Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб корекції окисного стресу у спортсменів, який включає визначення маси тіла, прийом антиоксидантної біологічно активної добавки природного походження, який відрізняється тим, що додатково встановлюють тривалість змагального періоду; а як біологічно активну добавку використовують екдистерон, який вживають перорально дробово в кількості 1,30-1,35 мг/кг маси тіла на добу протягом останньої третини змагального періоду.

Текст

Реферат: Спосіб належить до галузі фізіології людини, а саме спортивної фізіології, і може бути використаний для корекції окисного стресу у спортсменів високої кваліфікації. Спосіб включає пероральний дробовий прийом екдистерону в кількості 1,30-1,35 мг/кг маси тіла на добу протягом останньої третини змагального періоду для корекції окисного стресу у спортсменів, що дозволяє знизити вміст активних форм кисню та азоту та їх вторинних продуктів. UA 114024 C2 (12) UA 114024 C2 UA 114024 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Спосіб належить до галузі фізіології людини, а саме спортивної фізіології, і може бути використаний для корекції окисного стресу у спортсменів високої кваліфікації. Відомий спосіб підвищення фізичної працездатності людини [Патент РФ № 2321420. МПК А61K 36/28, А61Р43/00. Средство "Экдистерон-80", обладающее кардиопротекторной, адаптогенной, антигипоксической, гастропротекторной, термопротекторной, анаболической и актопротекторной активностью, и способ его производства /В.В. Пунегов, Р.Л. Сычев, В.Г. Зайнуллин, Л.А. Башлыкова, В.Н. Федоров, Н.А. Смирнов, А.В. Сидоров, А.А. Раков, Н.В. Пунегова: Институт биологии Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук, ГОУ ВПО "Ярославская государственная медицинская академия Росздрава". № 2006126404/15. - заявл. 20.07.2006; 10.04.2008 Бюл. № 10], який полягає у використанні суми фітоекдистероїдів, що включає не менш 80 % екдистерону, 8-11 % 25S-інокостерону та 5,9-9,8 % α-екдизону, отриманих з наземної маси рослини Serratula coronata L., зібраної у фазі вегетації або масової бутонізації до початку цвітіння. Ефективність відомого способу була перевірена лише на лабораторних тваринах. Крім того, спосіб використовували тільки як кардіопротекторний, адаптогенний, антигіпоксичний, гастропротекторний, гермопротекторний, анаболічний та актопротекторний засіб, що знижує практичну значимість препарату для спортивної фізіології. Недоліками відомого способу є технічна складність його виготовлення та забезпечення співвідношення активних речовин. Спільними ознаками з рішенням, що заявляється, є застосування екдистерону для підвищення фізичної працездатності людини. Також відоме застосування екдистерону як антиагрегаційного, стрес-лімітуючого засобу [Патент РФ № 2375071. МПК А61K 36/28, А61K 135/00, А61K 127/00, А61Р 43/00. Антиагрегационное и стресс-лимитирующее средство /В.В. Володин, Η.Б. Петрова, Н.А. Мойсеенко, С.О. Володина: Институт биологии Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук. № 2008144160/15. заявл. 06.11.2008; 10.12.2009 Бюл. № 34], де діючою речовиною є екдистероїдовмісна субстанція у вигляді суміші екдистерону в кількості не менше 75 % та 25S-інокостерону в кількості не менше 10 %, виділені з надземної частини рослин роду Serratula родини Asteraceae, переважно листя, зібраних у фазу вегетації, масової бутонізації або початку цвітіння. Ефективність відомого способу перевірена лише на лабораторних тваринах. Крім того, спосіб використовували тільки як антиагрегаційний, стрес-лімітуючий засіб, що знижує практичну значимість засобу для спортивної фізіології. Недоліками цього способу є технічна складність виготовлення препарату та необхідність внутрішньом'язового введення, з чим пов'язана неможливість самостійного застосування засобу, пошкодження шкірних покровів, внаслідок чого збільшується ймовірність побічної дії препарату у зв'язку з високою швидкістю потрапляння в кров та відсутністю на шляху надходження препарату біологічних фільтрів організму. Спільними ознаками з рішенням, що заявляється, є застосування біологічно активної речовини екдистерону для підвищення рівня фізичної працездатності. Відомий спосіб корекції окисного стресу у спортсменів [Патент РФ № 2476092. МПК A23L 1/29, A23L 1/30, A23G 1/30, A23L 1/00, А61K 31/353. Сокращение ущерба от окислительного стресса в процессе и после физической нагрузки /Ч.Ч. Джейсон, К.К. Энн, У. Гэри, Г. Майкл, Д. Глен: патентообладатель "Нестек С.Α.". - № 22010107451/13 RU-GB-CH. - заявл. 04.07.2008; опубл. 10.09.2011 Бюл. № 25], який включає застосування в процесі та після фізичного навантаження продуктів, що містять поліфеноли, наприклад, какао-маси, какао-порошку, молочного або темного шоколаду, зернових пластівців, молочних продуктів, енергетичного батончика, желе, какао (напою), гарячого шоколаду або біологічно активної добавки, призначених для перорального прийому. Недоліком цього способу є необхідність щоденного прийому та висока енергетична цінність запропонованих продуктів для підтримки підвищеного вмісту глюкози в крові, що може підвищувати ризик виникнення супутніх захворювань (цукровий діабет, ожиріння та ін.), надмірне навантаження підшлункової залози, а також імовірність виникнення алергічних реакцій. Ознаками, спільними з рішенням, що заявляється, є визначення маси тіла, прийом для корекції окисного стресу у спортсменів антиоксидантної біологічно активної добавки природного походження. В основу корисної моделі поставлено задачу розробити спосіб корекції окисного стресу у спортсменів, який шляхом використання біологічно активної добавки природного походження 1 UA 114024 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 дозволяє знизити вміст активних форм кисню та азоту та їх вторинних продуктів, розширити арсенал засобів корекції окисного стресу, підвищити їх ефективність і зручність у застосуванні. Суттєвими ознаками способу є: встановлення тривалості змагального періоду; - визначення маси тіла; - пероральний (через 10-15 хвилин після прийому їжі) дробовий прийом екдистерону в кількості 1,30-1,35 мг/кг маси тіла на добу протягом останньої третини змагального періоду. Відмінними від прототипу ознаками є: - встановлення тривалості змагального періоду; - пероральний (через 10-15 хвилин після прийому їжі) дробовий прийом екдистерону в кількості 1,30-1,35 мг/кг маси тіла на добу протягом останньої третини змагального періоду. Відомо використання екдистерону як протипроменевого [Патент РФ № 2326672. МПК А61K 31/565, А61Р 39/00. Противолучевое средство /А.Г. Кудяшева, В.В. Володин, О.Г. Шевченко, Н.Г. Загорская, С.О. Володина, Л.А. Башлыкова, О.В. Ермакова: Институт биологии Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук. - № 2006108965/15. заявл. 21.03.2006; 20.06.2008 Бюл. 17], протидіабетичного [Патент РФ № 2337698. МПК А61K 36/28, А61Р 3/10. Противодиабетическое средство с гиполипидемической активностью для лечения и профилактики сахарного диабета II типа /В.В. Володин, С.О. Володина: Общество с ограниченной ответственностью "Комибиофарм", - № 2007104249/15. - заявл. 06.02.2007; 10.11.2008 Бюл. 31], гемореологічного [Патент РФ № 2160592. МПК А61K 31/575, А61Р7/00, А61Р7/02. Гемореологическое средство /Л.Н. Зибарева, О.И. Алиев, А.А. Колтунов, М.Б. Плотников: Научно-исследовательский институт фармакологии ТНЦ РАМН; Сибирский ботанический сад ТГУ. - № 96118150/14. - заявл. 11.09.1996; 20.12.2000] засобу. Однак використання екдистерону як засобу для зниження вмісту активних форм кисню та азоту та їх вторинних продуктів у крові, за рахунок чого відбувається корекція окисного стресу у спортсменів, є новим. Поставлена задача досягається тим, що у способі корекції окисного стресу у спортсменів, що включає використання біологічно активної добавки природного походження, як біологічно активну добавку використовують екдистерон. Важливо відмітити, що показники фізичної працездатності кваліфікованих спортсменів змінюються протягом річного тренувального циклу. Нами встановлено, що найвищі показники фізичної працездатності притаманні підготовчому періоду, а їх поступове зниження спостерігається з початком змагального періоду і наближається до мінімуму наприкінці вказаного етапу [Богдановська Н.В. Застосування антиоксидантів при виконанні навантажень високої інтенсивності /Н.В. Богдановська, А.В. Голубенко //Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences, II (3), Issue: 21, 2014. - P. 34-37]. Однією з причин розвитку втоми та зниження фізичної працездатності є посилення утворення вільних радикалів. Відомо [Skeletal muscle fatigue: cellular mechanisms /Allen D.G., Lamb G.D., Westerblad H. //Physiological Reviews. - 2008 Vol. 88. - P. 287-332], що скелетні м'язи мають унікальну здатність суттєво підвищувати споживання кисню в процесі скорочення, а цей процес, у свою чергу, супроводжується утворенням вільних радикалів та інших активних форм кисню (АФК) та активних форм азоту (АФА). Встановлено, що розвиток оксидативного стресу, обумовлений високими фізичними і психоемоційними навантаженнями, які притаманні завершальному етапу змагального періоду, є результатом порушення функціонування мітохондрій під впливом АФК та АФА [Oxidation of a critical thiol residue of the adenine nucleotide translocalor enforces Bcl-2-independent permeability transition pore opening and apoptosis /Costantini P., Belzacq A.S., Vieira H.L. el. al. //Oncogene. 2+ 2000. - 19, № 2. - P. 307-317], а за наявності Ca окисне пошкодження білків внутрішньої мітохондріальної мембрани викликає неспецифічну її проникність унаслідок відкривання мітохондріальної пори [Calcium and mitochondria /Gunter Т.Е., Yule D.I., Gunter K.K. el. al. //FEBS Letters. - 2004. - 567, № 1 - P. 96-102]. Відомо, що екдистерон - біологічна активна речовина природного походження, яка є структурним аналогом вітаміну D3 (кальцитріолу) і є потужним антиоксидантом, що обумовлює 2+ його здатність виступати інгібітором як Ca -, так і АФК-залежного відкривання мітохондріальної пори [Изучение антиокислительного эффекта20-гидроксиэкдизона в модельной системе /Кузьменко А.И., Морозова Р.П., Николенко И.Α., Донченко Г.В. //Украинский биохимический журнал. - 1999. - 71, № 3. - С. 35-38], тим самим він володіє здатністю попереджати зниження фізичної працездатності спортсменів, що відображається на результативності їх змагань. Спосіб виконують так. 2 UA 114024 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 Відповідно до навчально-тренувального плану річного циклу підготовки спортсменів визначають тривалість змагального періоду в кількості календарних днів, розраховують кількість днів прийому екдистерону, який вживають протягом останньої третини змагального періоду, вимірюють масу тіла спортсмена і з урахуванням цього призначають добову дозу прийому екдистерону, яку приймають дробово, перорально в кількості 1,30-1,35 мг/кг маси тіла. Ефективність способу корекції окисного стресу у спортсменів високої кваліфікації обумовлена високою біологічною активністю екдистерону, який є препаратом природного походження, та відсутністю негативного впливу на гормональний фон організму. Перевірку дієвості запропонованого способу корекції окисного стресу у спортсменів здійснено на добровольцях. Було проведено 2400 обстежень у спортсменів 18-20 років, які мали спортивних розряд кандидата в майстри спорту та майстра спорту. З добового раціону усіх учасників дослідження було виключено будь-які інші спеціальні активні добавки антиоксидантної та адаптогенної дії. Змагальний період для учасників дослідження був поділений на три частини (початок, середина та закінчення), відповідно до чого було сформовано 4 групи: 1-ій групі спортсменів було запропоновано вживати екдистерон протягом початку змагального періоду, 2-ій групі протягом середини, 3-ій групі - протягом закінчення змагального періоду, учасники 4-ої контрольної групи не вживали екдистерон. Вимірювання показників, що характеризують інтенсивність окисного стресу, проводили у кожній групі двічі: на початку та після закінчення курсу вживання екдистерону. Раціональну дозу прийому екдистерону обрано з урахуванням результатів попередніх досліджень, якими була встановлена оптимальна добова кількість екдистерону, що складала 1,30-1,35 мг/кг маси тіла. Вихід за нижню межу знижує позитивний ефект та позбавляє можливості суттєво впливати на функціональний стан спортсмена, а вихід за верхню межу рекомендованої дози не призводить до покращення результату та є економічно не доцільним. Нами експериментально підтверджена ефективність застосування екдистерону в кількості 1,35 мг/кг маси тіла для корекції окисного стресу у спортсменів протягом завершальної частини змагального періоду, тобто протягом останньої його третини. Отримані нами дані про результати дробового перорального вживання екдистерону у кількості 1,35 мг/кг маси тіла на добу, наведені у таблиці, вказують на найбільш суттєвий позитивний ефект від використання екдистерону при застосуванні його протягом останньої третини змагального періоду. Нами було встановлено, що в спортсменів, які увійшли до складу 3-ої групи, використання екдистерону інгібує активність ксантиноксидази, про що свідчить зменшення майже в 2 рази вмісту сечової кислоти, що забезпечує зниження швидкості генерації супероксидного радикалу (СОР) у 7,5 разу. Дослідження під впливом екдистерону активності іншого шляху генерації СОР показало зниження вмісту маркерів (тромбоксану та лейкотриєну) роботи відповідних ферментів у 3 рази, що призводить до зниження вмісту АФК. 2+ Здатність впливати на метаболізм Са у клітині обумовлює властивість екдистерону опосередковано виступати інгібітором фосфоліпази А2, і тим самим обумовлювати зниження вмісту вільної арахідонової кислоти в плазмі крові спортсменів майже у 2 рази, що призводить до зменшення кількості субстрату для ліпокси- та циклооксигенази. 3 UA 114024 C2 5 10 15 Вміст перекису водню, який є іншою активною формою кисню та наявність якого у великій кількості викликає зниження фізичної працездатності, знизився майже у 3 рази. Крім того, прийом екдистерону за запропонованим способом позначився і на показниках, що характеризують стан системи синтезу оксиду азоту. Наслідками такої дії екдистерону стало зниження активності індуцибельної NO-синтази майже у 2 рази, частково нітратредуктази (майже в 2,5 разу), а активність конститутивного синтезу оксиду азоту посилилась у 1,5 разу. Захисна дія екдистерону реалізується також через вплив на чинники, які зумовлюють зміни шляхів синтезу оксиду азоту, що підтверджується зниженням активності аргінази майже у 2 рази. Зниження у 2,5 разу вмісту нітрат-аніону, під впливом прийому екдистерону, опосередковано може слугувати підтвердженням зниження пулу пероксинітриту, який є інгібітором транспорту електронів. Фізичні та психоемоційні навантаження, які притаманні завершальному етапу змагального періоду, характеризуються також активацією процесів перекисного окислення ліпідів. Прийом екдистерону за запропонованою схемою знижує інтенсивність ліпопероксикації, що підтверджується зменшенням вмісту дієнових кон'югатів та малонового діальдегіду, у 3 рази. Нами було встановлено, що екдистерон здатен впливати і на швидкість генерації 4 UA 114024 C2 5 10 15 20 25 30 35 гідроксильного радикалу, який є найбільш реакційноздатним серед АФК, вживання екдистерону призводить до його зменшення майже в 5 разів. Приклад 1 Спортсмен В., який спеціалізується у волейболі, мав масу тіла 76 кг. Тривалість змагального періоду відповідно до навчально-тренувального плану річного циклу підготовки в цьому виді спорту складала 90 календарних днів. Спортсмену В. протягом 30 днів змагального періоду, що відповідали його початку, призначали пероральний прийом екдистерону 4 рази на добу (через 10-15 хвилин після прийому їжі) по 25,65 мг. Відзначено зниження швидкості генерації супероксидного радикалу у 1,5 разу, гідроксильного радикалу - у 1,1 разу, вмісту перекису водню - у 1,1 разу, вмісту малонового діальдегіду - у 1,1 разу, дієнових кон'югатів-у 1,1 разу. Приклад 2 Спортсменка Α., яка спеціалізується у спортивній аеробіці, мала масу тіла 52 кг. Тривалість змагального періоду відповідно до навчально-тренувального плану річного циклу підготовки в цьому виді спорту складала 60 календарних днів. Спортсменці А. протягом 20 днів змагального періоду, що відповідали його середині, призначали пероральний прийом екдистерону 4 рази на добу (через 10-15 хвилин після прийому їжі) по 17,55 мг. Відзначено зниження швидкості генерації супероксидного радикалу у 1,5 разу, гідроксильного радикалу - у 1,3 разу, вмісту перекису водню - у 2,3 разу, вмісту дієнових кон'югатів - у 1,1 разу, малонового діальдегіду - у 1,4 разу. Приклад 3 Спортсмен Б., який спеціалізувався в боксі, мав масу тіла 72 кг. Тривалість змагального періоду відповідно до навчально-тренувального плану річного циклу підготовки в цьому виді спорту складала 75 календарних днів. Спортсмену Б. протягом 25 останніх днів змагального періоду було призначено пероральний прийом екдистерону 4 рази на добу (через 10-15 хвилин після прийому їжі) по 24,3 мг. Внаслідок вживання екдистерону за запропонованою нами схемою у спортсмена стабілізувалися показники, що відповідають за інтенсивність розвитку окисного стресу. Зафіксовано зниження швидкості генерації супероксидного радикалу у 5,5 разу, гідроксильного радикалу - у 4,3 разу, вмісту перекису водню - у 2,8 разу, вмісту дієнових кон'югатів - у 2 рази, малонового діальдегіду - у 3 рази. Отримані нами данні дозволяють підтвердити найвищу ефективність застосування екдистерону за запропонованою нами схемою для корекції окисного стресу у спортсменів саме протягом завершального етапу (останньої третини) змагального періоду. Отже, використання запропонованого способу корекції окисного стресу у спортсменів дозволяє знизити вміст активних форм кисню та азоту та їх вторинних продуктів, розширити арсенал засобів корекції, підвищити їх ефективність і зручність у застосуванні. ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 40 45 Спосіб корекції окисного стресу у спортсменів, який включає визначення маси тіла, прийом антиоксидантної біологічно активної добавки природного походження, який відрізняється тим, що додатково встановлюють тривалість змагального періоду; а як біологічно активну добавку використовують екдистерон, який вживають перорально дробово в кількості 1,30-1,35 мг/кг маси тіла на добу протягом останньої третини змагального періоду. Комп’ютерна верстка О. Гергіль Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 5

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A61K 135/00, A61K 36/00, A61K 36/20

Мітки: спосіб, окисного, стресу, корекції, спортсменів

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/7-114024-sposib-korekci-okisnogo-stresu-u-sportsmeniv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб корекції окисного стресу у спортсменів</a>

Подібні патенти