Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Пристрій для підйому струга, що включає захват, встановлений на скребковому конвеєрі з балкою з боку виробленого простору, підйомний механізм, який одним шарнірним з'єднанням зв'язаний із захватом, а другим шарнірним з'єднанням зв'язаний з опорою, встановленою з можливістю контакту з ґрунтом пласта, який відрізняється тим, що захват виконано рознімним з верхньої і нижньої частин, з можливістю установки окремо кожної з них на скребковий конвеєр і сполучення їх між собою рознімним з'єднанням, при цьому, нижню частину захвата оснащено елементом фіксації захвата на скребковому конвеєрі, а шарнірне з'єднання підйомного механізму з верхньою частиною захвата виконано знімним з фіксацією шарнірного з'єднання тримачем.

2. Пристрій для підйому струга за п. 1, який відрізняється тим, що підйомний механізм виконано у вигляді гідродомкрата.

3. Пристрій для підйому струга за п. 2, який відрізняється тим, що шарнірне з'єднання виконано у вигляді осі, встановленої в вушко гідродомкрата, яка цапфами зв'язана з верхньою частиною захвата, і втулок, встановлених на вісь по обидві сторони від вушка гідродомкрата.

4. Пристрій для підйому струга за п. 3, який відрізняється тим, що верхня і нижня частини захвата по площині розніму сполучені між собою поздовжнім з'єднанням типу "шип-паз", а з виступами балки скребкового конвеєра сполучені п-подібними пазами.

5. Пристрій для підйому струга за пп. 1, 2, 3 або 4, який відрізняється тим, що елемент фіксації виконано у вигляді осі.

Текст

Реферат: Пристрій для підйому струга включає захват, встановлений на скребковому конвеєрі з балкою з боку виробленого простору, підйомний механізм, який одним шарнірним з'єднанням зв'язаний із захватом, а другим шарнірним з'єднанням зв'язаний з опорою, встановленою з можливістю контакту з ґрунтом пласта. Захват виконано рознімним з верхньої і нижньої частин, з можливістю установки окремо кожної з них на скребковий конвеєр і сполучення їх між собою рознімним з'єднанням. Нижню частину захвата оснащено елементом фіксації захвата на скребковому конвеєрі. Шарнірне з'єднання підйомного механізму з верхньою частиною захвату виконано знімним з фіксацією шарнірного з'єднання тримачем. UA 118727 U (54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПІДЙОМУ СТРУГА UA 118727 U UA 118727 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до гірничого машинобудування і може бути використана у стругових установках для видобутку корисних копалин підземним способом. З рівня техніки відомий, взятий як найближчий аналог, пристрій для управління стругом, що включає щиток, приєднаний до забійного конвеєру з боку виробленого простору, і підйомний механізм, який забезпечений скребковою лижею, шарнірно з'єднаною зі щитком і встановленою з можливістю контакту з ґрунтом пласта і стопорним механізмом, сполученим зі щитком, при цьому підйомний механізм шарнірно зв'язаний зі скребковою лижею і щитком, а стопорний механізм встановлений з можливістю опори на скребкову лижу. Циліндр підйомного механізму встановлений за допомогою опорних щік [1]. Недоліком даної конструкції є те, що даний пристрій для управління стругом закріплено стаціонарно на секції жолоба скребкового конвеєра, і до нього приєднаний гідродомкрат пересування секції механізованого кріплення, яким і здійснюється управління положенням жолобу скребкового конвеєра стругової установки у вертикальній площині пласта. Таким чином, управляти стругом таким пристроєм у лаві зручно там, де є секції механізованого кріплення. Але з огляду на різноманітність гірничо-геологічних умов, організації кріплення сполучення лави зі штреком, розташування приводу конвеєра стругової установки зі штрековим перевантажувачем в штреку і т.д., часто немає можливості приєднати секцію механізованого кріплення, наприклад, до перехідної секції конвеєра і до наступної за нею, клинової секції, а отже, немає можливості управління жолобом скребкового конвеєра у вертикальній площині, наприклад, для нахилу на якийсь кут жолоба скребкового конвеєра на кромку лемеша для забезпечення зачистки ґрунту лави в тій її частині, де немає секцій механізованого кріплення. Створити пристрій для підйому струга, який забезпечить можливість нахилу жолоба скребкового конвеєра на кромку лемеша в будь-якій частині конвеєра, зокрема на кінцевих ділянках. В результаті вирішення поставленої задачі може бути отримано технічний результат, який полягає у створенні мобільного уніфікованого пристрою для підйому струга. Досягнення зазначеного технічного результату надає технічному рішенню споживчі властивості: поліпшення стану техніки безпеки та зручність і простота використання пристрою в тонких пластах. У вже відомому пристрої для підйому струга, що включає захват (1), встановлений на скребковому конвеєрі (2) з балкою (20) з боку виробленого простору, підйомний механізм (3), який одним шарнірним з'єднанням (4) зв'язаний із захватом (1), а другим шарнірним з'єднанням (5) зв'язаний з опорою (6), встановленою з можливістю контакту з ґрунтом (7) пласта, відповідно до технічного рішення пропонується: захват (1) виконати рознімним, який складається з верхньої (8) і нижньої (9) частин з можливістю установки окремо кожної з них на скребковий конвеєр (2) і сполучених між собою рознімним з'єднанням (11), при цьому нижню частину (9) оснастити елементом фіксації (17) захвата (1) на скребковому конвеєрі (2), а шарнірне з'єднання (4) підйомного механізму (3) з верхньою частиною (8) захвату (1) виконати знімним з фіксацією шарнірного з'єднання (4) тримачем (12). Крім того пропонується: - підйомний механізм (3) виконати у вигляді гідродомкрата; - шарнірне з'єднання (4) виконати у вигляді осі (13), встановленої в вушко (14) гідродомкрата, яка цапфами зв'язана з верхньою частиною (8) захвата (1), і втулок (10), встановлених на вісь (13) по обидві сторони від вушка (14) гідродомкрата; - верхню (8) і нижню (9) частини захвата (1) по площині розніму сполучити між собою поздовжнім з'єднанням типу "шип-паз" (15), а з виступами (21) балки (20) скребкового конвеєра (2) п-подібними пазами (16); - елемент фіксації (17) виконати у вигляді осі. Причинно-наслідковий зв'язок між нововведеними істотними ознаками і заявленим технічним результатом пояснюється наступним. Виконання захвату рознімним, з верхньої і нижньої частин, дозволяє легко встановлювати їх на скребковий конвеєр і пересувати в будьяку його частину без будь-яких з'єднань з додатковим обладнанням, наприклад, з домкратами вертикальної корекції, розташованими на секції механізованого кріплення. Після встановлення верхньої і нижньої частин захвата їх просто з'єднати між собою рознімним з'єднанням. Оснащення пристрою для підйому струга елементом фіксації захвата на скребковому конвеєрі дозволяє переміщувати пристрій уздовж скребкового конвеєра на необхідну величину, після чого знову фіксувати положення елементом фіксації. Виконання шарнірного з'єднання підйомного механізму з верхньою частиною захвата знімним, дозволяє швидко і легко встановити, в уже зібраний і скріплений з двох частин захват, підйомний механізм, наприклад, у вигляді гідродомкрата з опорою, і закріпити шарнірне з'єднання підйомного механізму тримачем. 1 UA 118727 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Всі ці нововведені ознаки роблять пристрій уніфікованим і мобільним, дають можливість використовувати його, як на кінцевих ділянках конвеєра: на перехідній і наступній за нею клиновій секції скребкового конвеєра, так і за необхідності безпосередньо на секціях скребкового конвеєра у лаві. Досягнення заявленого технічного результату забезпечує споживчі властивості технічному рішенню: поліпшення стану техніки безпеки і зручність і простоту використання пристрою в тонких пластах. Суть технічного рішення представлена кресленнями, де: - на фіг. 1 зображено загальний вигляд пристрою для підйому струга; - на фіг. 2 зображено розташування пристрою для підйому струга на скребковому конвеєрі; - на фіг. 3 зображено шарнірний вузол з'єднання верхньої частини захвата з підйомним механізмом у поперечному перетині А-А; - на фіг. 4 зображено фіксацію пристрою для підйому струга на балці скребкового конвеєра. 1 - захват; 2 - скребковий конвеєр; 3 - підйомний механізм; 4 - шарнірне з'єднання; 5 - шарнірне з'єднання; 6 - опора; 7 - ґрунт; 8 - верхня частина; 9 - нижня частина; 10 - втулка; 11 - рознімне з'єднання; 12 - тримач; 13 - вісь; 14 - вушко; 15 - з'єднання типу "шип-паз"; 16 - п-подібний паз; 17 - елемент фіксації; 18 - заглиблення; 19 - вантажопідйомне кільце; 20 - балка; 21 - виступ. Здійснення технічного рішення показано (фіг. 1, 2, 3, 4) на прикладі, який не є єдино можливим, але наочно демонструє можливість досягнення технічного результату. У прикладі пристрій для підйому струга на скребковий конвеєр (2) встановлюють наступним чином. Нижню частину (9) захвата (1) встановлюють з боку виробленого простору, для цього її п-подібним пазом (16) сполучають з нижнім виступом (21) на балці (20) скребкового конвеєра (2) (фіг. 2), наприклад, це може бути напрямна рейка балки навісного обладнання, яку не потрібно виготовляти спеціально під пристрій для підйому стругу, що заявляється, а яка є вже складовим вузлом скребкового конвеєра (2). Зверху на нижню частину (9) захвата (1) встановлюють верхню (8) його частину, при цьому, одночасно поєднуючи п-подібний паз (16) верхньої частини (8) захвата (1) з верхнім виступом (21) на балці (20) скребкового конвеєра (2). Потім нижню (9) і верхню (8) частини захвата (1) по довжині між собою сполучають з'єднанням типу "шип-паз" (15). Після цього нижню (9) і верхню (8) частини захвата (1) стягують між собою рознімним з'єднанням (11), наприклад, болтовим (фіг. 1), таким чином, фіксуючи захват (1) у зборі. Наступним у верхню частину (8) захвата (1) встановлюють шарнірне з'єднання (4) підйомного механізму (3), який в прикладі виконаний у вигляді гідродомкрата. Збірка виконується таким чином: до нижнього вушка гідродомкрата підйомного механізму (3) шарнірним з'єднанням (5) прикріплюють опору (6), а у верхнє вушко (14) встановлюють вісь (13), утворюючи шарнірне з'єднання (4), потім надягають на вісь (13) втулки (10) по обидві сторони від вушка (14). Після збірки шарнірного з'єднання (4) його занурюють у заглиблення (18) до упору і фіксують від випадіння тримачем (12). Втулки (10) в заглибленні (18) позиціонують і фіксують гідродомкрат підйомного механізму (3) від перекосів (фіг. 3). У неробочому положенні гідродомкрат підйомного механізму (3) струга знаходиться в складеному стані. Після виконання кінцевих операцій і пересування приводів стругової установки, у разі необхідності, виконують коригування положення пристрою для підйому струга на скребковому конвеєрі (2) по довжині останнього. Для цього знімають елемент фіксації (17), у прикладі виконаний у вигляді осі, яка фіксує пристрій для підйому струга у балці (20) 2 UA 118727 U 5 10 15 20 25 скребкового конвеєра (2) від поздовжнього зміщення відносно осі останнього, і переміщують пристрій підйому струга уздовж скребкового конвеєра (2) на необхідну величину, після чого знову фіксують положення елементом фіксації (17) у вигляді осі (фіг. 4). Для зручності установки і транспортування пристрій для підйому струга забезпечено вантажопідйомними кільцями (19) (фіг. 1). Після збірки пристрою для підйому струга гідродомкрат підйомного механізму (3) підключають до гідросистеми (на фігурах не відображено). Пристрій для підйому струга використовують для установки скребкового конвеєра (2) в необхідне положення відносно кромки лемеша на кінцевих ділянках скребкового конвеєра (2): перехідних секціях і клинових секціях. При цьому, за рахунок схеми розташування приводів на штреках лави, перехідні секції часто можуть сильно висуватися на штрек, що з урахуванням наявності підриття на штреку унеможливлює установку першої секції механізованого кріплення, тобто немає можливості забезпечення коригування положення скребковим конвеєром (2) на даній ділянці від домкрата корекції секції механізованого кріплення. У такому випадку установка пристрою підйому струга забезпечує нахил клинових секцій і перехідної секції на кромку лемеша та надає можливість зачистки ґрунту (7) пласта. Але крім цього пристрій для підйому струга також може бути використано для установки скребкового конвеєра (2) в необхідне положення відносно кромки лемеша безпосередньо в лаві, де є секції механізованого кріплення, які забезпечені домкратами вертикальної корекції, розташованими на секціях механізованого кріплення (на фігурах не показано). У цьому випадку, якщо величини ходу домкрата вертикальної корекції секції механізованого кріплення замало, в дію вводять пристрій для підйому струга, і за рахунок ходу штока гідродомкрата підйомного механізму (3) або шляхом додаткових підкладок під опору (6) пристрою для підйому струга забезпечують необхідне положення скребкового конвеєра (2) відносно кромки лемеша стругової установки. Пристрій виконано мобільним і уніфікованим, що дозволяє використовувати його на будьякій ділянці скребкового конвеєра (2). Пристрій простий у виготовленні і використанні, покращує стан техніки безпеки і є зручним для застосування в тонких вугільних пластах, бо не потребує вертикального простору під час його встановлення та використання. 30 Джерело інформації: 1. Патент SU № 959638, пріоритет від 18.10.1979 р., опубл. 15.09.1982 г., бюл. № 34. 35 40 45 50 55 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 1. Пристрій для підйому струга, що включає захват, встановлений на скребковому конвеєрі з балкою з боку виробленого простору, підйомний механізм, який одним шарнірним з'єднанням зв'язаний із захватом, а другим шарнірним з'єднанням зв'язаний з опорою, встановленою з можливістю контакту з ґрунтом пласта, який відрізняється тим, що захват виконано рознімним з верхньої і нижньої частин, з можливістю установки окремо кожної з них на скребковий конвеєр і сполучення їх між собою рознімним з'єднанням, при цьому, нижню частину захвата оснащено елементом фіксації захвата на скребковому конвеєрі, а шарнірне з'єднання підйомного механізму з верхньою частиною захвата виконано знімним з фіксацією шарнірного з'єднання тримачем. 2. Пристрій для підйому струга за п. 1, який відрізняється тим, що підйомний механізм виконано у вигляді гідродомкрата. 3. Пристрій для підйому струга за п. 2, який відрізняється тим, що шарнірне з'єднання виконано у вигляді осі, встановленої в вушко гідродомкрата, яка цапфами зв'язана з верхньою частиною захвата, і втулок, встановлених на вісь по обидві сторони від вушка гідродомкрата. 4. Пристрій для підйому струга за п. 3, який відрізняється тим, що верхня і нижня частини захвата по площині розніму сполучені між собою поздовжнім з'єднанням типу "шип-паз", а з виступами балки скребкового конвеєра сполучені п-подібними пазами. 5. Пристрій для підйому струга за пп. 1, 2, 3 або 4, який відрізняється тим, що елемент фіксації виконано у вигляді осі. 3 UA 118727 U 4 UA 118727 U Комп’ютерна верстка О. Гергіль Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 5

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: E21C 27/32

Мітки: підйому, пристрій, струга

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/7-118727-pristrijj-dlya-pidjjomu-struga.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для підйому струга</a>

Подібні патенти