Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Рушій для спецтехніки, що має форму колеса на осі зі ступицею, спицями і ободом з опорною поверхнею, який відрізняється тим, що для підвищення функціональної і технічної ефективності опорна поверхня колеса поділена на елементи - опорні пластини, які одним кінцем закріплені на горизонтальній ділянці пружних спиць, які з'єднують ступицю колеса і обід, а другий кінець з'єднаний поворотними пружними спицями зі ступицею, що повертається за рахунок взаємодії з повзуном, який знаходиться в ковзному шліцьовому зчепленні з віссю колеса, а повзун з'єднаний пружиною з ковзним кільцем на осі колеса, яке має тяги до системи керування.

Текст

Реферат: Рушій для спецтехніки має форму колеса на осі зі ступицею, спицями і ободом з опорною поверхнею. Для підвищення функціональної і технічної ефективності опорна поверхня колеса поділена на елементи - опорні пластини. Опорні пластини одним кінцем закріплені на горизонтальній ділянці пружних спиць, які з'єднують ступицю колеса і обід. Другий кінець з'єднаний поворотними пружними спицями зі ступицею, що повертається за рахунок взаємодії з повзуном, який знаходиться в ковзному шліцьовому зчепленні з віссю колеса. Повзун з'єднаний пружиною з ковзним кільцем на осі колеса, яке має тяги до системи керування. UA 120496 U (54) РУШІЙ ДЛЯ СПЕЦТЕХНІКИ UA 120496 U UA 120496 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель використовують в різноманітних транспортних засобах, зокрема в спецтехніці, яка розрахована на експлуатацію в складних умовах бездоріжжя. До таких належать колеса з гумовими шинами, які мають спеціальну форму протектора та гусениці, траки яких мають ґрунтові зачепи, що забезпечує їх високу прохідність та незначне питоме навантаження на ґрунт. Відомим аналогом є рушії в вигляді шнека, які забезпечують невелике питоме навантаження на ґрунт, високу прохідність по м'якому ґрунту і снігу та навіть плавучість, але мають незадовільну маневреність і неможливість руху по твердому покриттю і камінням. Прототипом рушію, що пропонується, є колесо з шиною з металевих пружин фірми "Goodyear & Rubber Company", яке не боїться дрібних пошкоджень і уражень стрілецькою зброєю. Однак показники прохідності по м'якому ґрунту і снігу є незадовільними, тому що зчеплення при цьому погіршується за рахунок засмічення пружин. Для спецтехніки військового призначення окрім високої прохідності необхідно мати підвищену стійкість до ураження від влучання боєприпасів, вибухів, поліпшену ремонтоздатність. Для облегшених безекіпажних засобів дистанційного керування, наприклад, бажаними є мінімальна вага, відсутність відмови при ураженні, мінімізація можливості виявлення на місцевості технічними засобами, вогнестійкість. В основу корисної моделі поставлена задача підвищення функціональної і технічної ефективності рушіїв транспортної техніки, яка повинна діяти в складних дорожніх умовах, зокрема військової техніки. Поставлена задача вирішується тим, що рушієм є колесо, яке має вісь, ступицю на осі, спиці, які з'єднують ступицю і обід та опорну поверхню, закріплену на ободі. Опорна поверхня колеса складається з елементів - опорних пластин, які закріплені на ободі колеса з можливістю повороту навколо горизонтальної осі, яка є продовженням пружної спиці колеса. Поворот здійснюється за допомогою пружної спиці, яка приводиться в дію ступицею, що повертається навколо осі колеса. Таким чином регулюється кут нахилу опорних пластин, тобто площа опори колеса і зчеплення з поверхнею ґрунту (прохідність). Форма і матеріал деталей, які взаємодіють з поверхнею ґрунту, вибрані такими, що зменшують вірогідність пошкодження в разі вибуху в безпосередньої близькості, а також забезпечують їх легку зміну. Корисна модель пояснюється кресленнями, де на фіг. 1 зображене колесо, що пропонується: а) положення з максимальною площею опори; б) положення з максимальним зчепленням. На фіг. 2 зображений повздовжній переріз колеса, що пропонується: а) положення з максимальною площею опори; б) положення з максимальним зчепленням. На фіг. 3 зображений повздовжній переріз колеса спрощеної конструкції, в якій механізм керування пластинами та пружні елементи гасіння ударних навантажень винесені в корпус транспортного засобу. Пропоноване колесо має пружні спиці 1, опорні пластини 2, закріплені на горизонтальній дільниці цих спиць і на пружних спицях 3, що повертаються. Колесо має обід 4 з вдягненою на нього еластичною шиною 5. Другий кінець спиць 1 закріплений в ступиці 6, яка посаджена на шліцьове з'єднання 7 з віссю 8 і закріплена гайкою 9. Другий кінець пружних спиць 3, що повертаються в отворі 10, закріплений за допомогою стопорного кільці 11 в ступиці 12, що повертається навколо осі колеса. Ступиця, що повертається 12, з'єднана з повзуном 13 за допомогою штифтів 14, які поміщені в косі пази 15 в тілі повзуна 13. Повзун 13 знаходиться в ковзному зчепленні з віссю 8 за допомогою шліцьового з'єднання 16. На осі 8 надягнуто кільце 17, яке з'єднане з повзуном 13 пружиною 18. Увесь механізм колеса захищений чохлом 19. Тяги 20 з'єднують кільце 17 з механізмом керування. В деяких випадках є можливість перенести механізм повороту ступиці 12 відносно ступиці 6 і деталі гасіння ударних навантажень в об'єм транспортного засобу, що спрощує конструкцію колеса, яке зображено на фіг. 3, де 22 - вісь нерухомої ступиці 6, 23 - вісь ступиці 12, що повертається відносно осі 22 для регулювання кута між ґрунтом і пластиною 2. Корисну модель здійснюють наступним чином: в разі руху по дорозі з твердим покриттям контакт колеса з поверхнею здійснює еластична шина 5, вдягнена на обід 4 (фіг. 1а, 2а, 3а); рух по сипучому ґрунту або глибокому снігу здійснюється з використанням максимальної площі опори, тобто в положенні опорних пластин 2, коли їх поверхня співпадає з обідом 4 колеса (фіг. 1а, 2а, 3а); 1 UA 120496 U 5 10 15 20 25 в разі необхідності підвищеного зчеплення з поверхнею опори пластини 2 повертаються в положення під кутом до обода колеса (фіг. 1б, 2б, 3б). При цьому зростає не тільки зчеплення з сипучою поверхнею, а і з слизькою поверхнею за рахунок шипів 21 на поверхні пластин 2, які виступають зовні за шину 5. Повертання пластин 2 здійснюється за рахунок руху тяги 20 повздовж осі колеса (фіг. 2). Рух кільця 17 передається через пружину 18 до повзуна 13, який зсувається по шліца 16 і повертає ступицю 12 за рахунок взаємодії штифтів 14 з косими пазами 15 в тілі повзуна 13. Повертання ступиці 12 тягне спиці 3, які повертають пластини 2. В спрощеній конструкції колеса поворот пластин 2 здійснюється поворотом ступиці 12 відносно ступиці 6. Форма, розмір і матеріал спиць 1 і 3, а також обода 4 і пластин 2 вибираються за умов ваги транспортного засобу, мінімального опору динамічним навантаженням, вибухам, влученням різноманітних боєприпасів тощо. За рахунок того, що динамічні навантаження на одну пластину, наприклад, передаються через ступицю 12, що обертається, на інші спиці і пластини, енергія ударного навантаження розподіляється між ними і вірогідність досягнення критичних величин зруйнування зменшується. Цієї ж меті призначена пружина 18, яка зменшує передачу ударних навантажень на механізм керування. Конструкція колеса має властивість "спливання" в разі пробуксовки колеса в м'якому ґрунті або снігу за рахунок відштовхування ґрунту (снігу) при обертанні колеса в ньому. Всі деталі колеса є взаємозамінними для правих та лівих коліс, що підвищує ремонтоздатність. Пошкодження і вихід з ладу однієї або декількох деталей колеса не призводить до виходу з ладу транспортного засобу в цілому, що вигідно відрізняє пропоноване колесо від гусениці, наприклад. В разі, коли транспортний засіб має властивість плавучості, пропоноване колесо може виконувати функцію водяного рушія. Виготовлення деталей колеса з неметалевих матеріалів зменшує їх вагу і вірогідність виявлення всього транспортного засобу на місцевості за допомогою технічних засобів. Відновлювання роботоздатності колеса в польових умовах легко здійснюється з використанням мінімального набору інструментів і запасних частин. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 30 35 Рушій для спецтехніки, що має форму колеса на осі зі ступицею, спицями і ободом з опорною поверхнею, який відрізняється тим, що для підвищення функціональної і технічної ефективності опорна поверхня колеса поділена на елементи - опорні пластини, які одним кінцем закріплені на горизонтальній ділянці пружних спиць, які з'єднують ступицю колеса і обід, а другий кінець з'єднаний поворотними пружними спицями зі ступицею, що повертається за рахунок взаємодії з повзуном, який знаходиться в ковзному шліцьовому зчепленні з віссю колеса, а повзун з'єднаний пружиною з ковзним кільцем на осі колеса, яке має тяги до системи керування. 2 UA 120496 U 3 UA 120496 U 4 UA 120496 U Комп’ютерна верстка Л. Ціхановська Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 5

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B60D 1/00, B62C 5/00

Мітки: рушій, спецтехніки

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/7-120496-rushijj-dlya-spectekhniki.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Рушій для спецтехніки</a>

Подібні патенти