Номер патенту: 122317

Опубліковано: 26.12.2017

Автор: Хижняк Віталій Борисович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Упаковка для насіння нуту, виконана у вигляді мішків або пакетів, або контейнерів типу "Біг-Бег" одноразового чи багаторазового використання, яка відрізняється тим, що співвідношення ширини упаковки та її довжини знаходиться у межах 0,5-0,75, і упаковка виконана з верхньою горловиною.

2. Упаковка за п. 1, яка відрізняється тим, що для упакування насіння нуту масою нетто від 10 до 30,0 кг використовують полімерні пакети або з комбінованих матеріалів, або мішки поліпропіленові, або мішки тканинні продуктові, або мішки паперові.

3. Упаковка за п. 1, яка відрізняється тим, що для упакування насіння нуту масою нетто від 30,0 до 55,0 кг використовують мішки поліпропіленові або полімерні, або тканинні продуктові.

4. Упаковка за п. 1, яка відрізняється тим, що для упакування насіння нуту масою нетто від 400,0 до 1300,0 кг використовують м'які контейнери типу "Біг-бег" одноразового або багаторазового використання, зав'язані герметично шпагатом або аналогічним матеріалом.

5. Упаковка за п. 1, яка відрізняється тим, що для упакування насіння нуту масою нетто від 400 кг до 1300 кг використовують мішки поліпропіленові, полімерні, тканинні продуктові зашиті машинним способом, бавовняно-паперовими або синтетичними нитками із залишком гребеня за всією шириною мішка.

6. Упаковка за п. 1, яка відрізняється тим, що на упаковку нанесене маркування наклеюванням (пришиванням) ярлика або нанесенням виразного відбитка трафаретом або штампом фарбою, або упаковка залишається без нього.

Текст

Реферат: UA 122317 U UA 122317 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до галузі виробництва рослинної сировини, яку одержують з сировини сільського та лісового господарства, і може бути використана для пакування, зберігання і транспортування рослинної сировини, зокрема насіння нуту (турецького гороху) сушеного, лущеного, очищеного або неочищеного від насіннєвої оболонки, подрібненого або неподрібненого для сівби чи іншого призначення. Найближчою до корисної моделі, що заявляється, є упаковка для рослинної продукції, що є неочищеною, у якій як упаковку використовують пакети або мішки, або контейнери з полімерних та комбінованих матеріалів[UА № 105042, B65D 1/00, 2016]. Зазначена упаковка не забезпечує ефективне і довготривале пакування і зберігання такої рослинної сировини, як насіння нуту2 а також його транспортування без втрати споживчих властивостей. В основу корисної моделі поставлена задача створення упаковки, яка би забезпечила якісне пакування та ефективне і довготривале зберігання і транспортування насіння нуту без втрати його споживчих властивостей. Поставлена задача вирішується тим, що упаковка для насіння нуту виконана у вигляді мішків або пакетів, або контейнерів типу "Біг-Бег" одноразового чи багаторазового використання, згідно з корисною моделлю, співвідношення ширини упаковки та її довжини знаходиться у межах 0,5-0,75 і упаковка виконана з верхньою горловиною. Для упакування насіння нуту масою нетто від 10,0 до 30,0 кг використовують полімерні пакети або з комбінованих матеріалів або мішки поліпропіленові, або мішки тканинні продуктові, або мішки паперові. Для упакування насіння нуту масою нетто від 30,0 до 55,0 кг використовують мішки поліпропіленові або полімерні, або тканинні продуктові. Для упакування насіння нуту масою нетто від 400,0 до 1300,0 кг використовують м'які контейнери типу "Біг-бег" одноразового або багаторазового використання, зав'язані герметично шпагатом або аналогічним матеріалом. Для упакування насіння нуту масою нетто від 400,0 до 1300,0 кг використовують мішки поліпропіленові, полімерні, тканинні продуктові зашиті машинним способом, бавовнянопаперовими або синтетичними нитками із залишком гребеня за всією шириною мішка. На упаковку може бути нанесене маркування наклеюванням (пришиванням) ярлика або нанесенням виразного відбитка трафаретом або штампом фарбою, або залишається без нього. Корисна модель, що заявляється, забезпечує якісне пакування, ефективне і довготривале зберігання і транспортування насіння нуту без втрати його споживчих властивостей. Суть корисної моделі пояснюють креслення. На кресленні (фіг. 1) представлено схематичне зображення упаковки у вигляді мішка з поліпропіленової тканини, де L - довжина, В - ширина, а - ширина загину тканини донного шва і шва горловини; на кресленні (фіг. 2) представлено схематичне зображення упаковки у вигляді пакета паперового; на кресленні (фіг. 3) представлено схематичне зображення упаковки у вигляді м'якого контейнера типу "Біг-бег". Насіння нуту подрібненого або неподрібненого масою нетто від 10,0 до 30,0 кг можуть упаковувати: у пакети з полімерних або комбінованих матеріалів; у мішки поліпропіленові; у мішки тканинні продуктові; у мішки паперові. Насіння нуту масою нетто від 30,0 до 55,0 кг можуть упаковувати: у мішки поліпропіленові; у мішки полімерні; у мішки тканинні продуктові. Насіння масою нетто від 400,0 до 1300,0 кг можуть упаковувати: у м'які контейнери типу "Біг-бег" одноразового або багаторазового використання, зав'язані герметично шпагатом або аналогічним матеріалом; у мішки поліпропіленові, полімерні, тканинні продуктові зашиті машинним способом, бавовняно-паперовими або синтетичними нитками із залишком гребня за всією шириною. Далі на упаковки наносять маркування наклеюванням або пришиванням ярлика або нанесенням виразного відбитка трафаретом або штампом фарбою або залишається без нього. Приклад використання 1 UA 122317 U 5 10 15 20 25 Упаковка призначена для основного насіння, зернової і сміттєвої домішок, зокрема для насіння нуту (турецького гороху) сушеного, лущеного, очищеного або неочищеного від насіннєвої оболонки, подрібненого або неподрібненого для сівби чи іншого призначення. До основного насіння відносять: ціле та ушкоджене насіння нуту, що за характером ушкоджень не віднесено до зернової і сміттєвої домішок. До зернової домішки відносять: у залишку на ситі з вічками діаметром 2,0 мм насіння нуту: бите і поїдене, незалежно від ступеня пошкоджень; недорозвинене (ціле насіння нуту, що пройшло крізь сито з вічками діаметром 4,2 мм і залишилось на ситі з вічками діаметром 2,0 мм); недозріле (зелене); проросле; ушкоджене; ціле, здорове, а також ушкоджене насіння гороху, квасолі, сочевиці, чини, вики, сої і кормових бобів, віднесене за характером ушкоджень до зернової домішки згідно з вимогами стандартів на ці культури. До сміттєвої домішки відносять: весь прохід крізь сито з вічками діаметром 2,0 мм; у залишку на ситі з вічками діаметром 2,0 мм: - мінеральну домішку (гальку, грудочки землі тощо); органічну домішку (частки стеблин, бобів, плівки, соломи тощо); шкідливу домішку - ріжки, сажка, пажитниця п'янка, гірчак повзучий, софора лисохвоста, термопсис ланцетний, в'язіль різнокольоровий, геліотроп опушеноплідний, триходесма сива; насіння всіх дикорослих та інших культурних рослин, не віднесених до зернової домішки; зіпсоване насіння нуту, гороху, квасолі, сочевиці, вики, сої і кормових бобів з сім'ядолями, повністю деформованими і (або) повністю зміненим кольором сім'ядолей. Залежно від напрямку використання і кольору насіння нут поділяють на типи, зазначені в таблиці 1. Розподіл нуту на типи 30 Таблиця 1 Номер і назва типу І - продовольчий II - кормовий Колір насіння Від білого до жовто-рожевого Від червоно-коричневого до чорного Вміст насіння іншого типу, %, не більше ніж 5,0 Не обмежується Нут, що постачають для продовольчих потреб, повинен бути І типу і відповідати вимогам, зазначеним у таблиці 2. Вимоги до нуту для продовольчих потреб: 35 Таблиця 2 Показник Вологість, %, не більше ніж Масова частка протеїну, у перерахунку на суху речовину, %, не менше ніж Зернова домішка, %, не більше ніж Сміттєва домішка, %, не більше ніж Зараженість шкідниками Норма 14,0 20,0 2,0 1,0 Не дозволено Нут, що постачають для кормових потреб, може бути будь-якого типу або суміш типів і повинен відповідати вимогам, зазначеним у таблиці 3: Вимоги до нуту для кормових потреб 40 2 UA 122317 U Таблиця 3 Показник Вологість, %, не більше ніж Масова частка сухого протеїну, у перерахунку на суху речовину, %, не менше ніж Зернова домішка, %, не більше ніж Сміттєва домішка, %, не більше ніж Норма 15,0 19,0 15,0 3,0 Не дозволено, крім зараженості кліщем не вище II ступеня Зараженість шкідниками 5 10 Насіння нуту, що постачають для продовольчих та кормових потреб, повинно бути у здоровому стані, без самозігрівання, мати властиві здоровому насінню колір, характерний для цього типу, і запах (без затхлого, пліснявого та інших сторонніх запахів). Корисна модель - упаковка для рослинної сировини може бути виготовлена на стандартному обладнанні з використанням відомих технологічних процесів. Упаковка використовується для рослинної сировини, яка призначена як для безпосереднього використання, так і для подальшої промислової переробки, зокрема для насіння нуту (турецького гороху) сушеного, лущеного, очищеного або неочищеного від насіннєвої оболонки, подрібненого або не подрібненого, для сівби чи іншого призначення. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 15 20 25 30 1. Упаковка для насіння нуту, виконана у вигляді мішків або пакетів, або контейнерів типу "БігБег" одноразового чи багаторазового використання, яка відрізняється тим, що співвідношення ширини упаковки та її довжини знаходиться у межах 0,5-0,75, і упаковка виконана з верхньою горловиною. 2. Упаковка за п. 1, яка відрізняється тим, що для упакування насіння нуту масою нетто від 10 до 30,0 кг використовують полімерні пакети або з комбінованих матеріалів, або мішки поліпропіленові, або мішки тканинні продуктові, або мішки паперові. 3. Упаковка за п. 1, яка відрізняється тим, що для упакування насіння нуту масою нетто від 30,0 до 55,0 кг використовують мішки поліпропіленові або полімерні, або тканинні продуктові. 4. Упаковка за п. 1, яка відрізняється тим, що для упакування насіння нуту масою нетто від 400,0 до 1300,0 кг використовують м'які контейнери типу "Біг-Бег" одноразового або багаторазового використання, зав'язані герметично шпагатом або аналогічним матеріалом. 5. Упаковка за п. 1, яка відрізняється тим, що для упакування насіння нуту масою нетто від 400 кг до 1300 кг використовують мішки поліпропіленові, полімерні, тканинні продуктові зашиті машинним способом, бавовняно-паперовими або синтетичними нитками із залишком гребеня за всією шириною мішка. 6. Упаковка за п. 1, яка відрізняється тим, що на упаковку нанесене маркування наклеюванням (пришиванням) ярлика або нанесенням виразного відбитка трафаретом або штампом фарбою, або упаковка залишається без нього. 3 UA 122317 U 4 UA 122317 U Комп’ютерна верстка Л. Ціхановська Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 5

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B65D 1/00

Мітки: нуту, насіння, упаковка

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/7-122317-upakovka-dlya-nasinnya-nutu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Упаковка для насіння нуту</a>

Подібні патенти