Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій видачі сляба з вертикальної МБЛЗ, що містить вертикальні, похилі й хитальні напрямні, візок прийняття й транспортування слябів, що установлений з можливістю переміщення по всіх напрямних і містить амортизатор для прийняття слябів, який відрізняється тим, що хитальні напрямні обладнані колекторами охолодження, які виконані з можливістю розпилення води на порожній візок при знаходженні його на хитальних напрямних.

Текст

Реферат: Пристрій видачі сляба з вертикальної МБЛЗ містить вертикальні, похилі й хитальні напрямні, візок прийняття й транспортування слябів, що установлений з можливістю переміщення по всіх напрямних і містить амортизатор для прийняття слябів. Хитальні напрямні обладнані колекторами охолодження, які виконані з можливістю розпилення води на порожній візок при знаходженні його на хитальних напрямних. UA 119551 U (12) UA 119551 U UA 119551 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до галузі металургійного устаткування, точніше до пристроїв для видачі заготовок з вертикальної машини безперервного лиття заготовок (МБЛЗ) на рольганг. Відомий пристрій видачі слябів з вертикальної МБЛЗ (патент RU2274511 - як аналог), що містить вертикальні, похилі й хитальні напрямні, візок прийняття й транспортування слябів, установлений з можливістю переміщення по зазначених напрямних. Візок з амортизатором для прийняття слябів переміщає сляб по похилих напрямних і видає сляб на рольганг за допомогою витягача. Надійність процесу видачі сляба з візка забезпечується вертикальним розташуванням сляба в ньому після відрізання від безупинно литого злитка. Зазначену вертикальність забезпечує амортизатор з важелями центрування сляба. Стаціонарні тягнучі ролики зі стаціонарним приводом видають заготовку на приймальний рольганг. Однак, стаціонарно розташовані тягнучі ролики й приймальний рольганг, установлені окремо від поворотної напрямної, що збільшує час видачі заготовки з візка. Як прототип заявленого технічного рішення прийнята конструкція пристрою видачі слябів з вертикальної слябової МБЛЗ (патент RU 2009101610, що містить вертикальні, похилі й хитальні напрямні, візок прийняття й транспортування слябів, установлений з можливістю переміщення по напрямних. Амортизатор для прийняття слябів виконаний у вигляді підпружиненого стакана, що містить важелі центрування сляба. Візок прийняття й транспортування сляба переміщає сляб по похилих напрямних і видає сляб на рольганг за допомогою витягача. Відомий пристрій дозволяє об'єднати в один вузол поворотні напрямні з візком, тягнучі ролики й прийомний рольганг, що дозволяє при наявності поворотного редуктора передати крутний момент на тягнучі ролики в будь-якому положенні. Таким чином, скорочується час видачі заготовки за рахунок одночасного затиснення заготовки тягнучими роликами й кантування поворотних напрямних. У порівнянні з аналогом у прототипі продуктивність МБЛЗ більше за рахунок зменшення часу видачі заготовок. Однак, недоліком аналога є те, що після видачі чергового (наприклад, третього) сляба (температура поверхні сляба становить близько 900 °C під машиною газового різання) амортизатор візка перегрівається (температура стакана становить порядку 500-550 °C) і заклинюється від термічного розширення, що порушує подальші маніпуляції зі слябом, які приводять до збільшення тимчасових циклів видачі слябів і, відповідно, до зменшення продуктивності МБЛЗ. В основу корисної моделі поставлена задача збільшення продуктивності МБЛЗ за рахунок зменшення циклів видачі слябів із МБЛЗ шляхом підвищення надійності процесу витягання сляба з візка. Поставлена задача вирішується за рахунок технічного результату, який полягає у виключенні заклинювання амортизатора візка для слябів. Для досягнення вищевказаного результату в пристрої видачі сляба з вертикальної МБЛЗ, що містить вертикальні, похилі й хитальні напрямні, візок прийняття й транспортування слябів, що установлений з можливістю переміщення по всіх напрямних і містить амортизатор для прийняття слябів, згідно з корисною моделлю, хитальні напрямні обладнані колекторами охолодження, які виконані з можливістю розпилення води на порожній візок при знаходженні його на хитальних напрямних. У результаті порівняльного аналізу пропонованого пристрою із прототипом установлено, що вони мають наступні загальні ознаки: вертикальні, похилі й хитальні напрямні; візок прийняття й транспортування слябів, що установлений з можливістю переміщення по всіх напрямних і містить амортизатор для прийняття слябів, а також відмітні ознаки: хитальні напрямні обладнані колекторами охолодження, які виконані з можливістю розпилення води на порожній візок при знаходженні його на хитальних напрямних. Таким чином, конструкція пристрою має нове конструктивне виконання вузлів і деталей, нові зв'язки вузлів і деталей, а також нове розміщення їх відносно один одного. Між відмітними ознаками й досягнутим технічним результатоміснує причинно-наслідковий зв'язок. Завдяки тому, що хитальні напрямні обладнані колекторами охолодження, які виконані з можливістю розпилення води на порожній візок при знаходженні його на хитальних напрямних, стало можливим остудити візок з амортизатором без знаходження в ньому сляба й тим самим виключити заклинювання амортизатора від термічного нагріву й забезпечити надійність роботи системи амортизації й центрування сляба у візку прийняття слябів. Оскільки хитальні напрямні виконують роль як вертикальних, так і похилих напрямних і перебувають у нижній частині МБЛЗ, то візок, переміщаючись то по одних, то по інших напрямних перебуває найбільше часу на 1 UA 119551 U 5 10 15 20 25 30 35 40 хитальних напрямних, тому охолодження візка в районі хитальних напрямних є найбільш ефективним і достатнім для виключення перегріву рухливих елементів амортизатора й, відповідно, виключення їх заклинювання. Виключення з вищевказаної сукупності відмітних ознак хоча б однієї з них не забезпечує досягнення технічного результату. Технічне рішення, що заявляється, не відоме з рівня техніки й тому є новим. Технічне рішення, що заявляється, промислово застосовано, тому що її технологічне й технічне виконання не представляє труднощів. По даному технічному рішенню виконаний проект пристрою видачі слябів з вертикальної МБЛЗ для НЛМК м. Липецьк. Таким чином, заявленому технічному рішенню може надаватися правова охорона, тому що воно є новим й промислово застосовано, тобто відповідає критеріям корисної моделі. Корисна модель представляється кресленнями, на яких зображено: Фіг. 1 - пристрій видачі сляба з вертикальної МБЛЗ (загальний вигляд, положення візка при прийманні сляба після розрізання й при транспортуванні для видачі сляба на рольганг); Фіг. 2 - пристрій видачі сляба з вертикальної МБЛЗ (положення порожнього візка на хитальних напрямних); Фіг. 3 - А-А по фіг. 1. Пристрій видачі слябів з вертикальної МНЛЗ, яка містить тягнучу кліть 1 і машину газового різання 2, візок прийняття й транспортування слябів 3, канатову лебідку 4, контрвантаж 5, вертикальні 6 і похилі 7 напрямні. Для переїзду візка 3 з вертикальних напрямних 6 у похилі напрямні 7 і назад використовують хитальні напрямні 8 із приводом 9. Для видачі сляба 10 з візка 3 на рольганг 11 призначений витягач 12. Хитальні напрямні 8 обладнані колекторами охолодження 13 із соплами для розпилення води на порожній візок 3. Візок 3 містить амортизатор 14, підпружинений стакан 15 якого з'єднаний з важелями 16 центрування сляба у візку 3. Пристрій видачі слябів з вертикальної МНЛЗ працює наступним чином: Сляб 10 після відрізання машиною газового різання 2 попадає у візок 3, упирається в стакан 15 амортизатора 14 і за допомогою важелів 16 центрується в ньому (фіг. 3). Далі візок 3 зі слябом 10 переміщається вниз по вертикальних напрямних 6 за допомогою канатної лебідки 4 і заходить у хитальні напрямні 8. Хитальні напрямні 8 приводом 9 повертаються до сполучення з похилими напрямними 7, далі візок 3 переміщається нагору й сляб 10 видається з візка 3 витягачем 12 на рольганг 11. Температура сляба 10 на видачі становить приблизно 850 °C, а температура елементів візка 3 становить 200-400 °C. Після видачі сляба порожній візок 3 переміщається вниз по похилих напрямних 7 і, як тільки вона входить у зону хитальних напрямних 8, включається подача води в колектора охолодження 13, і розпиляють воду на конструкцію візка 3, прохолоджуючи тим самим її амортизатор 14. Візок 3 переміщається до самого нижнього крайнього положення хитальних напрямних 8, після чого ці напрямні переміщаються у вертикальне положення й візок 3 піднімається до машини газового різання 2. Як тільки візок 3 виходить за габарити хитальних напрямних 8, подача води в колектора 13 припиняється. Таким чином, використання запропонованої конструкції пристрою видачі сляба з вертикальної МБЛЗ згідно з формулою корисної моделі збільшить продуктивність МБЛЗ за рахунок зменшення циклів видачі слябів шляхом підвищення надійності процесу витягання сляба з візка машини. 45 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 50 Пристрій видачі сляба з вертикальної МБЛЗ, що містить вертикальні, похилі й хитальні напрямні, візок прийняття й транспортування слябів, що установлений з можливістю переміщення по всіх напрямних і містить амортизатор для прийняття слябів, який відрізняється тим, що хитальні напрямні обладнані колекторами охолодження, які виконані з можливістю розпилення води на порожній візок при знаходженні його на хитальних напрямних. 2 UA 119551 U 3 UA 119551 U 4 UA 119551 U Комп’ютерна верстка Г. Паяльніков Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 5

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B22D 11/20, B21B 37/76, B22D 11/128, B22D 11/12

Мітки: пристрій, вертикальної, видачі, сляба, мблз

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/7-119551-pristrijj-vidachi-slyaba-z-vertikalno-mblz.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій видачі сляба з вертикальної мблз</a>

Подібні патенти