Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для перетворення кодів слів мови з однієї мови на іншу, що містить регістр прийому, регістр видачі, дешифратор роздільників, блок пам'яті, перший елемент І, елемент АБО, перший і другий елементи затримки, причому вихід дешифратора підключений до адресного входу блока пам'яті, інформаційний вихід якого приєднаний до входу регістра видачі, вихід другого розряду якого з'єднаний з першим входом першого елемента І, який відрізняється тим, що в нього введені перший і другий блоки асоціативної пам'яті, дешифратор роздільників, елемент АБО-НЕ, другий, третій і четвертий елементи І, другий і третій блоки пам'яті, тригер, три лічильника, три мультиплексори, регістр опитування, регістр маски, третій і четвертий елементи затримки, причому входи регістра прийому і дешифратора роздільників приєднані до інформаційного входу пристрою, вихід регістра прийому підключений до входу опитування першого блока асоціативної пам'яті, виходи пошуку якого з'єднані відповідно з входами елемента АБО-НЕ, інформаційні виходи першого блока асоціативної пам'яті і першого лічильника з'єднані відповідно з першим і другим інформаційними входами першого мультиплексора, вихід якого з'єднаний з інформаційним входом регістра опитування, виходи регістра опитування і регістра маски з'єднані з інформаційним входом другого блока асоціативної пам'яті, виходи пошуку якого з'єднані відповідно з входами елемента АБО, а інформаційний вихід з'єднаний з інформаційним входом другого лічильника, установчий вхід якого з'єднаний з виходом другого елемента І, перший вхід якого підключений до виходу елемента АБО, виходи розрядів другого лічильника з'єднані з входом дешифратора, прямий вихід старшого розряду регістра видачі підключений до рахунковому входу другого лічильника, а інверсний вихід підключений до виходу закінчення операції пристрою, вихід другого розряду регістра видачі з'єднаний з керуючим входом другого мультиплексора, виходи розрядів регістра видачі; крім двох старших, підключені до перших інформаційних входів другого і третього мультиплексорів, другий інформаційний вхід третього мультиплексора з'єднаний з виходами розрядів третього лічильника, а вихід підключений до адресного входу другого блока пам'яті, вихід якого підключений до другого інформаційного входу другого мультиплексора, вихід якого з'єднаний з адресним входом третього блока пам'яті, вихід якого є інформаційним виходом пристрою, інформаційний вхід третього блока пам'яті з'єднаний з виходом регістра прийому, вхід запису третього блока пам'яті і керуючий вхід першого мультиплексора підключені до виходу третього елемента І, перший вхід якого з'єднаний з виходом першого елемента затримки, вхід якого дозволяє вхід першого блока асоціативної пам'яті, установчий вхід першого лічильника і рахунковий вхід третього лічильника з'єднані з першим виходом дешифратора роздільників, другий вихід якого підключений до одиничного входу тригера, нульовий вихід якого є виходом ознаки роздільника пристрою, одиничний вихід тригера підключено до керуючих входів другого і третього мультиплексорів і до першого входу четвертого елемента І, другий вхід якого є тактовим входом пристрою, вихід четвертого елемента І з'єднаний з входом зчитування першого блока пам'яті і через другий елемент затримки з другим входом першого елемента І, вихід другого елемента затримки через третій елемент затримки з'єднаний з входом зчитування третього блока пам'яті, інверсний вихід старшого розряду регістра видачі підключений до нульового входу тригера, другий вихід дешифратора роздільників з'єднаний з установочними входом третього лічильника, з входом дозволу другого блока асоціативної пам'яті і з входом четвертого елемента затримки, вихід якого підключений до другого входу другого елемента І, вихід першого елемента затримки підключений до входу запису другого блока пам'яті і до входів дозволу зсуву регістра опитування і регістра маски, вихід елемента АБО-НЕ з'єднаний з другим входом третього елемента і, з рахунковим входом першого лічильника і з інформаційним входом регістра маски, інформаційний вхід другого блока пам'яті, третій інформаційний вхід другого мультиплексора з'єднані з виходом першого мультиплексора.

Текст

Реферат: Пристрій для перетворення кодів слів мови з однієї мови на іншу містить регістр прийому, регістр видачі, дешифратор роздільників, блок пам'яті, перший елемент І, елемент АБО, перший і другий елементи затримки. Додатково в нього введені перший і другий блоки асоціативної пам'яті, дешифратор роздільників, елемент АБО-НІ, другий, третій і четвертий елементи І, другий і третій блоки пам'яті, тригер, три лічильника, три мультиплексори, регістр опитування, регістр маски, третій і четвертий елементи затримки. UA 121740 U (12) UA 121740 U UA 121740 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до обчислювальної техніки і може бути використана в системах перетворення і обробки інформації, зокрема, при створенні інтерфейсних мовних засобів, систем з діалоговим режимом. Найдоцільніше використовувати корисну модель для двомовного аналізу пари речень: для кожного зі слів речення однією мовою визначаються відповідні слова іншою мовою. Схожі за структурою речення групуються в граматичні конструкції перекладу, які в фіксованих позиціях містять замість слів множини слів, які можуть використовуватись в даних позиціях. Узагальнені конструкції перекладу на основі аналізу параметрів словозміни вхідного речення дозволяють визначити змістовну структуру відповідного йому речення іншою мовою. Відомо, що комп'ютерний переклад вимагає певної інформаційної технології. Метою корисної моделі є розширення функціональних можливостей перекладу за рахунок перетворення вихідної послідовності кодів повідомлень (речень, слів, символів) мови, відповідно з довільною зміною структури кодів повідомлень вхідної послідовності. При цьому, забезпечується перенесення незмінної частини вхідної послідовності кодів повідомлень однієї мови безпосередньо в вихідну послідовність повідомлень іншої мови. Відомим є пристрій для перетворення кодів з однієї мови на іншу, що містить інформаційний вхід, групи елементів І, дешифратор, блок пам'яті, регістри, елемент або, лічильник, тригер, елементи затримки [а.с. СРСР № 1088012, G06F 15/38, 1983]. Такий пристрій забезпечує можливість виявлення неповних вихідних слів в залежності від ознак та все ж є функціонально обмеженим. Найбільш близьким за сукупністю ознак і технічним результатом, що досягається до корисної моделі, що заявляється, є пристрій для перетворення кодів з однієї мови на іншу за а.с. СРСР №1034045, G06F 15/38, 1982. Пристрій містить регістр прийому, регістр видачі, дешифратор роздільників, блок пам'яті, перший елемент І, елемент АБО, перший і другий елементи затримки, причому вихід дешифратора підключений до адресного входу блоку пам'яті, інформаційний вихід якого приєднаний до входу регістра видачі, вихід другого розряду якого з'єднаний з першим входом першого елемента І ці складові дозволяють забезпечити перетворення кодів з зміною структури вихідної послідовності кодів по відношенню до вхідної. Однак при цьому потрібно в режимі діалогу аналітикам мов переносити співпадаючі коди із вхідної мови в вихідну. Проте якщо носії мов не виконають цих операцій через забудькуватість чи в поспіху, конструкція пристрою не може це здійснити самостійно. В основу корисної моделі поставлена задача розробити такий пристрій для перетворення кодів з однієї мови на іншу, який незалежно від участі аналітиків мов забезпечує перетворення кодів з довільною зміною структури вхідної послідовності кодів по відношенню до вхідної та перенос без змін співпадаючих частин кодів вхідної послідовності безпосередньо у вихідну. Для вирішення поставленої задачі в пристрої для перетворення кодів з однієї мови на іншу, що містить регістр прийому, регістр видачі, дешифратор роздільників, блок пам'яті, перший елемент І, елемент АБО, перший і другий елементи затримки, причому вихід дешифратора підключений до адресного входу блоку пам'яті, інформаційний вихід якого приєднаний до входу регістра видачі, вихід другого розряду якого з'єднаний з першим входом першого елемента 1, відповідно до корисної моделі, в нього вводяться перший і другий блоки асоціативної пам'яті, дешифратор роздільників, елемент АБО-НІ, другий, третій і четвертий елементи І, другий і третій блоки пам'яті, тригер, три лічильника, три мультиплексори, регістр опитування, регістр маски, третій і четвертий елементи затримки. Для цього входи регістра прийому і дешифратора роздільників приєднані до інформаційного входу пристрою а вихід регістру прийому підключений до входу опитування першого блоку асоціативної пам'яті, виходи пошуку якого з'єднані відповідно з входами елемента АБО-НІ. Інформаційні виходи першого блоку асоціативної пам'яті і першого лічильника з'єднані відповідно з першим і другим інформаційними входами першого мультиплексора, вихід якого з'єднаний з інформаційним входом регістра опитування. Виходи регістра опитування і регістра маски з'єднані з інформаційним входом другого блоку асоціативної пам'яті, виходи пошуку якого з'єднані відповідно з входами елемента АБО. Інформаційний вихід додатково з'єднаний з інформаційним входом другого лічильника, установчий вхід якого з'єднаний з виходом другого елементом а 1, перший вхід якого підключений до виходу елемента АБО. Виходи розрядів другого лічильника з'єднані з входом дешифратора. Прямий вихід старшого розряду регістра видачі підключений до рахунковому входу другого лічильника, а інверсний вихід підключений до виходу закінчення операції пристрою. Вихід другого розряду регістра видачі з'єднаний з керуючим входом другого мультиплексора. Виходи розрядів регістру видачі, крім двох старших, підключені до перших інформаційних входів другого і третього мультиплексорів. Другий інформаційний вхід третього мультиплексора з'єднаний з виходами розрядів третього лічильника. Вихід третього мультиплексора підключений до адресного входу другого блоку пам'яті, вихід якого підключений 1 UA 121740 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 до другого інформаційного входу другого мультиплексора, вихід якого з'єднаний з адресним входом третього блоку пам'яті. Вихід третього блоку пам'яті є інформаційним виходом пристрою. Інформаційний вхід третього блоку пам'яті з'єднаний з виходом регістра прийому. Вхід запису третього блоку пам'яті і керуючий вхід першого мультиплексора підключені до виходу третього елемента І, перший вхід якого з'єднаний з виходом першого елемента затримки. Вхід першого елемента затримки, дозволяє вхід до першого блоку асоціативної пам'яті. Установчий вхід першого лічильника і рахунковий вхід третього лічильника з'єднані з першим виходом дешифратора роздільників, другий вихід якого підключений до одиничного входу тригера. Нульовий вихід тригера є виходом ознаки роздільника пристрою. Одиничний вихід тригера підключено до керуючих входів другого і третього мультиплексорів і до першого входу четвертого елемента І. Другий вхід якого є тактовим входом пристрою. Вихід четвертого елемента І з'єднаний з входом зчитування першого блоку пам'яті і через другий елемент затримки з другим входом першого елемента І. Вихід другого елемента затримки через третій елемент затримки з'єднаний з входом зчитування третього блоку пам'яті. Інверсний вихід старшого розряду регістра видачі підключений до нульового входу тригера. Другий вихід дешифратора розділювачів з'єднаний з установочними входом третього лічильника, з входом дозволу другого блоку асоціативної пам'яті і з входом четвертого елемента затримки, вихід якого підключений до другого входу другого елемента І. Вихід першого елемента затримки підключений до входу запису другого блоку пам'яті і до входів дозволу зсуву регістра опитування і регістра маски. Вихід елемента АБО-НІ з'єднаний з другим входом третього елемента І, рахунковим входом першого лічильника та з інформаційним входом регістра маски. Інформаційний вхід другого блоку пам'яті третій інформаційний вхід другого мультиплексора з'єднані з виходом першого мультиплексора. Така конструкція пристрою забезпечує вирішення поставленої задачі. Суть корисної моделі пояснюється кресленням, де наведено регістр прийому 1, дешифратор роздільників 2, інформаційний вхід пристрою 3, блок асоціативної пам'яті 4, елемент АБО-НІ 5, елемент І 6, лічильник 7, мультиплексор 8 регістр опитування 9, регістр маски 10, блок асоціативної пам'яті 11, елемент АБО 12, елемент і 13, лічильник 14, дешифратор 15, блок пам'яті 16, регістр видачі 17, вихід пристрою 18, елемент і 19, мультиплексори 20 та 21, лічильник 22, блоки пам'яті 23 та 24, інформаційний вихід пристрою 25, елемент затримки 26, тригер 27, вихід пристрою 28, елемент І 29, вхід тактових імпульсів 30, елементи затримки 31-33. Пристрій для перетворення кодів з однієї мови на іншу складається з регістру прийому 1, та під'єднаних до нього дешифратора роздільників 2, інформаційного входу пристрою 3. До блоку асоціативної пам'яті 4 під'єднано вихід дешифратора роздільників 2, а його вихід з'єднано з елементом АБО-НІ 5 та мультиплексорм 8. Елемент АБО-НІ 5 з'єднано з елементом І 6 та лічильником 7. Вихід мультиплексора 8 з'єднано з входом регістра опитування 9. Останній та регістр маски 10 з'єднано з блоком асоціативної пам'яті 11. Блок асоціативної пам'яті 11 з'єднано з елементом АБО 12, лічильником 14. Елемент І 13 також з'єднано з лічильником 14. Дешифратор 15 з'єднано з блок пам'яті 16 якого з'єднано з регістром видачі 17. Виходи пристрою 18, 28 з'єднано з тригером 27. Елемент 1 19 з'єднано з блоком пам'яті 23. Мультиплексори 20 та 21 з'єднано з блоками пам'яті 23 та 24. Лічильник 22 також з'єднано з мультиплексором 21. Блок пам'яті 23 з'єднано з мультиплексором 20 а блок пам'яті 24 з'єднано з інформаційним виходом пристрою 25. Елемент затримки 26 з'єднано з регістром опитування 9 та блокам пам'яті 23. Тригер 27 з'єднано з елементом І 29 та мультиплексорами 20, 21. До входу тактових імпульсів 30 під'єднано з елемент І 29. Елемент затримки 31 з'єднано з елементом І 19. Елемент затримки 32 з'єднано з блоком пам'яті 24. Елемент затримки 33 з'єднано з елементом I 13. Перед початком роботи тригер 27 встановлюється в нульовий стан, вміст лічильників 14 і 22 обнуляється, як і всі осередки блоку пам'яті 23. У блоці асоціативної пам'яті 4 зберігаються слова, пошукова частина кожного з яких представляє собою кодоване подання вхідного слова, а інформаційна - код стиснення зазначеного вхідного слова. Таким чином, в блоці асоціативної пам'яті 4 зберігається перелік вхідних слів з відповідними їм кодами стиснення. У блоці асоціативної пам'яті I 1 зберігаються слова, кожне з яких складається з пошукової та інформаційних частин, пошукова частина являє собою послідовність кодів стиснення вхідних слів мови, що утворюють пропозицію, код яких зберігається в інформаційній частині слова мови. У блоці пам'яті 16 зберігається інформація про структуру вихідного пропозиції. Зазначена інформація розташовується в блоці пам'яті 16, починаючи з комірки, адреса якої відповідає коду пропозиції, і складається з послідовності кодів слів мови, що розміщуються по одному в кожній з послідовно розташованих осередків (не займаючи, при цьому двох старших розрядів, які є 2 UA 121740 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 маркерними), кожен з яких може уявити собою посилання на вхідний слово, що задається номером вхідного слова у вхідному пропозиції (в цьому випадку другий, починаючи зі старших, маркерний розряд містить одиницю), або посилання на вихідний слово, що не має аналога у вхідному, що задається адресом вихідного слова н блоці пам'яті 24 (в цьому випадку зазначений маркерний розряд містить одиницю). Старший маркерний розряд кожного слова в блоці пам'яті 16 містить маркер продовження пропозиції. У блоці пам'яті 24 зберігаються розгорнуті кодові подання слів вихідного мови, частина осередків блоку пам'яті 16 не заповнена, причому адреса останньої заповненої комірки фіксується на лічильнику 7. Порядок розташування слів в блоці пам'яті 24 наступний: кожне вихідне слово розташовується за адресом, відповідним кодом стиснення. Коди стиснення однакових слів у різних мовах можуть збігатися. Вхідний пропозицію у вигляді послідовності символів його складових з інформаційного входу З надходить на регістр прийому 1 і на входи дешифратора 2. При появі на входах останнього коду роздільник слів (наприклад, коду пробілу або коми) на його першому виході формується сигнал одиничного рівня, яких додається одиниця до вмісту лічильника 22. Потім, зініціюється опитування блоку асоціативної пам'яті 4. Якщо надійшло на регістр прийому 1 слово міститься в переліку вхідних слів (наприклад, в переліку службових слів мови програмування), то на відповідному виході пошуку формується сигнал одиничного рівня, і з інформаційного виходу блоку пам'яті 4 зчитується код стиснення надійшов слова (розрядність коду стиснення визначається як найближче ціле, що перевищує або дорівнює логарифму за основою 2 від числа вхідних слів). На виході елемента АБО-НІ 5, як і на виході елемента І 6, при цьому формується сигнал нульового рівня, яким код стиснення, лічений з виходу блоку пам'яті 4 через мультиплексор 8, комутується для занесення на регістр опитування 9. У відповідні розряди регістра маски 10 заносяться нулі (відповідає незамаскованими станом однойменних розрядів регістра опитування 9). Сигналом з виходу елемента затримки 26 інформація в регістрах 9 і 10 зсувається, і з цим же сигналом записується код стиснення (з виходу мультиплексора 8 в блок пам'яті 23 за адресом, що визначається лічильником 22 (вміст останнього відповідає позиції надійшов слова у вхідному положенні), тобто, в блок пам'яті 23 код стиснутого слова записується за адресом, відповідному позиції слова у вхідному пропозиції, Якщо надійшло на регістр прийому 1 слово не міститься і переліку слів вхідного мови (вказаний випадок відповідає трансформації зазначеного слова без змін з вхідної у вихідний мову, такі ситуації виникають, наприклад, при обробці пропозицій, що містять цифрові дані, які не змінюються при переході від однієї мови в іншу, може змінюватися лише їх місце в реченні), то на виході елемента АБО-НІ 5 формується одиничний сигнал, який ініціює приєднання одиниці до вмісту лічильника 7, спрацьовує по задньому фронту імпульсу, який формується на першому виході дешифратора 2, і занесення одиниць н відповідні розряди регістра маски 10 (зі відповідає маскування нерозпізнаними слова в кодованому поданні вхідного пропозиції). Одиничним сигналом з виходу елемента І 6 вміст лічильника 7 передається (через мультиплексор 8) на вхід запису блоку пам'яті 23 і записується за адресом, що визначається лічильником 22. Цим же сигналом нерозпізнане слово записується в блок пам'яті 24 за адресом, що задається вмістом лічильника 7. Таким чином, в блок 23 в разі не розпізнавання слова записується за адресом, що визначається позицією слова в реченні, код адреси комірки блоку пам'яті 24, в яку заноситься нерозпізнане слово. При надходженні наступних слів вхідного пропозиції пристрій функціонує аналогічно до тих пір, поки на вхід дешифратора 2 цієї статті не надійде код-роздільник пропозицій, При надходженні останнього, з другого виходу дешифратора 2 формується сигнал, який встановлює тригер 27 в одиничний стан і ініціює опитування блоку асоціативної пам'яті 11 незамаскованими розрядами регістра 9. Якщо пропозицію, що поступила відповідає одній з допустимих конструкцій вхідної мови, то на виході елемента АБО 12 формується сигнал одиничного рівня, а на інформаційному виході блоку 11 фіксується код мовної конструкції, який за сигналом з виходу елемента І 13 записується на лічильник 14, визначаючи початкова адреса конструкції пропозиції на вихідному мовою в блоці пам'яті 16. Сигнали з виходів лічильника 14, надходячи через дешифратор 15 на входи блоку пам'яті 16, вибирають по сигналу з виходу елемента І 29 перше слово конструкції вихідного мови, яке надходить на регістр видачі 17. Якщо лічений слово є останнім в реченні, то в старшому розряді (першому маркерне) записаний нуль, наступне слова не вибирається, і на виході 18 формується сигнал кінця операції. Якщо лічений на регістр видачі 17 слово не є останнім в реченні, то в першому маркерне розряді записана одиниця, яка надходить на рахунковий вхід лічильника 14, вміст якого збільшується на одиницю, тобто визначає вибір наступного за лічених. Таким чином, на регістр видачі 17 послідовно зчитуються всі складові конструкції вихідного пропозиції, кожна з яких обробляється 3 UA 121740 U 5 10 15 20 за наступним способу. Другий маркерний розряд регістра видачі 17 визначає, до якого типу належить записане на інших (крім маркерних) розрядах регістру видачі 17, Якщо в зазначеному розряді записана одиниця (відповідає тому, що дана частина вихідного пропозиції відповідає певному слову вхідного пропозиції, а інформація, записана на регістрі видачі 17, визначає адресу вхідного слова у вхідному пропозиції), то одиничний сигнал формується на виході елемента і 19 і дозволяє зчитування з регістру видачі 17 коду стиснення відповідного слів а, який через мультиплексор 20 надходить на адресний вхід блоку пам'яті 24, на вхід зчитування якого надходить сигнал з виходу елемента затримки 32, в результаті з виходу блоку пам'яті 24 зчитується на інформаційний вихід 25 код вихідного слова мови, відповідний вхідного коду слова мови. Таким чином, якщо чергове слово вихідного пропозиції відповідає одному з вхідних, то за номером останнього вибирається в блоці пам'яті 23 код його стиснення (або адреса в блоці пам'яті 24 для слів, що не мають коду стиснення, які безпосередньо переносяться в вихідну пропозицію), який визначає адреса вихідного слова в блоці пам'яті 24. Якщо в маркерне розряді регістра видачі 17 записаний нуль (відповідає ситуації, коли чергове вихідне слово не має аналогів у вхідному пропозиції), то вміст регістра видачі 17, крім двох старших розрядів, визначає адресу вихідного слова в блоці пам'яті 24, яке зчитується на вихід пристрою 25. Таким чином, пристрій дозволяє реалізувати перетворення вхідної послідовності кодів слів мови в вихідну послідовність кодів слів мови зі зміною структури вихідний послідовності в порівнянні із вхідними, Крім того, в пристрої реалізується можливість безпосереднього перенесення частини кодів слів мови вхідної послідовності в вихідну. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 25 30 35 40 45 50 55 60 Пристрій для перетворення кодів слів мови з однієї мови на іншу, що містить регістр прийому, регістр видачі, дешифратор роздільників, блок пам'яті, перший елемент І, елемент АБО, перший і другий елементи затримки, причому вихід дешифратора підключений до адресного входу блока пам'яті, інформаційний вихід якого приєднаний до входу регістра видачі, вихід другого розряду якого з'єднаний з першим входом першого елемента І, який відрізняється тим, що в нього введені перший і другий блоки асоціативної пам'яті, дешифратор роздільників, елемент АБО-НІ, другий, третій і четвертий елементи І, другий і третій блоки пам'яті, тригер, три лічильника, три мультиплексори, регістр опитування, регістр маски, третій і четвертий елементи затримки, причому входи регістра прийому і дешифратора роздільників приєднані до інформаційного входу пристрою, вихід регістра прийому підключений до входу опитування першого блока асоціативної пам'яті, виходи пошуку якого з'єднані відповідно з входами елемента АБО-НІ, інформаційні виходи першого блока асоціативної пам'яті і першого лічильника з'єднані відповідно з першим і другим інформаційними входами першого мультиплексора, вихід якого з'єднаний з інформаційним входом регістра опитування, виходи регістра опитування і регістра маски з'єднані з інформаційним входом другого блока асоціативної пам'яті, виходи пошуку якого з'єднані відповідно з входами елемента АБО, а інформаційний вихід з'єднаний з інформаційним входом другого лічильника, установчий вхід якого з'єднаний з виходом другого елемента І, перший вхід якого підключений до виходу елемента АБО, виходи розрядів другого лічильника з'єднані з входом дешифратора, прямий вихід старшого розряду регістра видачі підключений до рахунковому входу другого лічильника, а інверсний вихід підключений до виходу закінчення операції пристрою, вихід другого розряду регістра видачі з'єднаний з керуючим входом другого мультиплексора, виходи розрядів регістра видачі; крім двох старших, підключені до перших інформаційних входів другого і третього мультиплексорів, другий інформаційний вхід третього мультиплексора з'єднаний з виходами розрядів третього лічильника, а вихід підключений до адресного входу другого блока пам'яті, вихід якого підключений до другого інформаційного входу другого мультиплексора, вихід якого з'єднаний з адресним входом третього блока пам'яті, вихід якого є інформаційним виходом пристрою, інформаційний вхід третього блока пам'яті з'єднаний з виходом регістра прийому, вхід запису третього блока пам'яті і керуючий вхід першого мультиплексора підключені до виходу третього елемента І, перший вхід якого з'єднаний з виходом першого елемента затримки, вхід якого дозволяє вхід першого блока асоціативної пам'яті, установчий вхід першого лічильника і рахунковий вхід третього лічильника з'єднані з першим виходом дешифратора роздільників, другий вихід якого підключений до одиничного входу тригера, нульовий вихід якого є виходом ознаки роздільника пристрою, одиничний вихід тригера підключено до керуючих входів другого і третього мультиплексорів і до першого входу четвертого елемента І, другий вхід якого є тактовим входом пристрою, вихід четвертого елемента І з'єднаний з входом зчитування першого блока пам'яті і через другий елемент затримки з другим входом першого 4 UA 121740 U 5 10 елемента І, вихід другого елемента затримки через третій елемент затримки з'єднаний з входом зчитування третього блока пам'яті, інверсний вихід старшого розряду регістра видачі підключений до нульового входу тригера, другий вихід дешифратора роздільників з'єднаний з установочними входом третього лічильника, з входом дозволу другого блока асоціативної пам'яті і з входом четвертого елемента затримки, вихід якого підключений до другого входу другого елемента І, вихід першого елемента затримки підключений до входу запису другого блока пам'яті і до входів дозволу зсуву регістра опитування і регістра маски, вихід елемента АБО-НІ з'єднаний з другим входом третього елемента і, з рахунковим входом першого лічильника і з інформаційним входом регістра маски, інформаційний вхід другого блока пам'яті, третій інформаційний вхід другого мультиплексора з'єднані з виходом першого мультиплексора. Комп’ютерна верстка М. Мацело Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 5

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: G06F 15/00

Мітки: кодів, мови, іншу, пристрій, перетворення, однієї

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/7-121740-pristrijj-dlya-peretvorennya-kodiv-z-odnieh-movi-na-inshu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для перетворення кодів з однієї мови на іншу</a>

Подібні патенти