Спосіб приготування води, переважно питної

Номер патенту: 121849

Опубліковано: 26.12.2017

Автори: Гевод Віктор Сергійович, Беліменко Георгій Сергійович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб приготування води, переважно питної, при якому ведуть обробку води в очисному агрегаті, що включає наступні етапи: циркуляцію, аерацію, фільтрацію/біофільтрацію, флотацію, плівкову екстракцію, УФ-опромінення, а також виведення очищеної води і видалення поверхнево-активних речовин, причому виконують комплексне очищення води щонайменше в одному очисному модулі, що включає щонайменше один кільцевий цикл очищення води, який відрізняється тим, що вода, що обробляється, після очищення накопичується у окремому резервуарі до його заповнення, який після заповнення включається в загальний кільцевий цикл приготування та переходить в цикл кондиціювання, причому етапи циклу кондиціювання співпадають з етапами циклу очищення, але питома потужність, яка витрачається на відповідних етапах, зменшується.

2. Спосіб приготування води, переважно питної, за п. 1, який відрізняється тим, що питому потужність у циклі кондиціювання зменшують за рахунок зменшення загальної потужності силового агрегату при постійному обсязі води, що обробляється.

Текст

Реферат: Спосіб приготування води, переважно питної, при якому ведуть обробку води в очисному агрегаті включає наступні етапи: циркуляцію, аерацію, фільтрацію/біофільтрацію, флотацію, плівкову екстракцію, УФ-опромінення, а також виведення очищеної води і видалення поверхнево-активних речовин. При цьому виконують комплексне очищення води щонайменше в одному очисному модулі, що включає щонайменше один кільцевий цикл очищення води. Вода, що обробляється, після очищення накопичується у окремому резервуарі до його заповнення, який після заповнення включається в загальний кільцевий цикл приготування та переходить в цикл кондиціювання, причому етапи циклу кондиціювання співпадають з етапами циклу очищення, але питома потужність, яка витрачається на відповідних етапах, зменшується. UA 121849 U (12) UA 121849 U UA 121849 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до галузі багатоступінчастої обробки води, зокрема до технології рециркуляційної обробки води флотацією в поєднанні з іншими способами обробки, і може бути використана для очищення питної води в побуті і харчовій промисловості, а також для доочищення технічних і стічних вод промислових підприємств. З рівня техніки відомі різні способи очищення питної води, що, наприклад, включають фільтрацію, флотацію, біологічне очищення мікроорганізмами, бактерицидну обробку УФопроміненням і їх комбінації, наприклад реалізовані в наступних технічних рішеннях: "Способ очистки питьевой воды" RU 2;174956 (С2) (Еремеева В.А. и другие) C02F 1/28, 1/68 // C02F 103:04, 20.10.2001 [1]; який включає фільтрацію води крізь тришаровий фільтр. «Способ получения питьевой воды» RU 2220115 (С1) (Федеральное государственное унитарное предприятие "Пермский завод им. С.М. Кирова" C02F 9/12 // (C02F 9/12,; 27.12.3003 [2]]; який включає УФ-опромінення та обробку коагулянтами та флокулянтами. "Способ очистки питьевой воды от соединений хлора в бытовых условиях RU 2012109949 А (Емельянов и другие) С02F 1/20, [3], який включає аерацію та відстоювання. "Установка для очищення води від поверхнево активних речовин" UA 19391 (С2) (Гевод В.С та інші), C02F 1/24, 22.06.1994 [4], яка включає флотацію поверхнево-активних речовин. Відомі способи та пристрої в [1-4] не забезпечують підтримання заданих властивостей питної води при зберіганні (кондиціюванні) при заданих часових проміжках та обмеженні енергопостачання. Найближчим аналогом за кількістю загальних ознак є спосіб глибокого очищення води, переважно питної, при якому ведуть обробку в очисному модулі, що включає флотаційну обробку води, що очищається, у флотаторі водо-повітряною сумішшю, що надходить з ежектора, бульбашково-плівкову екстракцію поверхнево-активних речовин за допомогою бульбашково-плівкового екстрактора, а також виведення очищеної води і видалення поверхнево-активних речовин, при якому виконують фільтрацію води через насипний піщаний фільтр, потім воду подають на подальшу бактерицидну та УФ-обробку ["Спосіб глибокого очищення (доочищання) води, переважно питної" UA 98257 (С2) Гевод В.С. та інші) C02F 1/24, 25.04.2012 - найбільш близький - прототип] [5]. Недоліком відомого способу [5] є те, що цей спосіб є порівняно енерговмісним, а також потребує певного часу та певної підведеної загальної потужності для забезпечення очищення води по всьому спектру забруднень при очищенні та кондиціюванні. Викликано це тим, що даним способом здійснюється очищення та кондиціювання води, що обробляється, відбувається в одному резервуарі, причому потужність, що витрачається, однакова при очищенні та кондиціюванні, а відведення очищеної води може відбуватися після закінчення циклу очищення для всього обсягу води, що обробляється. Задачею корисної моделі є удосконалення відомого способу [5] шляхом використання його позитивних якостей та зменшення загальної потужності та часу приготування води при очищенні, а також використання етапів способу очищення для кондиціювання води при зберіганні, при зменшеній питомій потужності. Поставлена задача вирішується тим, що у способі приготування води, переважно питної, при якому ведуть обробку води в очисному агрегаті, що включає наступні етапи: циркуляцію, аерацію, фільтрацію/біофільтрацію, флотацію, плівкову екстракцію, УФ-опромінення, а також виведення очищеної води і видалення поверхнево-активних речовин, при чому виконують комплексне очищення води щонайменше в одному очисному модулі, що включає щонайменше один кільцевий цикл очищення води, згідно з корисною моделлю, вода, що обробляється, після очищення накопичується у окремому резервуарі до його заповнення, який після заповнення включається в загальний кільцевий цикл приготування та переходить в цикл кондиціювання, причому етапи циклу кондиціювання співпадають з етапами циклу очищення, але питома потужність, яка витрачається на відповідних етапах, зменшується. Вода, що обробляється, після очищення накопичується у окремому резервуарі до його заповнення, який після заповнення включається в загальний кільцевий цикл приготування та переходить в цикл кондиціювання, причому етапи циклу кондиціювання співпадають з етапами циклу очищення, але питома потужність, яка витрачається на відповідних етапах зменшується, за рахунок того що кількість води в циклі кондиціювання збільшується. Або питому потужність у циклі кондиціювання зменшують за рахунок зменшення загальної потужності силового агрегату. В корисній моделі виконується очищення води, щонайменше в одному очисному модулі, що включає щонайменше один кільцевий багатоступінчастий цикл очищення води, причому; обсяг води, що обробляється може бути мінімальним. Таким чином час обробки мінімальної кількості води, також буде мінімізований. Після закінчення очищення, вода перекачується в накопичувальний резервуар та може бути відведена на використання. Якщо очищена вода не 1 UA 121849 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 відводиться на використання, вона накопичується в накопичувальному резервуарі та після його заповнення включається в загальний цикл циркуляції, в якому підтримуються властивості очищеної води - відбувається кондиціювання. На фіг. 1 зображено схему етапів процесу приготування води, переважно питної. Схема етапів процесу приготування води складається з наступних етапів: 1. подача води на приготування в резервуар очищення; 2. аналіз заповнення резервуару очищення якщо резервуар очищення - повний, заповнення вимикається; 3. циркуляція і аерація води; 4. аналіз води на відповідність санітарним нормам, якщо вода не відповідає нормам, вона подається на очищенні, якщо відповідає - відводиться на накопичення в окремий накопичувальний резервуар; 5. очищення води, включає: фільтрацію/біофільтрацію, флотацію, плівкову екстракцію, УФопромінення; 6. якщо вода після очищення, відповідає санітарним нормам, вона виводиться в окремий накопичувальний резервуар; 7. з накопичувального резервуара, вода може бути відведена на використання; : 8. на етапі очищення відбувається також відведення бруду; 9. після спустошення резервуара очищення, цикл повторюється. 10. якщо вода не виводиться на використання, резервуар, в якому накопичена очищена вода, включається в цикл кондиціювання, причому цикл кондиціювання також включає: фільтрацію/біофільтрацію, флотацію, І плівкову екстракцію, УФ-опромінення, але питома потужність зменшується, за рахунок збільшення загальної кількості води, що обробляється, і/або за рахунок зменшення загальної потужності силового агрегату; Процес приготування води, що включає: очищення та кондиціювання води - є рециркуляційним. Запропонований спосіб реалізується в пристрої для приготування води, переважно питної. Пристрій для приготування, води, переважно питної, що: містить очисний агрегат, що включає фільтр, флотатор для флотаційної обробки води, яка очищається водно-повітряною сумішшю, зв'язаний з бульбашково-плівковим екстрактором для екстракції поверхнево-активних речовин, який відрізняється тим, що пристрій має що найменше два резервуари для води що обробляється, перший, в якому відбувається очищення, другий/інші для накопичення очищеної води, причому вони з'єднані між собою, двома магістралями, перша - вивідна, друга/інші циркуляційна/-і, вивідна магістраль приєднана до резервуарів у нижній частині, а циркуляційна/-і магістраль/-лі приєднана у верхній частині, вище початкового рівня води у резервуарі очищення, вивідна магістраль може мати зворотній клапан. Співвідношення обсягів резервуарів знаходиться в проміжку (резервуар очищення/ резервуар/-и накопичення) від 1/1 до 1/10. Креслення пристрою наведена на фіг. 2. Перелік позначень (фіг. 2): 1. очисний резервуар; 2. накопичувальний резервуар; 3. силовий агрегат (насос); 4. ежектор-аератор; 5. фільтруюче/поглинаюче тіло: 6. флотатор; 7. бульбашково-плівковий екстрактор; 8. УФ-опромінювач; 9. вивідна магістраль; 10. циркуляційна магістраль; 11. ємність збору забруднень; 12. магістраль виведення забруднень; 13. магістраль виведення очищеної води Пристрій для реалізації процесу приготування води, переважно питної. (фіг. 2), містить і як найменше два резервуари: очисний резервуар (1) та накопичувальний резервуар (2), силовий агрегат (насос) (3), ежектор-aepaтop (4), фільтруюче/поглинаюче тіло (5), флотатор (6), бульбашково-плівковий екстрактор (6), УФ-опромінювач (7), вивідну магістраль (8), циркуляційну магістраль (10), ємність збору забруднень (11); магістраль виведення забруднень (12), магістраль виведення очищеної води (13). В очисному резервуарі (1) знаходиться вода, що очищується, в накопичувальному резервуарі (2), зберігається очищена вода, силовий агрегат (3) забезпечує основну циркуляцію в кільцевому циклі очищення та кондиціювання. Ежектор 2 UA 121849 U 5 10 15 20 25 аератор (4) призначений для насичення води, що обробляється повітрям, вода, що обробляється, фільтрується у фільтруючому/поглинаючому тілі (5), процес флотації відбувається у флотаторі (6), концентрація забруднень відбувається у бульбашково-плівковому екстракторі (7), бактерицидна обробка води відбувається в УФ-опромінюванні (8), відведення води в накопичувальний резервуар (2) відбувається за допомогою вивідної магістралі (9), циркуляція всього обсягу води, яка зберігається в накопичувальному резервуарі (2) і в резервуарі для очищення (1) відбувається за допомогою циркуляційної магістралі (10) накопичення забруднень відбувається в обсязі ємності збору забруднень (11), які виводять за допомогою магістралі виведення забруднень (12), очищену та кондиційовану воду виводять за допомогою магістралі виводу води (13) Пристрій для приготування води переважно питної працює наступним чином: вода, що очищується, заливається в резервуар для очищення (1), за допомогою силового агрегату (3) (насоса) вода засмоктується і подається через фільтруюче/поглинаюче тіло (5) та УФопромінювач (8) у ежектор-аератор (4), далі водно-повітряна суміш подається до флотатора (6), в якому утворює бульбашково-плівкову суміш, яка попадає в бульбашково-плівковий екстрактор (7), де забруднення концентруються та виносяться в ємність для збору забруднень (11). Після закінчення процесу очищення, вода перекачується в ємність (2), з якої може бути виведена на використання за допомогою магістралі (13). Якщо вода не виводиться на використання, ємність (2) заповнюється, таким чином резервуари (1) та (2) з'єднуються. Цикл очистки переходить у цикл кондиціювання, причому загальна кількість води у циклі збільшується, а питома потужність на одиницю обсягу води зменшується. Процес кондиціювання потребує меншої кількості енергії для забезпечення підтримання води в необхідному стані. Всі наведені вище відомості підтверджують промислову придатність способу приготування води переважно питної, заснованого на рециркуляційній обробці води, який може знайти широке застосування для очищення питної води в побуті і харчовій промисловості, а також для доочищення технічних і стічних вод промислових підприємств. Запропоноване конструктивне виконання пристрою дозволяє ефективно видаляти забруднення з води в її обсязі і є більш економічним та забезпечує менший проміжок часу для очищення. 30 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 35 40 45 1. Спосіб приготування води, переважно питної, при якому ведуть обробку води в очисному агрегаті, що включає наступні етапи: циркуляцію, аерацію, фільтрацію/біофільтрацію, флотацію, плівкову екстракцію, УФ-опромінення, а також виведення очищеної води і видалення поверхнево-активних речовин, причому виконують комплексне очищення води щонайменше в одному очисному модулі, що включає щонайменше один кільцевий цикл очищення води, який відрізняється тим, що вода, що обробляється, після очищення накопичується у окремому резервуарі до його заповнення, який після заповнення включається в загальний кільцевий цикл приготування та переходить в цикл кондиціювання, причому етапи циклу кондиціювання співпадають з етапами циклу очищення, але питома потужність, яка витрачається на відповідних етапах, зменшується. 2. Спосіб приготування води, переважно питної, за п. 1, який відрізняється тим, що питому потужність у циклі кондиціювання зменшують за рахунок зменшення загальної потужності силового агрегату при постійному обсязі води, що обробляється. 3 UA 121849 U 4 UA 121849 U Комп’ютерна верстка А. Крулевський Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 5

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: C02F 1/24, C02F 9/14, C02F 103/04, C02F 1/72, C02F 3/02, E03B 11/02, C02F 9/02, C02F 1/32

Мітки: води, спосіб, питної, приготування, переважно

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/7-121849-sposib-prigotuvannya-vodi-perevazhno-pitno.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб приготування води, переважно питної</a>

Подібні патенти