Спосіб переміщення літальних апаратів дископодібної форми в атмосфері землі

Номер патенту: 70835

Опубліковано: 25.06.2012

Автор: Лисенко Віктор Петрович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб переміщення літального апарата дископодібної форми в атмосфері Землі, який полягає у створенні підйомної сили, достатньої для зльоту у вертикальному положенні, який відрізняється тим, що в електростатичному полі між поверхнею Землі і верхніми шарами атмосфери переміщують літальний апарат за рахунок створення негативного заряду на корпусі апарата.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що переміщення апарата дископодібної форми здійснюють вихровими двигунами, які створюють первинну підйомну силу і забезпечені електрофорним механізмом, за допомогою якого генерують негативний заряд на корпусі апарата, який приводить до появи вторинної підйомної сили.

3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що керування горизонтальним польотом літального апарата дископодібної форми здійснюють струменями повітря за допомогою сферичних керованих реактивних сопел.

Текст

Реферат: UA 70835 U UA 70835 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до аерокосмічної галузі і може бути використана для створення безкрилих літальних апаратів по типу "літаючих тарілок". Відомий спосіб переміщення літального апарата, важчого за повітря [Патент Російської Федерації № 2389655 від 25.05.10], який полягає у використанні літального апарата, легшого за повітря, який транспортує літальний апарат, важчий за повітря у верхні шари атмосфери. Літальний апарат, легший за повітря, заповнюють газами від топок, які транспортують його у верхні шари атмосфери. Винахід направлений на реалізацію нового способу переміщення літального апарата, важчого за повітря. Найбільш близьким до корисної моделі, що заявляється, за технічною суттю, призначенням і результатом, що досягається, є лептонний літальний апарат [Електронний ресурс "Журнал "Украина аномальная", режим доступу - http://ufodos.org.ua/], спосіб переміщення якого полягає у створенні підйомної сили, достатньої для зльоту у вертикальному положенні. Це досягається, відповідно до цього відомого джерела, завдяки використанню корпускулярного тиску квантів від випромінювання, починаючи від фотонів рентгенівського, гамма-діапазону і нижче, а також нейтрино і інших частинок які, на думку автора, завдяки своїм малим розмірам можуть проходити крізь тіла як через прозорі і утворюють так званий мікролептонний газ Всесвіту, за допомогою так званої нанотурбіни, лопаткоподібна атомарна структура якої дозволяє при її обертанні з швидкостями понад 70 000 обертів за хвилину знаходити властивості лептонного напівпровідника, і, як наслідок, і різниці тиску мікролептонного газу по різні боки цієї нанотурбіни, завдяки якій апарат може переміщатися в просторі. Недоліком цього відомого способу є складність технічної реалізації проекту на даному етапі розвитку техніки і технології. У основу корисної моделі, що заявляється, поставлена задача створення нового способу, що дозволяє реалізувати на практиці отримання підйомної сили для відриву апарата від поверхні Землі, набору висоти і керування горизонтальним і вертикальним польотом. Поставлена задача вирішується тим, що пропонований спосіб переміщення літального апарата дископодібної форми в атмосфері Землі полягає у створенні підйомної сили, достатньої для зльоту у вертикальному положенні. Відповідно до корисної моделі, підйомну силу створюють за рахунок використання електростатичного поля між верхніми шарами атмосфери і поверхнею Землі, створюючи негативний заряд на корпусі апарата. Пропонований спосіб здійснюють вихровими двигунами, які створюють первинну підйомну силу, а також електрофорним механізмом, що генерує негативний заряд на корпусі апарата, який приводить до появи вторинної підйомної сили, а керування горизонтальним польотом літального апарата дископодібної форми здійснюють струменями повітря за допомогою сферичних керованих реактивних сопел. У корисній моделі досягається задача отримання підйомної сили для зльоту апарата від поверхні Землі, набору висоти і керування горизонтальним і вертикальним польотом. Планета Земля і її атмосфера є подібністю сферичного конденсатора, зарядженого приблизно до 300 000 в. При цьому поверхня Землі заряджена негативно, а зовнішня сфера - іоносфера позитивно. Напруженість електричного поля нерівномірна по висоті і складає Е=100-150 в/м у поверхні Землі. Спосіб реалізується таким чином. Корпус літального апарата заряджується негативно, завдяки чому на нього впливає кулонівська сила відштовхування від поверхні Землі, що є підйомною силою апарата. При цьому величина підйомної сили пропорційна величині негативного заряду на корпусі апарата, що дозволяє регулювати висоту польоту в атмосфері Землі. При знаходженні апарата на поверхні Землі його заряд рівний нулю, при цьому зарядка корпусу з негативним зарядом і поява підйомної сили можлива тільки при відриві апарата від поверхні Землі. На Фіг. 1 показаний розподіл зарядів між поверхнею Землі і атмосферою; на Фіг. 2 електростатичне поле Землі; на Фіг. 3 - дія кулонівської сили на апарат в електростатичному полі; на Фіг. 4 - конструкція літального апарата для реалізації способу; на Фіг. 5 - конструкція кавітаціонного теплогенератора; на Фіг. 6- конструкція вихрового двигуна і розташування поверхонь генерації заряду. Спосіб реалізується таким чином. Як вже було сказано вище, поверхня Землі заряджена негативно, а зовнішня сфера - іоносфера - позитивно, а напруженість електричного поля нерівномірна по висоті (див. Фіг. 1 - Фіг. 2), де Е - вектор напруженості електричного поля землі. Корпус літального апарата заряджають негативно, внаслідок чого на нього впливає кулонова сила відштовхування від поверхні Землі, що є підйомною силою апарата (див. Фіг. 3). При цьому величина підйомної сили пропорційна величині негативного заряду на корпусі апарата, що дозволяє регулювати висоту польоту в атмосфері Землі. 1 UA 70835 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Для реалізації способу пропонується конструкція літального апарата, яка показана на Фіг.4. Корпус1 апарата дископодібний і виконаний з композитного матеріалу, що є провідником електричного заряду. У корпусі 1 розташовані наступні конструктивні елементи: енерговідсік 2, з розташованими в ньому від 1 до 12 (залежно від величини апарата) вихровими руховими установками 3, акумуляторний відсік 4 із акумулятором 9, система керування польотом 5, командний відсік 6, вікна забору повітря 7, сферичні регульовані сопла 8. Вихрові двигуни 3 служать для створення первинної підйомної сили відриву апарата від поверхні Землі і зарядки корпусу 1 літального апарата негативним зарядом. Конструкція вихрового двигуна представлена на Фіг. 5 і складається з наступних елементів: електродвигуна 10, турбіни 11, вала 12, корпусу вихрової камери 13, електростатичних поверхонь 14 і 15. Робота вихрового рушійного двигуна полягає в наступному. Вал 12 із закріпленою на ньому турбіною 11 приводиться в обертальний рух електродвигуном 10. При цьому повітря через вікна забору повітря 7 корпусів апарата 1 (див. Фіг. 4) подається на лопаті турбіни 11 (див. Фіг. 5). Повітря розкручується навколо осі вала 12 і відкидається за рахунок відцентрової сили на стінки вихрової камери 13, закручуючись в тор, який при цьому обертається навколо осі вала 12. Таким чином відбувається закручування повітря навколо двох осей обертання. Маса повітря, що обертається, стягується до центру, утворюючи вихор, який сам підтримується і визначається різницею тиску між зовнішнім повітрям і внутрішнім конусом вихору. Далі повітря викидається через вікна 17 і через сопла 18, створюючи первинну силу тяги для відриву апарата від Землі. Для підтримки вихору в центральній частині вихрової камери 13 через форсунки вприскується розігріта водно-спиртна суміш. При цьому відбувається підживлення енергією вихору з навколишнього повітря і прискорення руху розрядженого повітря уздовж осі вихору. За своєю конструкцією форсунка являє собою кавітаційний теплогенератор, який слугує для гідродинамічного розігрівання водно-спиртової суміші і змішування з повітрям (див. Фіг. 6). Робота форсунки полягає в наступному. Водно-спиртова суміш надходить під тиском по тангенціальному входу 19 в камеру 20 і, обертаючись, виходить з сопла 21 в камеру гальмування 22. По осі камери гальмування утворюється зона низького тиску і відбувається утворення каверн кавітацій. Далі потік суміші розгортається у бік сопла 21 і потім до периферії камери гальмування 22. За рахунок циркуляції потоку в камері 22 між зонами підвищеного тиску відбувається інтенсивний розрив каверн, що призводить до тепловиділення і розігрівання суміші. Далі суміш через отвори 23 потрапляє в камеру 24 для змішування із стисненим повітрям, яке подається через отвір 25 в камеру 26. Отримана розігріта водно-спиртова суміш через сопло 27 вприскується в порожнину вихрової камери 13 (див. Фіг. 5). Витрата водно-спиртової суміші регулюється системою керування. Момент стабілізації вихору і самопідтримки процесу у вихровому двигуні є початок роботи електродвигуна в режимі генератора. При режимі роботи вихрового двигуна, що самопідтримується, електричний двигун 10 перестає споживати енергію від акумуляторів і починає працювати в режимі електричного генератора, заряджаючи акумулятор 9 (див. Фіг. 4). Нижня поверхня 14 вихрової камери 4, що обертається, і поверхня 15 корпусу 1 апарата виконані з композитного матеріалу з гальванопластичною металізацією. При обертанні поверхні 14 щодо поверхні 15, подібно до процесу в електрофорній машині, поверхня 15 корпусу 1 літального апарата заряджається негативним зарядом, створюючи підйомну силу, що дозволяє рухатися апарату вертикально (набір висоти). Величина заряду регулюється швидкістю обертання поверхні 14 вихрової камери щодо поверхні 15. Горизонтальний політ апарата здійснюється направленим рухом повітряних струменів через сферичні регульовані сопла 8 (див. Фіг. 4). Таким чином, у корисній моделі, що заявляється, досягається задача переміщення літального апарата дископодібної форми, використовуючи електростатичне поле Землі. 60 2 UA 70835 U ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 5 10 1. Спосіб переміщення літального апарата дископодібної форми в атмосфері Землі, який полягає у створенні підйомної сили, достатньої для зльоту у вертикальному положенні, який відрізняється тим, що в електростатичному полі між поверхнею Землі і верхніми шарами атмосфери переміщують літальний апарат за рахунок створення негативного заряду на корпусі апарата. 2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що переміщення апарата дископодібної форми здійснюють вихровими двигунами, які створюють первинну підйомну силу і забезпечені електрофорним механізмом, за допомогою якого генерують негативний заряд на корпусі апарата, який приводить до появи вторинної підйомної сили. 3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що керування горизонтальним польотом літального апарата дископодібної форми здійснюють струменями повітря за допомогою сферичних керованих реактивних сопел. 3 UA 70835 U 4 UA 70835 U Комп’ютерна верстка Г. Паяльніков Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 5

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method of movement of disk-shaped aircraft in earth atmosphere

Автори англійською

Lysenko Viktor Petrovych

Назва патенту російською

Способ перемещения летательного аппарата дискообразной формы в атмосфере земли

Автори російською

Лысенко Виктор Петрович

МПК / Мітки

МПК: B64C 39/00

Мітки: атмосфери, землі, дископодібної, спосіб, переміщення, апаратів, літальних, форми

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/7-70835-sposib-peremishhennya-litalnikh-aparativ-diskopodibno-formi-v-atmosferi-zemli.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб переміщення літальних апаратів дископодібної форми в атмосфері землі</a>

Подібні патенти