Спосіб діагностики та лікування патологічних змін матки

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб діагностики та лікування патологічних змін матки у дівчини, який відрізняється тим, що:

а) проводять антропометричне дослідження та соматотипування дівчини та визначають ряд основних діагностичних показників, таких як:

ВВТ - висота вертлюгової точки (см);

ВК - вік (р);

ВЛТ - висота лобкової точки (см);

ВНГТ - висота надгрудинної точки (см);

ВПТ - висота пальцевої точки (см);

ЕМКС - ектоморфний компонент соматотипу за Хіт-Картер (бали);

ЗКТ - зовнішня кон'югата таза (см);

МГРТ - міжгребеневий розмір таза (см);

МОРТ - міжостьовий розмір таза (см);

МТ - маса тіла (кг);

ОГВТ - обхват гомілки у верхній третині (см);

ОГКВИ - обхват грудної клітки на видиху (см);

ОГНТ - обхват гомілки у нижній третині (см);

ОК - обхват кисті (см);

ОППВТ - обхват передпліччя у верхній третині (см);

ОПСС - обхват плеча в спокійному стані (см);

ОСТЕ - обхват стегна (см);

ОТ - обхват талії (см);

ПЗРГК - передньо-задній розмір грудної клітки (см);

ПСГР - поперечний середньо-груднинний розмір (см);

ТШЖСГ - товщина шкірно-жирової складки на гомілці (мм);

ТШЖСЗПП - товщина шкірно-жирової складки на задній поверхні плеча (мм);

ТШЖСЛ - товщина шкірно-жирової складки під лопаткою (мм);

ШДЕП - ширина дистального епіфіза плеча (см);

ШДЕПП - ширина дистального епіфіза передпліччя (см);

ШДЕС - ширина дистального епіфіза стегна (см);

ШП - ширина плечей (см);

б) визначають нормальні (стандартні) розміри матки дівчини, використовуючи наступні рівняння:

Для дівчат мезоморфів:

Фолікулінова фаза

ДТМ = -49,80+1,04´ВВТ+0,88´ОСТЕ-0,77´ОТ-0,59´ШП-2,29´ЕМКС

ДШМ = -31,96+0,75´ВВТ+0,49´ОСТЕ-0,42´ВНГТ+0,94´ПСГР-0,35´ТШЖСЗПП

ШМ = -4,35+0,87´ВЛТ-0,70´ОТ+0,63´ШП+0,57´ТШЖСГ-3,25´ЕМКС

ПЗРМ = 4,81+0,77´ВЛТ-5,89´ЕМКС-0,63´ОТ-0,48´ТШЖСЛ+3,47´ШДЕП

Овуляторна фаза

ДТМ = -45,09+0,80´ВВТ+0,94´ОСТЕ-0,65´ОТ+0,58´ШП

ДШМ = -30,01+0,68´ВВТ+0,52´ОСТЕ-0,38´ВНГТ+0,74´ПСГР

ШМ = - 5,23+0,92´ВЛТ-0,71´ОТ-3,34´ЕМКС+0,59´ТШЖСГ+0,56´ШП

ПЗРМ = 1,33+0,66´ВЛТ-3,37´ЕМКС-0,65´ОТ+0,50´ОСТЕ

Лютеїнова фаза

ДТМ = -52,47+1,01´ВВТ+ 0,85´ОСТЕ-0,61´ОТ+0,50´ШП-2,25´ЕМКС

ДШМ = -29,66+0,68´ВВТ+0,50´ОСТЕ-0,38´ВНГТ+0,80´ПСГР

ШМ = -5,87+0,91´ВЛТ-0,74´ОТ-3,45´ЕМКС+0,65´ТШЖСГ + 0,64´ШП

ПЗРМ =9,10+0,64´ОСТЕ-1,00´ОГВТ + 0,68´ВЛТ-2,58´ЕМКС-1,34´ПЗРГК

Для дівчат ектоморфів:

Фолікулінова фаза

ДТМ = 125,4+0,97´МТ-2,40´ЗКТ-0,96´ВПТ-0,93´МОРТ

ДШМ = 33,85+0,61´ОППВТ-1,47´ЗКТ+0,32´МТ-1,75´ШДЕС

ШМ = 102,6+0,91´ВЛТ-2,46´ОТ-0,61´ШП-0,41´ТШЖСГ+0,65´ЕМКС

ПЗРМ = 52,24+0,64´МТ-0,66´ОТ-0,18´ВВТ.

Овуляторна фаза

ДТМ = 125,4+0,97´МТ-2,27´ЗКТ-1,00´ВПТ-0,91´МОРТ

ДШМ = 33,85+0,61´ОППВТ-1,47´ЗКТ+0,32´МТ-1,75´ШДЕС.

ШМ = 147,0+1,32´МТ-2,46´ЗКТ-0,79´ВПТ-0,44´ОГКВИ-2,10´ОГНТ

ПЗРМ = 4,17+1,79´ОПСС+1,79´ОК-1,57´ОППВТ+2,48´ШДЕПП-0,37´ВПТ

Лютеїнова Фаза

ДТМ = 111,1+0,70´ВК-2,04´ЗКТ-3,88´ШДЕС-1,38´МГРТ+0,57´ТШЖСЛ

ДШМ = -33,85+0,61´ОППВТ-1,47´ЗКТ+0,32´МТ-1,75´ШДЕС.

ШМ = -144,6+1,31´МТ-0,90´ВПТ-2,39´ЗКТ-0,41´ОГКВИ-1,78´ОГНТ

ПЗРМ = 76,86+0,72´МТ-0,59´ОТ-0,83´МГРТ-0,32´ВПТ

де

ДТМ - довжина тіла матки (мм);

ДШМ - довжина шийки матки (мм);

ШМ - ширина матки (мм);

ПЗРМ - передньо-задній розмір матки (мм);

в) проводять сонографічне дослідження матки дівчини та визначають наступні показники:

ДТМ - довжина тіла матки (мм);

ДШМ - довжина шийки матки (мм);

ШМ - ширина матки (мм);

ПЗРМ - передньо-задній розмір матки (мм);

г) порівнюють дані отримані на стадії б) та в);

д) у випадку, якщо дані, отримані на стадії в), відрізняються від даних, отриманих на стадії б), отримані діагностичні показники відносять до "патологічних" та призначають відповідне лікування.

Текст

Реферат: Спосіб діагностики та лікування патологічних змін матки у дівчини включає проведення антропометричного дослідження та соматотипування дівчини та визначають ряд основних діагностичних показників, таких як ВВТ - висота вертлюгової точки (см); ВК - вік (р); ВЛТ - висота лобкової точки (см); ВНГТ - висота надгрудинної точки (см); ВПТ - висота пальцевої точки (см); ЕМКС - ектоморфний компонент соматотипу за Хіт-Картер (бали); ЗКТ - зовнішня кон'югата таза (см); МГРТ - міжгребеневий розмір таза (см); МОРТ - міжостьовий розмір таза (см); МТ - маса тіла (кг); ОГВТ - обхват гомілки у верхній третині (см); ОГКВИ - обхват грудної клітки на видиху (см); ОГНТ - обхват гомілки у нижній третині (см); ОК - обхват кисті (см); ОППВТ - обхват передпліччя у верхній третині (см); ОПСС - обхват плеча в спокійному стані (см); ОСТЕ - обхват стегна (см); ОТ - обхват талії (см); ПЗРГК - передньо-задній розмір грудної клітки (см); ПСГР поперечний середньо-груднинний розмір (см); ТШЖСГ - товщина шкірно-жирової складки на гомілці (мм); ТШЖСЗПП - товщина шкірно-жирової складки на задній поверхні плеча (мм); ТШЖСЛ - товщина шкірно-жирової складки під лопаткою (мм); ШДЕП - ширина дистального епіфіза плеча (см); ШДЕПП - ширина дистального епіфіза передпліччя (см); ШДЕС - ширина дистального епіфіза стегна (см); ШП - ширина плечей (см). Визначають нормальні (стандартні) розміри матки дівчини. Порівнюють отримані дані. UA 122947 U (54) СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ПАТОЛОГІЧНИХ ЗМІН МАТКИ UA 122947 U UA 122947 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Корисна модель належить до медицини, а саме до нормальної анатомії, фізіології та гінекології, стосується діагностики та лікування патологічних змін матки у дівчат різних соматотипів у різні фази менструального циклу. Одним із найпоширеніших методів обстеження органів жіночої статевої системи є метод ультразвукового сканування, що дозволяє виявляти порівняно з нормою особливості розташування, конфігурації, форми, розмірів, а також аномалії, вади розвитку та захворювання матки. Результати дослідження індивідуально-типологічної мінливості форми і розмірів зазначеного органу мають практичне значення в акушерстві та гінекології при інтерпретації даних трансабдомінального і трансвагінального ультразвукового досліджень органів малого таза. Їх необхідно враховувати при поглиблених медичних профілактичних оглядах а також при оперативних втручаннях на органі, оскільки під дією гормонального впливу протягом всього життя жінки він здатен змінюватись у своїх розмірах під час різних фаз менструального циклу навіть за відсутності будь-якого патологічного процесу [Г.В.Чайка, 2009; МС. Ikpe, A.M. Abasiattai, I. Okoye et al., 2012]. Визначення розмірів матки для кожної жінки є індивідуальним і з урахуванням ключових положень сучасної конституціональної медицини і біотипології її структурно-функціональні ознаки і показники необхідно оцінювати з урахуванням зв'язків з конституціональними морфологічними і органометричними особливостями і типами в умовах норми [А.В. Синеглазова, 2008.]. Але вітчизняна вибірка юнацького віку залишається мало дослідженою і потребує визначення анатомічних стандартів і взаємозв'язків параметрів матки з показниками розмірів і будови тіла, що дозволить оцінити розміри даних органів з урахуванням індивідуально-типологічних характеристик та визначити прогностичні критерії вибору передпологової і пологової тактики в акушерстві, а також показники нормального статевого розвитку в даному віці. Відомостей про дослідження, в яких розглядалися методи визначення сонографічних розмірів матки у різні фази менструального циклу у здорових дівчат різних соматотипів в залежності від антропо-соматометричних особливостей тіла як в Україні, так і за її межами, нами не знайдено. Найближчий аналог способу, що пропонується, невідомий. В основу корисної моделі" Спосіб діагностики та лікування патологічних змін матки" поставлена задача шляхом вивчення антропо-соматотипологічних показників та сонографічних параметрів матки у здорових дівчат в різні фази менструального циклу а також використання математичного апарату і статистичних моделей розробити адекватний підхід до здійснення оцінки та визначення індивідуальних нормативних показників матки та призначення адекватного та науково обґрунтованого лікування. Поставлена задача вирішується тим, що спосіб діагностики та лікування патологічних змін матки включає визначення комплексу антропометричних, соматотипологічних показників, сонографічних розмірів матки у різні фази менструального циклу у практично здорових українських дівчат, проводять покроковий регресійний аналіз і створюють математичні моделі визначення нормативних індивідуальних сонографічних розмірів матки у різні фази менструального циклу, які дозволяють означити отримані діагностичні показники як "нормальні" або "патологічні", що і являються критерієм для призначення відповідного лікування. Застосування такого способу значно покращує діагностику та лікування, оскільки дозволяє визначити індивідуальні нормативні значення, які досить часто мають значні варіативні коливання, і дозволяє усунути явище гіпо- або гіпердіагностики при використанні стандартних середніх показників, а також зробити лікування більш обґрунтованим та ефективним. Статистична модель, що надає можливість визначити сонографічні розміри матки у дівчат з найбільш розповсюдженими мезоморфним та ектоморфним типами соматотипів у різні фази менструального циклу, мають наступний вигляд: Для дівчат мезоморфів: Фолікулінова фаза Овуляторна фаза ДТМ = -49,80+1,04ВВТ+0,88ОСТЕ-0,77ОТ-0,59ШП-2,29ЕМКС ДШМ = -31,96+0,75ВВТ+0,49ОСТЕ-0,42ВНГТ+0,94ПСГР-0,35ТШЖСЗПП ШМ = -4,35+0,87ВЛТ-0,70ОТ+0,63ШП+0,57ТШЖСГ-3,25ЕМКС ПЗРМ = 4,81+0,77ВЛТ-5,89ЕМКС-0,63ОТ-0,48ТШЖСЛ+3,47ШДЕП ДТМ = -45,09+0,80ВВТ+0,94ОСТЕ-0,65ОТ+0,58ШП ДШМ = -30,01+0,68ВВТ+0,52ОСТЕ-0,38ВНГТ+0,74ПСГР ШМ = - 5,23+0,92ВЛТ-0,71ОТ-3,34ЕМКС+0,59ТШЖСГ+0,56ШП ПЗРМ = 1,33+0,66ВЛТ-3,37ЕМКС-0,65ОТ+0,50ОСТЕ 1 UA 122947 U Лютеїнова фаза ДТМ = -52,47+1,01ВВТ+ 0,85ОСТЕ-0,61ОТ+0,50ШП-2,25ЕМКС ДШМ = -29,66+0,68ВВТ+0,50ОСТЕ-0,38ВНГТ+0,80ПСГР ШМ = -5,87+0,91ВЛТ-0,74ОТ-3,45ЕМКС+0,65ТШЖСГ + 0,64ШП ПЗРМ =9,10+0,64ОСТЕ-1,00ОГВТ + 0,68ВЛТ-2,58ЕМКС-1,34ПЗРГК Для дівчат ектоморфів: ДТМ = 125,4+0,97МТ-2,40ЗКТ-0,96ВПТ-0,93МОРТ ДШМ = 33,85+0,61ОППВТ-1,47ЗКТ+0,32МТ-1,75ШДЕС Фолікулінова фаза ШМ = 102,6+0,91ВЛТ-2,46ОТ-0,61ШП-0,41ТШЖСГ+0,65ЕМКС ПЗРМ = 52,24+0,64МТ-0,66ОТ-0,18ВВТ. ДТМ = 125,4+0,97МТ-2,27ЗКТ-1,00ВПТ-0,91МОРТ ДШМ = 33,85+0,61ОППВТ-1,47ЗКТ+0,32МТ-1,75ШДЕС. Овуляторна фаза ШМ = 147,0+1,32МТ-2,46ЗКТ-0,79ВПТ-0,44ОГКВИ-2,10ОГНТ ПЗРМ = 4,17+1,79ОПСС+1,79ОК-1,57ОППВТ+2,48ШДЕПП-0,37ВПТ ДТМ = 111,1+0,70ВК-2,04ЗКТ-3,88ШДЕС-1,38МГРТ+0,57ТШЖСЛ ДШМ = -33,85+0,61ОППВТ-1,47ЗКТ+0,32МТ-1,75ШДЕС. Лютеїнова Фаза ШМ = -144,6+1,31МТ-0,90ВПТ-2,39ЗКТ-0,41ОГКВИ-1,78ОГНТ ПЗРМ = 76,86+0,72МТ-0,59ОТ-0,83МГРТ-0,32ВПТ 5 10 15 20 25 30 35 40 Де: ДТМ - довжина тіла матки (мм); ДШМ - довжина шийки матки (мм); ШМ - ширина матки (мм); ПЗРМ - передньо-задній розмір матки (мм); ВВТ - висота вертлюгової точки (см); ВК - вік (р); ВЛТ - висота лобкової точки (см); ВНГТ - висота надгруднинної точки (см); ВПТ - висота пальцевої точки (см); ЕМКС - ектоморфний компонент соматотипу за Хіт-Картер (бали); ЗКТ - зовнішня кон'югата таза (см); МГРТ - міжгребеневий розмір таза (см); МОРТ - міжостьовий розмір таза (см); МТ - маса тіла (кг); ОГВТ - обхват гомілки у верхній третині (см); ОГКВИ - обхват грудної клітки на видиху (см); ОГНТ - обхват гомілки у нижній третині (см); ОК - обхват кисті (см); ОППВТ - обхват передпліччя у верхній третині (см); ОПСС - обхват плеча в спокійному стані (см); ОСТЕ - обхват стегна (см); ОТ - обхват талії (см); ПЗРГК - передньо-задній розмір грудної клітки (см); ПСГР - поперечний середньо-груднинний розмір (см); ТШЖСГ - товщина шкірно-жирової складки на гомілці (мм); ТШЖСЗПП - товщина шкірно-жирової складки на задній поверхні плеча (мм); ТШЖСЛ - товщина шкірно-жирової складки під лопаткою (мм); ШДЕП - ширина дистального епіфіза плеча (см); ШДЕПП - ширина дистального епіфіза передпліччя (см); ШДЕС - ширина дистального епіфіза стегна (см); ШП - ширина плечей (см). Спосіб здійснюється таким чином. На попередньому етапі визначення сонографічних розмірів матки проводили: Комплексне клініко-лабораторне, психогігієнічне, психофізіологічне і антропо-генетичне обстеження 78 здорових дівчат з тривалістю менструального циклу 28 днів, представниць слов'янської етнічної групи, які у третьому поколінні мешкали на території Подільського регіону України. 2 UA 122947 U 5 10 15 20 25 30 35 40 Антропометричне дослідження за методикою В.В. Бунака [Бунак В.В. Антропометрия. - М.: Учмедгиз НаркомпросаРСФСР, 1941. - 368 с.]. Компонентний склад маси тіла вивчали за методом J. Mateigka [Matiegka J. The testing of physical efficiency // Amer. J. Phys. Antropol. - 1921. - Vol. 2, № 3. - P. 25-38.], Оцінку компонентів соматотипу проводили за математичною схемою В. Heath і J. Carter [Carter J.L., Heath B.H. Somatotyping-development and applications.- Cambridge University Press, 1990. - 504p.]. Сонографічне дослідження матки проводилось за допомогою апаратів Voluson 730 Pro (конвексний датчик 4-10 МГц) і "Toshiba SSA-220A" (конвексний датчик 3.75 МГц) та на 7, 14 та 21 день менструального циклу, які відповідали його фолікуліновій, овуляційній та лютеїновій фазі. За 2-3 дні до обстеження дівчатам рекомендовано було перейти на безшлакову дієту, виключити з раціону продукти, що підсилюють газоутворення в кишечнику. Для отримання точних результатів трансабдомінального УЗД матки важливо, щоб сечовий міхур, який розташовується поруч, був наповнений сечею. Для цього за 1,5-2 години перед проведенням обстеження рекомендовано було випити 1 літр води і не ходити в туалет до тих пір, поки процедура не буде проведена. При сонографічному дослідженні у різні фази МЦ оцінювали [И.А. Тучкина, М.Ю. Тучкина, Ж.О. Гиленко, О.В. Пионтковская, 2013]: довжину тіла та довжину шийки матки за її найбільшим розміром, що орієнтований за довжиною, яка проходить через Мехо. При скануванні у поперечному напрямку визначали ширину тіла матки (максимальна відстань на рівні вічок маткових труб) та передньо-задній розмір матки. Статистичне дослідження проводилось з використанням програмного пакету "STATISTICA 6.1" (належить НДЦ ВНМУ ім. М.І. Пирогова, ліцензійний № BXXR901E246022FA) При застосовували методу покрокового регресійного аналізу та при побудові регресійних поліномів враховували наступні умови: 1) величини, що моделюються, повинні залежати від сумарного комплексу конституційних ознак організму більше, ніж на 50 %, тобто коефіцієнт детермінації регресійного поліному має бути більшим за 0,50; 2) величина критерію Фішера (F-критерію) повинна перевищувати 2,0; 3) кількість вільних членів у поліномі повинна бути мінімальною; 4) моделювання слід проводити під постійним логічним контролем, щоб запобігти отриманню поліномів, які базуються на випадкових малозрозумілих зв'язках. Використання запропонованого підходу надає можливість визначити індивідуальні нормальні сонографічні розміри матки у різні фази менструального циклу та адекватно вирішити завдання діагностики, лікування та профілактики захворювань з урахуванням, морфометричних, циклічних, соматотипологічних, конституціональних та вікових особливостей людини. Приклад 1. Дівчина Е, 18 років, за типом соматотипу - мезоморф, має наступні морфометричні показники: висота вертлюгової точки (ВВТ) - 92 см, обхват стегна (ОСТЕ) - 57 см, обхват талії (ОТ) - 73 см, ширина плечей (ШП) - 33 см. Визначити індивідуальну нормальну довжину тіла матки (ДТМ) в овуляторну фазу. Використовуючи запропонований спосіб, визначення проводимо згідно з відповідною формулою: ДТМ = -45,09+0,80ВВТ+0,94ОСТЕ-0,65ОТ+0,58ШП=-45,09+0,80×92+0,94×570,65×73+0,58×33=53,78 (мм). Висновок: Для дівчини Е., 18 років, яка за типом соматотипу мезоморфом, індивідуальним нормальним сонографічним показником довжини тіла матки у овуляторну фазу буде 53,78 мм. 45 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 50 55 60 Спосіб діагностики та лікування патологічних змін матки у дівчини, який відрізняється тим, що: а) проводять антропометричне дослідження та соматотипування дівчини та визначають ряд основних діагностичних показників, таких як: ВВТ - висота вертлюгової точки (см); ВК - вік (р); ВЛТ - висота лобкової точки (см); ВНГТ - висота надгрудинної точки (см); ВПТ - висота пальцевої точки (см); ЕМКС - ектоморфний компонент соматотипу за Хіт-Картер (бали); ЗКТ - зовнішня кон'югата таза (см); МГРТ - міжгребеневий розмір таза (см); МОРТ - міжостьовий розмір таза (см); МТ - маса тіла (кг); 3 UA 122947 U 5 10 15 ОГВТ - обхват гомілки у верхній третині (см); ОГКВИ - обхват грудної клітки на видиху (см); ОГНТ - обхват гомілки у нижній третині (см); ОК - обхват кисті (см); ОППВТ - обхват передпліччя у верхній третині (см); ОПСС - обхват плеча в спокійному стані (см); ОСТЕ - обхват стегна (см); ОТ - обхват талії (см); ПЗРГК - передньо-задній розмір грудної клітки (см); ПСГР - поперечний середньо-груднинний розмір (см); ТШЖСГ - товщина шкірно-жирової складки на гомілці (мм); ТШЖСЗПП - товщина шкірно-жирової складки на задній поверхні плеча (мм); ТШЖСЛ - товщина шкірно-жирової складки під лопаткою (мм); ШДЕП - ширина дистального епіфіза плеча (см); ШДЕПП - ширина дистального епіфіза передпліччя (см); ШДЕС - ширина дистального епіфіза стегна (см); ШП - ширина плечей (см); б) визначають нормальні (стандартні) розміри матки дівчини, використовуючи наступні рівняння: Для дівчат мезоморфів: ДТМ = -49,80+1,04ВВТ+0,88ОСТЕ-0,77ОТ-0,59ШП-2,29ЕМКС; ДШМ = -31,96+0,75ВВТ+0,49ОСТЕ-0,42ВНГТ+0,94ПСГР-0,35ТШЖСЗПП; Фолікулінова фаза ШМ = -4,35+0,87ВЛТ-0,70ОТ+0,63ШП+0,57ТШЖСГ-3,25ЕМКС; ПЗРМ = 4,81+0,77ВЛТ-5,89ЕМКС-0,63ОТ-0,48ТШЖСЛ+3,47ШДЕП; ДТМ = -45,09+0,80ВВТ+0,94ОСТЕ-0,65ОТ+0,58ШП; ДШМ = -30,01+0,68ВВТ+0,52ОСТЕ-0,38ВНГТ+0,74ПСГР; Овуляторна фаза ШМ = - 5,23+0,92ВЛТ-0,71ОТ-3,34ЕМКС+0,59ТШЖСГ+0,56ШП; ПЗРМ = 1,33+0,66ВЛТ-3,37ЕМКС-0,65ОТ+0,50ОСТЕ; ДТМ = -52,47+1,01ВВТ+ 0,85ОСТЕ-0,61ОТ+0,50ШП-2,25ЕМКС; Лютеїнова фаза ДШМ = -29,66+0,68ВВТ+0,50ОСТЕ-0,38ВНГТ+0,80ПСГР; ШМ = -5,87+0,91ВЛТ-0,74ОТ-3,45ЕМКС+0,65ТШЖСГ + 0,64ШП; ПЗРМ =9,10+0,64ОСТЕ-1,00ОГВТ + 0,68ВЛТ-2,58ЕМКС-1,34ПЗРГК; 20 Для дівчат ектоморфів: ДТМ = 125,4+0,97МТ-2,40ЗКТ-0,96ВПТ-0,93МОРТ; ДШМ = 33,85+0,61ОППВТ-1,47ЗКТ+0,32МТ-1,75ШДЕС; Фолікулінова фаза ШМ = 102,6+0,91ВЛТ-2,46ОТ-0,61ШП-0,41ТШЖСГ+0,65ЕМКС ПЗРМ = 52,24+0,64МТ-0,66ОТ-0,18ВВТ; ДТМ = 125,4+0,97МТ-2,27ЗКТ-1,00ВПТ-0,91МОРТ; ДШМ = 33,85+0,61ОППВТ-1,47ЗКТ+0,32МТ-1,75ШДЕС; Овуляторна фаза ШМ = 147,0+1,32МТ-2,46ЗКТ-0,79ВПТ-0,44ОГКВИ-2,10ОГНТ; ПЗРМ = 4,17+1,79ОПСС+1,79ОК-1,57ОППВТ+2,48ШДЕПП-0,37ВПТ; ДТМ = 111,1+0,70ВК-2,04ЗКТ-3,88ШДЕС-1,38МГРТ+0,57ТШЖСЛ; ДШМ = -33,85+0,61ОППВТ-1,47ЗКТ+0,32МТ-1,75ШДЕС; Лютеїнова Фаза ШМ = -144,6+1,31МТ-0,90ВПТ-2,39ЗКТ-0,41ОГКВИ-1,78ОГНТ; ПЗРМ = 76,86+0,72МТ-0,59ОТ-0,83МГРТ-0,32ВПТ; 25 30 де ДТМ - довжина тіла матки (мм); ДШМ - довжина шийки матки (мм); ШМ - ширина матки (мм); ПЗРМ - передньо-задній розмір матки (мм); в) проводять сонографічне дослідження матки дівчини та визначають наступні показники: ДТМ - довжина тіла матки (мм); ДШМ - довжина шийки матки (мм); ШМ - ширина матки (мм); ПЗРМ - передньо-задній розмір матки (мм); г) порівнюють дані отримані на стадії б) та в); 4 UA 122947 U д) у випадку, якщо дані, отримані на стадії в), відрізняються від даних, отриманих на стадії б), отримані діагностичні показники відносять до "патологічних" та призначають відповідне лікування. Комп’ютерна верстка Г. Паяльніков Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 5

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: G09B 23/28, A61B 5/107

Мітки: спосіб, змін, патологічних, діагностики, матки, лікування

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/7-122947-sposib-diagnostiki-ta-likuvannya-patologichnikh-zmin-matki.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб діагностики та лікування патологічних змін матки</a>

Подібні патенти