Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Безпечна бритва, що містить лезовий корпус з щонайменше одним лезом і ручку, що зв'язані між собою, яка відрізняється тим, що лезовий корпус з щонайменше одним лезом розташований під кутом до осі обертання ручки.

2. Бритва за п. 1, яка відрізняється тим, що лезовий корпус з щонайменше одним лезом розташований під кутом 30-60 градусів до осі обертання ручки і зв'язаний з ручкою монолітно.

3. Бритва за п. 1, яка відрізняється тим, що лезовий корпус з щонайменше одним лезом розташований під кутом 120-150 градусів до осі обертання ручки і зв'язаний з ручкою монолітно.

4. Бритва за п. 1, яка відрізняється тим, що лезовий корпус з щонайменше одним лезом виконаний у вигляді переважно рівностороннього трикутника.

Текст

Реферат: Безпечна бритва містить лезовий корпус з одним лезом і ручку, що зв'язані між собою. Лезовий корпус розташований під кутом до осі обертання ручки і виконаний у вигляді рівностороннього трикутника. UA 70869 U (12) UA 70869 U UA 70869 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до ручних ріжучих інструментів, а саме до приладів для гоління. Звичний для нас бритвений станок називають безпечною бритвою на противагу відкритому (небезпечному) лезу. В такій бритві лезо зафіксоване під безпечним кутом і не може призвести до серйозних порізів. Подвійне сталеве лезо закрите пластинами і Т-подібна ручка - так виглядала перша безпечна бритва зразка 1903 року, так вона виглядає і понині. В наш час до 82% чоловіків надають перевагу голінню безпечними бритвами і тому визначення оптимальних режимів зрізання волосу при голінні, тобто зрізання волосу без травмування його коріння, гоління без зайвих зусиль це є актуальною задачею. Відомі безпечні бритви, що містять лезовий корпус з лезом і ручку, що зв'язані між собою (див., наприклад, патент України № 63940, кл. В26В 21/00, публ., бюл. №). Конструктивно ці бритви виконані таким чином, що їх лезовий корпус з лезом, тобто ріжуча чи ріжучі кромки в залежності від конструкції лезового корпусу і ручка розташовані під кутом 90 градусів один до одного. При поступовому русі бритви вздовж шкіри обличчя ріжуча чи ріжучі кромки бритви зустрічають перешкоду руху у вигляді волосся і взаємодіють з ними. При відносно великому навантаженні відбувається видалення волосу ударною дією ріжучої кромки леза, що травмує його корінь, призводить до подразнень і запалень шкіри, зменшує ефект гоління, тобто є недоліком відомих безпечних бритв. Також відома безпечна бритва, що містить лезовий корпус з лезом і ручку, що зв'язані між собою (див., наприклад, патент України № 3553, кл. В26В 21/00, публ. 15.11.2004 року, бюл. № 11). Відома бритва є близькою за технічною суттю, кількістю суттєвих ознак і вибрана за прототип. Лезовий корпус з лезом містить запобіжний гребінь, який забезпечує добрий відвід продуктів гоління, але при голінні відбувається видалення волосу ударною дією ріжучої кромки леза, що травмує його корінь, призводить до подразнень і запалень шкіри, зменшує ефект гоління. При цьому пряме зрубування волосся при голінні під прямим кутом прискорює затуплення леза також. Заявником було встановлено, що на сили, що виникають на лезі (чи лезах), впливають кут між площиною, що проходить через його ріжучу кромку і поверхнею гоління (надалі "кут гоління") і кут між ріжучою кромкою і напрямком руху при голінні (надалі "кут атаки"). В основу корисної моделі поставлена задача удосконалення безпечної бритви шляхом наявності нових конструктивних елементів, їх розташування і взаємодії з відомими елементами бритви забезпечити плавне зрізання волосу без травмування його коріння, без відносно великого зусилля різання, зайвих навантажень і зусиль на руку користувача, і, таким чином, підвищити якість гоління. Ця задача вирішена тим, що в безпечній бритві, яка містить лезовий корпус з щонайменше одним лезом і ручку, що зв'язані між собою, лезовий корпус з щонайменше одним лезом розташований під кутом 30-60 градусів до осі обертання ручки, причому лезовий корпус і ручка зв'язані між собою переважно монолітно. Можливий варіант виконання безпечної бритви для ліворуких користувачів, при якому лезовий корпус з одним лезом розташований під кутом 120-150 градусів до осі обертання ручки. Можливий варіант виконання, при якому лезовий корпус з лезом виконаний у вигляді переважно рівностороннього трикутника. З теорії різання відомо, що швидкість зрізання волосся і зусилля різання взаємопов'язані, і найменше зусилля різання досягається при дії ріжучих кромок під кутом до об'єкту різання. Поклавши цю теорію в основу гоління безпечною бритвою заявником було виявлено, що можлива операція гоління без прямого зрубування волосся, тобто без "силового" різання, для чого відносно ручки лезовий корпус безпечної бритви повинен бути розташований у відповідному геометричному положенні, а саме під кутом, і що найкращий результат, тобто плавне зрізання волосу без травмування його коріння досягається при розташуванні лезового корпусу з щонайменше одним лезом під кутом переважно 30-60 градусів до осі обертання ручки. Заявником було встановлено, що при виконанні бритви, що містить лезовий корпус з лезом чи лезами, у плані виконаним у вигляді переважно рівностороннього трикутника, то при такому варіанті бритви забезпечується рух бритви в обох напрямках гоління, чим досягається підвищення якості гоління. Безпечна бритва, що заявляється, відрізняється новим розташуванням лезового корпусу з лезом відносно ручки, формою лезового корпусу з лезом, що дозволило забезпечити плавне зрізання волосу без травмування його коріння, гоління без відносно великого зусилля різання, зайвих навантажень і зусиль на руку користувача, і, таким чином, підвищити якість гоління. В подальшому корисна модель пояснюється прикладами конкретного виконання і кресленнями, на яких зображено: 1 UA 70869 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 На фіг. 1 - безпечна бритва, вид спереду; на фіг. 2 - те ж, вид збоку; на фіг. 3 - схематично зображений процес взаємодії леза з волосом. Безпечна бритва (див. фіг. 1) містить лезовий корпус 1 з лезом 2 і ручку 3, що зв'язані між собою монолітно при виготовленні у випадку одноразової бритви. Але можливий варіант виконання роз'ємного з'єднання у випадку багаторазової бритви. Також можливий варіант виконання бритви з лезовим корпусом 1 і декількома, переважно двома лезами 2. Лезовий корпус 1 з одним лезом 2 являє собою відому конструкції, наприклад у вигляді лезового ложа з боковими направляючими і запобіжною пластинкою, що містить відводні отвори, безпосередньо леза, пластинку для притискування леза до ложа, заклепки (у тексті і на фіг. 1 позиції цих деталей лезового корпуса 1 не є проставленими, бо вони не впливають на досягнення технічного результату і не є суттєвими ознаками). Ручка 3 є відомої конструкції і виконаною, наприклад, у вигляді жолоба П-подібної форми з кінцевими та серединними перерізами для жорсткості. Лезовий корпус 1 і ручка 3 виконані переважно з пластичного матеріалу методом штампування. При цьому лезовий корпус 1 з одним лезом 2 розташований під кутом 30-60 градусів до осі обертання ручки 3. Для ліворуких користувачів лезовий корпус 1 з щонайменше одним лезом 2 розташований під кутом 120-150 градусів до осі обертання ручки 3. Можливий варіант виконання, при якому лезовий корпус 1 з лезом 2 у плані виконаний у вигляді рівностороннього трикутника (на фігурах не зображено). Процес взаємодії леза 2 з волосом схематично зображений на малюнку 1, де зображено таке: - точка А - це є волос; - а - це є вектор сили протидії (зусилля різання) волоса А ріжучий кромці леза 2, що розташоване під кутом 90 градусів до напрямку руху при голінні, тобто осі обертання ручки 3; - в - це є вектор сили протидії (зусилля різання) волоса А ріжучий кромці леза 2, що розташоване під кутом 30-60 градусів до напрямку руху при голінні, тобто осі обертання ручки 3; -  - це є кут атаки. З теорії різання і фіг. 1 слідує, що вектор сили або зусилля різання змінюється в залежності від зміни косинуса кута атаки. При голінні бритву утримують за ручку 3, а лезовий корпус 1 з лезом 2 його запобіжною пластинкою притискають до ділянки шкіри, що потребує зрізання волосся. Поступовим рухом в напрямку волосся, що потребує вибривання, подають лезо до волосся. При цьому кожний волос, що росте у будь-якому напрямку, взаємодіє з ріжучою крайкою леза під кутом "атаки" у 30-60 градусів), кутом гоління у 25-35 градусів і плавно зрізується. Зрізаний волос відводять від зони гоління через відводні отвори запобіжної пластинки (на фіг. 1 позиції цих деталей не проставлені) лезового ложа. Після цього бритву відводять від зони гоління, промивають її лезовий корпус 1 з лезом 2 і знову притискають до ділянки шкіри, що потребує гоління. Процес повторюється до повного вибривання. При голінні варіантом бритви з блоком лезових корпусів 1 (див. фіг. 3) у вигляді рівностороннього трикутника бритву утримують за ручку 3 і повертають її таким чином, щоб другий лезовий корпус 1 його запобіжною пластинкою був притиснутий до зони гоління; здійснюють зворотний поступовий рух бритви. При цьому зворотному русі кожний волос, що росте у будь-якому напрямку, також взаємодіє з ріжучою крайкою леза 2 під кутом "атаки" у 3060 градусів і плавно зрізується. Далі описується технологія правильного гоління. Крок 1. Спершу слід розм'якшити щетину, для цього кілька разів обполосніть обличчя гарячою водою. Обпікатися при цьому, зрозуміло, не потрібно - градус води повинен бути теплим для шкіри. Для повного розм'якшення жорсткого волосся можна скористатися гарячим компресом, для чого на кілька хвилин накладіть на шкіру серветку, змочену гарячою водою. Крок 2. Тепер розм'яклу щетину потрібно ретельно намилити. Цей процес також має важливі нюанси. Ціль намилювання обличчя полягає в тому, що б зменшити тертя бритви до шкіри та волосся під час гоління. Крем або піну для гоління наносять навологу шкіру обличчя і протягом двох-трьох хвилин дають волоссю можливість "відчути" дію спеціальних компонентів крему, а потім приступають до самого гоління. Якщо для нанесення крему на обличчя ви використовуєте помазок, то бажано придбати найкращий - з вовни борсука або білки - синтетика в такій делікатній справі зовсім небажана. Крок 3. Тепер саме час взяти в руки бритву. Обдавши лезо гарячою водою, ведіть його рівно, у напрямку росту волосся. Природно, що в деяких важкодоступних для бритви місцях 2 UA 70869 U 5 10 15 20 25 доведеться пройтися проти щетини. Але, щоб уникнути небажаного подразнення шкіри, краще цим не зловживати. Крок 4. Починати голитися слід зі щік. А ось підборіддя і верхню губу краще голити в останню чергу, оскільки саме тут розташовується найбільш жорстка щетина, яка потребує тривалішого впливу крему для гоління, для досягнення необхідної м'якості. Щоб уникнути порізів під час гоління слід часто і ретельно обполіскувати лезо бритви гарячою водою. Крок 5. Завершивши процес гоління, потрібно обполоснути шкіру прохолодною водою і змити залишки мильної піни. Крім тонізуючої дії вмивання холодною водою звужує капіляри на обличчі, зупиняючи кровотечу з дрібних порізів. Потім слід витерти обличчя рушником. Не слід при цьому терти шкіру - цілком достатньо промокнути її м'яким рушником. Ну і наостанок шкіру слід помазати кремом, гелем або одеколоном. Були проведені досліди гігієнічних якостей гоління різними бритвами. Якість гоління встановлювалась за величиною залишкової частини волосу, так званого "пенька". Досліджувались дві групи добровольців з різною "жорсткістю" волосся - група 1 з більш жорстким волоссям, а група 2 з м'яким. Потім за двома групами встановлювалась середня величина залишкової частини волосу (див. таблицю). Дослідження якості гоління показали, що кращі показники якості проявили зразки бритви з розташуванням лезового корпусу 1 відносно ручки 3 під кутом 45 градусів до ручки 3 (тобто, напрямку руху). Найгірші результати дав зразок бритви за № 1. При дослідженнях подразнень і запалень шкіри спостереженнями не було відмічено випадків травм від зразків бритв №№ 2, 3, 4, 5, 6. Найбільш комфортно почувалися досліджувані від користування зразками №№ 3, 4, 5. Таким чином, було встановлено, що зразок бритви № 4 має кращі експлуатаційні якості. Крім того, подовжується строк експлуатації бритви. Таблиця Розмір залишкової частини волосу ("пенька"), у мм Група для досліджень Зразок бритви 1 2 Середнє значення видалення волосу ударною дією, "пеньок" 0,020...0,025 2. Бритва з кутом "атаки" зрізання волосу без 20 градусів травмування коріння видалення волосу ударною дією, "пеньок" 0,015...0,020 зрізання волосу без травмування коріння 3. Бритва з кутом "атаки" 30 градусів видалення волосу ударною дією, "пеньок" 0,010...0,015 зрізання волосу без травмування коріння зрізання волосу до зрізання волосу до коріння без пенька коріння без пенька без без травмування травмування коріння коріння зрізання волосу до зрізання волосу до коріння без пенька коріння без пенька без без травмування травмування коріння коріння зрізання волосу до зрізання волосу до коріння без пенька коріння без пенька без без травмування травмування коріння коріння зрізання волосу до коріння без пенька без травмування коріння зрізання волосу зрізання волосу 1. Бритва безпечна з кутом "атаки" 90 градусів 4. Бритва з кутом "атаки" 45 градусів 5. Бритва з кутом "атаки" 60 градусів 6. Бритва з кутом "атаки" 70 градусів зрізання волосу зрізання волосу до коріння без пенька без травмування коріння зрізання волосу до коріння без пенька без травмування коріння Таким чином, встановлено, що безпечна бритва за зразками №№ 3, 4, 5 забезпечує підвищену якість гоління і відповідає умовам промислової придатності. 30 3 UA 70869 U ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 5 10 1. Безпечна бритва, що містить лезовий корпус з щонайменше одним лезом і ручку, що зв'язані між собою, яка відрізняється тим, що лезовий корпус з щонайменше одним лезом розташований під кутом до осі обертання ручки. 2. Бритва за п. 1, яка відрізняється тим, що лезовий корпус з щонайменше одним лезом розташований під кутом 30-60 градусів до осі обертання ручки і зв'язаний з ручкою монолітно. 3. Бритва за п. 1, яка відрізняється тим, що лезовий корпус з щонайменше одним лезом розташований під кутом 120-150 градусів до осі обертання ручки і зв'язаний з ручкою монолітно. 4. Бритва за п. 1, яка відрізняється тим, що лезовий корпус з щонайменше одним лезом виконаний у вигляді переважно рівностороннього трикутника. 4 UA 70869 U Комп’ютерна верстка А. Крулевський Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 5

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Safety razor

Автори англійською

Rozhkov Mykhailo Oleksandrovych, Polikhun Oleksandr Ivanovych

Назва патенту російською

Безопасная бритва

Автори російською

Рожков Михаил Александрович, Полихун Александр Иванович

МПК / Мітки

МПК: B26B 21/00

Мітки: бритва, безпечна

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/7-70869-bezpechna-britva.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Безпечна бритва</a>

Подібні патенти