Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Електротеплогенератор, що містить несучий каркас, який складається з кожуха, хрестовин, втулок, шпильок, гайок, отворів та фіксаторів відстані; нерухомі диски, що зафіксовані на заданій відстані за допомогою несучого каркаса та забезпечені магнітними елементами і складаються з двох плоских пустотілих пластин, між якими вмонтований плоский складовий нерухомий магнітний диск; рухомі диски з магнітними елементами та крізними посадочними гніздами, що виконані як плоскі складові магнітні пластини, які складаються з плоских металевих основ з посадочними гніздами, в які вмонтовані магнітні елементи; вал з призматичною частиною; нерухомі диски послідовно з'єднані перехідними U-подібними патрубками; полюси (N) плоских магнітних елементів складових нерухомих магнітних дисків нерухомого диска спрямовані назустріч полюсам (S) плоских магнітних елементів складових рухомих та нерухомих магнітних дисків рухомого диска та крайні плоскі пустотілі пластини в крайніх нерухомих дисках забезпечені патрубками для введення холодного та для виведення нагрітого теплоносія, який відрізняється тим, що він додатково забезпечений: електромагнітними дисками у вигляді кільцеподібних ободів з сердечниками та котушками, які з'єднані з пристроєм, що подає на кожну з котушок П-подібні, пилкоподібні, трикутні, синусоїдні або інші імпульси заданої частоти та амплітуди, причому сердечники кільцеподібних ободів спрямовані всередину електрогенератора до крайніх периферійних магнітних елементів рухомого диска.

Текст

Реферат: Електротеплогенератор містить несучий каркас, нерухомі диски, що зафіксовані на заданій відстані за допомогою несучого каркаса та забезпечені магнітними елементами і складаються з двох плоских пустотілих пластин, між якими вмонтований плоский складовий нерухомий магнітний диск; рухомі диски з магнітними елементами та крізними посадочними гніздами, що виконані як плоскі складові магнітні пластини, вал з призматичною частиною. Нерухомі диски послідовно з'єднані перехідними U-подібними патрубками; полюси (N) плоских магнітних елементів складових нерухомих магнітних дисків нерухомого диска спрямовані назустріч полюсам (S) плоских магнітних елементів складових рухомих та нерухомих магнітних дисків рухомого диска та крайні плоскі пустотілі пластини в крайніх нерухомих дисках забезпечені патрубками для введення холодного та для виведення нагрітого теплоносія. Додатково забезпечений: електромагнітними дисками у вигляді кільцеподібних ободів з сердечниками та котушками, які з'єднані з пристроєм, що подає на кожну з котушок П-подібні, пилкоподібні, трикутні, синусоїдні або інші імпульси заданої частоти та амплітуди, причому сердечники кільцеподібних ободів спрямовані всередину електрогенератора до крайніх периферійних магнітних елементів рухомого диска. UA 122368 U (12) UA 122368 U UA 122368 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до галузі електро- і теплотехніки, принаймні для обладнання вироблення нагрітого рідкого або газоподібного теплоносія, та може бути використана як додатковий прилад до основного технологічного устаткування, в роботі якого використовуються нагріті потоки теплоносіїв (повітряних, водяних тощо), принаймні воно може бути застосоване для обігріву житлових та виробничих приміщень, а також інших об'єктів. Найбільш близьким до корисної моделі, що заявляється, по технічній суті та ефекту, що досягається, є вибраний як найближчий аналог Електротеплогенератор (див. патент України на корисну модель № 119068. Винахідник(и): Алєєв Анатолій Максимович (UA), Алєєва Наталія Анатоліївна (UA), Алєєва Тетяна Анатоліївна (UA). Власник: Алєєв Анатолій Максимович). Даний електротеплогенератор містить несучий каркас, який складається з кожуха, хрестовин, втулок, шпильок, гайок, отворів та фіксаторів відстані; нерухомі диски, що зафіксовані на заданої відстані за допомогою несучого каркаса та забезпечені магнітними елементами; рухомі диски з магнітними елементами та крізними посадочними гніздами; вал з призматичною частиною; нерухомі диски складаються з двох плоских пустотілих пластин, між якими вмонтований плоский складовий нерухомий магнітний диск, а рухомі диски виконані як плоскі складові магнітні пластини, які складаються з плоских металевих основ з посадочними гніздами, в які вмонтовані магнітні елементи з чергуванням N- і S-полюсів в шаховому порядку; плоскі пустотілі пластини в нерухомих дисках та нерухомі диски послідовно з'єднані перехідними Uподібними патрубками; полюси (N) плоских магнітних елементів складових магнітних дисків нерухомого диска спрямовані назустріч полюсам (S) плоских магнітних елементів складових магнітних дисків рухомого диска; крайні плоскі пустотілі пластини в крайніх нерухомих дисках забезпечені патрубками для введення холодного та для виведення нагрітого теплоносія. Недоліком відомого технічного рішення, обраного за найближчий аналог, є низька енергетична ефективність вироблення теплової енергії, яка обумовлена недосконалістю конструкції системи вироблення електроенергії, тому що відомий електротеплогенератор має недостатню потужність системи приведення в обертальний рух роторних дисків. Суттєвими ознаками найближчого аналога, які збігаються із електротеплогенератором Алєєвих, що заявляється, є наявність: несучого каркасу, кожуха, хрестовин, втулок, шпильок, гайок, отворів, фіксаторів відстані, фіксування нерухомих дисків на заданої відстані, фіксування нерухомих дисків за допомогою несучого каркаса, забезпечення нерухомих дисків магнітними елементами, складання нерухомих дисків з двох плоских пустотілих пластин, монтування між двох плоских пустотілих пластин плоского складового нерухомого магнітного диска, рухомих дисків, магнітних елементів в рухомих дисках, крізних посадочних гнізд в рухомих дисках, виконання плоских складових нерухомих дисків як плоских складових магнітних пластин, плоских металевих основ в плоских складових магнітних пластинах, посадочних гнізд в плоских складових магнітних пластинах, монтування в посадочні гнізда магнітних елементів, вала з призматичною частиною, послідовного з'єднання нерухомих дисків перехідними U-подібними патрубками, спрямування полюсів (N) плоских магнітних елементів складових нерухомих магнітних дисків нерухомого диска назустріч полюсам (S) плоских магнітних елементів складових рухомих та нерухомих магнітних дисків рухомого диска, забезпечення крайніх плоских пустотілих пластин в крайніх нерухомих дисках патрубками для введення холодного та для виведення нагрітого теплоносія. Суттєві ознаки електротеплогенератора Алєєвих, що заявляється, які відрізняються від найближчого аналога, є: додаткове забезпечення електромагнітними дисками, складання електромагнітних дисків з кільцеподібних ободів, 1 UA 122368 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 складання кільцеподібних ободів з сердечників та котушок, з'єднання котушок з пристроєм, що подає на кожну з котушок П-подібні, пилкоподібні, трикутні, синусоїдні або інші імпульси заданої частоти та амплітуди, спрямування сердечників всередину електротеплогенератора до крайніх периферійних магнітних елементів рухомого диска. В основу корисної моделі (електротеплогенератора Алєєвих), що заявляється, поставлено задачу удосконалення конструкції системи приведення вала в обертальний рух шляхом доповнення її конструктивними елементами, які дозволять усунути низьку енергетичну ефективність системи приведення вала в обертальний рух. Технічним результатом корисної моделі (електротеплогенератора Алєєвих), що заявляється, є підвищення енергетичної ефективності системи приведення вала в обертальний рух шляхом доповнення конструктивного рішення електромагнітними дисками. Поставлена задача вирішується тим, що згідно з корисною моделлю, що заявляється, електротеплогенератор Алєєвих додатково забезпечений електромагнітними дисками, електромагнітні диски мають вигляд кільцеподібних ободів з сердечниками та котушками, котушки з'єднані з пристроєм, що подає на кожну з котушок П-подібні, пилкоподібні, трикутні, синусоїдні або інші імпульси заданої частоти та амплітуди, сердечники кільцеподібних ободів спрямовані всередину електрогенератора до крайніх периферійних магнітних елементів рухомого диска. Суть корисної моделі, що заявляється, (електротеплогенератора), полягає в наступному. При додатковому забезпеченні електротеплогенератора Алєєвих електромагнітними дисками, при виготовленні електромагнітних дисків як кільцеподібних ободів з сердечниками та котушками, при з'єднанні котушок з пристроєм, що подає на кожну з котушок П-подібні, пилкоподібні, трикутні, синусоїдні або інші імпульси заданої частоти та амплітуди, а також при спрямуванні сердечників кільцеподібних ободів всередину електрогенератора до крайніх периферійних магнітних елементів рухомого диска удосконалюється конструкція системи приведення вала в обертальний рух за рахунок доповнення її конструктивними елементами, які дозволяють усунути низьку енергетичну ефективність системи приведення вала в обертальний рух, що веде до досягнення означеного вище технічного результату - підвищення енергетичної ефективності системи приведення валу в обертальний рух. Таким чином, сукупність суттєвих ознак корисної моделі (електротеплогенератора), що заявляється, дозволяє досягти зазначеного вище технічного результату. Крім того, суть корисної моделі, що заявляється, пояснюється також його принциповою схемою та принциповою схемою електромагнітного диска, наведеними на Фіг. 1 і 2. На Фіг. 1 зображений схематичний розріз загального вигляду електротеплогенератора, що заявляється. На Фіг. 2 показаний вигляд зверху електромагнітного диска. До складу електротеплогенератора, що заявляється, входять наступні деталі та складальні одиниці: 1 - несучий каркас, 2 - кожух, 3 - хрестовини, 4 - втулки, 5 - шпильки, 6- гайки, 7 - отвори, 8 - фіксатори відстані, 9 - нерухомі диски, 10 - магнітні елементи, 11 - плоскі пустотілі пластини, 12 - плоский складовий нерухомий магнітний диск, 13 - рухомі диски, 14 - крізні посадочні гнізда, 15 - плоскі металеві основи, 16 - посадочні гнізда, 17 - вал з призматичною частиною (Пр), 18 - перехідні U-подібні патрубки, 19 - патрубки для введення холодного та для виведення нагрітого теплоносія, 20 - електромагнітні диски, 21 - кільцеподібні ободи, 22 - сердечники, 2 UA 122368 U 5 10 15 20 25 30 23 - котушки. Електротеплогенератор Алєєвих, що заявляється, функціонує наступним чином. За допомогою несучого каркаса (1), який складається з кожуха (2), хрестовин (3), втулок (4), шпильок (5), гайок (6), отворів (7), крізних посадочних гнізд (14) і фіксаторів відстані (8), монтуються нерухомі диски (9), а також електромагнітні диски (20), що складаються з кільцеподібних ободів (21), сердечників (22) і котушок (23). На валу (17) з призматичною частиною (Пр) за допомогою крізних посадочних гнізд (14) монтуються рухомі диски (13) і встановлюються втулки (4) та хрестовини (3). При обертанні вала (17) наводяться в обертальний рух також закріплені на його призматичній частини (Пр) за допомогою посадочних гнізд (14) рухомі диски (13). В посадочні гнізда (16) плоских металевих основ (15) рухомих дисків (13) вмонтовані магнітні елементи (10) з чергуванням N- і S-полюсів в шаховому порядку. Закріплені на валу (17) рухомі диски (13) обертаються разом з валом (17), і своїми магнітними елементами (10) взаємодіють з магнітними елементами (10) нерухомих дисків (9). В результаті цієї взаємодії проміж магнітними елементами (10) рухомих (13) і магнітними елементами (10) нерухомих (9) дисків індукується електромагнітне поле. Напруга і частота індукованого електромагнітного поля залежить від швидкості обертання рухомих магнітних дисків (13), тобто від числа обертів вала (17). За рахунок цього наводиться високочастотне змінне електромагнітне поле. Наведене високочастотне змінне електромагнітне поле нагріває теплоносій (безпосередньо або через корпуси плоских пустотілих пластин (11)), якщо вони виготовлені з металу. Холодний теплоносій подається через один з патрубків (19), проходить крізь внутрішній об'єм плоских пустотілих пластин (11) з заданою швидкістю, нагрівається до заданої температури та нагрітим виходить до споживача через другий патрубок (19). Для посилення потужності приведення вала (17) в обертальний рух проміж статорних дисків (9) встановлюються електромагнітні диски (20) у вигляді кільцеподібних ободів (21) з сердечниками (22) та котушками (23). При обертанні рухомих дисків (13) їх крайні периферійні магнітні елементи (10) взаємодіють з магнітними дисками (20) через сердечники (22) і котушки (23). За рахунок цієї взаємодії, яка регулюється пристроєм, що подає на кожну з котушок Пподібні, пилкоподібні, трикутні, синусоїдні або інші імпульси заданої частоти та амплітуди, посилюється потужність системи приведення валу (17) в обертальний рух, що й веде до підвищення енергетичної ефективності системи приведення вала в обертальний рух, тобто до досягнення зазначеного вище технічного результату. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 35 40 45 50 Електротеплогенератор, що містить несучий каркас, який складається з кожуха, хрестовин, втулок, шпильок, гайок, отворів та фіксаторів відстані; нерухомі диски, що зафіксовані на заданій відстані за допомогою несучого каркаса та забезпечені магнітними елементами і складаються з двох плоских пустотілих пластин, між якими вмонтований плоский складовий нерухомий магнітний диск; рухомі диски з магнітними елементами та крізними посадочними гніздами, що виконані як плоскі складові магнітні пластини, які складаються з плоских металевих основ з посадочними гніздами, в які вмонтовані магнітні елементи; вал з призматичною частиною; нерухомі диски послідовно з'єднані перехідними U-подібними патрубками; полюси (N) плоских магнітних елементів складових нерухомих магнітних дисків нерухомого диска спрямовані назустріч полюсам (S) плоских магнітних елементів складових рухомих та нерухомих магнітних дисків рухомого диска та крайні плоскі пустотілі пластини в крайніх нерухомих дисках забезпечені патрубками для введення холодного та для виведення нагрітого теплоносія, який відрізняється тим, що він додатково забезпечений: електромагнітними дисками у вигляді кільцеподібних ободів з сердечниками та котушками, які з'єднані з пристроєм, що подає на кожну з котушок П-подібні, пилкоподібні, трикутні, синусоїдні або інші імпульси заданої частоти та амплітуди, причому сердечники кільцеподібних ободів спрямовані всередину електрогенератора до крайніх периферійних магнітних елементів рухомого диска. 3 UA 122368 U 4 UA 122368 U Комп’ютерна верстка А. Крижанівський Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 5

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: F03D 9/00, H02K 21/24

Мітки: алєєвих, електротеплогенератор

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/7-122368-elektroteplogenerator-alehehvikh.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Електротеплогенератор алєєвих</a>

Подібні патенти