Пристрій для відновлення порушень опорно-рухового апарата

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для відновлення порушень опорно-рухового апарату, що містить дугоподібний металевий каркас і має засоби регулювання радіуса свого вигину та закріплюється вигином догори або донизу у нахиленому положенні верхньою частиною на вертикальній рамі-опорі з можливістю зміни кута нахилу як у повздовжньому, так і у поперековому напрямку, а нижньою частиною спирається на підлогу, і який оснащений ложементом, що складають знімні панельні та валикові модулі, і який споряджений опорним валиком для ніг та підголівним валиком або підборідником, прикріпленим до верхньої частини вертикальної рами-опори гумовими розтяжками з гаками, та оснащений розтяжками-еспандерами в нижній та верхній частинах, який відрізняється тим, що нижньою частиною каркас ложемента спирається на вібратор, а на валики насунуті кільця різної ширини та товщини з пружного еластичного матеріалу (наприклад, вспіненого поліетилену або гуми шириною 20-70 мм, товщиною 5-80 мм), з можливістю утворення спеціалізованих вигинів, а на зовнішній поверхні деяких кілець зафіксовані м'які, струмопровідні, розчинпоглинаючі електроди з губкоподібного матеріалу (товщиною 5-15 мм та розмірами, відповідними зовнішній поверхні кільця), а між кільцем і електродом вставлений струмоприймач (латунь, мідь, тощо), товщиною 0,5-2 мм і розміром 20-40×10-20 мм, з'єднаний гнучким провідником з генератором електроімпульсів (наприклад, "Міоритм-04"), причому змінні модулі мають можливість оснащатися: а) валиками з кільцями та електродами; б) гвинтоподібними (червоподібними), пластмасовими або металевими взаємозамінними валиками, що мають різний радіус окремих сегментів, наприклад від 20 до 65 мм, що обертаються навколо своєї осі під дією компактного малообертового (наприклад 20-30 обертів за хвилину) електродвигуна, що має блок живлення 9 вольт, а на весь модуль насунута шкіра (міцна гладка тканина, шкірозамінник, тощо); в) вібраторами з вібротодами різних розмірів; г) іншими засобами фізичної терапії, наприклад валиками з елементами різної масажної дії.

Текст

Реферат: Пристрій для відновлення порушень опорно-рухового апарата містить дугоподібний металевий каркас і має засоби регулювання радіуса свого вигину, та закріплюється вигином догори або донизу у нахиленому положенні верхньою частиною на вертикальній рамі-опорі з можливістю зміни кута нахилу як у повздовжньому, так і у поперековому напрямку, а нижньою частиною спирається на підлогу, і який оснащений ложементом, що складають знімні панельні та валикові модулі, і який споряджений опорним валиком для ніг та підголівним валиком або підборідником, прикріпленим до верхньої частини вертикальної рами-опори гумовими розтяжками з гаками, та оснащений розтяжками-еспандерами в нижній та верхній частинах. Нижньою частиною каркас ложемента спирається на вібратор, а на валики насунуті кільця різної ширини та товщини з пружного еластичного матеріалу (наприклад, вспіненого поліетилену або гуми шириною 20-70 мм, товщиною 5-80 мм), з можливістю утворення спеціалізованих вигинів, а на зовнішній поверхні деяких кілець зафіксовані м'які, струмопровідні, розчин поглинаючі електроди з губко подібного матеріалу (товщиною 5-15 мм та розмірами відповідними зовнішньої поверхні кільця), а між кільцем і електродом вставлений струмоприймач (латунь, мідь, тощо), товщиною 0,5-2 мм і розміром 20-40×10-20 мм, з'єднаний гнучким провідником з генератором електроімпульсів (наприклад, "Міоритм-04"), причому, змінні модулі мають можливість оснащатися: а) валиками з кільцями та електродами; б) гвинтоподібними (червоподібними), пластмасовими або металевими взаємозамінними валиками, що мають різний радіус окремих сегментів, наприклад, від 20 до 65 мм, що обертаються навколо своєї осі під дією компактного малообертового (наприклад, 20-30 обертів за хвилину) електродвигуна, що має блок живлення 9 вольт, а на весь модуль насунута шкіра (міцна гладка тканина, шкірозамінник, тощо); в) вібраторами з вібротодами різних розмірів; г) іншими засобами фізичної терапії, наприклад, валиками з елементами різної масажної дії. UA 122977 U (12) UA 122977 U UA 122977 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Пропонований пристрій належить до медичної техніки і, зокрема, до фізіотерапії, лікувальної фізкультури та ортопедії. Відомі різні механічні пристосування для тренування м'язового корсету спини, профілактики та відновлення порушень хребта та пов'язаних з цим розладів [патент РФ № № 2147426 С1, від 20.04.2000 p., МПК А61Н 1/02; заявка Франції FR 2 856 042 А1, від 26.11.2004 р. МПК А61Н 1/2; "Профілактор Попова-2" - патент України № 76852 від 15.09.2006 р., МПК А61Н 1/02; "Профілактор Євмінова" - патент України № 54552 від 31.03.2003 р, МПК А61Н 1/02; патент України № 54552 від 31.03.2003 р, МПК А61Н 1/02], що мають обмежені функціональні можливості та занадто ускладнену конструкцію або жорсткий ложемент для спини, що некомфортно і небезпечно для пацієнта, особливо у випадку тракційного витягнення хребта, та інші недоліки. Відомий пристрій [Патент України на винахід 82976. МПК А61Н 1/02, А63В 17/00. Пристрій "Кипарис" для профілактики та лікування захворювань хребта та пов'язаних з цим розладів та спосіб "самозахист організму" профілактики та лікування захворювань хребта та пов'язаних з цим розділів. Заявник Пекур В.П. - Бюл. № 10 від 26.05.2008 р.], для профілактики та лікування захворювань опорно-рухового апарату людини, що містить дугоподібний металевий каркас, в якому закріплений ложемент, складений з панелі та змінних еластичних валиків, утворюючих робочу поверхню, і споряджений опорним валиком для ніг в нижній частині, підголівним валиком в верхній частині та розтяжками-еспандерами, вертикальну металеву раму-опору для закріплення на ній в нахиленому положенні дугоподібного металевого каркаса з ложементом, споряджену засобами для регулювання нахилу ложемента в повздовжньому та поперекового нахилу. Недоліками відомого пристрою є його недостатні функціональні можливості, оскільки конструктивні особливості ложемента дозволяють використовувати відомий пристрій переважно для профілактики та лікування захворювань хребта, що звужує сферу використання. Крім того, відомий пристрій має робочу поверхню ложемента тільки на опуклій стороні панелі-дуги та не може бути швидко переналаджений індивідуально під пацієнта з урахуванням характеру захворювання, фізичного стану пацієнта, місця локалізації його проблемних зон та мети використання пристрою, що обумовлює недостатньо високу ефективність профілактики та лікування захворювань опорно-рухового апарату людини. До недоліків відомого пристрою відноситься також те, що регулювання поперекового нахилу ложемента за рахунок тросіврозтяжок не забезпечує точність встановлення вихідного заданого нахилу, а також його подальшого змінення, оскільки під вагою пацієнта кут поперекового нахилу ложемента суттєво змінюється. Це також обумовлює недостатню ефективність лікування захворювань хребта, зокрема сколіозів. Для урахування індивідуальних особливостей пацієнтів (вік, зріст, характер захворювання, інше) необхідно довго монтувати пристрій під кожного пацієнта індивідуально. Відомий пристрій [Патент України на корисну модель 99079. МПК А63В 17/00, А61Н 1/02, Пристрій для профілактики та лікування захворювань опорно-рухового апарату людини. Заявники: Тягунов Ю.В., Тихонов В.Г. Бюл. № 9 від 12.05.2015 p.], який нами взятий за прототип, що містить дугоподібний каркас і закріплюються у нахиленому положенні верхньою частиною на вертикальній рамі-опорі з можливістю зміни кута нахилу як у повздовжньому напрямку, так і у поперековому, а також має засоби додаткового регулювання радіуса свого вигину, оснащений ложементом, що виконаний модульними, складеним зі знімних взаємозамінних панельних та валикових модулів, споряджений опорним валиком для ніг в нижній частині, а в верхній - підголівним валиком або підборідником, що виконаний з цупкої тканини й прикріплений до верхньої частини вертикальної рами-опори гумовими розтяжками з гаками, та розтяжками-еспандерами в нижній та верхній частинах, що кріпляться за металевий каркас, або вертикальну раму-опору, причому, усі валики мають можливість обертання навколо своєї осі. Цей пристрій має дещо більші функціональні можливості у порівнянні з попередніми, зокрема, робочу поверхню ложемента з обох сторін панелі-дуги, тобто можливість закріплювати ложемент вигином як до гори, так і до низу, а також можливість переставляти місцями підголівний валик з нижніми гумовими валиками для більш акцентованого впливу на грудний та поперековий відділ хребта. Доцільним також є засіб для регулювання поперекового нахилу ложементу, що встановлений на вертикальній рамі-опорі і виконаний у вигляді стаціонарного та пересувного гаків. Вдалим є розміщення валикового модуля в ділянці ложемента, відповідній сідничній зоні пацієнта при переміщенні його вниз-вверх по ложементу, що дає можливість додаткового масажного впливу на сідничну зону та сідничний нерв. До недоліків пристрою-прототипу необхідно віднести обмежені функціональні можливості, що виникають у наслідку застосування лише механічної дії сил тяжіння власної ваги пацієнта, 1 UA 122977 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 що розтягують його тіло, кінцівки і хребет, або прикладених м'язових зусиль до еспандерів та в інших фізичних вправах, або внаслідок дії механічного масажу. В основу корисної моделі, що заявляється, поставлено задачу розширити функціональні можливості пристрою за рахунок введення додаткових засобів фізіотерапії, зокрема електромасажу, електростимулювання, електрофорезу, вібростимулювання та більш акцентованої та глибокої дії механічного масажу. Поставлена задача вирішується тим, що у пристрої для відновлення порушень опорнорухового апарату, що містить дугоподібний металевий каркас і має засоби регулювання радіуса свого вигину, та закріплюється вигином до гори або до низу у нахиленому положенні верхньою частиною на вертикальній рамі-опорі з можливістю зміни кута нахилу як у повздовжньому, так і у поперековому напрямку, а нижньою частиною спирається на підлогу, і який оснащений ложементом, що складають знімні панельні та валикові модулі, і який споряджений опорним валиком для ніг та підголівним валиком або підборідником, прикріпленим до верхньої частини вертикальної рами-опори гумовими розтяжками з гаками, та оснащений розтяжкамиеспандерами в нижній та верхній частинах, і який відрізняється тим, що нижньою частиною каркас ложемента спирається на вібратор, а на валики насунуті кільця різної ширини та товщини з пружного еластичного матеріалу (наприклад, вспіненого поліетилену або гуми шириною 20-70 мм, товщиною 5-80 мм), з можливістю утворення спеціалізованих вигинів, а на зовнішній поверхні деяких кілець зафіксовані м'які, струмопровідні, розчин поглинаючі електроди з губко подібного матеріалу (товщиною 5-15 мм та розмірами відповідними зовнішньої поверхні кільця), а між кільцем і електродом вставлений струмоприймач (латунь, мідь, тощо), товщиною 0,5-2 мм і розміром 20-40×10-20 мм, з'єднаний гнучким провідником з генератором електроімпульсів (наприклад, "Міоритм-04"), причому, змінні модулі мають можливість оснащатися: а) валиками з кільцями та електродами; б) гвинтоподібними пластмасовими або металевими взаємозамінними валиками, що мають різний радіус окремих сегментів, наприклад від 20 до 65 мм, що обертаються навколо своєї осі під дією компактного малообертового (наприклад, 20-30 обертів за хвилину) електродвигуна, що має блок живлення 9 вольт, а на весь модуль насунута шкіра (міцна гладка тканина, шкірозамінник, тощо); в) вібраторами з вібротодами різних розмірів; г) іншими засобами фізичної терапії, зокрема валиками з елементами різної масажної дії. Технічний результат досягається сукупністю відмінних суттєвих ознак винаходу, що заявляється, а саме: 1) комбінування поверхні валиків з кілець різної ширини і товщини, що утворюють необхідні вигини, надає можливість для їх спеціалізованого застосування, наприклад, валик для опори стопи, що має на кожній половині конусоподібну форму, що плавно переходить у циліндричну (відповідно до вигинів внутрішніх зводів стопи), більш ефективно діє на підошовну поверхню стопи як у випадку електростимулювання, електрофорезу, електромасажу, так і у випадку звичайного масажу з умовою оснащення його відповідними масажними елементами; 2) при необхідності застосування електромасажу, електростимулювання або електрофорезу застосовують змінні кільця, як з електродами, так і без, що можуть бути розміщеними вздовж валика у потрібних місцях. Для щільного прилягання до шкіри тієї чи іншої ділянки пацієнта, використовують валики з різною товщиною кілець, наприклад, ближче до краю спини кільця повинні бути більшого діаметру і, чим ближче до її середини - навпаки меншого, також кільця насовують на валики таким чином, щоб електроди опинились у тих місцях, де вони потрібні для стимуляції тих чи інших ділянок тіла, причому для розслаблюючого масажу використовується безперервний режим стимуляції, для надання м'якої стимулюючої дії - інший, переривчастий з регулюванням тривалості і амплітуди пачки імпульсів та їх співвідношення: посилка - пауза, з пороговими імпульсами, а для надання більш сильної тренувальної дії, необхідно значно збільшити амплітуду або силу струму, але всі процедури підбираються комфортними для пацієнта а їх регулювання є індивідуальним в залежності від відчуттів пацієнта та особливостей сприймання струму тією чи іншою ушкодженою ділянкою; 3) в разі необхідності введення в тканини тих чи інших мікроелементів, використовується зволоження електродів не теплою водою, а розчином речовин лікувальної дії; 4) введенням в схему пристрою віброутворюючої складової, що створює резонансні мікроструси усього ложемента загальної дії, які передаються на тіло пацієнта та його кінцівки, що сприяє розслабленню пацієнта, виведенню продуктів розпаду та молочної кислоти після великих фізичних навантажень, покращує мікроциркуляцію крові в легенях та м'язах, дренажну функцію бронхів, тепловіддачу, потовиділення, нейрогуморальну регуляцію різних функцій; 5) у випадку необхідності локалізації вібростимулюючої дії використовується змінний модуль ложементу, що оснащений пересувними вібротодами з можливістю локалізації їх дії відповідно топографії і особливостям розладів ушкоджених ділянок пацієнта. Вібраційний масаж проводиться 2 UA 122977 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 переважно з малими частотами (5-15 Гц з можливістю збільшення частот до 40 Гц), та різною амплітудою вібратода; 6) у разі необхідності виконання глибокого локального механічного масажу використовують інший змінний модуль ложементу, що складається з гвинтоподібних (червоподібних), пластмасових або металевих змінних валиків, що мають різний радіус окремих сегментів, наприклад, 20-65 мм. Повільні обертання навколо своєї осі валиків дозволяє їм вдавлюватись своїми "опуклими" ділянками з більшим радіусом у відповідні ділянки м'язів пацієнта, причому, можливість зміни їх місцями дозволяє, по-перше, підібрати топографію посиленої дії на локальні зони, наприклад, спини, а з іншого - уникнути небажаної дії на хребет, де всі валики з гвинтоподібною (червоподібною), поверхнею мають зменшений радіус посередині валика, а, відповідно, і спини, щоб не травмувати хребці, до того ж на весь модуль насунута шкіра (міцна гладка тканина, шкірозамінник, тощо), щоб пом'якшити масажну дію, що є давлючою, а не протяжною, так як матеріал оболонки модулю залишається відносно конкретної ділянки тіла на одному і тому ж місці. Розширені функціональні можливості пристрою дозволяють його використовувати як з дією окремих чинників терапевтичних засобів, тобто електростимулювання, електромасажу, електрофорезу, вібростимулювання, виконання фізичних вправ тренувального або відновлювального спрямування, механічного масажу, так і зі сумісною або комбінованою дією тих чи інших терапевтичних впливів, а відповідна комбінація впливів підбирається в залежності від виду і ступеню ушкодження та його локалізації, як для відновлення між хребцевих дисків і корекції взаємно розташованих хребців, так і для розвантаження нервових закінчень та глибокого масажу усіх м'язів пацієнта в його проблемних зонах з урахуванням його індивідуальних особливостей, а також для зняття напруги скелетної мускулатури, відновлення кровообігу в периферичних судинах нижніх кінцівок і усунення венозного застою в ногах. Суть пропонованого пояснюється кресленнями 1, де на Фіг. 1 показаний пристрій у загальному вигляді, на Фіг. 2 - окремий валик, на Фіг. 3 - окреме кільце, на Фіг. 4 струмоприймач з гнучким провідником, на Фіг. 5 - гвинтоподібний (червоподібний), валик. На Фіг. 1. показано дугоподібний металевий каркас 1, який містить ложемент 2, що утворений як з модулю 3 (з вібратором усередині (не показано), і трьома вібротодами 9 ззовні), модулю 4 (з гвинтоподібними (червоподібними), валиками), модулю 5 (з вібратором усередині (не показано), та одним великим вібротодом), так і окремих валиків 6 (валик для шиї голови), 7 (валики для стегон), 8 (валик для стоп). Ложемент спирається на вертикальну раму-опору 10, а нижньою частиною на вібратор 11. На Фіг. 2 показаний окремий валик 7, на вісь якого насунуті кільця 12, з наклеєними зі зовнішнього боку електродами 13, між яким вставлений струмоприймач зі гнучким провідником, який показано окремо на Фіг. 4, окреме кільце з електродом також показано окремо на Фіг. 3. На Фіг. 5 показаний окремо масажний гвинтоподібний (червоподібний), валик, що має різний радіус своїх сегментів. Методика застосування запропонованого пристрою передбачає першим завданням відновлювальних занять, наприклад для розладів хребта, зняття напруги з біляхребцевих м'язів, розслаблення і зняття гіпертонусу за допомогою комбінованого застосування сумісної дії запропонованих терапевтичних засобів дії на спину. На другому етапі вирішується завдання поступового відновлення викривлень хребта та втрачених функцій рухомості суглобів хребта (або кінцівок), зі використанням дозованих фізичних вправ (виси, імітаційні суглобні "кроки" у осі, "батерфляй", стретчінг на верхніх еспандерах (перекати, півпідйоми), стретчінг на плечових еспандерах (перекати, вимахи, оберти вперед, оберти назад), стретчінг на стегнових еспандерах, стретчінг на нижніх еспандерах, витягнення (сходинки, оберти, долоньки, напівножиці, горизонтальні ножиці, вертикальні, масаж підошви, оберти), підтягування, "лотос", мостики), сумісно з електромасажем, електростимулюванням, механічним масажем, вібромасажем, електрофорезом, що значно посилює терапевтичну дію. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ Пристрій для відновлення порушень опорно-рухового апарата, що містить дугоподібний металевий каркас і має засоби регулювання радіуса свого вигину та закріплюється вигином догори або донизу у нахиленому положенні верхньою частиною на вертикальній рамі-опорі з можливістю зміни кута нахилу як у повздовжньому, так і у поперековому напрямку, а нижньою частиною спирається на підлогу, і який оснащений ложементом, що складають знімні панельні та валикові модулі, і який споряджений опорним валиком для ніг та підголівним валиком або підборідником, прикріпленим до верхньої частини вертикальної рами-опори гумовими розтяжками з гаками, та оснащений розтяжками-еспандерами в нижній та верхній частинах, який відрізняється тим, що нижньою частиною каркас ложемента спирається на вібратор, а на 3 UA 122977 U 5 10 валики насунуті кільця різної ширини та товщини з пружного еластичного матеріалу (наприклад, вспіненого поліетилену або гуми шириною 20-70 мм, товщиною 5-80 мм), з можливістю утворення спеціалізованих вигинів, а на зовнішній поверхні деяких кілець зафіксовані м'які, струмопровідні, розчинпоглинаючі електроди з губкоподібного матеріалу (товщиною 5-15 мм та розмірами, відповідними зовнішній поверхні кільця), а між кільцем і електродом вставлений струмоприймач (латунь, мідь, тощо), товщиною 0,5-2 мм і розміром 20-40×10-20 мм, з'єднаний гнучким провідником з генератором електроімпульсів (наприклад, "Міоритм-04"), причому змінні модулі мають можливість оснащатися: а) валиками з кільцями та електродами; б) гвинтоподібними (червоподібними), пластмасовими або металевими взаємозамінними валиками, що мають різний радіус окремих сегментів, наприклад від 20 до 65 мм, що обертаються навколо своєї осі під дією компактного малообертового (наприклад 20-30 обертів за хвилину) електродвигуна, що має блок живлення 9 вольт, а на весь модуль насунута шкіра (міцна гладка тканина, шкірозамінник, тощо); в) вібраторами з вібротодами різних розмірів; г) іншими засобами фізичної терапії, наприклад валиками з елементами різної масажної дії. 4 UA 122977 U Комп’ютерна верстка А. Крижанівський Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 5

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A63B 17/00, A61H 23/02, A61F 5/045

Мітки: порушень, апарата, опорно-рухового, відновлення, пристрій

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/7-122977-pristrijj-dlya-vidnovlennya-porushen-oporno-rukhovogo-aparata.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для відновлення порушень опорно-рухового апарата</a>

Подібні патенти