Пристрій для маркування та ідентифікації автентичності походження товару та захисту від підробок та спосіб маркування та ідентифікації автентичності походження товару та захисту від підробок із його застосуванням

Номер патенту: 114778

Опубліковано: 25.07.2017

Автори: Салій Богдан Теодозійович, Родцевич Тарас Федорович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Пристрій для маркування та ідентифікації автентичності походження товару та захисту від підробок, що має ідентифікатор товару з неповторним візерунком, корпус та унікальний код ідентифікатора, якому відповідає запис у електронній базі даних, що містить електронне зображення відповідного ідентифікатора товару з його візерунком, який відрізняється тим, що ідентифікатор товару виготовлений у вигляді пластини із прозорого або напівпрозорого крихкого аморфного матеріалу, поміщеної у корпусі із прозорого матеріалу, в якій неповторний візерунок утворений тріщинами, створеними внаслідок удару або натискання твердого тіла на пластину, при цьому зазначений ідентифікатор товару виконаний з можливістю візуального порівняння неповторного візерунка його тріщин з візерунком тріщин електронного зображення цього ідентифікатора товару, занесеного до електронної бази, через електронний обчислювальний пристрій, підключений до мережі Інтернет.

2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що корпус виконано у вигляді плівки із прозорого еластичного матеріалу або у вигляді контейнера із твердого прозорого матеріалу.

3. Пристрій за п. 1 або п. 2, який відрізняється тим, що унікальний код ідентифікатора складається із інформації у вигляді тексту або тексту, штрих-коду і/або QR-коду, і/або веб-адреси, за якою розміщене електронне зображення ідентифікатора товару для верифікації.

4. Спосіб маркування та ідентифікації автентичності походження товару та захисту від підробок, що включає виготовлення ідентифікатора товару із неповторним візерунком, присвоєння йому унікального коду, внесення до електронної бази даних запису з інформацією про ідентифікатор товару, що містить електронне зображення цього ідентифікатора товару з його візерунком, унікальний код і дані про товар та його виробника, прикріплення ідентифікатора товару до товару, перевірку автентичності походження товару шляхом порівняння неповторного візерунка ідентифікатора товару з візерунком електронного зображення відповідного ідентифікатора товару, зареєстрованого у базі даних за унікальним кодом ідентифікатора товару, за допомогою електронного обчислювального пристрою з екраном, підключеного до мережі Інтернет, який відрізняється тим, що:

ідентифікатор товару виготовляють із пластини з прозорого або напівпрозорого крихкого аморфного матеріалу, яку поміщають у корпус, з наступним створенням в ідентифікаторі товару неповторного візерунка з тріщин, утворених в результаті удару або натискання твердим тілом,

перевірку автентичності походження товару здійснюють шляхом візуального співставлення неповторного візерунку тріщин ідентифікатора товару з електронним зображенням візерунку тріщин його електронного зображення, отриманого з бази даних за унікальним кодом цього ідентифікатора товару, при цьому ідентифікатор товару розташовують поруч із отриманим електронним зображенням або ідентифікатор товару накладають на отримане електронне зображення на екрані електронного обчислювального пристрою.

5. Спосіб за п. 4, який відрізняється тим, що унікальний код ідентифікатора наносять на ідентифікатор товару або на корпус у вигляді тексту, штрих-коду або QR-коду, веб-адреси, за якою розміщене електронне зображення ідентифікатора товару.

6. Спосіб за будь-яким з пп. 4-5, який відрізняється тим, що перед внесенням до електронної бази даних запису з інформацією про унікальний ідентифікатор товару перевіряють здатність людського ока відрізнити електронне зображення неповторного візерунка тріщин такого нового ідентифікатора товару від зареєстрованих в базі даних раніше, що здійснюють шляхом порівняння електронного зображення неповторного візерунка тріщин нового ідентифікатора товару із електронними зображеннями неповторних візерунків тріщин ідентифікаторів товарів, зареєстрованих у базі даних раніше із урахуванням роздільної здатності людського ока.

Текст

Реферат: Винахід належить до способів ідентифікації товарів та захисту товарів від підробки шляхом виготовлення унікального ідентифікатора, прикріплення його до товару та забезпечення можливості перевірки такого ідентифікатора. Пристрій та спосіб для маркування та ідентифікації автентичності походження товару та захисту від підробок, включають ідентифікатор, виготовлений у вигляді пластини із прозорого або напівпрозорого крихкого аморфного матеріалу, наприклад скла, в якій утворено неповторний візерунок тріщин, та яку поміщено у корпус із прозорого матеріалу, на який нанесено унікальний код ідентифікатора за яким виготовляють унікальний ідентифікатор товару, вносять до електронної бази даних запис з інформацією про унікальний ідентифікатор товару, прикріплюють ідентифікатор до товару, та перевіряють автентичність походження товару шляхом візуального порівняння неповторного візерунка тріщин унікального ідентифікатора товару із його графічним зображенням, отриманим із бази даних на екрані електронного обчислювального пристрою. Технічним результатом, що UA 114778 C2 (12) UA 114778 C2 досягається даним винаходом, є зменшення кількості дій та необхідних засобів при аутентифікації. UA 114778 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Сфера застосування винаходу: винахід належить до способів ідентифікації товарів та захисту товарів від підробки шляхом виготовлення унікального ідентифікатора, прикріплення його до товару та забезпечення можливості перевірки такого ідентифікатора. В основу винаходу поставлена задача розробити такий спосіб маркування та ідентифікації автентичності товарів, який дозволяє потенційному споживачу здійснювати ідентифікацію автентичності товарів перед покупкою, необмежену кількість разів, виключаючи можливість помилкової ідентифікації підробного товару як справжнього, за допомогою електроннообчислювального пристрою з графічним дисплеєм, наприклад, мобільного телефону, без додаткових технічних пристроїв, таких як сканери, зчитувачі, та без додаткового програмного забезпечення. Рівень техніки: у документі RU 2202127 С2 описано спосіб розпізнавання товару від підробки, в якому для захисту продукції як мітку використовують носій інформації, що має випадковий структурний малюнок і код. При цьому у патентному документі йдеться про можливість створення унікального структурного малюнка носія за допомогою включення у прозорий матеріал ідентифікатора часток непрозорого або напівпрозорого матеріалу, розташування яких є неповторним. Інформація про носій зберігається в базі даних. Споживач через Інтернет або по телефону отримує зображення випадкового структурного малюнка і порівнює його із малюнком ідентифікатора. Також зазначено, що даний носій може бути виконаний зі скла. У документі RU 2285954 С1 описаний спосіб захисту товарів від підробки. У способі описаний прикріплений до товару об'ємний ідентифікатор, який містить випадковим чином розподілені оптично видимі елементи, при цьому оцифроване зображення ідентифікатора поміщено в електронну базу даних. Ідентифікатор виконаний прозорим. Ідентифікатор може бути виготовлений шляхом дроблення непрозорого матеріалу і додавання його в прозорий з утворенням суміші. У документі DE 10155780 описана можливість створення прозорого ідентифікатора із пластику з шматочками непрозорого матеріалу із створенням випадкових візерунків, які видно неозброєним оком. Недоліками відомих способів ідентифікації автентичності походження товарів є наступні: - ряд відомих способів вимагають наявності у споживача спеціального окремого приладу (сканера, зчитувача) або спеціального програмного забезпечення, яких споживач може не мати при собі на момент здійснення перевірки, що робить перевірку автентичності походження товару у місці його придбання неможливим; при цьому наявність такого додаткового приладу або спеціального програмного забезпечення обумовлена тим, що структурні малюнки, які створюються із застосуванням описаних способів, у переважній більшості випадків не можуть бути надійно ідентифіковані людським оком через обмеження його розрізняльної здатності. - у ряді відомих способів, які не вимагають окремого приладу для сканування або зчитування носія і передбачають візуальне порівняння ідентифікатора з його графічним зображенням в базі даних, недоліком є низька достовірність результатів процедури порівняння, обумовлена тим, що споживачеві необхідно візуально порівняти два оптично складних об'єкта ідентифікатор і його зображення. Наприклад, у способі, розкритому у документі RU 2285954 С1, недоліком є те, що ідентифікатор виконаний об'ємним, що ускладнює порівняння ідентифікатора із його зображенням, поміщеним у базу даних, людським оком, без додаткових засобів. Недоліком усіх наведених способів є те, що жоден з них не гарантує унікальності отриманого графічного візерунка. Кожен з них можна реплікувати в штучному екземплярі з такою часткою подібності, що скануючий пристрій чи людське око не розпізнає підробки. Задачею винаходу є: - спрощення способу виготовлення ідентифікатора з неповторним візерунком, - скорочення ресурсоємності процесу виготовлення ідентифікатора, тобто зменшення витрат, часу та спеціального обладнання на виготовлення ідентифікатора, - забезпечення можливості надійного порівняння неповторного візерунка тріщин ідентифікатора із відповідним йому електронним графічним зображенням, збереженим у базі даних, за допомогою людського ока, без додаткових технічних засобів, - скорочення кількості процедур, необхідних для виконання користувачем для ідентифікації товару, - скорочення кількості технічних пристроїв та програмних засобів, необхідних користувачеві для ідентифікації товару. - можливість багаторазової ідентифікації автентичності товарів без фізичного порушення цілісності товару та ідентифікатора. 1 UA 114778 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 - неможливість відтворення ідентифікатора іншими технічними засобами. Основою винаходу є фізичні властивості аморфних матеріалів, наприклад скла. Необхідна для реалізації винаходу властивість скла полягає в тому, що у склі завжди є внутрішні напруги, які виникають в процесі виготовлення. При швидкому охолодженні нагрітого скла зовнішні його шари вистигають швидше, ніж внутрішні. Різниця температури виникає в наслідок низької теплопровідності скла. В матеріалах, котрі добре проводять тепло, наприклад, в металах, зовнішні і внутрішні шари вистигають майже одночасно, тому різниця температури між ними нікчемна. В результаті нерівномірного вистигання поверхневих і внутрішніх шарів в склі виникають напруги стиснення і розтягнення. Коли процес охолодження повністю закінчений і температура різних шарів скла вирівнюється, напруги, що виникли в момент охолодження залишаються. Внутрішні напруги виникають в склі в процесі його переходу із пластичного стану в крихкий, тобто коли частинки скла поступово втрачають свою рухомість, аж до моменту, коли рухливість часток скломаси практично рівна нулю. При охолодженні скла зовнішній шар буде вистигати значно швидше, ніж середина. В перші моменти охолодження, поки в склі ще можливі пластичні деформації, зовнішній шар деформується, значно зменшуючись в об'ємі. Внутрішній шар в цей час ще буде залишатися рухомим та займати попередній об'єм. З подальшим охолодженням внутрішній шар, в свою чергу, намагається стиснутися, але зустрічає сильний спротив з зовнішньої сторони, нееластичної оболонки. Якби була можливість, внутрішній шар, стискаючись, відірвався б від зовнішнього шару і між ними утворився би проміжок. Але так, як внутрішній шар відірватися не може, то він змушений при охолодженні займати дещо більший об'єм, ніж той, котрий відповідає його температурі. При цьому у внутрішньому шарі виникають напруги розтягнення, а в зовнішньому шарі, котрий внутрішній намагається притягнути в середину до себе, - напруги стиснення. При механічному пошкодженні пластини тріщини в склі будуть проходити під впливом напруг стиснення та розтягнення. Вони, в свою чергу, спричинять унікальний та неповторний візерунок тріщин в пластині. Саме унікальність візерунка, котрий стає видимим внаслідок руйнування матеріалу, та оптичного заломлення світла лежить в основі поставлених задач. Задача винаходу вирішується наступним чином: Виготовляють пристрій для ідентифікації автентичності походження товару, що має ідентифікатор з неповторним візерунком тріщин та унікальний код такого ідентифікатора. При цьому ідентифікатор виготовляють у вигляді пластини із прозорого або напівпрозорого аморфного матеріалу, наприклад зі скла. З одного або з обох боків пластини ідентифікатора прикріплюється (наприклад, наклеюється) плівка із прозорого еластичного матеріалу або така пластина поміщається в прозорий контейнер. Неповторний графічний візерунок тріщин в пластині ідентифікатора утворюють шляхом удару або натискання на неї твердим тілом. При цьому точка прикладення зусилля може бути довільною. Також їх може бути кілька. Завдяки використанню описаних вище властивостей аморфного матеріалу досягається простота виготовлення ідентифікатора, що має неповторний візерунок тріщин. Кожному ідентифікатору присвоюють певний унікальний код, який наноситься безпосередньо на ідентифікатор або на його корпус. За одним із варіантів виконання ідентифікатора, на нього додатково наносять інформацію, у вигляді тексту, штрих-коду або QRкоду, з веб-адресою, за якою розміщене електронне графічне зображення неповторного візерунка тріщин ідентифікатора для верифікації. До електронної бази даних вносять запис із інформацією про унікальний ідентифікатор товару, що містить електронне графічне зображення неповторного візерунка тріщин ідентифікатора, його унікальний код, дані про товар та його виробника. За одним із варіантів реалізації винаходу, перед внесенням до електронної бази даних запису з інформацією про унікальний ідентифікатор товару, перевіряють здатність людського ока відрізнити неповторний графічний візерунок такого нового ідентифікатора від тих, що були зареєстровані в базі даних раніше. Така перевірка здійснюється за допомогою спеціального програмного алгоритму, який порівнює електронне графічне зображення неповторного візерунка тріщин нового ідентифікатора із електронними графічними зображеннями неповторних візерунків тріщин раніше зареєстрованих ідентифікаторів із урахуванням роздільної здатності людського ока. Записи ідентифікаторів, які алгоритм визначить як такі, що не можуть бути відрізнені людським оком від раніше зареєстрованих ідентифікаторів, не вносять до бази даних а відповідні їм ідентифікатори відбраковують. Це здійснюється для того, 2 UA 114778 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 аби виключити можливість виготовлення двох ідентифікаторів товару, графічний візерунок яких не можна буде відрізнити візуально через обмеження роздільної здатності людського ока. Після цього, ідентифікатор прикріплюють до товару, дані про який зареєстровані у базі даних та пов'язані з цим ідентифікатором. Наступним етапом здійснення способу є перевірка походження товару. Така перевірка здійснюється шляхом порівняння неповторного візерунка тріщин ідентифікатора із його електронним графічним зображенням, зареєстрованим у базі даних за його унікальним кодом. Доступ до інформації про ідентифікатор та товар із бази даних здійснюється за допомогою електронного обчислювального пристрою з графічним екраном та підключенням до мережі Інтернет. Для перевірки походження товару у веб-браузері електронного обчислювального пристрою з підключенням до мережі Інтернет на веб-сайті системи зберігання інформації про унікальні ідентифікатори товару вводять унікальний код, вказаний на ідентифікаторі товару, та отримують електронне графічне зображення унікального ідентифікатора товару, що зберігається під цим унікальним кодом, яке відображається безпосередньо на екрані електронного обчислювального пристрою. Неповторний візерунок тріщин ідентифікатора, прикріпленого до товару, порівнюють із електронним графічним зображенням із бази даних, отриманим на електронному обчислювальному пристрої, шляхом візуального співставлення отриманого електронного графічного зображення з неповторним візерунком ідентифікатора, розташувавши ідентифікатор поруч із отриманим електронним графічним зображенням або шляхом накладання ідентифікатора безпосередньо на екран електронного обчислювального пристрою. Товар вважається автентичним, якщо електронне графічне зображення ідентифікатора та інформація про товар, отримані із бази даних, співпадають із неповторним візерунком тріщин самого ідентифікатора та товаром, до якого він прикріплений. За одним із варіантів здійснення способу, для перевірки походження товару електронне зображення неповторного візерунка ідентифікатора отримують шляхом автоматичного спрямування веб-браузера, за допомогою програми зчитування відповідної текстової інформації, штрих-кодів або QR-кодів, за унікальною веб-адресою на сторінку із електронним графічним зображенням неповторного візерунка тріщин ідентифікатора. Таким чином, виконується поставлена задача з максимального скорочення операцій, необхідних користувачеві для ідентифікації товару та скорочення переліку технічних засобів, необхідних для здійснення такої ідентифікації. Приклад втілення винаходу На кресленні зображено ідентифікатор, що виготовлений у вигляді пластини прозорого скла (1) із неповторним візерунком тріщин (2), утворених ударом по пластині твердого тіла. На пластину (1) з обох боків наклеєно плівку (3), яка запобігає розпаданню часточок пластини скла, що розтріскалося. Унікальний номер ідентифікатора (4) нанесений на плівку (3). Також, для зручності перевірки автентичності товару на плівку (3) нанесено текстову інформацію із адресою веб-сайта (5), на якому можна здійснити перевірку автентичності походження товару ввівши унікальний код ідентифікатора вручну, та QR-код (6), за допомогою якого браузер електронного обчислювального пристрою може бути автоматично скерований на унікальну вебсторінку із електронним графічним зображенням ідентифікатора, що перевіряється. Описаний вище пристрій може бути здійснений із застосуванням сучасних промислових технологій та матеріалів. 45 ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 50 55 60 1. Пристрій для маркування та ідентифікації автентичності походження товару та захисту від підробок, що має ідентифікатор товару з неповторним візерунком, корпус та унікальний код ідентифікатора, якому відповідає запис у електронній базі даних, що містить електронне зображення відповідного ідентифікатора товару з його візерунком, який відрізняється тим, що ідентифікатор товару виготовлений у вигляді пластини із прозорого або напівпрозорого крихкого аморфного матеріалу, поміщеної у корпусі із прозорого матеріалу, в якій неповторний візерунок утворений тріщинами, створеними внаслідок удару або натискання твердого тіла на пластину, при цьому зазначений ідентифікатор товару виконаний з можливістю візуального порівняння неповторного візерунка його тріщин з візерунком тріщин електронного зображення цього ідентифікатора товару, занесеного до електронної бази, через електронний обчислювальний пристрій, підключений до мережі Інтернет. 2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що корпус виконано у вигляді плівки із прозорого еластичного матеріалу або у вигляді контейнера із твердого прозорого матеріалу. 3 UA 114778 C2 5 10 15 20 25 30 3. Пристрій за п. 1 або п. 2, який відрізняється тим, що унікальний код ідентифікатора складається із інформації у вигляді тексту або тексту, штрих-коду і/або QR-коду, і/або вебадреси, за якою розміщене електронне зображення ідентифікатора товару для верифікації. 4. Спосіб маркування та ідентифікації автентичності походження товару та захисту від підробок, що включає виготовлення ідентифікатора товару із неповторним візерунком, присвоєння йому унікального коду, внесення до електронної бази даних запису з інформацією про ідентифікатор товару, що містить електронне зображення цього ідентифікатора товару з його візерунком, унікальний код і дані про товар та його виробника, прикріплення ідентифікатора товару до товару, перевірку автентичності походження товару шляхом порівняння неповторного візерунка ідентифікатора товару з візерунком електронного зображення відповідного ідентифікатора товару, зареєстрованого у базі даних за унікальним кодом ідентифікатора товару, за допомогою електронного обчислювального пристрою з екраном, підключеного до мережі Інтернет, який відрізняється тим, що: ідентифікатор товару виготовляють із пластини з прозорого або напівпрозорого крихкого аморфного матеріалу, яку поміщають у корпус, з наступним створенням в ідентифікаторі товару неповторного візерунка з тріщин, утворених в результаті удару або натискання твердим тілом, перевірку автентичності походження товару здійснюють шляхом візуального співставлення неповторного візерунку тріщин ідентифікатора товару з електронним зображенням візерунку тріщин його електронного зображення, отриманого з бази даних за унікальним кодом цього ідентифікатора товару, при цьому ідентифікатор товару розташовують поруч із отриманим електронним зображенням або ідентифікатор товару накладають на отримане електронне зображення на екрані електронного обчислювального пристрою. 5. Спосіб за п. 4, який відрізняється тим, що унікальний код ідентифікатора наносять на ідентифікатор товару або на корпус у вигляді тексту, штрих-коду або QR-коду, веб-адреси, за якою розміщене електронне зображення ідентифікатора товару. 6. Спосіб за будь-яким з пп. 4-5, який відрізняється тим, що перед внесенням до електронної бази даних запису з інформацією про унікальний ідентифікатор товару перевіряють здатність людського ока відрізнити електронне зображення неповторного візерунка тріщин такого нового ідентифікатора товару від зареєстрованих в базі даних раніше, що здійснюють шляхом порівняння електронного зображення неповторного візерунка тріщин нового ідентифікатора товару із електронними зображеннями неповторних візерунків тріщин ідентифікаторів товарів, зареєстрованих у базі даних раніше із урахуванням роздільної здатності людського ока. 4 UA 114778 C2 Комп’ютерна верстка О. Гергіль Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 5

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: G06K 9/46, G06K 19/06, G07D 7/20, G07D 7/0047, G06K 9/00, G07D 7/202

Мітки: ідентифікації, підробок, походження, застосуванням, маркування, пристрій, товару, захисту, спосіб, автентичності

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/7-114778-pristrijj-dlya-markuvannya-ta-identifikaci-avtentichnosti-pokhodzhennya-tovaru-ta-zakhistu-vid-pidrobok-ta-sposib-markuvannya-ta-identifikaci-avtentichnosti-pokhodzhennya-tovaru-ta.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для маркування та ідентифікації автентичності походження товару та захисту від підробок та спосіб маркування та ідентифікації автентичності походження товару та захисту від підробок із його застосуванням</a>

Подібні патенти