Номер патенту: 72035

Опубліковано: 10.08.2012

Автор: Панюта Антон Олегович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Роликові ковзани, що складаються з двох однакових ковзанів, кожен із них містить раму (1), ведучі кільця (2), допоміжні кільця (3), ведучі кулі (4), допоміжні кулі (5), дуги-фіксатори (6), гальмівні дуги (7), гвинтоподібні пружини (8), тіла кочення (9) та фіксаційні ремені (11) для ніг (10), які відрізняються тим, що в основі рами (1) лежить прямокутник, із коротшими сторонами якого нерухомо пов'язані ведучі кільця (2), усередині яких знаходяться ведучі кулі (4), а з довшими - допоміжні кільця (3), усередині яких знаходяться допоміжні кулі (5).

2. Роликові ковзани за п. 1, які відрізняються тим, що ведучі (2) та допоміжні (3) кільця складаються з трьох частин - додаткових кілець, два з яких мають однаковий радіус, менший за радіус третього, яке знаходиться між двома іншими, які в розгортці мають форму жолоба, усередині якого знаходяться тіла кочення (9) кульки-підшипники.

3. Роликові ковзани за п. 2, які відрізняються тим, що ведучі (4) та допоміжні кулі (5) вільно повертаються на 360 градусів у будь-якому напрямі всередині кілець, незалежно від положення останніх, що дає змогу спортсмену повертатися разом із ковзанами навколо самого себе на площині дорожнього покриття під час руху на них без утрати швидкості.

4. Роликові ковзани за п. 1, які відрізняються тим, що допоміжні кільця (3) разом із допоміжними кулями (5) мають змогу рухатися у площині, що є перпендикулярною водночас до довшої сторони рами й до дорожнього покриття, у напрямі дорожнього покриття та від нього.

5. Роликові ковзани за п. 4, які відрізняються тим, що у місцях кріплення допоміжних кілець (3) до рами (1) знаходяться пов'язані з останніми гвинтоподібні пружини (8), що повертають допоміжні кільця (3) у вихідне положення у разі їх відхилення від нього.

6. Роликові ковзани за п. 1, які відрізняються тим, що гальмівні дуги (7), які прилаштовані до рами (1) у місцях кріплення допоміжних кілець (3) по одній на кільце, мають змогу рухатися у тій же площині, що й допоміжні кільця (3), та наявні для здійснення процесів гальмування та зміни напряму руху ковзанів.

7. Роликові ковзани за п. 6, які відрізняються тим, що у місцях кріплення гальмівних дуг (7) до рами (1) знаходяться пов'язані з останніми гвинтоподібні пружини (8), що повертають гальмівні дуги (7) у вихідне положення у разі їх відхилення від нього.

8. Роликові ковзани за п. 1, які відрізняються тим, що їх можна використовувати на різних типах дорожнього покриття подібно до гірських лиж, а при розміщенні обох ніг спортсмена на одному ковзані - до сноуборду.

Текст

Реферат: UA 72035 U UA 72035 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до спортивного інвентарю для дорослих та дітей, а також до засобів транспорту для пересування по різним типам дорожнього покриття. Класичні ролики [номер міжнародної публікації WO/1998/046318 від 1998-10-22] складаються з двох ковзанів, кожен із яких являє собою чобіт, у якому розміщується нога, прикріплену до нього раму для коліс, та, власне, колеса, яких найчастіше є чотири. При їзді на таких роликових ковзанах спортсмен, відштовхуючись однією ногою за допомогою коліс убік, приводить другий ковзан у рух і ним же задає напрям пересування. Катання на таких роликах приносить багато задоволення, адже на них можна досягнути високої швидкості та виконувати різні трюки. Недоліком таких ковзанів є відносно низька маневреність, яка дозволяє виконувати лише повороти, що мають досить великий радіус, особливо на високій швидкості, через те, що в роликах використовується колесо, яке фактично є двовимірним тілом - кругом, що дозволяє рухатися в обмеженій площині. Іншим недоліком є недосконала система гальмування. Найближчою до корисної моделі, що заявляється, за технічною суттю, призначенням і результатом, що досягається, є конструкція роликових ковзанів [номер міжнародної публікації WO 92/05845 від 1992-04-16], що має чобіт, колесо сферичного типу та гальмівні кулі, підтримуючі колеса та гальма. Ковзан за допомогою ведучої кулі вільно повертається навколо своєї вертикальної осі по площині дороги, маючи кращі характеристики маневреності по відношенню до класичних роликів. Недоліком таких ковзанів є конструкція та розташування кріплень гальмівних куль та ведучої кулі, що значно ускладнює балансування спортсмена на кулі й керування ковзанами. Також на таких роликах дуже важко розганятися з місця та гальмувати через складність балансування. Задачею корисної моделі є підвищення маневреності та розробки способу ефективного гальмування ковзанів, а також надання властивостей, які дозволять використовувати ковзани на різних типах дорожнього покриття, на асфальті наприклад, подібно як до гірських лиж, так і до сноуборду на сніговому покриві, що надасть моделі якісно нових властивостей та зробить її використання зручнішим і захопливішим. Поставлена задача вирішується тим, що роликові ковзани "Ареа Сферекс" складаються з двох однакових ковзанів, кожен із яких має раму, ведучі кулі, допоміжні кулі, ведучі кільця, допоміжні кільця, дуги-фіксатори, гальмівні дуги, гвинтоподібні пружини та фіксаційні ремені для ніг. Відповідно до корисної моделі, рама, на якій розміщується нога спортсмена та закріплюється там за допомогою ременів, може мати довільну фігурну форму, в основі якої лежить прямокутник, до коротших сторін якого нерухомо прикріплені ведучі кільця, що виступають продовженням рами, тобто знаходяться із нею в одній площині. Усередині кожного ведучого кільця знаходиться ведуча куля. Кулі по суті є колесами, що мають сферичну форму, за допомогою яких ковзани приводяться в рух. Ведучі та допоміжні кулі відрізняються лише розміром: ведучі кулі мають на порядок більший діаметр. Оскільки куля є зображенням круга у тривимірному просторі, то має по відношенню до круга більше властивостей. Так колесо може рухатися лише вперед чи назад, а для зміни напряму руху його потрібно або нахиляти до землі під час його руху, або повертати навколо самого себе. У той же час куля рухається в будь-якому напрямі, довільно змінюючи його в будь-який момент часу без значних додаткових зусиль завдяки своїй формі. Кількість ведучих та допоміжних куль є довільною, починаючи від двох одиниць, та є парною. Кожне ведуче кільце складається з трьох частин, кожна з яких є додатковим кільцем. Між кожним додатковими кільцем та ведучою кулею знаходяться маленькі кульки-підшипники, які виступають тілами кочення, що й забезпечують обертання ведучих куль усередині ведучих кілець. У розгорнутому вигляді додаткові кільця мають форму жолоба, у якому й знаходяться тіла кочення. Перше додаткове кільце знаходиться у такому положенні по відношенню до ведучої кулі, що радіус перерізу цієї кулі, який відтинає площина, де перебуває перше додаткове кільце, дорівнює радіусу самої ведучої кулі; тобто перше додаткове кільце знаходиться на своєрідному екваторі ведучої кулі. Його радіус дорівнює сумі радіуса ведучої кулі та діаметра тіла кочення. Інші два додаткових кільця знаходяться на рівнозначних відстанях від першого, які не перевищують радіуса ведучої кулі, над першим додатковим кільцем і під ним, паралельно до останнього, їхні радіуси дорівнюють сумі радіуса перерізу ведучої кулі площиною, у якій знаходиться кожне додаткове кільце та діаметра тіла кочення. Усі три додаткових кільця є нерухомо пов'язаними та в сукупності становлять єдиний елемент ведуче кільце. Саме така конструкція ведучого кільця забезпечує надійну фіксацію та обертання ведучих куль усередині ведучих кілець. Кількість ведучих кілець відповідає кількості ведучих куль; якщо вона перевищує дві одиниці, то ведучі кільця розташовуються одне за одним уздовж 1 UA 72035 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 прямої, що є паралельною довшій стороні рами. Саме таке розміщення ведучих кілець дозволяє опустити центр ваги спортсмена, що покращує стійкість та здатність останнього до балансування. Із метою часткового перенесення ваги спортсмена з ведучих кілець, яка розподіляється між останніми, на інші елементи, у корисній моделі можливе використання дуг-фіксаторів, що повторюють форму ведучих куль та кріпляться нерухомо по одному до кожного ведучого кільця так, що знаходяться над ведучими кулями у площині, що є одночасно перпендикулярною до площини, у якій знаходяться ведучі кільця та паралельною до коротшої сторони прямокутника рами. Допускаються й інші способи розташування дуг-фіксаторів. Дуга-фіксатор має подібну будову до першого додаткового кільця ведучих кілець - у розгортці є жолобом, у якому знаходяться тіла кочення. До довших сторін рами кріпляться допоміжні кільця, які мають таку ж конструкцію, як і ведучі кільця, але мають радіус відповідного допоміжним кулям розміру. Кількість допоміжних кілець відповідає кількості допоміжних куль; якщо кількість перевищує дві одиниці, то допоміжні кільця розташовуються одне за одним уздовж довшої сторони прямокутника рами. Допоміжні кільця також виступають продовженням рами та закріплені так, що знаходяться між ведучими кільцями. Також вони разом із допоміжними кулями можуть рухатися у площині, що є перпендикулярною водночас до довшої сторони рами й до дорожнього покриття, у напрямі до останнього та від нього. У місці кріплення кожного допоміжного кільця знаходиться гвинтоподібна пружина, пов'язана з ним. При початковому положенні допоміжного кільця пружина знаходиться у стані спокою. Як тільки допоміжне кільце починає рух у напрямі до дорожнього покриття чи від нього, воно обертає пружину, заводячи її та надаючи запас потенціальної енергії. Як тільки сила, що діє на допоміжне кільце, зникає, пружина повертає його у вихідне положення. Рух допоміжного кільця у вищезазначених напрямах обмежується силою пружності пружини - кільце може рухатися доти, поки не заведе пружину до її граничного значення. Гальмівні дуги мають будову, подібну до дуг-фіксаторів, але в розгортці є не жолобами, а пластинами. Вони прилаштовуються одним зі своїх кінців до рами в місці кріплення допоміжних кілець по одній на кожне допоміжне кільце так, що знаходяться над допоміжними кулями, та наявні в корисній моделі для здійснення процесу гальмування за допомогою сили тертя, що виникає при контакті між дугами та кулями. Вони також можуть рухатися у тій же площині, що й допоміжні кільця й кулі. У місці кріплення кожної гальмівної дуги також знаходиться одна гвинтоподібна пружина, яка пов'язана з дугою та має дещо більшу силу пружності, ніж пружини допоміжних кілець, але виконує таку ж функцію. При початковому положенні дуг між ними та допоміжними кулями знаходиться вільний простір, що дає змогу допоміжним кільцям разом із кулями при прямуванні до гальмівних дуг деякий час рухатися вільно, не торкаючись останніх. При дотиканні допоміжної кулі до гальмівної дуги вона штовхає дугу в тому ж напрямі, у якому рухалася, причому пружина в місці кріплення гальмівної дуги поводить себе так само, як і пружини допоміжних кілець. У той же час дуги щільно прилягають до допоміжних куль, починаючи від того боку допоміжного кільця, що є ближчим до місця кріплення дуги, через те, що сила пружності пружини в місці кріплення гальмівної дуги більша за силу пружності пружини допоміжного кільця і допоміжна куля всередині останнього взаємодіє із гальмівною дугою, тиснучи на неї. Завдання підвищення маневреності досягається в корисній моделі завдяки тому, що вона приводиться в рух кулями через тертя кочення. На відміну від класичних роликів, у яких напрямок обертання коліс обмежений площиною, перпендикулярною до поверхні пересування (уперед-назад), кулі ковзанів можуть обертатися в усіх напрямах, незалежно від швидкості та кута нахилу ковзанів по відношенню до землі. Це дає змогу спортсмену повертатися разом із ковзанами навколо своєї осі на 360 градусів під час руху по дорожньому покриттю без утрати швидкості. На фіг. 1 зображено вид збоку одного із двох роликових ковзанів корисної моделі, що є абсолютно однаковими. Нога спортсмена 10 закріплюється на рамі 1 за допомогою ременів 11. До коротших сторін рами кріпляться ведучі кільця 2, усередині яких знаходяться ведучі кулі 4. До довших сторін рами прилаштовано допоміжні кільця 3, усередині яких знаходяться допоміжні кулі 5. До ведучих кілець 2 кріпляться дуги-фіксатори 6, що знаходяться над ведучими кулями 4. У місці кріплення до рами 1 допоміжних кілець 3 знаходяться гальмівні дуги 7. На фіг. 2 зображено вид зверху одного із двох роликових ковзанів корисної моделі. На ній зображено ті ж елементи, що є присутніми на фіг. 1, за винятком ноги спортсмена та ременів, які тримають останню закріпленою на рамі (ці елементи позначені на фіг. 1 цифрами 10 та 11 відповідно). Також на фіг.2 зображені тіла кочення - кульки-підшипники 9, які знаходяться між 2 UA 72035 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 ведучими кулями та ведучими кільцями й дугами-фіксаторами та між допоміжними кулями та допоміжними кільцями. У місцях кріплення допоміжних кілець і гальмівних дуг знаходяться гвинтоподібні пружини 8. Спортсмен на ковзанах розганяється наступним чином: стоячи на ковзанах, однією ногою він нахиляє один із них у бік внутрішньої сторони стопи таким чином, що допоміжні кулі 5 із цього боку починають торкатися дорожнього покриття та гальмівних дуг 7. Унаслідок цього допоміжні кулі 5 є заблокованими й не можуть вільно обертатися всередині допоміжних кілець 3. Цією ж ногою спортсмен відштовхується блокованими допоміжними кулями 5 від дорожнього покриття у бажаному напрямі, а другий ковзан з іншою ногою, тим часом, починає рух у тому ж напрямі. Далі спортсмен виконує ті ж дії, міняючи ноги почергово. Процес гальмування ковзанів відбувається схожим чином до того, як це відбувається на гірських лижах. Спортсмен за допомогою своїх ніг нахиляє ковзани вбік до положення, за якого допоміжні кулі 5 з відповідних боків починають торкатися дорожнього покриття й обертатися. Оскільки вони знаходяться у кільцях 3, що закріплені рухомо, допоміжні кулі 5 лишаються в нерухомому положенні відносно дороги й разом із кільцями 3 починають рух відносно рами 1 по обмеженій кріпленнями кілець траєкторії до гальмівних дуг 7, коли спортсмен продовжує нахиляти ковзани. У певний момент часу допоміжні кулі 5 починають дотикатися до гальмівних дуг 7, що спричинює вповільнення їх обертання через силу тертя. Чим більшим є кут нахилу ковзанів до дорожнього покриття, тим більшою є сила тертя, що виникає між допоміжними кулями 5 й гальмівними дугами 7. У момент часу, коли допоміжні кулі 5 дотикаються до дорожнього покриття, ковзани продовжують рух, маючи вже, як мінімум, на одну більше точку опори, у залежності від кількості допоміжних куль, якою й виступає саме допоміжна куля або кулі відповідно. Коли починається процес гальмування, ведучі кулі 4 не зазнають ніякого впливу з боку зовнішніх сил, на відміну від допоміжних куль 5, а отже мають більшу швидкість обертання. Як наслідок, ведучі кулі 4 переміщуються відносно дорожнього покриття швидше за допоміжні кулі 5, а оскільки обидва типи куль пов'язані між собою в одне тіло, то ковзани починають повертатися навколо осі, що є перпендикулярною до дорожнього покриття, у бік допоміжних куль, що торкаються останнього. Процес обертання продовжується до часу, допоки ковзани не повернуться на 90 градусів відносно початкового напряму руху або доти, доки спортсмен не припинить процес гальмування ковзанів. Гальмування триває до повної зупинки ковзанів, або доти, доки допоміжні кулі 5 торкаються гальмівних дуг 7. Також використання куль дає змогу швидше виконувати повороти під гострими кутами та міняти напрямок руху. Це досягається завдяки тому, що при проходженні повороту одночасно починається й процес гальмування: спортсмен нахиляється вбік, причому допоміжні кулі 5 ковзанів починають торкатися дорожнього покриття. Як було описано вище, унаслідок цього ковзани починають повертатися у бік допоміжних куль, що торкаються дорожнього покриття, змінюючи свій напрям руху в бік власного обертання. У той же час ведучі кулі 4, які вільно обертаються всередині ведучих кілець 2, продовжують обертання в напрямі, у якому рухалися ковзани до початку гальмування. Унаслідок цього ковзани за інерцією частково продовжують рух у вищезгаданому напрямі, поступово повертаючись до нього боком та гальмуючи. Завдяки цьому ковзани плавно долають повороти, ковзаючи по дорожньому покриттю неначе по крижаній ковзанці. Допоміжні кулі разом із допоміжними кільцями, пружинами та гальмівними дугами захищають ноги спортсмена від травм: пружини та гальмівні дуги обмежують максимально можливий кут нахилу стопи спортсмена, що нахиляється разом із рамою ковзанів під час гальмування, по відношенню до його гомілки, надаючи змогу уникнути розтягнення зв'язок чи навіть перелому ноги. Це дає змогу обійтися без використання спеціальних фіксуючих ногу чобіт, які є складовою частиною традиційних роликових ковзанів та роблять їх використання важчим та незручним, а вартість виготовлення - більшою. Корисну модель можливо використовувати подібно до сноуборду, якщо розмістити обидві ноги на одному ковзані. Другий ковзан при цьому не задіяний, а всі якості корисної моделі при такому її використанні зберігаються; процеси гальмування й зміни траєкторії руху виконуються так само, але роликові ковзани "Ареа Сферекс" повинні мати раму таких розмірів та форми, щоб спортсмен мав змогу розмістити на ній обидві ноги в разі використання корисної моделі способом, що описаний вище. Саме таке вдосконалення конструкції класичних роликів дозволяє отримати корисну модель із новими якісними властивостями, які дозволяють зробити катання на ковзанах по різним типам дорожнього покриття подібним до катання на гірських лижах по снігу. 60 3 UA 72035 U ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 5 10 15 20 25 30 1. Роликові ковзани, що складаються з двох однакових ковзанів, кожен із них містить раму (1), ведучі кільця (2), допоміжні кільця (3), ведучі кулі (4), допоміжні кулі (5), дуги-фіксатори (6), гальмівні дуги (7), гвинтоподібні пружини (8), тіла кочення (9) та фіксаційні ремені (11) для ніг (10), які відрізняються тим, що в основі рами (1) лежить прямокутник, із коротшими сторонами якого нерухомо пов'язані ведучі кільця (2), усередині яких знаходяться ведучі кулі (4), а з довшими - допоміжні кільця (3), усередині яких знаходяться допоміжні кулі (5). 2. Роликові ковзани за п. 1, які відрізняються тим, що ведучі (2) та допоміжні (3) кільця складаються з трьох частин - додаткових кілець, два з яких мають однаковий радіус, менший за радіус третього, яке знаходиться між двома іншими, які в розгортці мають форму жолоба, усередині якого знаходяться тіла кочення (9) кульки-підшипники. 3. Роликові ковзани за п. 2, які відрізняються тим, що ведучі (4) та допоміжні кулі (5) вільно повертаються на 360 градусів у будь-якому напрямі всередині кілець, незалежно від положення останніх, що дає змогу спортсмену повертатися разом із ковзанами навколо самого себе на площині дорожнього покриття під час руху на них без утрати швидкості. 4. Роликові ковзани за п. 1, які відрізняються тим, що допоміжні кільця (3) разом із допоміжними кулями (5) мають змогу рухатися у площині, що є перпендикулярною водночас до довшої сторони рами й до дорожнього покриття, у напрямі дорожнього покриття та від нього. 5. Роликові ковзани за п. 4, які відрізняються тим, що у місцях кріплення допоміжних кілець (3) до рами (1) знаходяться пов'язані з останніми гвинтоподібні пружини (8), що повертають допоміжні кільця (3) у вихідне положення у разі їх відхилення від нього. 6. Роликові ковзани за п. 1, які відрізняються тим, що гальмівні дуги (7), які прилаштовані до рами (1) у місцях кріплення допоміжних кілець (3) по одній на кільце, мають змогу рухатися у тій же площині, що й допоміжні кільця (3), та наявні для здійснення процесів гальмування та зміни напряму руху ковзанів. 7. Роликові ковзани за п. 6, які відрізняються тим, що у місцях кріплення гальмівних дуг (7) до рами (1) знаходяться пов'язані з останніми гвинтоподібні пружини (8), що повертають гальмівні дуги (7) у вихідне положення у разі їх відхилення від нього. 8. Роликові ковзани за п. 1, які відрізняються тим, що їх можна використовувати на різних типах дорожнього покриття подібно до гірських лиж, а при розміщенні обох ніг спортсмена на одному ковзані - до сноуборду. 4 UA 72035 U Комп’ютерна верстка А. Крижанівський Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 5

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Area spherex roller skates

Автори англійською

Paniuta Anton Olehovych

Назва патенту російською

Роликовые коньки "ареа сферекс"

Автори російською

Панюта Антон Олегович

МПК / Мітки

МПК: A63C 17/00

Мітки: ареа, ковзани, сферекс, роликові

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/7-72035-rolikovi-kovzani-area-sfereks.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Роликові ковзани “ареа сферекс”</a>

Подібні патенти