Спосіб і установка для отримання стальної смуги, розливна машина безперервної дії для лиття тонкого сляба

Номер патенту: 49873

Опубліковано: 15.10.2002

Автор: ДЕН ХАРТОГ Хьюберт Віллем

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб отримання стальної смуги, що формується, який включає етапи формування рідкої сталі в мульді розливної машини безперервної дії в тонкий сляб товщиною менше за 150 мм, гомогенізацію в гомогенізаційній печі і плющення сляба в аустенітній області з використанням тепла розливу для отримання проміжного сляба; якщо це бажано - охолоджування проміжного сляба до температури, при якій значна частина сталі переходить в феритну область, і плющення згаданого проміжного сляба в смугу в аустенітній або феритній області, який відрізняється тим, що рідку сталь подають з ковша в першу атмосферну камеру вакуумного розливного жолоба, що містить також другу камеру, гідравлічно з'єднану трубопроводом з першою камерою, при цьому у другій камері підтримують низький тиск, і сталь передають з другої камери низького тиску або вакуумної камери, через її вихідний отвір в мульду.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що рідку сталь передають з другої камери в мульду через вхідне сопло з площею внутрішнього поперечного перерізу, яка становить більше 5%, переважно більше 10%, від площі поперечного перерізу мульди.

3. Спосіб за п. 1 або 2, який відрізняється тим, що рідку сталь передають з другої камери в мульду через вхідне сопло з площею внутрішнього поперечного перерізу, яка становить менше 30 % від площі поперечного перерізу мульди.

4. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, який відрізняється тим, що в рідку сталь вводять промивальний газ після її виходу з ковша і перед входом у другу камеру.

5. Спосіб за п. 4, який відрізняється тим, що трубопровід містить замковий пристрій, і промивальний газ вводять через замковий пристрій або трохи вище за течією.

6. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, який відрізняється тим, що в сталь у другій камері вводять легуючі елементи.

7. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, який відрізняється тим, що потік сталі, що входить у другу камеру, гальмують або відхиляють від вихідного отвору другої камери.

8. Розливна машина безперервної дії для лиття тонкого сляба товщиною до 150 мм, яка містить вакуумний проміжний жолоб, що включає першу атмосферну камеру і другу камеру із зниженим тиском або вакуумну камеру, гідравлічно з'єднану з першою камерою, і пристрій промивки для введення промивального газу в рідку сталь після її виходу з першої камери, але перед входом у другу камеру, яка відрізняється тим, що між першою камерою і другою камерою є трубопровід для гідравлічного з'єднання згаданих камер, обладнаний замковим пристроєм для регулювання течії рідкої сталі, і що поблизу цього замкового пристрою або в ньому встановлений промивальний пристрій.

9. Розливна машина безперервної дії за п. 8, яка відрізняється тим, що замковий пристрій включає сідло і керуючий шток, взаємодіючий з сідлом, при цьому керуючий шток обладнаний центральним каналом, що закінчується в промивальному блоці, який є пористим для промивального газу.

10. Розливна машина безперервної дії за будь-яким з пп. 8 - 9, яка відрізняється тим, що друга камера містить пристрій для гальмування або відхилення потоку сталі, що входить у другу камеру.

11. Розливна машина безперервної дії за п. 10, яка відрізняється тим, що пристрій відхилення містить перегородку між вхідним отвором, через який сталь входить у другу камеру, і вихідним отвором, через який сталь виходить з другої камери.

12. Розливна машина безперервної дії за будь-яким з пп. 8 -11, яка відрізняється тим, що друга камера забезпечена вхідним соплом з площею поперечного перерізу, яка становить не менше 5 %, переважно не менше 10%, від площі поперечного перерізу мульди.

13. Розливна машина безперервної дії за будь-яким з пп. 8 -11, яка відрізняється тим, що друга камера забезпечена вхідним соплом з площею поперечного перерізу, яка становить менше 30 % від площі поперечного перерізу мульди.

14. Розливна машина безперервної дії за п. 12 або 13, яка відрізняється тим, що поперечний переріз вхідного сопла відповідає поперечному перерізу мульди.

15. Установка для виробництва стальної смуги, що формується, яка включає гомогенізаційну піч, прокатний стан для плющення сталі в аустенітній області, можливо, охолоджуючий пристрій для охолоджування сталі в аустенітній області до температури феритної області, можливо, охолоджуючий пристрій для охолоджування сталі після плющення в феритній області, можливо, намотувальний пристрій для намотування смуги і розливну машину безперервної дії за одним з пунктів 8-14.

Текст

, влаштовану таким чином, що в один і той же час один рулон (58) може намотуватися, а другий рулон (59) розмотуватися Після повторного видалення оксидної окалини в окалиновідломлювач (61) розмотана смуга (60) прокатується в прокатувальном пристрої (62) Після виходу з прокату вального пристрою (62) смуга (63) має товщину, наприклад, 2,0мм У пристрої (64) який охолоджує смугу (63) охолоджують з аустенітної області, в якій вона досі оброблялася, до феритної області Потім смугу прокатують в прокатувальном пристрої до кінцевої товщини 0,5-1,5мм і намотують в рулон (66) Смуга, прокатана в феритній області, володіє властивостями холоднопрокатаної смуги і проводиться безперервним або напівбезперервним способом, починаючи з розплавленої сталі Використання вакуумного проміжного жолоба дає можливість виробляти смугу з кращими властивостями, ніж це було можливо досі, зокрема, відносно якості поверхні, форми, а також відсутності включень в низьковуглецевій сталі На Фіг 2 верх другої камери (1) вакуумного жолоба забезпечений кришкою (2), прикріпленою газонепроникним образом до МІСТКОСТІ (3) другої камери МІСТКІСТЬ (3) з'єднана з першою, атмосферною, камерою (7) за допомогою з'єднувальної труби або трубопровода (6) З'єднувальна труба відкривається в першу камеру (7) через чашку (8) Регулювальний шток (9) прикріплений до чашки і містить внутрішній центральний канал (10), який закінчується в промивальному плунжері (11) в нижній частині регулювального штока Промивальний плунжер (11) має форму, відповідну формі чашки (8) і разом з нею утворює регулювальний орган або клапан для впускання розплавленої сталі (12) з першої камери (7) в ємкість (3) в КІЛЬКОСТІ, що контролюється Над накопичувальною ємкістю (7) підвішений ківш (13) (зображений частково), забезпечений в нижній частині заглибленим соплом (15), який може закриватися засувною заслінкою (14) Труба (16) проходить через кришку (2) і з'єднана з вакуумним насосом (17) Через кришку (2) також проходить ЛІНІЯ подачі газу (18), яка за допомогою регулювального клапана (19) з'єднана з подаючим пристроєм промивального газу (20) Заглиблене вхідне сопло (21) входить в 49873 12 дно ємкості (3) Воно має вхідний отвір (22), який з'єднаний з внутрішньою частиною ємкості (3), і вихідний отвір (23) Заглиблене вхідне сопло (21) входить в мульду (24) Біля мульди розміщене електромагнітне гальмо (25) Сталь з ковша (13) тече через відкриту засувну заслінку (14) за допомогою заглибленого сопла (15) в першу камеру (7) У першій камері (7) зверху розплавленої сталі (12) лежить шар шлаку (27), щоб захистити сталь від термічного і ХІМІЧНОГО впливу навколишньої атмосфери Сталь тече мимо регулюючого органу, утвореного чашкою (8) і регулюючим штоком (9), в КІЛЬКОСТІ, що контролюється вертикальним положенням регулюючого штока (9), через з'єднувальну трубу (6) у другу камеру (1) Положення регулюючого штока і, отже, КІЛЬКІСТЬ сталі, що впускається, може контролюватися або регулюватися на основі вимірювання рівня розплавленої сталі в мульді (24) Рівень вимірюють сенсором (35), який з'єднаний з введенням вимірювального і/або регулюючого приладу (36) Виведення вимірювального і/або регулюючого приладу (36) з'єднане (детально не показане) з привідним органом (43) таким чином, щоб забезпечити можливість управляти їм і впливати на положення регулюючого штока Перевага такого компонування полягає в тому, що рівень розплавленої сталі може добре контролюватися і не порушується, або порушується лише трохи, промивальним газом, таким як аргон, який виходить над стальною ванною в області (29) у вакуумному жолобі Аргон передається в промивальний плунжер (11) через канал з накопичувальної ємкості (не показана) Газоподібний аргон проходить через промивальний плунжер, адсорбується розплавленою сталлю і несеться її потоком мимо регулюючого штока (9) Газоподібний аргон підіймається у другій камері (1), виходячи з розплавленої сталі (28) і попадає в область (29) над розплавленою сталлю, з якої він виводиться за допомогою вакуумного насоса (17) Управлінням регулювального клапана (19) з пристрою (20), який подає газ, в область (29) вводять певну КІЛЬКІСТЬ газу, щоб підтримувати там бажаний тиск Стінка (ЗО) у другій камері (1) розташована таким чином, щоб відхиляти потік розплавленої сталі, що проходить через з'єднувальну трубу (6), від сталі (28), що знаходиться в стані спокою в ІНШІЙ частині другої камери Стінка (ЗО) також дає ту перевагу, що аргон, що пропускається, утворює багато маленьких пухирців Газові пухирці можуть швидко підійматися, і потік, що направляється стінкою вгору, передає їх вздовж поверхні розплавленоїсталі у другу камеру, де, разом з частками домішок, що принаджуються ними, вони адсорбуються шаром шлаку Тиск газу в області (29) може бути використаний для контролю КІЛЬКОСТІ сталі, яка протікає через вхідний отвір (22) і вихідний отвір (23) заглибленого вхідного сопла (21) в мульду (24) На розплавленій сталі (31) лежить шар формувальної пудри (37) Для регулювання поведінки розплавленої сталі, зокрема, характеру и течи, може бути використане електромагнітне гальмо (25) Сталь, яка частково придбала стверджену стінку (32), виходить з мульди у вигляді сляба (33) 13 49873 Фіг.1 ґ Фіг.2 ДП «Український інститут промислової власності» (Укрпатент) вул Сім'ї Хохлових, 15, м Київ, 04119, Україна ( 0 4 4 ) 4 5 6 - 2 0 - 90 ТОВ "Міжнародний науковий комітет" вул Артема, 77, м Київ, 04050, Україна (044)216-32-71 14

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method and plant for manufacture of steel strip, continuous casting mould for production of thin slab

Автори англійською

Den Hartog Huibert Willem

Назва патенту російською

Способ и установка для получения стальной полосы, разливная машина непрерывного действия для литья тонкого сляба

Автори російською

дэн Хартог Хьюберт Виллэм

МПК / Мітки

МПК: B21B 1/24, B21B 1/46, B22D 11/10, B21B 1/30

Мітки: стальної, розливна, смуги, отримання, лиття, тонкого, спосіб, сляба, дії, установка, безперервної, машина

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/7-49873-sposib-i-ustanovka-dlya-otrimannya-stalno-smugi-rozlivna-mashina-bezperervno-di-dlya-littya-tonkogo-slyaba.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб і установка для отримання стальної смуги, розливна машина безперервної дії для лиття тонкого сляба</a>

Подібні патенти