поперечний опорний лонжерон сідельного пристрою; Н4 - глибина передньої впадини опорної плити; Н5 - висота виступу опорної плити; Н6 - глибина задньої впадини опорної плити; Фіг. 5. Вид зверху опорної фігурної плити тягача механізму підвищення стійкості сідельного автопоїзда під час руху на повороті дороги за рахунок застосування конструкції зчіпного пристрою тягача з напівпричепом, що забезпечує нахил напівпричепа в сторону повороту. Значення позначень Фіг. 5: 5 - опорна плита тягача; 14 - впадина опорної плити, що у два рази глибша за впадину 17; 17 - впадина опорної плити передня; 4 - вісь; 15 - виступ опорної плити; 16 - задня впадина опорної плити. Принцип дії Під час прямолінійного руху фігурні виступи опорної плити тягача знаходяться у впадинах опорної плити напівпричепа, а фігурні виступи опорної плити напівпричепа знаходяться у впадинах опорної плити тягача, що забезпечує нормальне вертикальне положення автопоїзда. Під час повороту тягача ліворуч виступи правої частини опорної плити сідельного пристрою тягача насуваються на виступи правої частини опорної плити напівпричепа і права сторона напівпричепа піднімається на деяку висоту. В цей час одночасно ліва частина опорної плити напівпричепа опускається у впадини лівої опорної плити сідельного пристрою тягача та напівпричепа і ліва сторона напівпричепа опускається. Величина піднімання правої сторони напівпричепа дорівнює величині опускання лівої сторони напівпричепа. Центральна частина опорних плит сідельного пристрою не змінює своєї висоти. Все це приводить до нахилу напівпричепа в ліву сторону повороту та підвищення стійкості руху автопоїзда. При застосуванні у сідельному зчіпному пристрої опорних плит з такими формами, для порушення стійкості руху автопоїзда на повороту дороги відцентрова сила потрібна значно більша, ніж при використанні плоских опорних плит. Розмір виступів та впадин на опорних плитах залежить від заданої швидкості руху на повороту дороги. Аналогічно механізм діє під час повороту праворуч, але з нахилом напівпричепа у праву сторону. Джерела інформації: 1. Автомобілі. Навчальний посібник. / М.Ю. Основенко, В.П. Сахно, 1992. 2. Автомобілі. Основи конструкції, теорія. Навчальний посібник. / В.І. Сирота, В.П. Сахно, 2007. 3. Автомобиль. Анализ конструкции, элементы расчета. Учебник. / В.В. Осепчугов, А.К. Фрумкин. - М.:Машиностроение, 1989. - 304 с. 4. Автомобиль. Основы конструкции. Учебник. / Н.Н. Вишняков и другие. 5. Автомобілі. Тягово-швидкісні властивості та паливна економічність: Навч. посібник. / Сахно В.П., Безбородова Г.Б., Маяк М.М., Шарай С.М - К.: В-во "КВІЦ", 2004. - 174 с. 6. Автомобільні двигуни. Підручник. / Ф.І. Абрамчук, Ю.Ф. Гутаревич, К.Є. Долганов, І.І. Тимченко. - В-во Арістей, 2006. - 476 с. 7. Гібридні автомобілі. Монографія. / О.В. Баженов та інші. - ХНАДУ, 2008. - 327 с. 8. Краткий автомобильный справочник. - М.: Транспорт, 1985. - 220 с. 10. Основи конструкції автомобілів. Навчальний посібник. / В.І. Сирота. - В-во Арістей, 2006. - 280 с. 9. Основи конструкции автомобиля. Учебное пособие для ВУЗов. / Иванов A.M., Солнцев А.И., Гаевский В.В. и др. - изд. "За рулем", 2005. - 336 с. 10. Устройство автомобиля. Учебник. / Михайловский У.В., Серебряков К.Б., Тур У.Я. - М.: Машиностроение, 1987. - 352 с. 11. Програми самонавчання з вивчення конструкції та принципу дії елементів конструкції автомобіля. 2 UA 74653 U ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 5 Механізм підвищення стійкості сідельного автопоїзда під час руху на поворотах дороги, що містить опорні плити тягача та напівпричепа з симетричними відносно повздовжньої осі секторними виступами і впадинами особливої форми по площині контакту та шворінь з кульовим прошарком у центральній частині (осі повороту) опорної плити напівпричепа для поєднання з опорною плитою тягача. 3 UA 74653 U 4 UA 74653 U Комп’ютерна верстка В. Мацело Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 5

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Mechanism for increasing stability of bolster truck train at roadcornering

Автори англійською

Kovalchuk Hryhorii Oleksiiovych, Sakhno Volodymyr Prokhorovych, Poliakov Viktor Mykhailovych

Назва патенту російською

Механизм повышения устойчивости седельного автопоезда при движении на поворотах дороги

Автори російською

Ковальчук Григорий Алексеевич, Сахно Владимир Прохорович, Поляков Виктор Михайлович

МПК / Мітки

МПК: B62D 53/00, B60D 1/00

Мітки: поворотах, підвищення, стійкості, дороги, автопоїзда, механізм, сідельного, руху

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/7-74653-mekhanizm-pidvishhennya-stijjkosti-sidelnogo-avtopozda-pid-chas-rukhu-na-povorotakh-dorogi.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Механізм підвищення стійкості сідельного автопоїзда під час руху на поворотах дороги</a>

Подібні патенти