Номер патенту: 73926

Опубліковано: 10.10.2012

Автор: Макаров Костянтин Григорович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб виготовлення сітки з дроту, який включає подачу в робочу зону на заданій один від одного відстані подовжніх дротів з подальшим їх з'єднанням з поперечною ланкою в місцях їх перехрещення, який відрізняється тим, що поперечну ланку дротяної сітки утворюють з дротяних скоб, кожну з яких в місцях перехрещення з подовжнім дротом сполучають шляхом навивання на нього кінця згаданої дротяної скоби не менше, ніж в півтора витка з кроком рівним товщині дроту, при цьому витки навивання на подовжньому дроті подальшої дротяної скоби навивають між витками попередньої дротяної скоби.

2. Спосіб виготовлення дротяної сітки за п. 1, який відрізняється тим, що дротяними скобами сполучають подовжні дроти попарно.

3. Спосіб виготовлення дротяної сітки за пп. 1, 2, який відрізняється тим, що відстань між подовжніми дротами збільшують по мірі наближення до крайнього подовжнього дроту.

4. Спосіб виготовлення дротяної сітки за пп. 1, 2, 3, який відрізняється тим, що в подовжніх дротах виконують подовжньо-поперечний вигин.

5. Спосіб виготовлення дротяної сітки за пп. 1, 2, 3, 4, який відрізняється тим, що як дріт використовують дріт з антикорозійного матеріалу або дріт з антикорозійним покриттям.

Текст

Реферат: Спосіб виготовлення сітки з дроту включає подачу в робочу зону на заданій один від одного відстані подовжніх дротів з подальшим їх з'єднанням з поперечною ланкою в місцях їх перехрещення. Поперечну ланку дротяної сітки утворюють з дротяних скоб, кожну з яких в місцях перехрещення з подовжнім дротом сполучають шляхом навивання на нього кінця згаданої дротяної скоби не менше ніж в півтора витка з кроком, рівним товщині дроту, при цьому витки навивання на подовжньому дроті подальшої дротяної скоби навивають між витками попередньої дротяної скоби. UA 73926 U (54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ СІТКИ З ДРОТУ UA 73926 U UA 73926 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до виробництва сітки, призначеної для використовування як засобу для забезпечення безпеки в різних областях діяльності людини, переважно при розведенні і охороні тварин, для огорожі вольєрів мисливських господарств, лісництв, заповідників і заказників. Відомий спосіб виготовлення сітки, що використовується при виробництві сітки з дроту фірми «Аксоїд» (www.aksoid.ru). Проте сітка виробництва фірми «Аксоїд» недостатньо надійна для огорожі заповідників і заказників, де розводять крупних тварин, оскільки тварини, наскакуючи на них і упираючись в них рогами, розривають сітки, особливо уразливі бувають місця кріплення комірок. Також відомий спосіб виготовлення дротяної сітки по патенту РФ № 99124812А, МПК7 E02D 17/20, (86), заявка РСТ: СН 99/00044 (02.02.1999р.), публікація РСТ: WO 99/43894 (02.09.1999), (71), заявник(и): ФАТЦЕР АГ (СН), який включає подачу в робочу зону дротів з подальшим їх з'єднанням. На відміну від заявленої корисної моделі сітка сплетена з одиночних спіралеподібних зігнутих дротів і утворює прямокутну діагональну сітку з ромбоподібними осередками і тривимірну матрацоподібну структуру, а дроти пружно сполучені попарно один з одним на своїх кінцях петлями. При цьому комірки утворені скручуванням цих дротів між собою. Сітка, виготовлена згідно з приведеним способом, володіє добрими експлуатаційними властивостями і призначена для роботи в тяжких умовах, але вона дуже дорога. Через дорожнечу даної сітки задача, поставлена в основу корисної моделі, не розв'язується. Найближчим аналогом до заявленої корисної моделі за сукупністю ознак і очікуваному технічному результату є спосіб виготовлення сітки з дроту, що використовується при виробництві дротяної сітки, по патенту RU № 108706 U1, МПК А01К 3/00 (2006.01), дата початку відліку терміну дії патенту: дата подачі заявки: 14.02.2011р., опубліковано: 27.09.2011р., який включає подачу в робочу зону на заданій один від одного відстані подовжніх дротів з подальшим їх з'єднанням з поперечною ланкою в місцях їх перехрещення. На відміну від заявленої корисної моделі дротяну сітку виконують плетенням з корозійностійких дротів, причому в місцях перетину подовжніх і поперечних дротів закріплені скоби, які створюють вузол за допомогою навивання кожного кінця скоби на поперечний дріт і навивання обох кінців скоби на подовжній дріт. Недоліком приведеного способу є його нетехнологічність. Обумовлено це тим, що закріплення скоб ведеться окремим циклом, що вимагає великих витрат часу. Крім того, виконання скоб у вигляді окремих елементів, якими закріплюють заздалегідь розміщені в робочій зоні подовжні і поперечні дроти, вимагає додаткових витрат дроту, що здорожує сітку. Крім того, в приведеній сітці в місцях перехрещення подовжнього і поперечного дротів жорстке з'єднання відсутнє, тобто з'єднання між ними забезпечується тільки скобою. Таке з'єднання при дії на них динамічними навантаженнями не виключає зсув дротів в місцях їх перехрещення один щодо одного і проковзування скоби щодо них, що може привести до зміни форми комірок. Унаслідок недостатньої надійності даної сітки, не технологічності її виготовлення і дорожнечі, поставлена заявленою корисною моделлю задача не вирішується. В основу корисної моделі поставлена задача удосконалити спосіб виготовлення сітки з дроту, шляхом скорочення операцій і порядку їх виконання з використанням нових засобів, спростити спосіб виготовлення сітки, забезпечити його технологічність, і за рахунок цього, понизити собівартість сітки з дроту, забезпечити її надійність, поліпшити експлуатаційні властивості і розширити асортимент сіток. Задача вирішується тим, що в способі виготовлення сітки з дроту, який включає подачу в робочу зону на заданій один від одного відстані подовжніх дротів з подальшим їх з'єднанням з поперечною ланкою в місцях їх перехрещення, згідно з корисною моделлю, поперечну ланку дротяної сітки утворюють з дротяних скоб, кожну з яких в місцях перехрещення з подовжнім дротом сполучають шляхом навивання на нього кінця згаданої дротяної скоби не менше ніж в півтора витка з кроком рівним, товщині дроту, при цьому витки навивання на подовжньому дроті подальшої дротяної скоби навивають між витками попередньої дротяної скоби. Згідно з корисною моделлю, в способі виготовлення дротяної сітки, дротяними скобами сполучають подовжні дроти попарно. Згідно з корисною моделлю, в способі виготовлення дротяної сітки, відстань між подовжніми дротами збільшують по мірі наближення до крайнього подовжнього дроту. Згідно з корисною моделлю, в способі виготовлення дротяної сітки в подовжніх дротах виконують подовжньо-поперечний вигин. Згідно з корисною моделлю, в способі виготовлення дротяної сітки, як дріт використовують дріт з антикорозійного матеріалу або дріт з антикорозійним покриттям. 1 UA 73926 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Завдяки тому, що поперечну ланку дротяної сітки утворюють з дротяних скоб, кожну з яких в місцях перехрещення з подовжнім дротом сполучають шляхом навивання на нього кінця згаданої дротяної скоби не менше, ніж в півтора витка з кроком рівним товщині дроту, при цьому витки навивання на подовжньому дроті подальшої дротяної скоби навивають між витками попередньої дротяної скоби, створена недорога і надійна дротяна сітка, здатна витримати удари крупних тварин. Досягнута при цьому технологічність способу виготовлення сітки з дроту дозволила понизити собівартість сітки, підвищити її надійність, поліпшити експлуатаційні властивості і розширити асортимент сіток. Суть корисної моделі пояснюється кресленнями, де на: фіг. 1 - фрагмент загального виду сітки з дроту (вид зверху); фіг. 2 - сітка з дроту (вид В); фіг. 3 - сітка з дроту в перерізі по А-А; фіг. 4 - сітка з дроту в перерізі по В-В. Відомості, що підтверджують можливість промислового використання способу виготовлення сітки з дроту. Для виготовлення сітки 1 з дроту використовують автоматизовані машини, призначені для плетення сіток з дроту, за допомогою яких в робочу зону заздалегідь подають на заданій один від одного відстані подовжні дроти 2. Після чого за допомогою виконавчих механізмів машини на певній відстані один від одного формують поперечну ланку, яку утворюють з окремих дротяних скоб 3. При цьому кожну дротяну скобу 3 в місцях перехрещення з подовжнім дротом 2 сполучають шляхом навивання на нього кінця згаданої дротяної скоби 3 не менше, ніж в півтора витка 4 з кроком 5 рівним товщині дроту, а витки 6 на згаданому подовжньому дроті 2 подальшої дротяної скоби 3 навивають між витками 4 попередньої дротяної скоби 3. Залежно від технологічних можливостей виконавчих механізмів автоматизованої машини для плетення сіток з дроту, поперечну ланку з дротяних скоб формують безпосередньо в робочій зоні. При цьому в робочу зону подають поперечні дроти, вільні кінці яких навивають на крайні подовжні дроти, і, досягши поперечним дротом в процесі його подачі місця перехрещення з подовжнім дротом 2, його навивають на подовжній дріт не менше ніж на півтора витка 4 з кроком 5 рівним товщині дроту, потім його відсікають. Таким чином утворюють скобу 3, за допомогою якої на початковому етапі сполучають крайню з суміжною їй подовжніми дротами 2. Після відрізки поперечного дроту його вільний кінець навивають на цей же подовжній дріт 2, тільки витки 6 на згаданий дріт навивають між витками 4 попередньої дротяної скоби 3. Подальшу скобу виконують аналогічним чином до досягнення протилежного крайнього подовжнього дроту 2. Таким чином, формують поперечну ланку, що складається з сукупності дротяних скоб 3, якими послідовно сполучають попарно подовжні дроти. Залежно від призначення сітки 1, зокрема для огорожі заповідників і заказників, в якій експлуатаційна надійність сітки потрібна в основному в її нижній частині, відстань між подовжніми дротами збільшують по мірі наближення до верхнього крайнього подовжнього дроту 2. Для збільшення жорсткості сітки в окремо взятих або у всіх подовжніх дротах 2 виконують подовжньо-поперечний вигин 7. Сітку 1 виготовляють в основному з дроту з антикорозійного матеріалу або дроту з антикорозійним покриттям. Виготовлена пропонованим способом сітка з дроту пройшла промислові випробування, результати яких підтвердили її надійність і добрі експлуатаційні властивості. В даний час дана сітка ТУ У 28.7-31122890-002:2008 знайшла широке застосування в різних галузях діяльності людини з метою забезпечення безпеки людини переважно при розведенні і охороні тварин. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 50 55 1. Спосіб виготовлення сітки з дроту, який включає подачу в робочу зону на заданій один від одного відстані подовжніх дротів з подальшим їх з'єднанням з поперечною ланкою в місцях їх перехрещення, який відрізняється тим, що поперечну ланку дротяної сітки утворюють з дротяних скоб, кожну з яких в місцях перехрещення з подовжнім дротом сполучають шляхом навивання на нього кінця згаданої дротяної скоби не менше ніж в півтора витка з кроком, рівним товщині дроту, при цьому витки навивання на подовжньому дроті подальшої дротяної скоби навивають між витками попередньої дротяної скоби. 2. Спосіб виготовлення дротяної сітки за п. 1, який відрізняється тим, що дротяними скобами сполучають подовжні дроти попарно. 3. Спосіб виготовлення дротяної сітки за пп. 1, 2, який відрізняється тим, що відстань між подовжніми дротами збільшують по мірі наближення до крайнього подовжнього дроту. 2 UA 73926 U 4. Спосіб виготовлення дротяної сітки за пп. 1, 2, 3, який відрізняється тим, що в подовжніх дротах виконують подовжньо-поперечний вигин. 5. Спосіб виготовлення дротяної сітки за пп. 1, 2, 3, 4, який відрізняється тим, що як дріт використовують дріт з антикорозійного матеріалу або дріт з антикорозійним покриттям. 3 UA 73926 U 4 UA 73926 U Комп’ютерна верстка І. Скворцова Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 5

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for manufacturing wire mesh

Автори англійською

Makarov Kostiantyn Hryhorovych

Назва патенту російською

Способ изготовления проволочной сетки

Автори російською

Макаров Константин Григорьевич

МПК / Мітки

МПК: B21F 27/00, A01K 3/00

Мітки: виготовлення, спосіб, сітки, дроту

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/7-73926-sposib-vigotovlennya-sitki-z-drotu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб виготовлення сітки з дроту</a>

Подібні патенти