Спосіб медичної реабілітації хворих на неалкогольний стеатогепатит, поєднаний з синдромом подразненого кишечника

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб медичної реабілітації хворих на неалкогольний стеатогепатит, поєднаний з синдромом подразненого кишечника, що включає введення фітозборів (Поліфіт Π або збір печінковий), еубіотиків та імуноактивних препаратів, який відрізняється тим, що як імуноактивний препарат вводять нуклекс.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що нуклекс вводять усередину по 500 мг (2 капсули) 2-3 рази на добу протягом 15-20 днів поспіль, у залежності від отриманого ефекту.

Текст

Реферат: Спосіб медичної реабілітації хворих на неалкогольний стеатогепатит поєднаний з синдромом подразненого кишечника включає введення фітозборів (Поліфіт Π або збір печінковий), еубіотиків та імуноактивних препаратів. Як імуноактивний препарат вводять нуклекс. UA 69685 U (12) UA 69685 U UA 69685 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до галузі медицини, а саме до гастроентерології та гепатології й торкається способів медичної реабілітації хронічної патології органів травлення. Актуальність предмету корисної моделі пов'язана зі значною розповсюдженістю в сучасних умовах захворюваності як на неалкогольний стеатогепатит (НАСГ), так і на синдром подразненого кишечника (СПК), особливо серед осіб молодого, найбільш працездатного віку. Наявність супутнього СПК негативно впливає як на загальний стан хворих з НАСГ, так і на імунну систему пацієнтів, сприяє розвитку вторинних імунодефіцитних станів, що робить недостатньо ефективними існуючі способи лікування й медичної реабілітації хворих на дану коморбідну патологію. Тому потрібна подальша розробка раціональних та досить ефективних способів медичної реабілітації хворих на НАСГ, сполучений з СПК, що має суттєве значення для клінічної практики. Існує спосіб медичної реабілітації хворих на НАСГ, сполучений з СПК, шляхом введення гепатопротекторних препаратів з розторопші плямистої, антигістамінних засобів і ферментних препаратів [Харченко Н.В. Клиническая гастроэнтерология / Н.В. Харченко, Г.А. Анохина, Η.Д. Опанасюк. - Киев: Здоровья, 2000.-448 с.]. Однак цей спосіб недостатньо ефективний, оскільки в частини хворих спостерігається в подальшому наявність загострень НАСГ, сполученого з СПК. Відомий також спосіб медичної реабілітації хворих на НАСГ, сполучений з СПК, шляхом введення пацієнтам фітозборів та еубіотиків [Семченко О.В., Мухина Л.В. Клиническая гастроэнтерология. - Μ.: Ладо, 2006.-360 с.]. Однак при використанні даного способу зберігаються зсуви деяких імунологічних показників і теж не відмічається досягнення стійкої й тривалої ремісії НАСГ та СПК і тому він потребує подальшого удосконалення. Тому був запропонований спосіб медичної реабілітації хворих на НАСГ, сполучений з СПК, який включає додаткове введення пацієнтам імуноактивного препарату нуклеїнату [Рішення Укрпатенту від 13.05.2011 р. про видачу патенту на корисну модель за заявкою № 2010 14794 від 10.12.2010 р. Спосіб медичної реабілітації хворих на неалкогольний стеатогепатит, поєднаний з синдромом подразненого кишечника. - МПК (2010) А61К 31/195]. Цей спосіб найбільш ефективний з існуючих і тому вибраний як прототип. До недоліків прототипу належить те, що у хворих з вихідними низькими показниками імунітету, особливо в тих, що постійно мешкають в екологічно несприятливих регіонах, використання відомого способу-прототипу не забезпечує нормалізацію функціонального стану печінки, і тому патологічний процес у таких випадках має тенденцію до подальшого прогресування. Задачею корисної моделі було підвищення ефективності існуючого способу медичної реабілітації хворих на НАСГ, сполучений з СПК, прискорення досягнення стійкої клінічної ремісії захворювання й відновлення показників імунологічного гомеостазу. Ця задача реалізується шляхом використання як імунотропного засобу сучасного вітчизняного імуноактивного препарату нуклексу. Нуклекс - це лікарський засіб, діючою речовиною якого є високоочищена дріжджова рибонуклеїнова кислота (РНК). Одна капсула препарату містить в перерахуванні на 100 % речовини 250 мг РНК. Препарат стимулює міграцію стовбурових клітин у кістковому мозку, відновлює диференціювання, кількісний та якісний склад клітин кісткового мозку й периферичної крові, нормалізує клітинний імунітет, підвищуючи міграцію і кооперацію Т- і Влімфоцитів і фагоцитарну активність макрофагів, підсилюючи активність чинників неспецифічної резистентності. Нуклекс також має чітко вираженою протизапальною активністю і пригнічує підвищену агрегацію тромбоцитів. В основі фармакотерапевтичних ефектів препарату лежать наступні механізми: стимуляція процесів клітинного метаболізму, посилення біосинтезу ендогенних нуклеїнових кислот, специфічних ферментів і протеїнів, посилення мітотичної активності клітин кісткового мозку, пришвидшення процесів регенерації, у тому числі гепатоцитів, підвищення енергозабезпечення клітин шляхом стимуляції синтезу макроергічних сполук, таких як АТФ. Протизапальна активність нуклексу забезпечується регуляцією аденозинового Adel рецептора, нормалізацією NO-синтетазної активності, інгібуванням окислювальних процесів у клітинних мембранах, стабілізацією мембран клітин та оптимізацією окислювально-відновних процесів у тканинах. Нуклекс зареєстрований в Україні як лікарський засіб (Реєстраційне посвідчення № UA/5 066/01/02) та дозволений для клінічного використання Наказом МОЗ України №752 від 01.09.2010 р. Наша пропозиція базується на вперше встановленій нами закономірності, що введення нуклеусу хворим на НАСГ у сполученні з СПК у періоді неповної ремісії загострень дозволяє значно покращити результати медичної реабілітації, що в патогенетичному плані пов'язано з 1 UA 69685 U 5 10 15 20 25 30 активацією імунної системи. Раніше нуклекс при медичної реабілітації хворих на НАСГ, сполучений з СПК, не використовувався. У технічному плані заявлений спосіб здійснюється таким чином: хворим на НАСГ, сполучений з СПК, призначають фітозбори (Поліфіт Π або збір печінковий) та еубіотики й додатково як імуноактивний препарат нуклекс усередину по 500 мг (2 капсули) 2 рази на добу протягом 15-20 днів поспіль, у залежності від отриманого ефекту. При розробці корисної моделі нами було обстежено 98 хворих з діагнозом НАСГ, сполучений з СПК, з яких основна група (57 осіб) отримувала медичну реабілітацію згідно до заявленого способу й група зіставлення (41 особа) - згідно до відомого способу-прототипу. Обидві групи були рандомізовані за віком, статтю хворих, тривалістю й частотою загострень НАСГ та СПК. До початку проведення медичної реабілітації скарги в обстежених хворих обох груп були однотиповими й відповідали клінічному діагнозу НАСТ, сполученого з СПК. Дійсно, більшість обстежених скаржилися на тупий ниючий біль або тяжкість у правому підребер'ї, біль по ходу товстої кишки, здуття животу, бурчання в животі, гіркоту в роті, відрижку, нудоту, нестійкі випорожнення. При об'єктивному обстеженні встановлена наявність помірної гепатомегалії (печінка виступала на 2-4 см з-під краю реберної дуги), чутливості печінкового краю при пальпації, болісності по ходу товстої кишки при пальпації. Діагноз НАСГ та СПК був встановлений у відповідності до стандартизованих протоколів діагностики та лікування хвороб органів травлення (Наказ МОЗ України № 271 від 2005 р.) на підставі даних анамнезу, клінічного та інструментального (сонографічне обстеження органів черевної порожнини) обстеження, з обов'язковим урахуванням даних загальноприйнятих біохімічних показників, які характеризують функціональний стан печінки. За даними ультразвукового дослідження органів черевної порожнини в усіх хворих на НАСГ, сполучений з СПК, відмічалося наявність збільшення розмірів печінки, нерівномірність її контурів, підвищення або нерівномірність ехогенності паренхіми з наявністю дрібнозернистих включень, розмитий або стертий судинний малюнок, нечітка візуалізація діафрагмального контуру печінки. При розробці заявленого способу було вивчено динаміку клітинних показників імунітету й активність сироваткового інтерферону (СІФ). При цьому встановлено, що до початку проведення медичної реабілітації в обох групах - основній та зіставлення, мали місце помірно виражені порушення з боку імунологічних показників і зниження активності СІФ відносно норми (таблиця 1). Таблиця 1 Вихідні показники імунітету й активності сироваткового ІФ в обстежених хворих на НАСГ, сполучений з СПК (М±m) Вивчені показники + CD3 , % Г/л + CD4 , % Г/л + CD8 , % Г/л CD4/CD8 РБТЛ з ФГА % СІФ МО/мл Групи обстежених хворих зіставлення основна (n=57) (n=41) 50,7±1,7* 50,9±1,6* 0,89±0,03** 0,92±0,03** 37,4±1,2* 38,1±1,1* 0,65±0,02** 0,69±0,02** 21,2±0,9 21,4±1,0 0,35±0,01 0,39±0,02 1,76±0,02* 1,78±0,02* 48,7±2,2** 48,9±2,1** 3,4±0,1** 3,6±0,1*** Норма 69,2±2,0 1,3±0,04 45,5±1,5 0,86±0,03 22,4±1,0 0,42±0,02 2,03±0,03 68,8±2,5 5,6±0,2 Ρ >0,1 >0,1 >0,1 >0,1 >0,1 >0,1 >0,1 >0,1 >0,1 35 Примітки: у таблицях 1 і 2 вірогідність різниці відносно норми: * - при Р

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for rehabilitation of patients with nonalcoholic steatohepatitis combined with irritable bowel syndrome

Автори англійською

Frolov Valerii Mytrofanovych, Tkachuk Zinovii Yuriovych, Tierioshyn Vadym Oleksandrovych, Kruhlova Oksana Viktorivna, Androsov Yevhen Dmytrovych

Назва патенту російською

Способ медицинской реабилитации больных неалкогольным стеатогепатитом, соединенным с синдромом раздраженного кишечника

Автори російською

Фролов Валерий Митрофанович, Ткачук Зиновий Юрьевич, Терешин Вадим Александрович, Круглова Оксана Викторовна, Андросов Евгений Дмитриевич

МПК / Мітки

МПК: A61P 1/00, A61K 31/195

Мітки: стеатогепатит, кишечника, поєднаній, неалкогольний, медичної, синдромом, хворих, подразненого, спосіб, реабілітації

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/7-69685-sposib-medichno-reabilitaci-khvorikh-na-nealkogolnijj-steatogepatit-poehdnanijj-z-sindromom-podraznenogo-kishechnika.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб медичної реабілітації хворих на неалкогольний стеатогепатит, поєднаний з синдромом подразненого кишечника</a>

Подібні патенти