Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Совок для збирання сміття, що містить стінку та плоске днище, який відрізняється тим, що днище в плані має форму прямокутника, до якого ззаду примикає сегментна частка, стінка виготовлена суцільною з єдиного листа, встановлена перпендикулярно днищу і симетрично відносно подовжньої осі симетрії днища і утворена двома розташованими одна навпроти одної трапецієвидними частками, в яких основи мають таку ж довжину, що і основи прямокутника днища, а задні бічні сторони є перпендикулярними до основ трапецій і спряжені одна з одною циліндричною часткою, окреслення якої відповідає окресленню сегментної частки днища, зверху до кожної з верхніх основ трапецій стінки примикають подовження, які мають однакові радіус кривизни та розміри, розташовані симетрично відносно вертикальної площини, що проходить через вісь О-О перпендикулярно днищу, та спрямовані назустріч одне одному та з'єднані одне з одним з утворенням держака совка, а

по контуру днища утворена канавка, ширина якої відповідає товщині стінки і на дно якої обперта стінка совка, при цьому днище та стінка в зоні згаданої канавки оснащені пристосуваннями для прикріплення днища до стінки, а по площі днища виконані отвори діаметром 4…8 мм.

2. Совок за п. 1, який відрізняється тим, що вздовж нижнього кінця стінки, на відстані один від одного, утворені спрямовані у бік днища виступи з ступінчастим потовщенням на своєму кінці, а в згаданій канавці днища, ширина якої більша за ширину стінки разом з потовщенням, навпроти згаданих виступів стінки в днищі виконані вертикальні пази таким чином, що простори згаданих канавок і пазів сполучені один з одним, а зверху в пазах утворені виступи, які спрямовані у бік стінки та під кутом до неї, і які виконані пружно-податливими, з можливістю упирання у згадані виступи стінки вище їх потовщень.

3. Совок за п. 1, який відрізняється тим, що проекція зверху держака на днище знаходиться в середній, по довжині совка, зоні.

4. Совок за п. 1, який відрізняється тим, що він оснащений підлогою, виконаною у вигляді, переважно, пластикового листа, а в днищі, з верхньої сторони, виконано заглиблення, розміри якого відповідають габаритним розмірам листа підлоги і в якому розміщена згадана підлога, оснащена вздовж свого контуру пристосуваннями для її фіксації в днищі совка.

Текст

Реферат: UA 68064 U UA 68064 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до комунального господарства і призначена, насамперед, для прибирання територій з великою площею: прибудинкових, майданів, бульварів, призаводських тощо. Відомий совок для збирання сміття, що містить лопатоподібний корпус з металевого листа, з плоским днищем, спинку та держак (патент Росії RU2016539 С1). Спинка, у вигляді дерев'яної чи пластмасової планки, закріплена на корпусі цвяхами, шурупами або гвинтами. Держак виконаний у вигляді тонкостінної трубки, один кінець якої сплющений, загнутий усередину порожнини корпусу і закріплений на спинці шурупом або гвинтом. Найближчим до запропонованого за технічною суттю та сукупністю ознак є совок для збирання сміття за патентом Росії RU35699U1. Він містить плоске трапецієвидне днище та просторову стінку складної форми, що примикає до днища і разом з ним утворює ємність для сміття. Над задньою якої розташований держак у вигляді фігурної планки. Оскільки днище та стінки в совку за патентом 35699 виготовлені з полімерного матеріалу, він легше, ніж охарактеризований вище. Але обидва згадані совки є достатньо незручними, особливо, при підмітанні великої території. Так, їх просторові форми не пристосовані для вміщування великої кількості сміття при прибиранні. Крім того, вони займають забагато місця при транспортуванні від виробника до замовника. В основу корисної моделі поставлена задача створення совка для збирання сміття, який завдяки більш доцільним формам окремих елементів та їх взаємному розташуванню був зручнішим у роботі та більш транспортабельним. Для цього в совку для збирання сміття, що містить стінку та плоске днище, відповідно до корисної моделі: днище в плані має форму прямокутника, до якого ззаду примикає сегментна частка; стінка виготовлена суцільною з єдиного листа, встановлена перпендикулярно днищу і симетрично відносно подовжньої осі симетрії днища і утворена двома розташованими одна навпроти одної трапецієвидними частками, в яких основи мають таку ж довжину, що і основи прямокутника днища, а задні бічні сторони є перпендикулярними до основ трапецій і спряжені одна з одною циліндричною часткою, окреслення якої відповідає окресленню сегментної частки днища; зверху до кожної з верхніх основ трапецій стінки примикає подовження у вигляді частки циліндричної стінки і ці частки мають однакові радіус кривизни та розміри, розташовані симетрично до вертикальної площини, що проходить через подовжню вісь симетрії совка, і з'єднані одна з одною, з утворенням держака совка, а по контуру днища утворена канавка, ширина якої відповідає товщині стінки і на дно якої обперта стінка совка, при цьому днище та стінка в зоні згаданої канавки оснащені пристосуваннями для прикріплення днища до стінки, а по площі днища виконані отвори діаметром 4…8 мм. При такій конструкції совка його ємність пристосована вміщувати достатньо велику кількість сміття, що особливо важливо при прибиранні великих площ, коли зібране у совок сміття необхідно у міру наповнювання совка перекидати в сміттєвий контейнер і т. ін. Уможливлюється не тільки транспортування совків у вигляді плоских листів, але і спроможність сприймання порівняно великих навантажень від вмісту совка. Відповідно до попередніх підрахунків автора, при такій конструкції совка висота стінки може досягати 400…700 мм, з місткістю до 0,05 куб. м, при власній вазі, при виготовленні з пластмаси, до 0,6 кг. Тим самим зменшується необхідна кількість спорожнювань совка і, відповідно, підвищується продуктивність праці. В наш час це особливо актуально внаслідок збільшення в складі сміття часток плівки, фольги, паперу, одноразового посуду і т. ін., які мають відносно невелику питому вагу, але великий об'єм. Надійне закріплення днища до стінки може бути досягнутим, зокрема, за рахунок того, що вздовж нижнього кінця стінки, на відстані один від одного, утворені спрямовані у бік днища виступи з ступінчастим потовщенням на своєму кінці, а в згаданій вище канавці днища, ширина якої більша за ширину стінки разом з потовщенням, навпроти згаданих виступів стінки в днищі виконані вертикальні пази таким чином, що простори згаданих канавок і пазів сполучені один з одним, а зверху в пазах утворені виступи, які спрямовані у бік стінки та під кутом до неї і які виконані пружно-податливими, з можливістю упирання у згадані виступи стінки вище їх потовщень. Крім того, доцільно, щоб проекція зверху держака на днище знаходилась в середній, по довжині совка, зоні. Це усуває виникнення вигинаючих моментів від совка на руку, притаманне обом згаданим аналогам, тобто, підвищує зручність сприймання навантаження від вмісту совка. Для підвищення зручності при підмітанні порошкоподібних речовин, типу крейди, цементу і т. ін., доцільно совок оснастити підлогою, виконаною у вигляді плоского листа, переважно, пластикового, а в днищі, з верхньої сторони, виконано заглиблення, розміри якого відповідають 1 UA 68064 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 габаритним розмірам листа підлоги і в якому розміщена згадана підлога, а вздовж лінії контактування днища і підлоги розміщені пристосуваннями для фіксації підлоги в днищі совка. Суть запропонованої корисної моделі показана на прикладених схематичних кресленнях, де на: фіг. 1 - аксонометричне зображення совка; фіг. 2 - розгортка стінки з її подовженнями складовими держака; фіг. 3 - переріз А-А з фіг. 1; фіг. 4 - вид Б з фіг. 1; фіг. 5 - вид знизу на підлогу; фіг. 6 - переріз В-В з фіг. 4. З фігури 1 видно, що основними функціональними складовими совка є днище 1, стінка 2 та держак 3. Днище утворено з прямокутної 4 та сегментної 5 часток (фіг. 1). Стінка 2 виготовлена суцільною з єдиного листа. Вона встановлена перпендикулярно днищу і симетрично відносно подовжньої осі О-О симетрії днища. Стінка утворена двома розташованими одна навпроти одної трапецієвидними частками 6, 7, в яких основи мають таку ж довжину, що і основи прямокутника днища, а задні бічні сторони є перпендикулярними до основ трапецій і спряжені одна з одною циліндричною часткою 8, окреслення якої таке ж, як окреслення сегментної частки 5 днища. До кожної з верхніх основ трапецій стінки зверху примикає подовження 9 (див. також фіг. 2). Обидва подовження мають однакові радіус кривизни та розміри і розташовані симетрично відносно вертикальної площини (не показано), що проходить через вісь О-О перпендикулярно днищу. Подовження 9 з'єднані одне з одним дротом, ременем і т. п. (не показано) з утворенням держака 3. Отвори 10 служать для тримання совка. Для зручності роботи з совком проекція зверху держака на днище, а відтак, і отворів 10, знаходиться в середній, по довжині совка, зоні. На фігурі 3 показаний один з кращих варіантів вузла кріплення стінки 2 до днища 1. Вздовж нижнього кінця стінки, на відстані один від одного, утворені спрямовані у бік днища виступи 11 стінки (див. також фіг. 2). Кінець виступу 11 має ступінчасте потовщення 12. В днищі 1 виконана суцільна прямокутна канавка 13, ширина якої більша за ширину стінки 2 разом з потовщенням 12 і дно якої служить для обпирання нижнього краю стінки 2. Крім того, в днищі 2 навпроти виступів 11 виконані вертикальні пази 14 таким чином, що простори канавки 13 і пазів 14 сполучені один з одним. Зверху в пазах 14 утворені виступи 15, які спрямовані у бік стінки та під кутом до неї і які виконані пружно-податливими. Глибина "а" пазів 14, товщина "в" стінки разом з потовщенням та висота "с" потовщень 12, а, також, коефіцієнт пружності матеріалу совка та геометричні параметри виступів 15 підібрані так, щоб при складанні днища зі стінкою 2 виступи 11 могли проходити в своє нижнє положення, відхиляючи усередину виступи 15 днища, які після цього, завдяки своєї пружності, займали первісне положення, упиралися в виступи 11 над потовщеннями 12 і, тим самим, забезпечували фіксацію стінки в днищі. Ці вузли розташовані вздовж лінії примикання стінки до днища на відстані один від одного, яка визначається з урахуванням конкретних умов експлуатації совка, в тому числі, максимальної маси вмісту совка та несучої здатності цих вузлів. Зрозуміло, що прикріплення днища до стінки може бути здійснено за допомогою інших відомих пристосувань, насамперед, наприклад, із застосуванням отворів у днищі та виступів у нижній зоні стінки, або крючків та виступів в цих елементах і т. ін., зі збереженням згаданої ідеї про поставляння всіх елементів совка у плоскому стані. По всієї площі днища виконані отвори 16 діаметром 4…8 мм. Це прискорює і полегшує очищення днища совка від налипання бруду. З цією ж метою, а також для забезпечення жорсткості днища доцільно його виконати рельєфним, а саме - хвилеподібним, при напрямку осей западин під кутом до осі О-О. Отвори 16 при такому виконанні розміщені в западинах, , вздовж їх осей. Для підвищення зручності при підмітанні порошкоподібних речовин, типу крейди, цементу, сухого піску і т. ін., совок оснащений підлогою 17, виконаною у вигляді тонкого пластикового листа товщиною 1,5…3 мм, встановленого у відповідному заглибленні 18 днища. Для фіксації підлоги в днищі застосовані крючки 19. Спереду днище має скіс 20. Для підвищення міцності воно також може бути оснащене ребром жорсткості 21. Кращим матеріалом для виготовлення совка слід вважати будь-який міцний та зносостійкий пластик, але можуть бути також застосованими тонколистовий метал та композитні матеріали. 55 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 60 1. Совок для збирання сміття, що містить стінку та плоске днище, який відрізняється тим, що днище в плані має форму прямокутника, до якого ззаду примикає сегментна частка, стінка виготовлена суцільною з єдиного листа, встановлена перпендикулярно днищу і симетрично 2 UA 68064 U 5 10 15 20 відносно подовжньої осі симетрії днища і утворена двома розташованими одна навпроти одної трапецієвидними частками, в яких основи мають таку ж довжину, що і основи прямокутника днища, а задні бічні сторони є перпендикулярними до основ трапецій і спряжені одна з одною циліндричною часткою, окреслення якої відповідає окресленню сегментної частки днища, зверху до кожної з верхніх основ трапецій стінки примикають подовження, які мають однакові радіус кривизни та розміри, розташовані симетрично відносно вертикальної площини, що проходить через вісь О-О перпендикулярно днищу, та спрямовані назустріч одне одному та з'єднані одне з одним з утворенням держака совка, а по контуру днища утворена канавка, ширина якої відповідає товщині стінки і на дно якої обперта стінка совка, при цьому днище та стінка в зоні згаданої канавки оснащені пристосуваннями для прикріплення днища до стінки, а по площі днища виконані отвори діаметром 4…8 мм. 2. Совок за п. 1, який відрізняється тим, що вздовж нижнього кінця стінки, на відстані один від одного, утворені спрямовані у бік днища виступи з ступінчастим потовщенням на своєму кінці, а в згаданій канавці днища, ширина якої більша за ширину стінки разом з потовщенням, навпроти згаданих виступів стінки в днищі виконані вертикальні пази таким чином, що простори згаданих канавок і пазів сполучені один з одним, а зверху в пазах утворені виступи, які спрямовані у бік стінки та під кутом до неї, і які виконані пружно-податливими, з можливістю упирання у згадані виступи стінки вище їх потовщень. 3. Совок за п. 1, який відрізняється тим, що проекція зверху держака на днище знаходиться в середній, по довжині совка, зоні. 4. Совок за п. 1, який відрізняється тим, що він оснащений підлогою, виконаною у вигляді, переважно, пластикового листа, а в днищі, з верхньої сторони, виконано заглиблення, розміри якого відповідають габаритним розмірам листа підлоги і в якому розміщена згадана підлога, оснащена вздовж свого контуру пристосуваннями для її фіксації в днищі совка. 3 UA 68064 U 4 UA 68064 U Комп’ютерна верстка І. Скворцова Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 5

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Dust pan

Автори англійською

Fesenko Volodymyr Antonovych

Назва патенту російською

Совок для сбора мусора

Автори російською

Фесенко Владимир Антонович

МПК / Мітки

МПК: A47L 13/00

Мітки: совок, збирання, сміття

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/7-68064-sovok-dlya-zbirannya-smittya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Совок для збирання сміття</a>

Подібні патенти