Спосіб виготовлення знака номерного транспортного засобу або його дубліката

Номер патенту: 70216

Опубліковано: 25.05.2012

Автор: Просяний Олексій Валентинович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб виготовлення знака номерного транспортного засобу або його дубліката, який включає виготовлення заготовки, що має форму пластини та містить алюмінієву основу і шар із світловідбивальної плівки, нанесення на заготовку шару забарвлюючого матеріалу, який відрізняється тим, що алюмінієва основа виготовлена із алюмінію або алюмінієвого сплаву та має товщину 0,8-2 мм, як світловідбивальну плівку використовують світловідбивальну плівку, яка містить клейовий шар, є чутливою до тиску і призначена для нанесення на поверхню з алюмінію або алюмінієвого сплаву методом гарячого приштамповування, перед нанесенням на заготовку шару забарвлюючого матеріалу здійснюють такі дії, як нанесення на світловідбивальну плівку захисних елементів та деформацію заготовки у холодному стані з отриманням на поверхні заготовки рельєфних ділянок, які виступають над поверхнею заготовки.

2. Спосіб за пунктом 1, який відрізняється тим, що виготовлення заготовки здійснюють способом, який включає нанесення шару світловідбивальної плівки на алюмінієву основу, що має форму пластини.

3. Спосіб  за пунктом 1, який відрізняється тим, що виготовлення заготовки здійснюють способом, який включає нанесення шару світловідбивальної плівки на алюмінієву основу з отриманням шаруватого матеріалу, причому як алюмінієву основу використовують алюмінієву стрічку, та вирубання із шаруватого матеріалу заготовки, що має форму пластини.

4. Спосіб  за будь-яким із пунктів 2-3, який відрізняється тим, що перед нанесенням шару світловідбивальної плівки на алюмінієву основу здійснюють нагрівання алюмінієвої основи або нагрівання світловідбивальної плівки.

5. Спосіб  за будь-яким із пунктів 1-4, який відрізняється тим, що світловідбивальна плівка, яку наносять на алюмінієву основу під час виготовлення заготовки, містить зображення принаймні одного символу, знака, літери або малюнка.

6. Спосіб  за будь-яким із пунктів 1-5, який відрізняється тим, що деформацію заготовки у холодному стані здійснюють методом штампування, пресування або витискування.

7. Спосіб  за будь-яким із пунктів 1-6, який відрізняється тим, що як забарвлюючий матеріал використовують фарбу, яку наносять на поверхню рельєфних ділянок методом гарячого тиснення термоплівки із фарбою або методом накатування фарби.

8. Спосіб  за будь-яким із пунктів 1-6, який відрізняється тим, що як забарвлюючий матеріал використовують плівку із зображенням, яку наносять на поверхню заготовки методом припресовування або методом накатування.

9. Спосіб  за будь-яким із пунктів 1-8, який відрізняється тим, що нанесення на світловідбивальну плівку захисних елементів здійснюють методом лазерного гравіювання або методом лазерного маркування.

10. Спосіб  за будь-яким із пунктів 1-10, який відрізняється тим, що перед нанесенням на світловідбивальну плівку захисних елементів або після нанесення на світловідбивальну плівку захисних елементів здійснюють нанесення на світловідбивальну плівку зображення принаймні одного символу, знака, літери або малюнка.

Текст

Реферат: Спосіб виготовлення знака номерного транспортного засобу або його дубліката включає виготовлення заготовки, що має форму пластини та містить алюмінієву основу і шар із світловідбивальної плівки, нанесення на заготовку шару забарвлюючого матеріалу. Алюмінієва основа виготовлена із алюмінію або алюмінієвого сплаву та має товщину 0,8-2 мм, як світловідбивальну плівку використовують світловідбивальну плівку, яка містить клейовий шар, є чутливою до тиску і призначена для нанесення на поверхню з алюмінію або алюмінієвого сплаву методом гарячого приштамповування, перед нанесенням на заготовку шару забарвлюючого матеріалу здійснюють такі дії як нанесення на світловідбивальну плівку захисних елементів та деформацію заготовки у холодному стані з отриманням на поверхні заготовки рельєфних ділянок, які виступають над поверхнею заготовки. UA 70216 U (54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ЗНАКА НОМЕРНОГО ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ АБО ЙОГО ДУБЛІКАТА UA 70216 U UA 70216 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до способів виготовлення пристроїв для ідентифікації транспортних засобів, а саме - до знаків номерних транспортних засобів або їх дублікатів. Знак номерний транспортного засобу (у літературі також використовується термін-синонім «реєстраційний знак транспортного засобу») є традиційним засобом для ідентифікації зареєстрованого транспортного засобу. Відповідно до законодавства України розрізняють знак номерний зареєстрованого транспортного засобу, який зареєстровано, та дублікат знака зареєстрованого номерного транспортного засобу. Для виготовлення як знака номерного транспортного засобу, так і дубліката знака номерного транспортного засобу, використовують одну і ту ж технологію. Тому надалі об'єкт корисної моделі буде стосуватись як знака номерного транспортного засобу, так і його дубліката. З рівня техніки відомий знак номерний транспортного засобу (дивитись опис до деклараційного патенту на винахід UA 23494, опубл. 31.08.1998), який містить алюмінієву основу, шар світловідбивальної плівки, яку нанесено на алюмінієву основу, захисний лаковий шар та забарвлюючий матеріал. Як зазначається, цей знак номерний транспортного засобу виготовляють способом, який включає нанесення на алюмінієву основу шару клею та шару світловідбивальної плівки, нанесення на світловідбивальну плівку захисного лакового шару та нанесення на захисний лаковий шар шару забарвлюючого матеріалу. У літературі проміжний продукт, який отримують після нанесення на алюмінієву основу шару світловідбивальної плівки, називають заготовкою. Як зазначається, світловідбивальна плівка має рефлектуючий ефект, тобто відбиває світло, що падає на неї, приблизно під тим же кутом, під яким воно падає на поверхню світловідбивальної плівки. Нанесення світловідбивальної плівки на знак номерний транспортного засобу дозволяє краще бачити знак номерний транспортного засобу у темний час доби. Крім того, світловідбивальна плівка на знаці номерному транспортного засобу підвищує його довговічність, так як певний час запобігає його пошкодженню при періодичному попаданні на знак номерний транспортного засобу каменів. Досвід показав, що довговічність знаків номерних транспортних засобів із світловідбивальною плівкою в декілька разів перевищує довговічність знаків номерних транспортних засобів, що містить тільки звичайне лакофарбове покриття. Недоліком відомого способу виготовлення знака номерного транспортного засобу є складність способу та незадовільна якість і недовговічність виготовленого за способом знака номерного транспортного засобу. Складність способу пов'язана із необхідністю такої операції як нанесення шару клею на алюмінієву основу, що призводить до ускладнення процесу виготовлення знака номерного транспортного засобу - для нанесення клею на алюмінієву основу необхідне спеціальне обладнання та ретельний контроль за якістю клею та параметрами процесу під час нанесення шару клею на алюмінієву основу. Недовговічність знака номерного транспортного засобу пов'язана із недостатньою міцністю клею та можливим нерівним розподілом клейового шару при нанесенні на алюмінієву основу. Таким чином, з'єднання між алюмінієвою основою і світловідбивальною плівкою при деформації знака номерного транспортного засобу можна буде спостерігати відрив світловідбивальної плівки від алюмінієвої основи. Також, у майбутньому нерівномірний розподіл клейового шару та неякісний клей може призвести до того, що при впливі на світловідбивальну плівку високих чи низьких температур (сонячні промені, мороз), опадів, великого напору води під час миття транспортного засобу, миючих засобів або при вібрації транспортного засобу, плівка буде відриватися від алюмінієвої основи, і знак номерний транспортного засобу швидко прийде у непридатність. Незадовільна якість і недовговічність знака номерного транспортного засобу також пов'язана із недостатньою міцністю шару забарвлюючого матеріалу - нанесення шару звичайної фарби, що може бути використана як забарвлюючий матеріал, методом звичайного фарбування, дає шар забарвлюючого матеріалу, що має низьку міцність. Крім того, недоліком відомого способу виготовлення знака номерного транспортного засобу є те, що виготовлений знак номерний транспортного засобу є недостатньо захищеним від підробки - знак номерний транспортного засобу не містить елементів захисту від підробки, які б ускладнювали його підробку, тому злочинець може легко виготовити фальшиві знаки номерні транспортного засобу без застосування спеціального обладнання. Задача корисної моделі є удосконалення способу виготовлення знака номерного транспортного засобу або його дубліката шляхом зміни у способі дій. Задача вирішується способом виготовлення знака номерного транспортного засобу або його дубліката, який включає виготовлення заготовки, що має форму пластини та містить алюмінієву основу і шар із світловідбивальної плівки, причому алюмінієва основа виготовлена із алюмінію або алюмінієвого сплаву та має товщину 0,8-2 мм, як світловідбивальну плівку 1 UA 70216 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 використовують світловідбивальну плівку, яка містить клейовий шар, є чутливою до тиску і призначена для нанесення на поверхню з алюмінію або алюмінієвого сплаву методом гарячого приштамповування, нанесення на світловідбивальну плівку захисних елементів та деформацію заготовки у холодному стані з отриманням на поверхні заготовки рельєфних ділянок, які виступають над поверхнею заготовки, нанесення на заготовку шару забарвлюючого матеріалу. Крім того, за корисною моделлю заготовку виготовляють способом, який включає нанесення шару світловідбивальної плівки на алюмінієву основу, що має форму пластини, або виготовляють способом, який включає нанесення шару світловідбивальної плівки на алюмінієву основу з отриманням шаруватого матеріалу, причому як алюмінієву основу використовують алюмінієву стрічку, та вирубання із шаруватого матеріалу заготовки, що має форму пластини. Крім того, за корисною моделлю перед нанесенням шару світловідбивальної плівки на алюмінієву основу здійснюють нагрівання алюмінієвої основи або нагрівання світловідбивальної плівки. Крім того, за корисною моделлю світловідбивальна плівка, яку наносять на алюмінієву основу під час виготовлення заготовки, може містити зображення принаймні одного символу, знака, літери або малюнка. Крім того, за корисною моделлю деформацію заготовки у холодному стані здійснюють методом штампування, пресування або витискування. Крім того, за корисною моделлю як забарвлюючий матеріал використовують фарбу, яку наносять на поверхню рельєфних ділянок методом гарячого тиснення термоплівки із фарбою або методом накатування фарби або використовують плівку із зображенням, яку наносять на поверхню заготовки методом припресовування або методом накатування. Крім того, за корисною моделлю нанесення на світловідбивальну плівку захисних елементів здійснюють методом лазерного гравіювання або лазерного маркування. Крім того, за корисною моделлю перед нанесенням на світловідбивальну плівку захисних елементів або після нанесення на світловідбивальну плівку захисних елементів можуть здійснювати нанесення на світловідбивальну плівку зображення принаймні одного символу, знака, літери або малюнка. Технічний результат, який досягається корисною моделлю: - використання такого матеріалу як світловідбивальна плівка, яка містить клейовий шар, є чутливою до тиску і призначена для нанесення на поверхню з алюмінію або алюмінієвого сплаву методом гарячого приштамповування, спрощує та прискорює сам процес виготовлення заготовки та підвищує довговічність виготовленого знака номерного транспортного засобу або його дубліката, так як світловідбивальна плівка вже містить шар клею, який нанесений на зворотну сторону світловідбивальної плівки, наявність клею, який зчіплюється із поверхнею алюмінієвої основи під одночасним впливом тиску та нагрівання підвищує міцність клейового з'єднання між алюмінієвою основою та світловідбивальною плівкою; - використання як матеріалу алюмінієвої основи алюмінію або алюмінієвого сплаву, що має товщину 0,8-2 мм збільшує міцність знака номерного транспортного засобу або його дубліката, і відповідно підвищує довговічність знака номерного транспортного засобу або його дубліката; - така дія як нанесення на світловідбивальну плівку захисних елементів, а також здійснення нанесення на світловідбивальну плівку захисних елементів методом лазерного гравіювання або лазерного маркування, значно ускладнює можливість підробки знака номерного транспортного засобу або його дубліката, так як нанесення захисних елементів на світловідбивальну плівку методом лазерного гравіювання або лазерного маркування можливе лише на спеціальному обладнанні та вимагає значного досвіду роботи із цим обладнанням; - така дія як деформація заготовки у холодному стані з отриманням на поверхні заготовки рельєфних ділянок, а також виконання деформації заготовки у холодному стані методом штампування, пресування або витискування ускладнює можливість підробки знака номерного транспортного засобу або його дубліката, так як деформація заготовки у холодному стані з отриманням на поверхні заготовки рельєфних ділянок можливе лише на спеціальному обладнанні; - використання як забарвлюючого матеріалу фарби, яку наносять на поверхню рельєфних ділянок методом гарячого тиснення термоплівки із фарбою або методом накатування фарби, або використання як забарвлюючого матеріалу плівки із зображенням, яку наносять на поверхню заготовки методом припресовування або методом накатування, збільшує міцність шару забарвлюючого матеріалу та відповідно підвищує довговічність виготовленого знака номерного транспортного засобу або його дубліката. За корисною моделлю спосіб виготовлення знака номерного транспортного засобу або його дубліката включає такі операції: 2 UA 70216 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 1) виготовлення заготовки; 2) нанесення на світловідбивальну плівку захисних елементів; 3) деформацію заготовки у холодному стані; 4) нанесення на заготовку шару забарвлюючого матеріалу. На першій операції здійснюють виготовлення заготовки, яка має форму пластини та містить алюмінієву основу і шар світловідбивальної плівки. Заготовка може бути виготовлена двома способами. За першим способом здійснюють нанесення шару світловідбивальної плівки на пластину з алюмінію або алюмінієвого сплаву. За другим способом здійснюють нанесення шару світловідбивальної плівки на алюмінієву стрічку, з отриманням шаруватого матеріалу, потім із отриманого шаруватого матеріалу вирубають заготовку у формі пластини. Матеріалом алюмінієвої основи є алюміній або алюмінієвий сплав. Для виготовлення заготовки використовують пластину або стрічку з алюмінію, або будь-якого алюмінієвого сплаву. Вибір такого матеріалу як алюміній або алюмінієвий сплав визначається тим, що алюміній або алюмінієвий сплав має високу корозійну стійкість, та такий матеріал легко піддається обробці, зокрема деформації. Вибір товщини алюмінієвої основи у межах 0,8-2 мм забезпечує необхідну міцність знака номерного транспортного засобу або його дубліката, і відповідно підвищує довговічність знака номерного транспортного засобу або його дубліката. Як світловідбивальну плівку використовують світловідбивальну плівку, яка містить клейовий шар, є чутливою до тиску і призначена для нанесення на поверхню з алюмінію або алюмінієвого сплаву методом гарячого приштамповування. Як один із прикладів такої світловідбивальної плівки можна навести світловідбивальну плівку марки NIKKALITE. Світловідбивальна плівка марки NIKKALITE - це міцний полімерний матеріал, що містить закриту систему світлоповертаючих елементів з широкими кутами віддзеркалення. Товщина світловідбивальної плівки марки NIKKALITE складає 110-135 мкм, діапазон температури експлуатації матеріалу - від мінус 40 °С до плюс 82 °С. Світловідбивальна плівка марки NIKKALITE містить шар клею, який зчіплюється із поверхнею алюмінію або алюмінієвого сплаву та твердіє під час одночасної дії тиску та нагрівання. Відомо, що вплив тиску під час склеювання підвищує міцність будь-якого клейового з'єднання. Така властивість клею як твердіння клею тільки під час нагрівання попереджає твердінню клею під час зберігання світловідбивальної плівки до моменту нанесення її на яку-небудь поверхню, дозволяє отримувати клейові з'єднання високої міцності, а також прискорює процес отримання клейового з'єднання. Наявність на світловідбивальній плівці клею, який зчіплюється із поверхнею алюмінієвої основи під одночасним впливом тиску та нагрівання підвищує міцність клейового з'єднання між алюмінієвою основою та світловідбивальною плівкою та спрощує процес виготовлення заготовки. Нанесення світловідбивальної плівки марки NIKKALITE на алюмінієву основу здійснюють методом гарячого приштамповування світловідбивальної плівки NIKKALITE до алюмінієвої основи. Саме нанесення світловідбивальної плівки NIKKALITE може бути здійснено за допомогою будь-якого відомого обладнання для приштамповування, яке дозволяє під час тиску на матеріали здійснювати одночасне нагрівання матеріалів - нагрівання алюмінієвого матеріалу або нагрівання світловідбивальної плівки. Для прискорення процесу твердіння клею та процесу нанесення світловідбивальної плівки на пластину з алюмінію чи алюмінієвого сплаву, або на стрічку з алюмінію чи алюмінієвого сплаву, можливе здійснення додаткового нагрівання алюмінієвої основи або додаткового нагрівання світловідбивальної плівки перед операцією нанесення світловідбивальної плівки на пластину з алюмінію чи алюмінієвого сплаву, або на стрічку з алюмінію чи алюмінієвого сплаву. У випадку застосування додаткового нагрівання будь-якого із матеріалів збільшується час перебування шару клею під нагрівом, що відповідно сприяє підвищенню міцності клейового з'єднання між світловідбивальною плівкою та пластиною з алюмінію чи алюмінієвого сплаву або із стрічкою з алюмінію чи алюмінієвого сплаву. В деяких випадках, при виготовленні знака номерного або його дубліката використовують світловідбивальну плівку, що не містить ніяких зображень, і необхідні зображення, які повинні бути на знаці номерному або його дублікаті, виконують шляхом нанесення на світловідбивальну плівку зображення принаймні одного символу, знака, літери або малюнка будь-яким відомим способом, наприклад шляхом нанесення фарби. Можливий варіант здійснення корисної моделі, коли для нанесення світловідбивальної плівки на пластину з алюмінію чи алюмінієвого сплаву, або на стрічку з алюмінію чи алюмінієвого сплаву, використовують світловідбивальну плівку, що містить зображення якогонебудь символу, знака, літери або малюнка, які повинні бути на знаці номерному або його дублікаті. Так, наприклад, певні види знаків номерних транспортних засобів або їх дублікати 3 UA 70216 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 повинні містити зображення символу держави (зображення герба або прапору), міжнародного коду держави, спеціального знака. Деякі із таких зображень повинні бути виконанні у кольорі, і нанесення таких зображень на світловідбивальну плівку, яка вже знаходиться на заготовці, вимагає спеціального обладнання для нанесення кольорового зображення та витрат на спеціальні забарвлюючі матеріали. Нанесення необхідних кольорових зображень на світловідбивальну плівку простіше здійснювати при виробництві самої світловідбивальної плівки. Тому використання світловідбивальної плівки, що містить необхідні зображення якогонебудь символу, знака, літери або малюнка, для нанесення на пластину з алюмінію чи алюмінієвого сплаву, або на стрічку з алюмінію чи алюмінієвого сплаву, спрощує процес виготовлення знаку номерного або його дублікату. Виготовлення заготовки може бути здійснене на різально-штампувальних верстатах або різально-штампувальному устаткуванні, що призначене для обробки металу та виготовлення пластин певного розміру, яке додатково обладнано вузлами подачі світловідбивальної плівки. Нанесення на світловідбивальну плівку захисних елементів забезпечує захист знака номерного транспортного засобу або його дубліката від підробки. Нанесення на світловідбивальну плівку захисних елементів здійснюють шляхом обробки світловідбивальної плівки лазерним променем. Залежно від матеріалу виробу, який обробляють лазерним променем, потужності лазерного променя і довжини хвилі лазерного променя, лазерний промінь або "випалює" частину матеріалу на поверхні виробу (такий метод обробки виробу лазерним променем називають лазерним гравіюванням), або вносить зміну у структуру матеріалу виробу (такий метод обробки виробу лазерним променем називають лазерним маркуванням). У даному способі виготовлення знака номерного транспортного засобу або його дубліката може бути застосований як метод лазерного гравіювання, так і метод лазерного маркування. Для нанесення може бути використаний будь-який спеціалізований лазерний пристрій промислового призначення, який може бути здійснений у вигляді спеціалізованого устаткування для лазерного гравіювання чи лазерного маркування, або який може бути інтегрований в устаткування для обробки матеріалів, наприклад інтегрований в устаткування лінії по виготовленню знаків номерних або їх дублікатів. Як приклад другого виду лазерного пристрою промислового призначення можна навести такий пристрій як волоконна лазерна система AUTOMATOR LUX виробництва компанії Automator International. Після нанесення на світловідбивальну плівку захисних елементів здійснюють деформацію заготовки у холодному стані. Деформацію заготовки у холодному стані здійснюють будь-яким відомим методом обробки металів, наприклад методом штампування, методом пресування або методом витискування. Деформація заготовки у холодному стані може бути виконана на будьякому устаткуванні, що призначене для обробки пластин металу методом штампування, методом пресування або методом витискування. Деформація заготовки необхідна для отримання на поверхні заготовки рельєфних ділянок, які виступають над поверхнею заготовки. Ці рельєфні ділянки є рельєфними зображеннями літер, цифр та знаків із реєстраційного номера транспортного засобу. Після деформації заготовки у холодному стані здійснюють нанесення на заготовку шару забарвлюючого матеріалу. Забарвлюючий матеріал необхідний для забарвлення поверхні рельєфних ділянок, щоб рельєфні зображення літер, цифр та знаків із реєстраційного номера транспортного засобу виглядали контрастними на загальному фоні знака номерного та їх було чітко видно. Як забарвлюючий матеріал звичайно використовують фарбу, яку наносять методом накатування фарби на поверхню рельєфних ділянок. Такий метод нанесення фарби вимагає певного часу витримки готового знака номерного або його дубліката для висихання фарби. Менш витратним за часом є метод нанесення фарби, в якому використовують так звану термоплівку із фарбою - у цьому випадку нанесення фарби на поверхню рельєфних ділянок здійснюють методом гарячого тиснення термоплівки із фарбою. Під час притискування термоплівки із фарбою до поверхні рельєфних ділянок та нагріву термоплівки з фарбою відбувається перенос фарби із термоплівки на поверхню рельєфних ділянок. Після охолодження фарби знак номерний або його дублікат одразу готовий до використання. Можливий варіант виконання корисної моделі, коли як забарвлюючий матеріал використовують плівку із зображеннями, яку наносять на поверхню заготовки методом припресовування або методом накатування. Така плівка містить зображення необхідних літер, цифр та знаків із реєстраційного номера транспортного засобу, і плівка наноситься на заготовку таким чином, щоб зображення необхідних літер, цифр та знаків із реєстраційного номера транспортного засобу знаходились на поверхні рельєфних ділянок. 4 UA 70216 U 5 10 Можливий варіант здійснення корисної моделі, коли перед нанесенням на світловідбивальну плівку захисних елементів або після нанесення на світловідбивальну плівку захисних елементів здійснюють нанесення на світловідбивальну плівку зображення принаймні одного символу, знака, літери або малюнка. Певні види знаків номерних транспортних засобів або їх дублікати повинні містити зображення символу держави (зображення герба або прапору), міжнародного коду держави, спеціального знака. Нанесення зазначених зображень або будьяких зображень символу, знака, літери або малюнка, необхідних на знаці номерному транспортного засобу або його дублікаті, здійснюють будь-яким відомим способом, наприклад шляхом нанесення на світловідбивальну плівку фарби із використанням такого способу друку як флексографічний друк. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 15 20 25 30 35 40 45 50 1. Спосіб виготовлення знака номерного транспортного засобу або його дубліката, який включає виготовлення заготовки, що має форму пластини та містить алюмінієву основу і шар із світловідбивальної плівки, нанесення на заготовку шару забарвлюючого матеріалу, який відрізняється тим, що алюмінієва основа виготовлена із алюмінію або алюмінієвого сплаву та має товщину 0,8-2 мм, як світловідбивальну плівку використовують світловідбивальну плівку, яка містить клейовий шар, є чутливою до тиску і призначена для нанесення на поверхню з алюмінію або алюмінієвого сплаву методом гарячого приштамповування, перед нанесенням на заготовку шару забарвлюючого матеріалу здійснюють такі дії, як нанесення на світловідбивальну плівку захисних елементів та деформацію заготовки у холодному стані з отриманням на поверхні заготовки рельєфних ділянок, які виступають над поверхнею заготовки. 2. Спосіб за пунктом 1, який відрізняється тим, що виготовлення заготовки здійснюють способом, який включає нанесення шару світловідбивальної плівки на алюмінієву основу, що має форму пластини. 3. Спосіб за пунктом 1, який відрізняється тим, що виготовлення заготовки здійснюють способом, який включає нанесення шару світловідбивальної плівки на алюмінієву основу з отриманням шаруватого матеріалу, причому як алюмінієву основу використовують алюмінієву стрічку, та вирубання із шаруватого матеріалу заготовки, що має форму пластини. 4. Спосіб за будь-яким із пунктів 2-3, який відрізняється тим, що перед нанесенням шару світловідбивальної плівки на алюмінієву основу здійснюють нагрівання алюмінієвої основи або нагрівання світловідбивальної плівки. 5. Спосіб за будь-яким із пунктів 1-4, який відрізняється тим, що світловідбивальна плівка, яку наносять на алюмінієву основу під час виготовлення заготовки, містить зображення принаймні одного символу, знака, літери або малюнка. 6. Спосіб за будь-яким із пунктів 1-5, який відрізняється тим, що деформацію заготовки у холодному стані здійснюють методом штампування, пресування або витискування. 7. Спосіб за будь-яким із пунктів 1-6, який відрізняється тим, що як забарвлюючий матеріал використовують фарбу, яку наносять на поверхню рельєфних ділянок методом гарячого тиснення термоплівки із фарбою або методом накатування фарби. 8. Спосіб за будь-яким із пунктів 1-6, який відрізняється тим, що як забарвлюючий матеріал використовують плівку із зображенням, яку наносять на поверхню заготовки методом припресовування або методом накатування. 9. Спосіб за будь-яким із пунктів 1-8, який відрізняється тим, що нанесення на світловідбивальну плівку захисних елементів здійснюють методом лазерного гравіювання або методом лазерного маркування. 10. Спосіб за будь-яким із пунктів 1-9 який відрізняється тим, що перед нанесенням на світловідбивальну плівку захисних елементів або після нанесення на світловідбивальну плівку захисних елементів здійснюють нанесення на світловідбивальну плівку зображення принаймні одного символу, знака, літери або малюнка. Комп’ютерна верстка В. Мацело Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 5

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method of producing vehicle license plate or its duplicate

Автори англійською

Prosianyi Oleksii Valentynovych

Назва патенту російською

Способ изготовления знака номерного транспортного средства или его дубликата

Автори російською

Просяный Алексей Валентинович

МПК / Мітки

МПК: B60R 13/00

Мітки: транспортного, засобу, виготовлення, спосіб, дубліката, знака, номерного

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/7-70216-sposib-vigotovlennya-znaka-nomernogo-transportnogo-zasobu-abo-jjogo-dublikata.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб виготовлення знака номерного транспортного засобу або його дубліката</a>

Подібні патенти