Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Пристрій електрогенератора вітроенергетичної установки, який містить багатополюсний ротор постійними магнітами, який відрізняється тим, що ротор виконаний у вигляді круга із магнітонепровідного матеріалу, в якому по кільцю вмонтовані магніти у вигляді суцільних кружків так, що полярність магнітних потоків у двох сусідніх магнітах має протилежні напрямки, а статор виконаний у вигляді двох кругів із магнітонепровідного матеріалу, які розташовані з двох боків по вертикалі відносно круга ротора в обох кругах статора вмонтовані електромагнітні котушки, які розташовані по кільцю.

2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що круги статора закріплені в рамі, в середині мають отвори, через які проходить вертикальна вісь обертання, на якій закріплений ротор, а сама вісь установлена в опорних підшипниках та через редуктор з'єднана з вітродвигуном.

3. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що електромагнітні котушки розташовані послідовно по кільцю на кожному із двох кругів статора, кожна електромагнітна котушка має свій початок обмотки збудження та її кінець, при цьому усі котушки на кожному крузі статора з'єднані між собою так, що початки і відповідно кінці двох сусідніх котушок з'єднані між собою, кінці першої і останньої котушки, які розташовані по кільцю, приєднані до вихідних клем змінного струму в кожному крузі статора, в свою чергу вихідні клеми кожного круга статора підключені до двох окремих випрямлячів, а вихідні постійні напруги з кожного круга статора складуються.

Текст

Реферат: Пристрій електрогенератора вітроенергетичної установки містить багатополюсний ротор постійними магнітами. Ротор виконаний у вигляді круга із магнітонепровідного матеріалу, в якому по кільцю вмонтовані магніти у вигляді суцільних кружків так, що полярність магнітних потоків у двох сусідніх магнітах має протилежні напрямки, а статор виконаний у вигляді двох кругів із магнітонепровідного матеріалу, які розташовані з двох боків по вертикалі відносно круга ротора в обох кругах статора вмонтовані електромагнітні котушки, які розташовані по кільцю. UA 70609 U (12) UA 70609 U UA 70609 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до електромашинобудування і може знайти застосування в магнітоелектричних машинах спеціального призначення. Відомий безщітковий синхронний генератор [1], який містить на статорі обмотку генератора, на роторі обмотку збудження генератора. Недоліком цього пристрою є складність механічного та електричного обладнання системи, а це обумовлює низьку технічну надійність та низький коефіцієнт корисної дії. Відомий багатополюсний ротор синхронної машини з постійними магнітами [2], який містить сердечник з масивними полюсами і розташовані між ними постійні магніти. Недоліком цього пристрою є масивність ротора, що обумовить зменшення можливості запуску генератора при слабких вітрах. В основу корисної моделі поставлена задача реалізації електрогенератора вітроенергетичної установки, який здатний ефективно працювати при слабких вітрах та різній зміні швидкості вітру. Поставлена задача вирішується тим, що в пристрої електрогенератора вітроенергетичної установки, який містить багатополюсний ротор з постійними магнітами, згідно з корисною моделлю, ротор виконаний у вигляді круга із магнітонепровідного матеріалу, в якому по кільцю вмонтовані магніти у вигляді суцільних кружків так, що полярність магнітних потоків у двох сусідніх магнітах має протилежні напрями, а статор виконаний у вигляді двох кругів з магнітонепровідного матеріалу, які розташовані з двох боків по вертикалі відносно круга ротора, в обох кругах статора вмонтовані електромагнітні котушки, які розташовані по кільцю. Згідно з корисною моделлю, круги статора закріплені в рамі, в середині мають отвори, через які проходить вертикальна вісь обертання, на якій закріплений ротор, а сама вісь установлена в опорних підшипниках та через редуктор з'єднана з вітродвигуном. Згідно з корисною моделлю, електромагнітні котушки, розташовані послідовно по кільцю на кожному із двох кругів статора, кожна електромагнітна котушка має свій початок обмотки збудження та її кінець, при цьому усі котушки в кожному крузі статора з'єднані між собою так, що початки і відповідно кінці двох сусідніх котушок з'єднані між собою, кінці першої і останньої котушки, які розташовані по кільцю, приєднані до вихідних клем змінного струму в кожному крузі статора, в свою чергу вихідні клеми кожного круга статора підключені до двох окремих випрямлячів, а вихідні постійні напруги з кожного круга статора складуються. На фіг. 1 показана структурна схема розташування кругів статора та ротора, при цьому круг ротора розташований між двома кругами статора і закріплений на вiсi обертання, на фіг. 2 показана загальна структура пристрою, на фіг. 3 показаний принцип з'єднання котушок індуктивності між собою відповідно у кожному крузі статора та підключення випрямляча. Як показано на фіг. 1 пристрій, що пропонується містить вісь обертання 1, круги статора 2, круг ротора 3, підшипники вісі обертання 4, електромагнітні котушки 5, які розташовані на кругах статора, постійні магніти 6, які у вигляді суцільних кругів вмонтовані в крузі ротора, магнітні силові лінії 7, які мають місце між сусідніми постійними магнітами. Як показано на фіг. 2 пристрій електрогенератора вітроенергетичної установки містить вертикальну вісь 1 обертання, круглий каркас 8 для кріплення кругів статора, підшипники 9 вісі обертання. Як показано на фіг. 3 на кожному із двох кругів статора розташовано по вісім електромагнітних котушок К1, К2, … КY, кожна із яких має свій початок П, вихідні клеми 10 змінного струму, випрямляч 11 та отвір 12 для проходження вісі обертання. Пристрій електрогенератора вітроенергетичної установки працює наступним чином. При обертанні круга ротора 3 між двома кругами статора 2, як це показано на фіг. 1 магнітні силові лінії 7 перетинають котушки 5, які розташовані на обох кругах статора 2, при цьому в електромагнітних котушках 5 збуджується електрорушійна сила, яка складується на всіх електромагнітних котушках кожного круга статора, оскільки електромагнітні котушки з'єднані між собою, між собою, як це показано на фіг. 3. З двох крайніх електромагнітних котушок К1 та КY сумарна електрорушійна сила змінного струму через клеми 10 подається на випрямлячі 11 відповідно з кожного круга статора на виходах двох випрямлячів 11 загальна електрорушійна сила по стійках струму поступає до користувача. Запропонована корисна модель має достатньо просту конструкцію виконання, а це обумовлює низьку коштовність виготовлення та велику технічну надійність використання. Пристрій, що пропонується, здатний працювати як при низьких так і при високих швидкостях обертання і може знайти широкі можливості застосування у вітроенергетичних установках. Джерела інформації: 1 UA 70609 U 1. Безщітковий синхронний генератор. Патент України № 46797, МПК H03L 5/00. Опубл. 11.01.2010, Бюл. № 1. 2. Багатополюсний ротор синхронної машини з постійними магнітами. Патент України № 88640, МПК Н02К 12/02. Опубл. 10.11.2009, Бюл. № 21. 5 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 10 15 20 1. Пристрій електрогенератора вітроенергетичної установки, який містить багатополюсний ротор постійними магнітами, який відрізняється тим, що ротор виконаний у вигляді круга із магнітонепровідного матеріалу, в якому по кільцю вмонтовані магніти у вигляді суцільних кружків так, що полярність магнітних потоків у двох сусідніх магнітах має протилежні напрямки, а статор виконаний у вигляді двох кругів із магнітонепровідного матеріалу, які розташовані з двох боків по вертикалі відносно круга ротора в обох кругах статора вмонтовані електромагнітні котушки, які розташовані по кільцю. 2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що круги статора закріплені в рамі, в середині мають отвори, через які проходить вертикальна вісь обертання, на якій закріплений ротор, а сама вісь установлена в опорних підшипниках та через редуктор з'єднана з вітродвигуном. 3. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що електромагнітні котушки розташовані послідовно по кільцю на кожному із двох кругів статора, кожна електромагнітна котушка має свій початок обмотки збудження та її кінець, при цьому усі котушки на кожному крузі статора з'єднані між собою так, що початки і відповідно кінці двох сусідніх котушок з'єднані між собою, кінці першої і останньої котушки, які розташовані по кільцю, приєднані до вихідних клем змінного струму в кожному крузі статора, в свою чергу вихідні клеми кожного круга статора підключені до двох окремих випрямлячів, а вихідні постійні напруги з кожного круга статора складуються. 2 UA 70609 U 3 UA 70609 U 4 UA 70609 U Комп’ютерна верстка А. Крулевський Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 5

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Electric generator of aerogenerator

Автори англійською

Synehlazov Viktor Mykhailovych, Zelenkov Oleksandr Avramovych, Sochenko Petro Stepanovych, Dmytrenko Bohdan Ivanovych, Sydorenko Kostiantyn Mykolaiovych, Holik Artur Petrovych, Vlasiuk Iryna Ivanivna, Kalmykova Larysa Mykolaivna

Назва патенту російською

Устройство электрогенератора ветроэнергетической установки

Автори російською

Синеглазов Виктор Михайлович, Зеленков Александр Аврамович, Соченко Петр Степанович, Дмитренко Богдан Иванович, Сидоренко Константин Николаевич, Голик Артур Петрович, Власюк Ирина Ивановна, Калмыкова Лариса Николаевна

МПК / Мітки

МПК: H02K 15/00, H03L 5/00

Мітки: установки, пристрій, вітроенергетичної, електрогенератора

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/7-70609-pristrijj-elektrogeneratora-vitroenergetichno-ustanovki.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій електрогенератора вітроенергетичної установки</a>

Подібні патенти