Еталонна поршнева установка одиниць об’єму та об’ємної витрати газу на реальному середовищі при високих тисках

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Еталонна поршнева установка одиниць об'єму та об'ємної витрати газу на реальному середовищі при високих тисках, що складається з однотипного циліндра з поршневим розділювачем із ущільненням, до якого під'єднана гідравлічна помпа, яка має зв'язок з буферною ємністю для перекачування мастила до однотипного циліндра, при цьому на циліндрі змонтовані давачі положення поршневого розділювача і визначення контрольного об'єму, що відтворюється установкою, яка відрізняється тим, що додатково містить ще один однотипний циліндр з поршневим розділювачем із ущільненням для зберігання газу та підтримання надлишкового тиску в системі, який механічно закріплений спільним суцільним штоком на одній осі з однотипним циліндром, ведучий гідравлічний циліндр з поршневим розділювачем із ущільненням, який під'єднаний до помпи та виконаний без гідравлічного зв'язку з однотипними циліндрами установки, палець, який механічно закріплений в центрі спільного штока однотипних циліндрів і має механічний зв'язок зі штоком гідравлічного циліндра, при цьому визначник контрольного об'єму, що відтворюється установкою, виконаний у вигляді цифрової лінійки, яка механічно закріплена до торця штока ведучого циліндра з можливістю компенсування згинального зусилля, що виникає на пальці.

2. Еталонна поршнева установка одиниць об'єму та об'ємної витрати газу на реальному середовищі при високих тисках за п. 1, яка відрізняється тим, що додатково містить кількість пар однотипних циліндрів від 1 до n з можливістю збільшення контрольного об'єму, що відтворюється установкою, при цьому привід кожного додаткового циліндра здійснюється з використанням пальця, змонтованого перпендикулярно до ведучого циліндра і механічно закріпленого в центрах штоків кожної із пар циліндрів.

Текст

Реферат: Винахід належить до галузі метрології, а саме до метрологічного забезпечення відтворення та передавання одиниць об'єму та об'ємної витрати газу на реальному середовищі при високих тисках і може бути використана для калібрування, метрологічної атестації та повірки лічильників і витратомірів газу, відтворюючи та забезпечуючи умови, при яких вони експлуатуються. Заявлена еталонна поршнева установка одиниць об'єму та об'ємної витрати газу на реальному середовищі при високих тисках складається з однотипного циліндра з поршневим розділювачем із ущільненням, до якого під'єднана гідравлічна помпа, яка має зв'язок з буферною ємністю для перекачування мастила до однотипного циліндра. На циліндрі змонтовані давачі положення поршневого розділювача і визначення контрольного об'єму, що відтворюється установкою. Установка додатково містить ще один однотипний циліндр з поршневим розділювачем із ущільненням для зберігання газу та підтримання надлишкового тиску в системі, який механічно закріплений спільним суцільним штоком на одній осі з однотипним циліндром, ведучий гідравлічний циліндр з поршневим розділювачем із ущільненням, який під'єднаний до помпи та виконаний без гідравлічного зв'язку з однотипними UA 114393 C2 (12) UA 114393 C2 циліндрами установки, палець, який механічно закріплений в центрі спільного штока однотипних циліндрів і має механічний зв'язок зі штоком гідравлічного циліндра. Визначник контрольного об'єму, що відтворюється установкою, виконаний у вигляді цифрової лінійки, яка механічно закріплена до торця штока ведучого циліндра з можливістю компенсування згинального зусилля, що виникає на пальці. Винахід полягає у підвищенні точності відтворення одиниць об'єму та об'ємної витрати газу на реальному середовищі при високих тисках з можливістю збільшення контрольного об'єму витрати газу, що відтворюється установкою. UA 114393 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Винахід належить до галузі метрології, а саме до метрологічного забезпечення відтворення та передавання одиниць об'єму та об'ємної витрати газу на реальному середовищі при високих тисках і може бути використана для калібрування, метрологічної атестації та повірки лічильників і витратомірів газу, відтворюючи та забезпечуючи умови, при яких вони експлуатуються. Відомі поршневі еталонні установки для відтворення одиниць об'єму та об'ємної витрати газу при високих тисках, зокрема установка поршневого типу Pigsar (Німеччина), що використовується для калібрування трансферного еталонного лічильника газу, основана на принципі роботи, за якого в циліндричному тілі рухається поршневий розділювач. Під час проходження поршнем контрольних давачів положення, ним витісняється певний калібрований об'єм газу. Поршень приводиться в рух газом при високому тиску, що подається з магістралі. Еталон обладнаний вхідними та вихідними прямолінійними циліндричними ділянками для розгону та гальмування поршня, з під'єднаними до них трубопроводами для подачі та виходу газу під тиском [B.Mickan, R.Kramer, D.Vieth, H.-M.Hinze. Highest Precision for Gas Meter ТМ Calibration Worldwide: The High Pressure Gas Calibration Facility pigsar with Optimized Uncertainty. International Gas Union Research Conference. 8-10 October 2008]. Відома також еталонна трубопоршнева витратовимірювальна установка РПДУ-41 пг, в якій робочим середовищем є природний газ під високим тиском. Технологічно установка розташована на байпасі магістрального газопроводу, спроектована у вигляді 4-ох послідовно з'єднаних каліброваних трубопроводів, на яких розміщені детектори переміщення, які фіксують положення поршня під час руху. На кінцях установки передбачені ділянки для запуску і зупинки та розгону і гальмування поршня, які виконані у вигляді двох коаксіальних циліндрів. Внутрішній циліндр з перфорованими стінками, які виконані у вигляді поздовжніх прорізів, для подачі та виходу газу під тиском є продовженням каліброваного трубопроводу. Зовнішній циліндр призначений для підведення та відведення газу від установки. [Авторське свідоцтво № 690312. Бродин И.С. и др. Трубопоршневая расходомерная установка]. Однак у цих відомих установках використовується так званий "сухий" поршневий розділювач, в якому поршень рухається вздовж циліндричного тіла установки з мінімальними зазорами. Через такий принцип роботи установок виникає необхідність використання спеціальних надійних ущільнень, що не повинні допускати перетоків газу повз поршневий розділювач під час його руху, які зношуються від багатократних робочих операцій. Крім того, робота установок забезпечується шляхом використання поршневого розділювача без приводу, що зумовлює необхідність високоточного центрування поршня під час руху по циліндричному тілі установки. Оскільки поршень приводиться в рух газом з магістралі під тиском, необхідне багатоступінчасте плавне регулювання тиску газу для забезпечення рівномірності руху поршня та, відповідно, відсутності пульсацій витрати газу. Для визначення положення поршневого розділювача використовують високоточні оптичні давачі, які монтують безпосередньо в циліндр, по якому рухається поршень і які працюють під високим тиском, їхній монтаж повинен забезпечуватись таким чином, щоб унеможливити пошкодження ущільнення під час руху поршня, що є проблематичним. В установках РПДУ-41 пг циліндричне тіло, в якому визначають контрольний об'єм, складається з 4-ох каліброваних трубопроводів загальною довжиною 18 м, що обумовлює можливість неспіввісності каліброваних трубопроводів, їхню еліпсність та овальність, що в результаті може спричинити перекіс поршневого розділювача та нерівномірність його ходу. Матеріал, з якого виготовлений поршень в установці Pigsar - алюміній, і після атестації лічильника на максимальній витраті поршень практично зношується та не піддається повторному використанню. Що стосується поршня установки РПДУ-41 пг, то його матеріал повинен забезпечувати незмінність геометричних розмірів та врахування зміни його об'єму при роботі на високих тисках. Найбільш близьким за технічною суттю до винаходу, що заявляється, є еталонна поршнева установка/первинний еталон одиниці об'ємної витрати газу при високих тисках Нідерландів Gas-Oil Piston Prover (газо-рідинний поршневий прувер), в якій за допомогою гідравлічної помпи здійснюється перекачування мастила з верхньої буферної ємності у циліндр, у якому знаходиться поршневий розділювач, який приводиться в рух мастилом, що перекачується. Поршень, рухаючись, витісняє об'єм газу, що знаходиться під тиском, який проходить через досліджуваний роторний лічильник і переміщається у верхню буферну ємність, таким чином підтримуючи тиск мастила в системі. Визначення положення поршня в циліндрі здійснюється шляхом використання спеціальних високоточних давачів, які монтуються на циліндр і визначають положення поршня через стінку циліндра [Mijndert P. van der Beek EuroLoop: Metrological concepts for efficient calibrations and primary realization of accurate reference values in flow. 25th North Sea Flow Measurement Workshop, 16-18 October 2007, Norway, Oslo]. 1 UA 114393 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Проте, у цій еталонній установці переміщення поршня здійснюється без приводу, що знову ж таки зумовлює необхідність високоточного центрування поршня під час його руху. Оскільки поршень приводиться в рух тиском мастила, який створює гідравлічна помпа, відповідно, зважаючи на принцип роботи помпи, на виході нерідко наявні пульсації тиску рідини, що спричинять нерівномірність руху поршня і нестабільність відтворення об'ємної витрати газу. Мастило перекачується з буферної ємності, в яку переміщається газ, витіснений поршневим розділювачем, при такому дзеркалі поверхні відбувається контакт і взаємодія мастила з газом, за якого мастило починає пінитися. Система визначення контрольного об'єму газу передбачає забезпечення роботи давачів через стінку циліндра, що ускладнює процес визначення положення поршня і суттєво зменшує точність вимірювань. В основу винаходу поставлена задача створення еталонної установки поршневого типу для забезпечення відтворення одиниць об'єму та об'ємної витрати газу на реальному середовищі при високих тисках з можливістю використання її для калібрування, метрологічної атестації та повірки лічильників і витратомірів газу, відтворюючи та забезпечуючи умови, при яких вони експлуатуються, шляхом введення конструктивних змін, які обумовлюють зміну конструкції установки, введення в склад установки додаткових елементів та взаємозв'язком між ними досягти плавності та рівномірності ходу поршня використанням ущільнювачів за принципом створення надмірного тиску мастила/значення тиску за поршнем більшого від тиску перед ним з унеможливленням контакту та взаємодії мастила з газом та небажану ймовірність його спінення, забезпечити підвищення точності відтворення одиниць об'єму та об'ємної витрати газу на реальному середовищі при високих тисках з можливістю збільшення контрольного об'єму витрати газу, що відтворюється установкою. Поставлена задача вирішується тим, що еталонна поршнева установка одиниць об'єму та об'ємної витрати газу на реальному середовищі при високих тисках, що складається з циліндра з поршневим розділювачом із ущільненнями, який приводиться в рух гідравлічною помпою, що перекачує мастило з буферної ємності до циліндра, на циліндрі змонтовані давачі положення поршня і визначення контрольного об'єму, що відтворюється установкою, згідно передбачуваного винаходу, додатково містить ще один однотипний циліндр з поршнем для зберігання газу при високому тиску, поршень якого виконаний з можливістю приведення в рух від ведучого гідравлічного циліндра, який, в свою чергу, виконаний з можливістю роботи під тиском мастила, яке перекачує помпа, ведучий циліндр виконаний без гідравлічного зв'язку з циліндрами установки, споряджений поршневим розділювачом з ущільненням за принципом створення надмірного тиску мастила/значення тиску за поршнем більшого від тиску перед ним, і обладнана визначником контрольного об'єму, що відтворюється установкою, у вигляді цифрової лінійки, яка механічно закріплена до торця штока ведучого циліндра з можливістю компенсування згинального зусилля, що виникає на пальці. Крім того, що еталонна поршнева установка одиниць об'єму та об'ємної витрати газу на реальному середовищі при високих тисках додатково містить кількість пар циліндрів від 1 до n з можливістю збільшення контрольного об'єму, що відтворюється установкою, при цьому привід кожного додаткового циліндра здійснюється використанням пальця, змонтованого перпендикулярно до ведучого циліндра і механічно закріпленого в центрах штоків кожної із пар циліндрів. Використання додатково ще одного циліндра, який за будовою аналогічний до того, що використовується для витіснення контрольного об'єму витрати газу, дозволяє максимально спростити роботу установки та забезпечити можливість її роботи в кільцевому режимі, тобто не використовувати непідготовлений газ з магістралі з невідомими характеристиками. Конструктивне розташування додаткового циліндра на одній осі, симетрично з існуючим, тобто спарено, із закріпленням двох циліндрів механічно на одному суцільному штоку дає можливість використовувати той самий об'єм газу, для якого попередньо є можливість точного визначення фізико-хімічних властивостей, для проведення калібрування або атестації еталонних лічильників, при цьому додатково введений циліндр використовують як ємність для зберігання газу та підтримання надлишкового тиску в системі. Використовуючи таку схему установки є можливість заповнення системи газом при високому тиску, застосовуючи ємність (балон), що розрахована для роботи при високому тиску. Така конструкція установки передбачає можливість використання набору балонів з різними газами для проведення широкого спектру науково-дослідних робіт стосовно визначення впливу фізико-хімічних властивостей різних газів (наприклад, метан, пропан або бутан) на характеристики лічильників при проведенні калібрування і, разом з тим, забезпечує технологічну можливість використання стисненого повітря як робочого середовища установки. Крім зазначеного, введення в установку ще одного циліндра забезпечує можливість розділити ємність для зберігання мастила з газом і цим самим унеможливити контакт та 2 UA 114393 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 взаємодію мастила з газом та небажану ймовірність спінення мастила і одночасно унеможливити потрапляння суміші газу з мастилом в лічильник, що виключає, відповідно, необхідність проведення періодичної дегазації установки. Для забезпечення надлишкового тиску в буферній ємності для зберігання мастила, тобто створення тиску більшого, від робочого тиску установки, конструктивно передбачено використання інертного газу, під високим тиском закачаного в буферну ємність. Що стосується роботи установки при надлишкових тисках, то технологічно конструкція передбачає можливість роботи установки при тисках близьких до атмосферного, оскільки, з точки зору гідравліки, в циліндрі забезпечується внутрішня герметичність та відсутність перетоків на поршневому розділювачі шляхом створення надмірного тиску мастила, тобто більшим значення тиску за поршнем від тиску перед ним. Таким чином, поршень рухається в циліндрі на ущільненнях з герметизацією під дією надмірного тиску мастила. Оскільки переміщення поршня здійснюється під тиском мастила, яке перекачується гідравлічною помпою, тобто здійснюється постійна робота над мастилом, яка призводить до його постійного нагрівання і теплового розширення, для вирішення цієї проблеми в установку додатково введено ведучий циліндр з поршневим розділювачем, який з двох сторін заповнений мастилом і який приводиться в рух гідравлічною помпою. Відповідно, установка приводиться в рух ведучим гідравлічним циліндром, який не має гідравлічного зв'язку з циліндрами установки. Таким чином, при перекачуванні масла не проводиться робота і немає зміни температури масла, яке знаходиться в циліндрах установки за час заміру. За рахунок того, що установка конструктивно доповнена ведучим гідравлічним циліндром, до торця штока якого механічно закріплена цифрова калібрована лінійка, яка знаходиться на одній осі зі штоком, визначення контрольного витісненого об'єму проводиться шляхом визначення положення цифрової лінійки відносно міток. Такий монтаж лінійки ззовні циліндра дозволяє підвищити точність відтворення одиниці об'єму газу, та, відповідно, об'ємної витрати, оскільки немає необхідності використання високоточних оптичних, магнітних або ультразвукових давачів, які монтуються безпосередньо в циліндр або на циліндр для точного визначення положення поршня під час руху. Монтаж цифрової лінійки дає можливість проведення прямого вимірювання витісненого об'єму, підвищує надійність установки та спрощує можливість її ремонту. Разом з тим, монтаж лінійки саме в такому положенні додатково компенсує згинальне зусилля, яке виникає на пальці і частково зрівноважує установку. За потреби збільшення контрольного об'єму витрати газу, що відтворюється установкою, еталонна поршнева установка одиниць об'єму та об'ємної витрати газу на реальному середовищі при високих тисках передбачає можливість додатково містити кількість пар циліндрів від 1 до n, що розширює межі її застосування, при цьому привід поршнів кожного додаткового циліндра здійснюється використанням пальця, змонтованого перпендикулярно до ведучого циліндра і механічно закріпленого в центрах штоків кожного із додаткових циліндрів. Отже, сукупністю відомих і пропонованих суттєвих ознак і їх причинно-наслідковим зв'язком маємо технічне рішення яке забезпечує отримання технічного результату, достатнього для виконання поставленої задачі винаходу. Суть винаходу пояснюється кресленням. На Фіг. 1 наведена еталонна поршнева установка одиниць об'єму та об'ємної витрати газу на реальному середовищі при високих тисках. На Фіг. 2 - те ж в розрізі А-А. Конструктивно установка складається з двох циліндрів 1 та 4, поршневих розділювачів 2 та 5 які механічно закріплені на спільному суцільному штоку 3. Привід установки здійснюється за допомогою ведучого гідравлічного циліндра 7. Ведучий циліндр 7 працює під тиском мастила, який створює гідравлічна помпа 8, мастило для якої зберігається в ємності 9. Додатково установка оснащена ємністю 10 для зберігання мастила, яке переміщається з циліндра 1 до циліндра 4, ємністю (балоном) з газом при високому тиску 13 для наповнення циліндра 1 та вакуумним агрегатом 14 для викачування газу перед та після проведенням калібрування або атестації під час проведення монтажно-демонтажних робіт з еталонним лічильником газу. На фіг.1 як приклад, наведено варіант установки з одним ведучим гідравлічним циліндром, який є приводом для двох пар циліндрів з однаковим контрольним об'ємом. При цьому збільшення кількості пар циліндрів потрібне для збільшення контрольного об'єму газу, що відтворюється установкою. Привід поршнів додаткових циліндрів в цьому випадку здійснюється шляхом використання пальця, який монтується перпендикулярно до ведучого циліндра і механічно закріплений в центрах штоків кожного із додаткових циліндрів (на крсленні не наведено). 3 UA 114393 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Для реалізації установки достатньо однієї пари (одного для витіснення контрольного об'єму газу, іншого для зберігання цього газу), однак можливе збільшення кількості пар циліндрів від 1 до n, де n - ціле число. Установка працює наступним чином. Спочатку до установки під'єднують еталонний лічильник газу 6 з прямими ділянками, з якими проводять калібрування і з якими лічильник буде використовуватись в подальшому. Після монтажу лічильника 6 за допомогою вакуумного агрегату 14 викачують повітря з установки. Робочий об'єм установки заповнюють газом з ємності 13. Поршень 2 знаходиться в крайньому правому положенні циліндра 1. Циліндр 1 повністю заповнений газом з ємності 13. Відповідно, в циліндрі 4 положення поршня 5 - крайнє праве, циліндр 1 повністю заповнений мастилом з буферної ємності 10. Здійснюють перевірку герметичності установки шляхом вимірювання показів давачів тиску (на кресленні не показано). Поршень 2 приводиться в рух гідравлічним циліндром7, мастилом, під тиском, яке подає помпа 8. Поршень 2 розганяють до необхідної швидкості в залежності від потрібного значення об'ємної витрати газу. Після розгону поршня 2 починають замір, відсікають контрольний об'єм газу при високому тиску. Газ проходить через еталонний лічильник 6 і потрапляє до циліндра 4. Циліндр 1 пропорційно витісненому об'єму газу заповнюється мастилом, яке витісняється з циліндра 4 поршнем 5. Поршень 5, витіснивши мастило з циліндра 4 в циліндр 1, знаходиться в крайньому лівому положенні цього циліндра, який заповнений газом. Циліндр 1 повністю заповнений мастилом, поршень 2 займає крайнє ліве положення. Визначення витісненого поршнем 2 контрольного об'єму газу здійснюють за допомогою використання цифрової каліброваної лінійки 12. Після розгону поршня 2, цифрова лінійка 12 проходить повз спеціальну контрольну мітку 11. При проходженні цієї контрольної мітки 11 починається облік контрольного об'єму газу, на пульт керування поступає сигнал "старт", який сигналізує про те, що необхідно почати відлік кількості імпульсів, що надходять від еталонного лічильника 6. Мітка 11 розташована на відстані, що дорівнює контрольному об'єму установки. При проходженні цифровою лінійкою 12 другої мітки на пульт надходить сигнал "стоп", який вказує на закінчення вимірювання і припинення обрахунку кількості імпульсів від еталонного лічильника 6. Після цього здійснюють порівняння контрольного об'єму, який був відтворений установкою з тим, що пройшов через еталонний лічильник 6. Після проведення вимірювання газ при високому тиску знаходиться в циліндрі 4. Перед еталонним лічильником 6 та після нього закривають засувки, відкривають засувку на байпасному до лічильника 6 трубопроводі. Здійснюють перекачування газу при високому тиску в реверсному режимі з циліндра 4, в якому він знаходиться, до циліндра 1. Система заміщення газу мастилом працює аналогічно, як і при прямому ході. Мастило пропорційно до того, як заповнюється циліндр 1, переміщається до циліндра 4. Після того, як газ при високому тиску знаходиться в циліндрі 1 знову починають вимірювання з іншим значенням об'ємної витрати за вищеописаним алгоритмом роботи. Таким чином проводять калібрування або атестацію еталонного лічильника 6. Після проведення калібрування або атестації еталонного лічильника 6 застосовують вакуумний агрегат 14 для проведення викачування газу з установки, усі засувки при цьому встановлюють у відкритому положенні і здійснюють демонтаж лічильника газу 6. Еталонна поршнева установка одиниць об'єму та об'ємної витрати газу на реальному середовищі при високих тисках, виготовлена у відповідності до винаходу, забезпечує можливість використання її для проведення калібрування, метрологічної атестації та повірки лічильників і витратомірів газу, відтворюючи та забезпечуючи умови, за яких вони експлуатуються, при цьому забезпеченням плавності та рівномірності ходу поршня використанням ущільнювачів за принципом створення надмірного тиску мастила/значення тиску за поршнем більшого від тиску перед ним унеможливлюють контакт та взаємодію мастила з газом та небажану ймовірність його спінення і цим забезпечують підвищення точності відтворення одиниць об'єму та об'ємної витрати газу на реальному середовищі при високих тисках з можливістю збільшення контрольного об'єму витрати газу, що відтворюється установкою. 55 ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 60 1. Еталонна поршнева установка одиниць об'єму та об'ємної витрати газу на реальному середовищі при високих тисках, що складається з однотипного циліндра з поршневим розділювачем із ущільненням, до якого під'єднана гідравлічна помпа, яка має зв'язок з буферною ємністю для перекачування мастила до однотипного циліндра, при цьому на циліндрі 4 UA 114393 C2 5 10 15 змонтовані давачі положення поршневого розділювача і визначення контрольного об'єму, що відтворюється установкою, яка відрізняється тим, що додатково містить ще один однотипний циліндр з поршневим розділювачем із ущільненням для зберігання газу та підтримання надлишкового тиску в системі, який механічно закріплений спільним суцільним штоком на одній осі з однотипним циліндром, ведучий гідравлічний циліндр з поршневим розділювачем із ущільненням, який під'єднаний до помпи та виконаний без гідравлічного зв'язку з однотипними циліндрами установки, палець, який механічно закріплений в центрі спільного штока однотипних циліндрів і має механічний зв'язок зі штоком гідравлічного циліндра, при цьому визначник контрольного об'єму, що відтворюється установкою, виконаний у вигляді цифрової лінійки, яка механічно закріплена до торця штока ведучого циліндра з можливістю компенсування згинального зусилля, що виникає на пальці. 2. Еталонна поршнева установка одиниць об'єму та об'ємної витрати газу на реальному середовищі при високих тисках за п. 1, яка відрізняється тим, що додатково містить кількість пар однотипних циліндрів від 1 до n з можливістю збільшення контрольного об'єму, що відтворюється установкою, при цьому привід кожного додаткового циліндра здійснюється з використанням пальця, змонтованого перпендикулярно до ведучого циліндра і механічно закріпленого в центрах штоків кожної із пар циліндрів. Комп’ютерна верстка Л. Бурлак Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 5

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Petryshyn Ihor Stepanovych

Автори російською

Петришин Игорь Степанович

МПК / Мітки

МПК: G01F 25/00

Мітки: газу, реальному, об'ємної, високих, об'єму, поршнева, установка, середовищі, витрати, одиниць, еталонна, тисках

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/7-114393-etalonna-porshneva-ustanovka-odinic-obehmu-ta-obehmno-vitrati-gazu-na-realnomu-seredovishhi-pri-visokikh-tiskakh.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Еталонна поршнева установка одиниць об’єму та об’ємної витрати газу на реальному середовищі при високих тисках</a>

Подібні патенти