Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Фільтрувальний рукав, в якому його відкрита кінцева частина містить охоплені матеріалом притискне кільце для кріплення фільтрувального рукава в отворі рукавної плити фільтрувальної установки і упорний елемент, виконаний з утворенням двох виступів і впадини між ними для охоплення рукавної плити з обох її сторін і зафіксований щодо притискного кільця, який відрізняється тим, що упорний елемент виконаний у вигляді цільного профільного елемента або двох окремих елементів, кожний з яких утворює відповідний зазначений виступ.

2. Фільтрувальний рукав за п. 1, який відрізняється тим, що цільний профільний елемент виконаний з гуми або з повсті, або з пластичного матеріалу, або з азбесту, або із смужки матеріалу, кінці якої складені або скручені щонайменше в два шари і з'єднані між собою за допомогою зшивання або пресування або склеювання.

3. Фільтрувальний рукав за п. 1, який відрізняється тим, що зазначені окремі елементи виконані у вигляді джгутів або канатів з повсті і/або з гуми, і/або з азбесту, і/або із складеної в декілька шарів смужки матеріалу.

4. Фільтрувальний рукав за п. 1, який відрізняється тим, що зазначені окремі елементи виконані з охопленням їх смужкою матеріалу, кінці якої з'єднані між собою за допомогою зшивання або склеювання.

5. Фільтрувальний рукав за п. 1, який відрізняється тим, що цільний профільний елемент зафіксований щодо притискного кільця за допомогою склеювання, наприклад, самоклеючою стрічкою.

6. Фільтрувальний рукав за п. 1, який відрізняється тим, що зазначені окремі елементи зафіксовані щодо притискного кільця за допомогою склеювання або прошивки або за допомогою кільцевої прокладки, виконаної, наприклад, з матеріалу або з самоклеючої стрічки, з'єднаної з окремими елементами і притискним кільцем за допомогою склеювання або прошивки.

7. Фільтрувальний рукав за п. 1, який відрізняється тим, що його відкрита кінцева частина виконана у вигляді манжети, утвореної підгинанням матеріалу рукава із з'єднанням кромки підгинання з частиною рукава, що сполучається, щонайменше одним кільцевим швом або у вигляді манжети, утвореної складанням окремої смужки матеріалу, кромки якої розташовані з обох боків або з одного боку відносно частини фільтрувального рукава, що сполучається, і з'єднані з нею щонайменше одним кільцевим швом.

8. Фільтрувальний рукав за будь-яким з пп. 1-7, який відрізняється тим, що як його матеріал і матеріал зазначених смужок і кільцевої прокладки використовують текстильний тканий і/або нетканий матеріал.

Текст

1. Фільтрувальний рукав, в якому його відкрита кінцева частина містить охоплені матеріалом притискне кільце для кріплення фільтрувального рукава в отворі рукавної плити фільтрувальної установки і упорний елемент, виконаний з утворенням двох виступів і впадини між ними для охоплення рукавної плити з обох її сторін і зафіксований щодо притискного кільця, який відрізняється тим, що упорний елемент виконаний у вигляді цільного профільного елемента або двох окремих елементів, кожний з яких утворює відповідний зазначений виступ. 2. Фільтрувальний рукав за п. 1, який відрізняється тим, що цільний профільний елемент виконаний з гуми або з повсті, або з пластичного матеріалу, або з азбесту, або із смужки матеріалу, кінці якої складені або скручені щонайменше в два шари і з'єднані між собою за допомогою зшивання або пресування або склеювання. 3. Фільтрувальний рукав за п. 1, який відрізняється тим, що зазначені окремі елементи виконані у вигляді джгутів або канатів з повсті і/або з гуми, і/або з азбесту, і/або із складеної в декілька шарів смужки матеріалу. 4. Фільтрувальний рукав за п. 1, який відрізняється тим, що зазначені окремі елементи виконані з U 2 (19) 1 3 52621 4 хідністю запобігання просочування фільтрованого на містить охоплені матеріалом притискне кільце середовища в камеру фільтрувальної установки з для кріплення фільтрувального рукава в отворі обчищеними газами або повітрям, що безпосерерукавної плити фільтрувальної установки і упордньо впливає на ефективність процесу очищення і, ний елемент з двох груп джгутів, що містять, щовідповідно, на забезпечення вимог до концентранайменше, по два джгути в кожній групі, виконаних цій промислових викидів, що допускаються, в атз утворенням двох виступів, розташованих один мосферу. Надійність ущільнень також істотно щодо одного на відстані, відповідному товщині впливає на зниження втрат готового продукту, рукавної плити, і впадини між ними для охоплення наприклад, при виробництві технічного вуглецю. рукавної плити з обох її сторін. Зазначений упорРішення задачі підвищення надійності ущільнення ний елемент зафіксований щодо притискного кільі механічної фіксації фільтрувальних рукавів поця за допомогою самоклеючої стрічки з тканого винне досягатися при раціональному конструктивматеріалу, закріпленої на притискному кільці. Груному виконанні кінцевих частин, порівняно невепи джгутів розташовані по краях стрічки і закріплеликої матеріаломісткості і вартості. ні на ній за допомогою прошивки. При цьому шиВідомий фільтрувальний рукав (див. патент рина стрічки рівна висоті пружинного кільця, а RU № 2207898, МПК7 B01D46/02, дата публікації відстань між групами джгутів складає 8-10 мм 10.07.2003р.), в якому його відкрита кінцева частиСклеювальне покриття на стрічці захищено легкона містить охоплені матеріалом притискне кільце знімною плівкою. Зазначена кінцева частина викодля кріплення фільтрувального рукава в отворі нана окремо від фільтрувального рукава і з'єднана рукавної плити фільтрувальної установки і упорз його робочою частиною за допомогою кільцевих ний елемент, виконаний у вигляді двох джгутів, що швів. створюють два виступи, розташовані один щодо У вказаному фільтрувальному рукаві за рахуодного на відстані, відповідному товщині рукавної нок фіксації упорного елемента щодо притискного плити, і впадину між ними для охоплення рукавної кільця практично виключається його зміщення плити з обох її сторін. Між упорним елементом і всередині відкритої кінцевої частини фільтрувальпритискним кільцем розміщена компенсуюча проного рукава. Це дозволяє поліпшити надійність кладка, що охоплює зазначене кільце по його пеущільнення і механічної фіксації фільтрувального риметру, кінці якої прикріплені до матеріалу цієї рукава в отворах рукавної плити, що сполучаютьчастини рукава. Компенсуюча прокладка признася. чена для забезпечення рівномірного ущільнення Недоліком відомого фільтрувального рукава є відкритої кінцевої частини в отворі рукавної плити виконання упорного елемента у вигляді двох груп при використовуванні фільтрувальних рукавів, джгутів, що містять, щонайменше, по два джгути в виготовлених з матеріалів з різною товщиною. кожній групі, що приводить до збільшення висоти Джгути розташовані на відстані 5-10 мм один від зазначеної частини рукава і, відповідно, до збільодного і можуть виконуватися з будь-якого еластишення його матеріаломісткості і вартості. чного матеріалу діаметром 8-10 мм Зазначена В основу корисної моделі поставлена задача кінцева частина виконана окремо від фільтрувальудосконалення конструкції відомого фільтрувального рукава і з'єднана з його основною частиною ного рукава, в якому за рахунок іншого виконання за допомогою кільцевих швів. упорного елемента досягається зниження матеріНедоліком вказаного фільтрувального рукава аломісткості і вартості рукава при забезпеченні є виконання його відкритої кінцевої частини без надійності ущільнення і механічної фіксації його в фіксації джгутів, що створюють упорний елемент, отворах рукавної плити фільтрувальної установки, як один щодо одного, так і відносно компенсуючої що сполучаються. прокладки і притискного кільця, а також без закріПоставлена задача вирішується тим, що у фіплення компенсуючої прокладки щодо притискного льтрувальному рукаві, в якому його відкрита кінцекільця, що приводить до зміщення цих елементів ва частина містить охоплені матеріалом притискне всередині цієї кінцевої частини, і, відповідно, до кільце для кріплення фільтрувального рукава в зниження надійності ущільнення і механічної фікотворі рукавної плити фільтрувальної установки і сації в отворах рукавної плити, що сполучаються. упорний елемент, виконаний з утворенням двох В результаті порушується герметичність вузлів виступів і впадини між ними для охоплення рукавз'єднання фільтрувальних рукавів з рукавною плиної плити з обох її сторін і зафіксований щодо притою і, як наслідок, не забезпечуються вимоги до тискного кільця, згідно корисної моделі упорний концентрацій викидів промислових газів і забруделемент виконаний у вигляді цільного профільного неного повітря, що допускаються, в атмосферу, а елемента або двох окремих елементів, кожний з також збільшуються втрати готового продукту, яких утворює відповідний зазначений виступ. зокрема, при виробництві технічного вуглецю. Для забезпечення надійності ущільнення і меСлідством недостатньої надійності механічної фікханічної фіксації фільтрувальних рукавів при їх сації фільтрувальних рукавів в отворах рукавної експлуатації на різних фільтрувальних установках плити, що сполучаються, є також інтенсивне стицільний профільний елемент виконаний з гуми або рання тканини кінцевих частин, що приводить до з повсті або з пластичного матеріалу або з азбесту передчасного їх зносу і пошкодження і, відповідно, або із смужки матеріалу, кінці якої складені або до зниження ресурсу роботи фільтрувальних рускручені щонайменше в два шари і з'єднані між кавів в цілому. собою за допомогою зшивання або пресування Відомий фільтрувальний рукав (див. патент або склеювання. RU № 2366492, МПК7 B01D46/02, дата публікації З цією ж метою зазначені окремі елементи ви10.09.2009р.), в якому його відкрита кінцева частиконані у вигляді джгутів або канатів з повсті і/або з 5 52621 6 гуми і/або з азбесту і/або із складеної в декілька неного повітря, а також підвищення коефіцієнта шарів смужки матеріалу. уловлювання пилоподібних технологічних продукДля зменшення інтенсивності стирання і, відтів, наприклад, при виробництві технічного вуглеповідно, підвищення ресурсу фільтрувального цю. рукава зазначені окремі елементи виконані з охопСутність корисної моделі пояснюється предленням їх смужкою матеріалу, кінці якої з'єднані ставленими фігурами креслення, де: між собою за допомогою зшивання або склеюван- на фіг. 1 показаний загальний вид фільтруня. вального рукава; Для запобігання зміщення упорного елемента - на фіг. 2 - вид І на фіг. 1 - приклад виконання щодо притискного кільця і, відповідно, підвищення з упорним елементом у вигляді одного цільного надійності ущільнення фільтрувального рукава і профільного елемента, манжетою, утвореною підйого механічної фіксації у вузлах з'єднання з часгинанням матеріалу рукава, і виконанням рукава з тинами фільтрувальних установок, що сполучанетканого текстильного матеріалу ються, цільний профільний елемент зафіксований - на фіг. 3 - вид І на фіг. 1 - приклад виконання щодо притискного кільця за допомогою склеюванз упорним елементом у вигляді одного цільного ня, наприклад, самоклеючою стрічкою. профільного елемента із смужки текстильного маДля цієї ж мети зазначені окремі елементи теріалу з складеними в декілька шарів кінцями, зафіксовані щодо притискного кільця за допомоманжетою, утвореною підгинанням матеріалу ругою склеювання або прошивки або за допомогою кава, і виконанням рукава з нетканого текстильнокільцевої прокладки, виконаної, наприклад, з маго матеріалу; теріалу або з самоклеючої стрічки, з'єднаної з - на фіг. 4 - вид І на фіг. 1 - приклад виконання окремими елементами і притискним кільцем за з упорним елементом у вигляді двох окремих еледопомогою склеювання або прошивки. ментів (джгутів або канатів), охоплених смужкою з Для підвищення технологічності виготовлення текстильного матеріалу, манжетою, утвореною фільтрувального рукава і, відповідно, зниження підгинанням матеріалу рукава, і виконанням рукайого вартості відкрита кінцева частина виконана у ва з тканого текстильного матеріалу; вигляді манжети, утвореної підгинанням матеріалу - на фіг. 5-7 - вид І на фіг. 1 - приклади викорукава із з'єднанням кромки підгинання з частиною нання з упорним елементом у вигляді двох окрерукава, що сполучається, щонайменше одним кімих елементів (з каната, джгута і текстильного льцевим швом або у вигляді манжети, утвореної матеріалу, складеного в декілька шарів), манжескладанням окремої смужки матеріалу, кромки якої тою, утвореною підгинанням матеріалу рукава, і розташовані з обох боків або з одного боку відносвиконанням рукава з тканого (фіг. 5) і нетканого но частини фільтрувального рукава, що сполуча(фіг. 6, 7) текстильного матеріалу; ється, і з'єднані з нею щонайменше одним кільце- на фіг. 8 - вид І на фіг. 1 - приклад виконання вим швом. з упорним елементом у вигляді двох окремих елеДля забезпечення вимог санітарних норм і ментів (канатів циліндрової форми), кільцевою правил як його матеріал і матеріал зазначених прокладкою з текстильного матеріалу, манжетою, смужок і кільцевої прокладки використовують тексутвореною підгинанням матеріалу рукава, і викотильний тканий і/або нетканий матеріал. нанням рукава з тканого текстильного матеріалу; Пропоноване конструктивне виконання фільт- на фіг. 9 - вид І на фіг. 1 - приклад виконання рувального рукава дозволяє зменшити висоту його з упорним елементом у вигляді двох окремих елевідкритої кінцевої частини (верхньої манжети) за ментів (джгутів прямокутної форми з повсті), манрахунок забезпечення оптимальної конструкції жетою, утвореною підгинанням матеріалу рукава, і упорного елемента і висоти його виступів, що довиконанням рукава з нетканого текстильного мазволяє зменшити матеріаломісткість і вартість теріалу; фільтрувального рукава. За рахунок застосування - на фіг. 10 - вид І на фіг. 1 - приклад виконанрізних матеріалів для виготовлення упорного еленя з упорним елементом у вигляді двох окремих мента, а також його виконання з охопленням смуелементів із смужок текстильного матеріалу, склажкою матеріалу забезпечується підвищення надених в декілька шарів, манжетою, утвореною піддійності ущільнення і механічної фіксації у вузлах гинанням матеріалу рукава, і виконанням рукава з з'єднання з частинами фільтрувальних установок, нетканого текстильного матеріалу; що сполучаються, за різних умов експлуатації. - на фіг. 11 - вид І на фіг. 1 - приклад виконанОкрім цього, застосування охоплюючої смужки ня на фіг. 2 з манжетою, утвореною складанням матеріалу дозволяє знизити інтенсивність стиранокремої смужки текстильного матеріалу, кромки ня відкритої кінцевої частини при експлуатації і за якої розташовані з обох боків рукава, манжетою і рахунок цього підвищити ресурс фільтрувального робочою частиною рукава, виконаною з нетканого рукава. Виконання упорного елемента з фіксацією текстильного матеріалу; його щодо притискного кільця, як у фільтруваль- на фіг. 12 - вид І на фіг. 1 - приклад виконанному рукаві-прототипі, виключає зміщення наполеня на фіг. 11, з манжетою, кромки якої розташовані гливого елемента всередині відкритої кінцевої чаз одного боку щодо рукава; стини фільтрувального рукава і відносно вузлів - на фіг. 13 - вид І на фіг. 1 - приклад виконанфільтрувальної установки, що сполучаються, і, як ня на фіг. 8 з манжетою, утвореною складанням наслідок, також забезпечує надійність ущільнення і окремої смужки текстильного матеріалу, кромки механічної фіксації фільтрувального рукава. В якої розташовані з одного боку рукава; результаті забезпечується підвищення якості аспірації відпрацьованих промислових газів і забруд 7 52621 8 - на фіг. 14 - вид І на фіг. 1 - приклад виконанвання. Цільний профільний елемент 7 зафіксованя на фіг. 12 з манжетою, кромки якої розташовані ний щодо притискного кільця 6 за допомогою з одного боку рукава; склеювання, наприклад, самоклеющейся стрічкою. - на фіг. 15 - приклад виконання на фіг. 14 з Елементи 10, 11 можуть бути виконані у виманжетою і робочою частиною рукава, виконаних, гляді джгутів або канатів (фіг. 4-6, 8, 9, 13, 17) з відповідно, з тканого і нетканого текстильного маповсті і/або гуми і/або азбесту і/або складеної в теріалу; декілька шарів смужки текстильного матеріалу - на фіг. 16 - приклад виконання на фіг. 12 з (фіг. 7, 10). Елементи 10, 11 можуть бути виконані манжетою і робочою частиною рукава, виконаних, з охопленням їх смужкою 12 текстильного матерівідповідно, з тканого і нетканого текстильного маалу, кінці якої з'єднані між собою за допомогою теріалу; зшивання або склеювання (фіг. 4). Елементи 10, - на фіг. 17 - приклад виконання на фіг. 8 з ма11 зафіксовані щодо притискного кільця 6 за донжетою, утвореною складанням окремої смужки помогою склеювання або прошивки (фіг. 4-7), або матеріалу, кромки якої розташовані з обох боків за допомогою кільцевої прокладки 13 (фіг. 8-10, рукава, манжетою і робочою частиною рукава, 13, 17), виконаної, наприклад, з текстильного мавиконаних з тканого текстильного матеріалу. теріалу або з самоклеючої стрічки, з'єднаної з Фільтрувальний рукав виконаний (фіг. 1) з'єделементами 10, 11 і притискним кільцем 6 за донанням кромок текстильного матеріалу подовжнім помогою склеювання або прошивки при виготовшвом 1 і містить робочу частину 2, відкриту кінцеленні кільцевої прокладки 13 (фіг. 8). ву частину 3 (верхню) і закриту кінцеву частину 4 Кінцева частина 4 (нижня) фільтрувального (нижню). Подовжній шов 1 виконаний «внаклад» рукава виконана закритою, наприклад, за допомотрьома паралельними строчками z ланцюгового гою денця круглої форми з відігнутою по його пестібка скляною ниткою. Залежно від матеріалу риметру кромкою (не показані). Денце встановлерукава, наприклад, у разі його виготовлення з лавно так, щоб його відігнута кромка була звернена сану, подовжній шов 1 може бути виконаний «взадо торця рукава. При цьому на зовнішній або внумок» (не показано). трішній поверхні кінцевої частини 4 може бути заВідкрита кінцева частина 3 виконана у вигляді кріплений посилююча накладка (не показана). манжети, утвореної підгинанням текстильного маВідкрита кінцева 3 і робоча 2 частини фільтрутеріалу рукава із з'єднанням кромки підгинання з вального рукава, смужки 12 і кільцеві накладки 13 робочою частиною рукава, що сполучається, щоможуть бути виконані з одного виду текстильного найменше одним кільцевим швом трьома або чоматеріалу - тканого (фіг. 4, 5, 8, 13, 17) або неткатирма паралельними строчками z (фіг. 2-10). При ного (фіг. 1, 2, 6, 7, 9-12, 14) або з їх комбінації цьому кромки в зазначених манжетах 3 з'єднані (фіг. 15, 16) за допомогою з'єднання між собою. між собою подовжніми швами 5, виконаними під Фільтрувальний рукав працює таким чином. кутом і із зміщенням щодо подовжніх швів 1 робоФільтрувальні рукави розміщують у вертикачої частини рукава. льному положенні закритою кінцевою частиною 4 Відкрита кінцева частина 3 може бути виконавниз в герметичній секції фільтрувальної установна у вигляді манжети, утвореної складанням окреки (не показана). При цьому кожний фільтрувальмої смужки текстильного матеріалу, кромки якої ний рукав відкритою кінцевою частиною 3 надягарозташовані з обох боків (фіг. 11, 17) або з одного ють на каркас до розміщення його денця у денця боку - зовнішнього (фіг. 12, 13, 16) або внутрішньофільтрувального рукава і разом з каркасом опусго (фіг. 14, 15) частини фільтрувального рукава, кають через отвір в рукавній плиті. Далі вручну що відносно сполучається, і з'єднані з нею, щостискають відкриту кінцеву частину 3 кожного фінайменше, одним кільцевим швом, виконаним льтрувального рукава і заводять в отвір рукавної трьома або чотирма паралельними строчками z. плити так, щоб верхній виступ 8 цільного профільМанжета відкритої кінцевої частини 3 містить ного елемента 7 або, при виконанні упорного елеохоплене її матеріалом притискне кільце 6 для мента у вигляді двох окремих елементів 10, 11, кріплення фільтрувального рукава в отворі рукавверхній виступ 10 розташовувалися з одного боку ної плити фільтрувальної установки (не показані) і рукавної плити, а нижній виступ 9 або нижній виупорний елемент, виконаний з утворенням двох ступ 11 - з протилежної її сторони. Необхідна виступів круглої, прямокутної або іншої форми, і щільність у вузлі з'єднання забезпечується за равпадини між ними, відповідній товщині рукавної хунок охоплення протилежних сторін рукавної плиплити, для охоплення її з обох боків. В даних прити відповідними виступами упорного елемента. кладах виконання притискне кільце 6 виконано з Механічна фіксація фільтрувального рукава в металевої смуги, виготовленої з пружинної сталі. отворі рукавної плити забезпечується за рахунок Упорний елемент може бути виконаний у випружинячих властивостей притискного кільця 6, гляді цільного профільного елемента 7 з виступам яке без перекосів прилягає по периметру отвору. 8 і 9 (фіг. 2, 3, 11, 12, 14-16) або двох окремих При роботі фільтрувальної установки запороелементів 10, 11 (фіг. 4-10, 13, 17), кожний з яких шений газ по газопроводу подається в замкнутий утворює відповідний виступ. простір секції і, проходячи через тканину робочої Цільний профільний елемент 7 може бути вичастини 2 фільтрувальних рукавів, очищається від конаний з гуми або з повсті або з пластичного мапилу, після чого через відкритий випускний клапан теріалу або з азбесту або із смужки текстильного прямує в атмосферу. В процесі фільтрування часматеріалу (фіг. 3), кінці якої складені або скручені тинки пил осідає на зовнішній поверхні робочої щонайменше в два шари і з'єднані між собою за частини 2, а більш дрібні її фракції проникають допомогою зшивання або пресування або склеювсередину рукавів, осідаючи в їх нижніх закритих 9 52621 10 кінцевих частинах 4 на денцях. У міру осадження Технічне рішення, що заявляється, дозволяє пилу опір тканини робочої частини 2 фільтрувальістотно понизити матеріаломісткість і вартість фіних рукавів запорошеному газу, що поступає, посльтрувального рукав, а також ресурс його експлутупово збільшується. Коли воно досягне деякого атації в цілому. Пропоновані варіанти виконання граничного значення, фільтрувальна установка упорних елементів забезпечують надійне ущільпереводиться в режим регенерації для очищення нення фільтрувальних рукавів в отворах рукавної фільтрувальних рукавів від пилу, що осіла на них. плити, що сполучаються, з урахуванням як їх консРегенерація фільтрувальних рукавів здійснюється, труктивних допусків, так і ступеня їх зносу в прояк правило, автоматично в імпульсному режимі цесі експлуатації, що значно розширює область шляхом їх зворотного продування стислим повітзастосування фільтрувальних рукавів. Окрім цьорям, що поступає всередину секції через відкриті го, пропонована конструкція фільтрувального рупродувочні клапани при закритому положенні викава є універсальною, оскільки дозволяє виготовпускного клапана для запорошеного газу. В процеляти його з тканого і нетканого текстильного сі регенерації шар пилу на зовнішній поверхні фіматеріалу або з їх комбінацій, що розширює техльтрувальних рукавів руйнується і вона з потоком нологічні можливості використовування рукава з повітря потрапляє в бункер, звідки видаляється урахуванням фізико-хімічних особливостей фільтвивантажним пристроєм. Після регенерації матерованого середовища. В результаті забезпечуєтьріал фільтрувальних рукавів відновлює свої філься підвищення якості фільтрування і коефіцієнта труючі якості. уловлювання технологічних продуктів. 11 52621 12 13 Комп’ютерна верстка В. Мацело 52621 Підписне 14 Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Filter sleeve

Автори англійською

Yaroshenko Oleksandr Oleksandrovych

Назва патенту російською

Фильтровальный рукав

Автори російською

Ярошенко Александр Александрович

МПК / Мітки

МПК: B01D 46/02

Мітки: фільтрувальний, рукав

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/7-52621-filtruvalnijj-rukav.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Фільтрувальний рукав</a>

Подібні патенти