Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Комплектний розподільний пристрій зовнішньої установки, конструкція якого має металеву оболонку, складається з шаф з вмонтованими в них високовольтними апаратами і низьковольними приладами, має коридори управління та обслуговування, вводи для високовольних ліній живлення І виводи для вихідних ліній, який відрізняється тим, що конструкція його виконана у вигляді окремих блоків, в кожному з яких, установлено по декілька вказаних шаф, переважно по три шафи на блок, причому блоки мають металеві бокові стінки, днище та дах, скріпляються між собою на місці експлуатації, основа кожного з блоків виконана у вигляді металевої конструкції, обшитої з внутрішньої та зовнішньої сторін переважно металевими гофрованими листами.

2. Комплектний розподільний пристрій зовнішньої установки згідно з п.1, який відрізняеться тим, що на кожному торці згаданої основи блоків встановлена рама переважно з швелера, в кутах якої прикріплені трикутникоподібні пластини з отворами для болтовогоз'еднання двох суміжних блоків між собою.

3. Комплектний розподільний пристрій зовнішньої установки згідно з п.1, який в І д-різняється тим, що два крайніх блоки мають окремі торцеві блоки з вхідними дверима, вентиляторами, обігрівом та системою управління освітлюванням, причому вказані торцеві блоки є поперечними коридорами, що з'єднують поздовжні коридори управління та обслуговування з передніх та задніх сторін шаф всього розподільного пристрою.

4. Комплектний розподільний пристрій зовнішньої установки згідно з п.1, який відрізняється тим, що вводи для високовольтних ліній живлення та виводи для вихідних ліній уніфіковані між собою І розміщені на одній з бокових стінок вказаних блоків, причому вихідні лінії виводяться в сторону від цих стінок, а вхідна лінія живлення через портали, встановлені на даху блока, виводиться в протилежну сторону.

5. Комплектний розподільний пристрій зовнішньої установки згідно з п.1, який відрізняється тим, що для виводу вихідних кабельних ліній в днищі блоків виконані отвори, а для виводу кабелів вторинних з'єднань в днищі блоків виконані отвори та встановлені регульовані по висоті лотки.

6. Комплектний розподільний пристрій зовнішньої установки згідно з п. 1, який відрізняється тим, що простір між внутрішньою та зовнішньою сторонами кожного з блоків заповнений теплоізоляційним матеріалом.

Текст

Корисна модель належить до електротехніки, зокрема, до конструкцій комплектних розподільних пристроїв зовнішньої установки, які призначені для приймання та розподілу електричної енергії трифазного змінного струму високої напруги класу 6-Ю кВ. Вони встановлюються на відповідних електропідстанціях. Відомі комплектні розподільні пристрої зовнішньої установки з двома коридорами управління та обслуговування, наприклад КРПЗ серії К-44[Дорошев К.М. Комплектные распределительные устройства 6-35 кВ. Μ,, Энергоиздат, 1982, с. 123-129, рис. 2.6 на с. 124. 125]. Комплектні розподільні пристрої серії К-44 мають утеплену оболонку та складаються з окремих ша ф з вмонтованими в них високовольтними апаратами І низьковольтними приладами, мають спільні для всіх шаф коридори управління та обслуговування, наявність яких наближає умови експлуатації КРПЗ цієї серії до умов експлуатації в закритих розподільних пристроях. До недоліків таких комплектних розподільних пристроїв зовнішньої установки слід віднести недостатню заводську готовність та значні затрати на їх монтаж, складання, наладку і підготовку до експлуатації на об'єктах будівництва електропідстанцій, а також відсутність максимальної уніфікації конструктивних елементів. В основу запропонованої корисної моделі покладено завдання створення нової конструкції комплектного розподільного пристрою зовнішньої установки (КРПЗ), яка б мала максимально уніфіковані конструктивні елементи І дозволила б більшість робіт по складанню, монтажу, наладці виконувати в заводських умовах. В кінцевому результаті це дозволило б значно скоротити час та затрати на монтаж, складання, наладку і підготовку до експлуатації цих КРПЗ на об'єктах будівництва електропідстанцій. За сук упністю ознак прототипом до запропонованої конструкції новых КРПЗ є КРПЗ серії К-44, що описаний у вказаній вище книзі на сторінках 123-129. Запропонована конструкція комплектного розподільного пристрою зовнішньої установки (КРПЗ) там само, як і прототип має металеву оболонку та складається з шаф з вмонтованними в них високовольтними апаратами і низьковольтними приладами, має коридори управління та обслуговування, вводи для високовольтних ліній живлення і виводи для вихідних ліній. Вказані вище те хнічні результати в новому комплектному розподільному пристрої зовнішньої установки досягнуті завдяки тому, що конструкція його виконана у вигляді окремих блоків, в кожному з яких установлено по декілька вказаних шаф, переважно по три шафи на блок, причому блоки мають металеві бокові стінки, днище та дах, скріплюються між собою на місці експлуатації. Основа кожного з блоків виконана у вигляді металевої конструкції, обшитої з внутрішньої та зовнішньої сторін переважно металевими гофрованими листами. На кожному торці згаданої основи блоків встановлена рама переважно з швелера, в к ута х якої прикріплені трикутникоподібні пластини з отворами для болтового з'єднання двох суміжних блоків між собою. Крім того, два крайніх блоки мають окремі торцеві блоки з вхідними дверима, вентиляторами, обігрівом та системою управління освітлення, причому вказані торцеві блоки є поперечними коридорами, що з'єднують поздовжні коридори управління та обслуговування з передніх та задніх сторін шаф всього розподільного пристрою. Вводи для високовольтних ліній живлення та виводи для вихідних ліній уніфіковані між собою і розміщені на одній з бокових стінок вказаних блоків, причому вихідні лінії виводяться в сторону від ци х стінок, а вхідна лінія живлення через портали, встановлені на даху блока, виводиться в протилежну сторону. Для виводу вихідних кабельних ліній в днищі блоків виконані отвори, а для виводу кабелів вторинних з'єднань в днищі блоків виконані отвори та встановлені регульовані по висоті лотки. Простір між внутрішньою та зовнішньою сторонами кожного з блоків заповнений теплоізоляційним матеріалом. Вказані технічні ознаки нового комплектного розподільного пристрою зовнішньої установки дозволили максимально уніфікувати його конструктивні елементи і виконувати в заводських умовах більшість робіт по складанню, монтажу, наладці. Це дозволило значно скоротити час та знизити затрати на підготовку новых КРПЗ до експлуатації на об'єктах будівництва електропідстанцій. Крім того, нова конструкція комплектного розподільного пристрою зовнішньої установки (КРПЗ) забезпечує максимальні зручності для обслуговуючого персоналу при експлуатації, проведенні профілактичних та ремонтних робіт. Таким чином, вказані технічні ознаки нової конструкції КРПЗ забезпечили одержання кращих те хнічних результатів. Вказані технічні ознаки належать до суттєви х ознак, тому що їх сук упність забезпечує досягнення позитивного технічного результату, тобто вони перебувають в при-чинно-наслідковому зв'язку з цим результатом. На фіг.1 зображений комплектний розподільний пристрій зовнішньої установки (КРПЗ); на фіг.2 - те ж саме, вид збоку; на фіг.3 - перетин А-А на фіг. 1; на фіг.4- перетин Б-6 на фіг.1; на фіг.5 - перетин В-В на фіг.1; на фіг.6 -перетин Г-Г на фіг.1; нафіг.7 - виноска Д на фіг.3; на фіг.8 - металева конструкція основи блоку КРПЗ. Комплектний розподільний пристрій зовнішньої установки для електропідстанцій являє собою констукцію, що має металеву оболонку І виконана у вигляді окремих блоків 1,2,3,4, в кожному з яких установлено, наприклад, потри шафи 5 комплектного розподільного пристрою типу КУ-10 чи інші. Основа кожного з вказаних блоків виконана у вигляді металевої конструкції (фіг.8), обшитої з вн утрішньої та зовнішньої сторін металевими гофрованими листами 6 та 7, простір між якими заповнений теплоізоляційним матеріалом 8 (мінераловатою, тощо). Таким чином в кожному блоці стінки, днище та да х є утепленими. Але в окремих варіантах виконання за бажанням замовника цей простір між листами 6 та 7 може бути не заповненим. Один з можливих варіантів згаданої металевої конструкції виконаний з двох рам 9,10 з швелера та приварених до цих рам поздовжніх відрізків 11,12 (з швелера чи іншого прокату), що зв'язують ці рами між собою в єдину конструкцію. Таким чином рами 9 та 10 встановлені на торцях металевої конструкції - основи кожного з блоків. У всіх кута х рам 9 та 10 прикріплені (приварені) трикутникоподібні пластини 13 з отворами 14 для болтового з'єднання двох суміжних блоків між собою. Після скріплення таким чином всіх блоків устворюються два спільних для всіх блоків поздовжні коридори управління та обслуговування - основний коридор 15 з передньої сторони шаф 5 та допоміжний коридор 16 з задньої сторони цих ша ф. Два крайні блоки мають окремі торцеві блоки 17 та 18 з вхідними дверима 19, вентиляторами 20, обігрівом та системою управління внутрішнім та зовнішнім освітленням КРПЗ. Причому ці торцеві блоки утворюють поперечні коридори 21 та 22, що з'єднують між собою поздовжні коридори 15 та 16. Вводи 23 для вхідних високовольтних ліній живлення 24 та выводи 25 для вихідних ліній 26 уніфіковані між собою І розміщені на одній з бокових стінок вказаних блоків. Причому вихідні лінії 26 виводяться в сторону від цих стінок, а вхідні лінії живлення 24 через портали 27, які встановлені на даху блока, виводяться в протилежну сторону. Для виведення вихідних кабельних ліній в днищі блоків виконані отвори, а для виведення кабелів вторинних з'єднань в днищі блоків виконані отвори та встановлені регульовані по висоті лотки 28. Описана вище конструкція комплектного розподільного пристрою зовнішньої установки (КРПЗ) так само, як І прототип, має металеву оболонку (але на відміну від нього має нове конструктивне виконання - у вигляді окремих металевих блоків 1,2,3,4,17,18), складається з шаф 5 з вмонтованими в них високовольтними апаратами і низьковольтними приладами, має коридори управління та обслуговування 15 и 16, має вводи 23 для високовольтних ліній живлення 24 і виводи 25 для вихідних ліній 26. Отже, на відміну від прототипа запропонований комплектний розподільний пристрій має блочну конструкцію, максимально уніфіковані конструктивні елементи та високу заводську готовність. Використання цих КРПЗ скорочує терміни будівництва електропідстанцій та знижує їх вартість. Тому вони знайдуть широке застосування в розвитку енергетики та електрифікації всіх галузей народного господарства. Строповка кузова вагона за концы шкворневых балок осуществляется следующим образом. Захваты 14 заводятся в зону концов 15 шкворневых балок 16 и устанавливаются своим горизонтальным участком 19 под нижний лист 21 шкворневой балки 16. При этом, зуб 20 захвата 15 должен быть направлен наружу и вы ходить за вертикальную грань нижнего листа 21 шкворневой балки 16. После этого захват 14 закрепляется на конце 14 шкворневой балки 16 посредством штырьевого фиксатора 23. Снятие захвата 14 осуществляется в обратном порядке. Строповка кузова вагона за опорные узлы, установленные на нижней обвязке, осуществляется следующим образом. Захваты 32 подводят в зону опорных узлов 33 и перемещают таким образом, чтобы его крючки 39 вошли во внутреннюю полость опорных узлов 33. При опускании захватов 32 вниз под действием силы тяжести, они удерживаются на опорном узле 33 посредством крючков 39. Снятие захвата 32 осуществляется в обратном порядке.

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Lukovets Viktor Antonovych, Andriichuk Pavlo Denysovych, Hordiienko Roman Ivanovych, Stryhunov Pavlo Mykolaiovych

Автори російською

Луковец Виктор Антонович, Андрийчук Павел Денисович, Гордиенко Роман Иванович, Стригунов Павел Николаевич

МПК / Мітки

МПК: H02B 13/00

Мітки: комплектний, зовнішньої, розподільний, установки, пристрій

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/7-132-komplektnijj-rozpodilnijj-pristrijj-zovnishno-ustanovki.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Комплектний розподільний пристрій зовнішньої установки</a>

Подібні патенти