Механізм пересування пристрою для обслуговування дверей або рам коксових печей

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Механізм пересування пристрою для обслуговування дверей або рам коксових печей, що містить змонтовану на вертикальному стояку важільну систему, кінематично з'єднану з рамою пристрою для обслуговування дверей або рам коксових печей і приводом зворотно-поступального руху, шарнірно встановленим на вертикальній рамі, який відрізняється тим, що важільна система виконана у вигляді двох спарених двоплечих важелів, шарнірно закріплених за допомогою спарених підвісок у верхній і нижній частинах вертикальної рами, при цьому одні плечі шарнірно з'єднані з рамою пристрою для обслуговування дверей або рам коксових печей, а інші з'єднані між собою віссю, яка по краях має ролики, рухомо встановлені у вертикальних напрямних рами, і тяги, які з'єднують ці осі між собою, нижня вісь по центру з'єднана з приводом зворотно-поступального руху через пружинну сергу.

Текст

Реферат: Механізм пересування пристрою для обслуговування дверей або рам коксових печей містить змонтовану на вертикальному стояку важільну систему, кінематично з'єднану з рамою пристрою для обслуговування дверей або рам коксових печей і приводом зворотнопоступального руху, шарнірно встановленим на вертикальній рамі, причому важільна система виконана у вигляді двох спарених двоплечих важелів, шарнірно закріплених за допомогою спарених підвісок у верхній і нижній частинах вертикальної рами, при цьому одні плечі шарнірно з'єднані з рамою пристрою для обслуговування дверей або рам коксових печей, а інші з'єднані між собою віссю, яка по краях має ролики, рухомо встановлені у вертикальних напрямних рами, і тяги, які з'єднують ці осі між собою, нижня вісь по центру з'єднана з приводом зворотнопоступального руху через пружинну сергу. UA 116181 U (12) UA 116181 U UA 116181 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до устаткування батареї коксових печей, зокрема до механізму пересування пристрою для обслуговування дверей або рам коксових печей, і може бути використана на машинах для розвантаження коксу з горизонтальних коксових печей, що обслуговують коксову батарею на машинному та коксовому боках. Сучасні машини для розвантаження коксу з горизонтальних коксових печей мають ряд пристроїв для обслуговування дверей і рам коксових печей. Це пристрій для знімання й установки дверей коксових печей (дверезнімний пристрій), пристрій для чищення дверей коксових печей і пристрій для чищення рам коксових печей. Для переміщення цих пристроїв з початкового положення в робоче і навпаки використовують механізми пересування, які по своєму конструктивному виконанню мають кілька різновидів. Відомі механізми пересування, що виконані у вигляді візків рухливо встановлених у горизонтальних напрямних машин і несучих поворотний стояк з пристроєм для обслуговування дверей або рам коксових печей. Для переміщення візків з початкового в робоче положення і навпаки використовують гідропривід зворотно-поступального руху [Патент США № 5.034.104, кл. НКИ - 202/241 від 23.07.91 р.]. Механізми такої конструкції мають великі габарити по довжині, металоємнісні і недостатньо надійні в експлуатації, тому що в міру зносу напрямних і роликів спостерігаються випадки заклинювання штанги або візків при їхньому переміщенні. Найбільш близьким за технічною суттю до пропонованого технічного рішення є механізм пересування пристрою для обслуговування дверей або рам коксових печей, що містить змонтовану на вертикальному стояку важільну систему, кінематично з'єднану з рамою пристрою для обслуговування дверей або рам коксових печей і приводом зворотно-поступального руху, шарнірно встановленим на вертикальному стояку [Патент України № 60091, МПК С10В 25/00, заявл. 27.01.2003; опубл. 15.05.2006 бюл. № 5]. Завдяки виконанню регульованих по довжині тяг, які з'єднують осі шарнірних з'єднань двоплечих важелів з підвісками і нижніх підвісок між собою, змінюючи довжину тяг, регулювати положення механізмів пристрою для обслуговування дверей щодо положення елементів двері, що обслуговуються, або механізмів пристрою для чищення рам коксових печей щодо поверхонь цих рам, які очищаються, що забезпечує ефективну роботу пристрою для обслуговування дверей або рам коксових печей при тривалому періоді експлуатації коксових печей. Проте ця важільна система має істотний недолік, а саме - велика кількість шарнірних з'єднань у підвісках і тягах, за рахунок конструктивних зазорів не забезпечує координоване положення нижньої частини пристрою, що впливає на рівномірність притискання ущільнюючої рамки двері до рами печі. В основу корисної моделі поставлена задача вдосконалення механізму пересування пристрою для обслуговування дверей або рам коксових печей, в якій нова конструкція важільної системи забезпечує координоване положення та рівномірне горизонтальне зусилля на верхньому та нижньому захваті механізму при посадці двері, що підвищує рівномірність притискання ущільнюючої рамки двері до рами печі та підвищує експлуатаційну надійність роботи пристрою. Поставлена задача вирішується тим, що в механізмі пересування пристрою для обслуговування дверей або рам коксових печей, що містить змонтовану на вертикальній рамі важільну систему, кінематично з'єднану з рамою пристрою для обслуговування дверей або рам коксових печей і приводом зворотно-поступального руху, шарнірно встановленому на вертикальній рамі, важільна система виконана у вигляді двох спарених двоплечих важелів, шарнірно закріплених за допомогою спарених підвісок у верхній і нижній частинах вертикальної рами, при цьому одні плечі шарнірно з'єднані з рамою пристрою для обслуговування дверей або рам коксових печей, а інші з'єднані між собою віссю, яка по краях має ролики, рухомо встановлені у вертикальних напрямних рами, і тяги, які з'єднують ці осі між собою, нижня вісь по центру з'єднана з приводом зворотно-поступального руху через пружинну сергу. Введення замість чотирьох, не зв'язаних між собою підвісок, двох спарених двоплечих важелів і двох спарених підвісок з роликами, рухомо встановлених у вертикальних напрямних рами, забезпечує фіксовану траєкторію переміщення пристрою та рівномірне горизонтальне зусилля на верхньому та нижньому захваті механізму при посадці двері, що підвищує рівномірність притискання ущільнюючої рамки двері до рами печі. Суть корисної моделі пояснюється кресленнями, на яких зображено: Фіг. 1 - загальний вид механізму пересування з пристроєм для обслуговування дверей коксових печей у транспортному положенні, вид збоку; на Фіг. 2 - загальний вид механізму пересування з пристроєм для обслуговування дверей коксових печей у момент обслуговування дверей коксової печі при їхньому зніманні; 1 UA 116181 U 5 10 15 20 25 30 35 на Фіг. 3 - переріз А-А на Фіг. 2. Механізм пересування пристрою для обслуговування дверей або рам коксових печей (див. Фіг. 1 і 2) містить вертикальну раму 1, на якій змонтована важільна система і привод зворотнопоступального руху, виконаний у вигляді гідроциліндра 2, корпус якого шарнірно закріплений на вертикальній рамі 1, а шток 3 кінематично з'єднаний через пружинну сергу 4 з важільною системою. Важільна система механізму включає (див. Фіг. 2 і 3) два спарені двоплечі важелі 5 та 9, що за допомогою осей 6 та 11 шарнірно закріплені на підвісках 7 та 10, останні у свою чергу за допомогою осей 8 та 12 шарнірно закріплені у вертикальній рамі 1 і дві тяги 13 і 14, що з'єднують між собою осі 16 та 17, причому тяги 13 і 14 мають стяжні гайки 15 для регулювання їхньої довжини. Одні плечі двоплечих важелів 5 та 9 (див. Фіг. 1-3) з'єднані між собою осями 16 та 17, при цьому вісь 16 по центру шарнірно з'єднана зі штоком 3 через пружинну сергу 4, обидві осі по краях мають ролики 18, рухливо встановлені у вертикальних напрямних 19, що закріплені у вертикальній рамі 1. Інші плечі двоплечих важелів 5 та 9 шарнірно з'єднані з рамою 20, на якій (як показане на кресленнях) можуть бути змонтовані механізми 21 і 22 пристрою для обслуговування дверей коксових печей, а в інших випадках - механізми пристрою для чищення рам коксових печей (на кресленні не показані). Механізм пересування пристрою для обслуговування дверей або рам коксових печей працює таким чином. У транспортному положенні (див. Фіг. 1) рама 20 з механізмами 21 і 22 пристрою для обслуговування дверей за допомогою гідроциліндра 2 відведена в крайнє праве положення. Для обслуговування дверей 24 при її зніманні з камери коксування 23 (див. Фіг. 2) включають гідроциліндр 2, шток 3 якого через пружинну сергу 4, впливаючи на вісь 16 та на вісь 17, переміщає ролики 18 у вертикальних напрямних 19 вниз. При цьому відбувається поворот двох спарених двоплечих важелів 5 та 9 навколо осей 6 та 11, що переміщаються вниз. При повороті спарених важелів 5 та 9 відбувається горизонтальне переміщення рами 20 з механізмами 21 і 22 пристрою для обслуговування дверей убік дверей 24. Після установки рами 20 напроти дверей 24 відключають гідроциліндр 2. Потім включають механізм 22, який уводить верхній 27 і нижній 28 захвати у зачеплення з осями 26 дверей 24. Після цього відключають механізм 22 і включають механізми 21 для відкривання ригельних затворів 25. Потім повторно включають механізм 22 для зриву і знімання двері 24. Надалі включають гідроциліндр 2 на зворотний хід і відводять раму 20 зі знятими дверми 24 у крайнє праве положення. Аналогічним образом пропонований механізм працює і при обслуговуванні рам коксових печей, наприклад при їхньому чищенні (на кресленні не показаний). ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 40 45 Механізм пересування пристрою для обслуговування дверей або рам коксових печей, що містить змонтовану на вертикальному стояку важільну систему, кінематично з'єднану з рамою пристрою для обслуговування дверей або рам коксових печей і приводом зворотнопоступального руху, шарнірно встановленим на вертикальній рамі, який відрізняється тим, що важільна система виконана у вигляді двох спарених двоплечих важелів, шарнірно закріплених за допомогою спарених підвісок у верхній і нижній частинах вертикальної рами, при цьому одні плечі шарнірно з'єднані з рамою пристрою для обслуговування дверей або рам коксових печей, а інші з'єднані між собою віссю, яка по краях має ролики, рухомо встановлені у вертикальних напрямних рами, і тяги, які з'єднують ці осі між собою, нижня вісь по центру з'єднана з приводом зворотно-поступального руху через пружинну сергу. 2 UA 116181 U 3 UA 116181 U 4 UA 116181 U Комп’ютерна верстка Л. Литвиненко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 5

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: C10B 25/14, C10B 43/04

Мітки: коксових, пересування, обслуговування, механізм, дверей, пристрою, печей, рам

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/7-116181-mekhanizm-peresuvannya-pristroyu-dlya-obslugovuvannya-dverejj-abo-ram-koksovikh-pechejj.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Механізм пересування пристрою для обслуговування дверей або рам коксових печей</a>

Подібні патенти