Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Теплогенератор із регулюванням ваги спалюваних пелет та їх автоматичної подачі в камеру згоряння, який здатний працювати на заданих потужностях шляхом зміни ваги спалюваних пелет, здійснювати автоматичну подачу пелет в камеру згоряння по встановленій мірі їх вигоряння та забезпечувати повноту спалювання вуглецю, який складається з основи, піддувальної камери, механізму автоматичного включення і виключення завантажувального апарата по заданій вазі спалюваних пелет, пристосування для рівномірного розміщення пелет по кільцевому решітчастому жолобу, пристосування для видалення попелу з піддувальної камери, спалювальної головки, завантажувального апарата з живильним бункером, електромагнітного вібратора, електричного автомата включення і виключення завантажувального апарата і електромагнітного вібратора, який відрізняється тим, що на основі жорстко встановлено циліндричну піддувальну камеру, а в днищі піддувальної камери строго по осі циліндра жорстко встановлено корпус з підшипником ковзання, крім того, в днищі виконано отвір з засувкою для видалення попелу, а в циліндричній стінці піддувальної камери встановлено дверцята з засувкою для регулювання подачі повітря в піддувальну камеру, крім того, на зовнішній поверхні днища на певній віддалі від осі корпуса підшипника ковзання жорстко встановлено кронштейн, а на кінці кронштейна шарнірно встановлено важіль, направлений строго по діаметру в горизонтальній площині, кінець якого виходить за межі піддувальної камери і шарнірно з'єднаний з вертикальною тягою, яка проходить через отвір кронштейна, жорстко встановленого в верхній частині циліндричної поверхні піддувальної камери і опирається на нижню площину кронштейна кільцем, жорстко закріпленим на ній, крім того, на кінці тяги встановлена протарована пружина, яка нижнім кінцем опирається на площину кронштейна, а верхнім кінцем через шайбу з хвостовиком на гайку, а на основі встановлена шкала ваг спалювання пелет, по якій за допомогою гайки переміщається хвостовик з візиром покажчика на вибрану вагу спалюваних пелет, крім того, на основі встановлено кронштейн з верхнім контактом включення і нижнім контактом виключення завантажувального апарата і електричного вібратора, який переміщають і фіксують у вертикальній площині, забезпечуючи їх взаємодію з хвостовиком, а на верхній площині важеля строго по осі циліндричного підшипника ковзання виконана сферична впадина для розміщення опорної кульки, крім того, в підшипник ковзання встановлено вал пристосування для рівномірного розміщення пелет, який нижнім кінцем через кульку опирається на важіль, а на верхньому кінці жорстко встановлено на спицях кільцевий решітчастий жолоб для розміщення пелет, бокові поверхні якого є циліндричними з різними діаметрами і однаковою висотою, що створює між ними певний об'єм, а дно має дві конусні поверхні з однаковими твірними і гострим кутом між ними, повернутим вертикально вниз, що дає можливість пелетам зсуватися під дією власної ваги на місце спалених пелет, видаляючи при цьому попіл через решітчасту поверхню з об'єму жолоба, крім того, на кільцевому решітчастому жолобі жорстко встановлено роздільний скатний конус, діаметр основи якого рівний меншому діаметру циліндричної поверхні жолоба, а вершина лежить на осі вала таким чином, що між кромкою циліндричної поверхні та основою конуса є щілина для проходження повітря з піддувальної камери в об'єм над кільцевим жолобом, а в нижній частині конуса поверхня виконана гребінчастою для прямого проходження повітря з піддувальної камери в повітряну сорочку, а на конусі жорстко встановлена конусна лійка, вісь якої співпадає з віссю роздільного скатного конуса для приймання пелет і їх рівномірного розподілу по поверхні роздільного скатного конуса, крім того, на валу під кільцевим решітчастим жолобом шарнірно на спицях встановлено кільцевий жолобок для гасу, що використовується при розпалюванні пелет таким чином, що осі симетрії їхніх площ вертикального перерізу співпадають, а жолобок фіксується на певній віддалі від кільцевого решітчастого жолоба і може вільно вручну повертатися для очищення його від попелу, крім того, на валу шарнірно встановлено лопатки, які здатні вручну обертатися і вигортати попіл з піддувальної камери, а на нижньому кінці вала під днищем піддувальної камери жорстко встановлено радіальний важіль, кінець якого з'єднаний з електричним вібратором, жорстко встановленим під днищем, який здатний здійснювати кругові коливання вала та кільцевого решітчастого жолоба з роздільним скатним кожухом і лійкою при завантажуванні пелет, що сприяє інтенсивному випаданню попелу та рівномірному розсипанню пелет по об'єму кільцевого решітчастого жолоба, крім того, на піддувальній камері жорстко встановлена спалювальна головка, а в спалювальній головці знаходиться камера згоряння, в якій розміщений кільцевий решітчастий жолоб з пелетами, а над камерою згоряння знаходиться факельний канал, утворений двома циліндричними поверхнями, діаметри яких рівні діаметрам бічних поверхонь кільцевого жолоба, які у верхній частині переходять в конічні поверхні для трансформації газового потоку, а горизонтальна проекція бічної поверхні зовнішнього конуса перекриває факельний канал для кращого перемішування газового потоку, крім того, в циліндричних і конічних поверхнях виконано n-ну кількість отворів, а кругом цих поверхонь виконано повітряні сорочки, в які надходить повітря з піддувальної камери, а з них через отвори в факельний канал, що забезпечує повноту згоряння вуглецю, крім того, в спалювальній головці знаходиться завантажувальна камера, в якій розміщений роздільний скатний конус з лійкою і в яку через термоізоляційну трубу входить шнековий механізм завантажувального апарата з живильним бункером, а зовнішня поверхня спалювальної головки покрита термоізоляційним футляром, крім того, на основі жорстко встановлено завантажувальний апарат з живильним бункером, шнековим механізмом і двигун-редуктором, крім того, на основі жорстко встановлено електричний автомат включення і виключення завантажувального апарата і електровібратора.

Текст

Реферат: Теплогенератор із регулюванням ваги спалюваних пелет та їх автоматичної подачі в камеру згоряння містить основу, піддувальну камеру, механізм автоматичного включення і виключення завантажувального апарата по заданій вазі спалюваних пелет, пристосування для рівномірного розміщення пелет по кільцевому решітчастому жолобу, пристосування для видалення попелу з піддувальної камери, спалювальну головку, завантажувальний апарат з живильним бункером, вібратор. На основі жорстко встановлено циліндричну піддувальну камеру. В днищі піддувальної камери строго по осі циліндра жорстко встановлено корпус з підшипником UA 113102 C2 (12) UA 113102 C2 ковзання. На зовнішній поверхні днища на певній віддалі від осі корпуса підшипника ковзання жорстко встановлено кронштейн, на кінці якого шарнірно встановлено важіль, направлений строго по діаметру в горизонтальній площині, кінець шарнірно з'єднаний з вертикальною тягою. На кінці тяги встановлена протарована пружина, яка нижнім кінцем опирається на площину кронштейна, а верхнім кінцем через шайбу з хвостовиком на гайку. На основі встановлена шкала ваг спалювання пелет, по якій за допомогою гайки переміщається хвостовик з візиром покажчика на вибрану вагу спалюваних пелет. На верхній площині важеля строго по осі циліндричного підшипника ковзання виконана сферична впадина для розміщення опорної кульки. UA 113102 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Винахід належить до теплогенеруючих приладів для опалення приміщень шляхом спалювання пелет з деревини та стебел рослин із використанням газорідинних та газоповітряних теплообмінників: двоконтурний конусний теплообмінник з подвійними рідинними сорочками, патент України на винахід № 89999, опубл. 25.03.2010, двоконтурний газовоповітряний теплообмінник, патент України на винахід № 100283, опубл. 10.12.2012. Задачею винаходу є створення конструкції теплогенератора із регулюванням ваги спалюваних пелет та їх автоматичної подачі в камеру згоряння, який здатний працювати на заданих потужностях шляхом зміни ваги спалюваних пелет, здійснювати автоматичну подачу пелет в камеру згоряння по встановленій мірі їх вигоряння та забезпечувати повноту спалювання вуглецю, який складається з основи, піддувальної камери, механізму автоматичного включення і виключення завантажувального апарата по заданій вазі спалюваних пелет, пристосування для рівномірного розміщення пелет по кільцевому решітчастому жолобу, пристосування для видалення попелу з піддувальної камери, спалювальної головки, завантажувального апарата з живильним бункером, електромагнітного вібратора, електричного автомата включення і виключення завантажувального апарата і електромагнітного вібратора, причому на основі жорстко встановлено циліндричну піддувальну камеру, а в днищі піддувальної камери строго по осі циліндра жорстко встановлено корпус з підшипником ковзання, крім того, в днищі виконано отвір з засувкою для видалення попелу, а в циліндричній стінці піддувальної камери встановлено дверцята з засувкою для регулювання подачі повітря в піддувальну камеру, крім того, на зовнішній поверхні днища на певній віддалі від осі корпуса підшипника ковзання жорстко встановлено кронштейн, а на кінці кронштейна шарнірно встановлено важіль, направлений строго по діаметру в горизонтальній площині, кінець якого виходить за межі піддувальної камери і шарнірно з'єднаний з вертикальною тягою, яка проходить через отвір кронштейна, жорстко встановленого в верхній частині циліндричної поверхні піддувальної камери і опирається на нижню площину кронштейна кільцем, жорстко закріпленим на ній, крім того, на кінці тяги встановлена протарована пружина, яка нижнім кінцем опирається на площину кронштейна, а верхнім кінцем через шайбу з хвостовиком на гайку, а на основі встановлена шкала ваг спалювання пелет, по якій за допомогою гайки переміщається хвостовик з візиром покажчика на вибрану вагу спалюваних пелет, крім того, на основі встановлено кронштейн з верхнім контактом включення і нижнім контактом виключення завантажувального апарата і електричного вібратора, який переміщають і фіксують у вертикальній площині, забезпечуючи їх взаємодію з хвостовиком, а на верхній площині важеля строго по осі циліндричного підшипника ковзання виконана сферична впадина для розміщення опорної кульки, крім того, в підшипник ковзання встановлено вал пристосування для рівномірного розміщення пелет, який нижнім кінцем через кульку опирається на важіль, а на верхньому кінці жорстко встановлено на спицях кільцевий решітчастий жолоб для розміщення пелет, бокові поверхні якого є циліндричними з різними діаметрами і однаковою висотою, що створює між ними певний об'єм, а дно має дві конусні поверхні з однаковими твірними і гострим кутом між ними, повернутим вертикально вниз, що дає можливість пелетам зсуватися під дією власної ваги на місце спалених пелет, видаляючи при цьому попіл через решітчасту поверхню з об'єму жолоба, крім того, на кільцевому решітчастому жолобі жорстко встановлено роздільний скатний конус, діаметр основи якого рівний меншому діаметру циліндричної поверхні жолоба, а вершина лежить на осі вала таким чином, що між кромкою циліндричної поверхні та основою конуса є щілина для проходження повітря з піддувальної камери в об'єм над кільцевим жолобом, а в нижній частині конуса поверхня виконана гребінчастою для прямого проходження повітря з піддувальної камери в повітряну сорочку, а на конусі жорстко встановлена конусна лійка, вісь якої співпадає з віссю роздільного скатного конуса для приймання пелет і їх рівномірного розподілу по поверхні роздільного скатного конуса, крім того, на валу під кільцевим решітчастим жолобом шарнірно на спицях встановлено кільцевий жолобок для гасу, що використовується при розпалюванні пелет таким чином, що осі симетрії їхніх площ вертикального перерізу співпадають, а жолобок фіксується на певній віддалі від кільцевого решітчастого жолоба і може вільно вручну повертатися для очищення його від попелу, крім того, на валу шарнірно встановлено лопатки, які здатні вручну обертатися і вигортати попіл з піддувальної камери, а на нижньому кінці вала під днищем піддувальної камери жорстко встановлено радіальний важіль, кінець якого з'єднаний з електричним вібратором, жорстко встановленим під днищем, який здатний здійснювати кругові коливання вала та кільцевого решітчастого жолоба з роздільним скатним кожухом і лійкою при завантажуванні пелет, що сприяє інтенсивному випаданню попелу та рівномірному розсипанні пелет по об'єму кільцевого решітчастого жолоба, крім того, на піддувальній камері жорстко встановлена спалювальна головка, а в спалювальній головці знаходиться камера згоряння, в якій розміщений кільцевий 1 UA 113102 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 решітчастий жолоб з пелетами, а над камерою згоряння знаходиться факельний канал, утворений двома циліндричними поверхнями, діаметри яких рівні діаметрам бічних поверхонь кільцевого жолоба, які у верхній частині переходять в конічні поверхні для трансформації газового потоку, а горизонтальна проекція бічної поверхні зовнішнього конуса перекриває факельний канал для кращого перемішування газового потоку, крім того, в циліндричних і конічних поверхнях виконано n-ну кількість отворів, а кругом цих поверхонь виконано повітряні сорочки, в які надходить повітря з піддувальної камери, а з них через отвори в факельний канал, що забезпечує повноту згоряння вуглецю, крім того, в спалювальній головці знаходиться завантажувальна камера в якій розміщений роздільний скатний конус з лійкою і в яку через термоізоляційну трубу входить шнековий механізм завантажувального апарата з живильним бункером, а зовнішня поверхня спалювальної головки покрита термоізоляційним футляром, крім того, на основі жорстко встановлено завантажувальний апарат з живильним бункером, шнековим механізмом і двигун-редуктором, крім того, на основі жорстко встановлено електричний автомат включення і виключення завантажувального апарата і електровібратора. Теплогенератор з регулюванням ваги спалювальних пелет та їх автоматичною подачею в камеру згоряння складається з основи 1, піддувальної камери 2, корпуса з підшипником ковзання 3, засувкою 4, дверцят 5 з засувкою для регулювання подачі повітря 6, кронштейна 7, важеля 8, вертикальної тяги 9 з опорним кільцем 10, кронштейна 11, протарованої пружини 12, шайби з хвостовиком 13, гайки 14, кронштейна 15 з верхніми контактами включення 16 і нижніми контактами виключення 17, сферичної виїмки 18 з опорною кулькою 19, вала 20 з кільцевим решітчастим жолобом 21, роздільного скатного конуса 22 з конусною лійкою 23, кільцевого жолобка для гасу 24, лопаток для вигортання попелу 25, радіального важеля 26, електромагнітного вібратора 27, спалювальної головки 28 з камерою згоряння 29, факельним каналом 30, циліндричних поверхонь 31, 32 і конусних поверхонь 33, 34 з отворами 35, повітряних сорочок 36 і 37, завантажувальної камери 38, термоізоляційної труби 39, завантажувального апарата з живильним бункером 40, шнековим механізмом 41, двигунредуктором 42, електричного автомата 43 включення і виключення завантажувального апарата і електричного вібратора. Процес завантаження теплогенератора і запалювання пелет здійснюється наступним чином. Спочатку виставляють теплогенератор у строго вертикальне положення, засипають у живильний бункер 40 пелети, виставляють за допомогою гайки 14, шайби з хвостовикомвізиром і шпильки 44 мінімальну вагу спалюваних пелет для розігріву спалювальної головки 28, через дверцята 5 наливають гас у кільцевий жолобок 24 і підпалюють, включають через автомат 43 завантажувальний апарат, при цьому пелети з живильного бункера 40 шнековим механізмом 41 подаються в конусну лійку 23, а з неї на роздільний скатний конус 22, а з його поверхні у кільцевий решітчастий жолоб 21, які здійснюють кругові коливання, що передаються їм від електричного вібратора 27 через радіальний важіль 26 і вал 20, при цьому пелети рівномірно розсипаються по кільцевому решітчастому жолобу 21 і загоряються від полум'я, що виривається з кільцевого жолобка 24 при горінні гасу, при наповненні кільцевого решітчастого жолоба пелетами збільшується його вага, яка через вал 20, опорну кульку 19 важіль 8, тягу 9, гайку 14, шайбу з хвостовиком 13 стискає пружину 12 і замикає контакти 17 виключення завантажувального апарата та електричного вібратора 27 при вигорянні пелет сила, яка діє на пружину 12, зменшується і пружина піднімає хвостовик до замикання контактів включення 16 цикл завантаження повторюється. Процес спалювання пелет проходить наступним чином: при загорянні пелет в кільцевому решітчастому жолобі зростає температура, проходить горіння газів, що виділяються з пелет за участі повітря, яке надходить через отвори в дні та бокових стінках при цьому разом з розігрітими продуктами згоряння, що вириваються з об'єму горіння виносяться незгорівні продукти сухої перегонки вуглеводів, які стрімко переміщуються в гору по факельному каналу 30, створюючи в ньому тягу, яка засмоктує повітря з піддувальної камери, частина якого через отвори в дні і бокових стінках проходить через об'єм пелет, а частина омиваючи поверхню кільцевого решітчастого жолоба через щілини між його верхніми кромками бокових стінок і циліндричних поверхонь 31 і 32 проникає у факельний канал 30, де підтримує горіння продуктів сухої перегонки вуглеводів, при цьому температура газів у факельній камері різко зростає і нагріваються бокові циліндричні поверхні факельного каналу 31 і 32, які випромінюють теплові промені всередину факельного каналу 30, що покращує процес горіння, при русі розігрітих газів вгору по факельному каналу 30 проходить засмоктування розігрітого чистого повітря з повітряних сорочок 36 і 37, яке надходить до них з піддувальної камери, що сприяє більш глибокому перемішуванню чистого повітря з газами і покращує процес горіння, при переході розігрітих газів з циліндричної частини факельного каналу в конусний об'єм проходить зіткнення незгорілих мікрочастинок вуглецю з розжареною конусною поверхнею 34 та 2 UA 113102 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 трансформація газового потоку, що забезпечує ефективність перемішування газового потоку та повне згоряння палива. По закінченні розігріву опалювальної головки, на що вказує бездимне горіння, за допомогою гайки 14 шпильки 44, кронштейна 15 з контактами 16 і 17 виставляють потрібну вагу спалювання пелет, яка забезпечить режимну потужність теплового потоку, який надходить в теплообмінник де передає своє тепло теплоносію для перенесення його до споживача. До переваг відноситься простота конструкції, широкий діапазон потужностей та повнота спалювання пелет. ФОРМУЛА ВИНАХОДУ Теплогенератор із регулюванням ваги спалюваних пелет та їх автоматичної подачі в камеру згоряння, який здатний працювати на заданих потужностях шляхом зміни ваги спалюваних пелет, здійснювати автоматичну подачу пелет в камеру згоряння по встановленій мірі їх вигоряння та забезпечувати повноту спалювання вуглецю, який складається з основи, піддувальної камери, механізму автоматичного включення і виключення завантажувального апарата по заданій вазі спалюваних пелет, пристосування для рівномірного розміщення пелет по кільцевому решітчастому жолобу, пристосування для видалення попелу з піддувальної камери, спалювальної головки, завантажувального апарата з живильним бункером, електромагнітного вібратора, електричного автомата включення і виключення завантажувального апарата і електромагнітного вібратора, який відрізняється тим, що на основі жорстковстановлено циліндричну піддувальну камеру, а в днищі піддувальної камери строго по осі циліндра жорстко встановлено корпус з підшипником ковзання, крім того, в днищі виконано отвір з засувкою для видалення попелу, а в циліндричній стінці піддувальної камери встановлено дверцята з засувкою для регулювання подачі повітря в піддувальну камеру, крім того, на зовнішній поверхні днища на певній віддалі від осі корпуса підшипника ковзання жорстко встановлено кронштейн, а на кінці кронштейна шарнірно встановлено важіль, направлений строго по діаметру в горизонтальній площині, кінець якого виходить за межі піддувальної камери і шарнірно з'єднаний з вертикальною тягою, яка проходить через отвір кронштейна, жорстко встановленого в верхній частині циліндричної поверхні піддувальної камери і опирається на нижню площину кронштейна кільцем, жорстко закріпленим на ній, крім того, на кінці тяги встановлена протарована пружина, яка нижнім кінцем опирається на площину кронштейна, а верхнім кінцем через шайбу з хвостовиком на гайку, а на основі встановлена шкала ваг спалювання пелет, по якій за допомогою гайки переміщається хвостовик з візиром покажчика на вибрану вагу спалюваних пелет, крім того, на основі встановлено кронштейн з верхнім контактом включення і нижнім контактом виключення завантажувального апарата і електричного вібратора, який переміщають і фіксують у вертикальній площині, забезпечуючи їх взаємодію з хвостовиком, а на верхній площині важеля строго по осі циліндричного підшипника ковзання виконана сферична впадина для розміщення опорної кульки, крім того, в підшипник ковзання встановлено вал пристосування для рівномірного розміщення пелет, який нижнім кінцем через кульку опирається на важіль, а на верхньому кінці жорстко встановлено на спицях кільцевий решітчастий жолоб для розміщення пелет, бокові поверхні якого є циліндричними з різними діаметрами і однаковою висотою, що створює між ними певний об'єм, а дно має дві конусні поверхні з однаковими твірними і гострим кутом між ними, повернутим вертикально вниз, що дає можливість пелетам зсуватися під дією власної ваги на місце спалених пелет, видаляючи при цьому попіл через решітчасту поверхню з об'єму жолоба, крім того, на кільцевому решітчастому жолобі жорстко встановлено роздільний скатний конус, діаметр основи якого рівний меншому діаметру циліндричної поверхні жолоба, а вершина лежить на осі вала таким чином, що між кромкою циліндричної поверхні та основою конуса є щілина для проходження повітря з піддувальної камери в об'єм над кільцевим жолобом, а в нижній частині конуса поверхня виконана гребінчастою для прямого проходження повітря з піддувальної камери в повітряну сорочку, а на конусі жорстко встановлена конусна лійка, вісь якої співпадає з віссю роздільного скатного конуса для приймання пелет і їх рівномірного розподілу по поверхні роздільного скатного конуса, крім того, на валу під кільцевим решітчастим жолобом шарнірно на спицях встановлено кільцевий жолобок для гасу, що використовується при розпалюванні пелет таким чином, що осі симетрії їхніх площ вертикального перерізу співпадають, а жолобок фіксується на певній віддалі від кільцевого решітчастого жолоба і може вільно вручну повертатися для очищення його від попелу, крім того, на валу шарнірно встановлено лопатки, які здатні вручну обертатися і вигортати попіл з піддувальної камери, а на нижньому кінці вала під днищем піддувальної камери жорстко встановлено радіальний важіль, кінець якого 3 UA 113102 C2 5 10 15 20 з'єднаний з електричним вібратором, жорстко встановленим під днищем, який здатний здійснювати кругові коливання вала та кільцевого решітчастого жолоба з роздільним скатним кожухом і лійкою при завантажуванні пелет, що сприяє інтенсивному випаданню попелу та рівномірному розсипанню пелет по об'єму кільцевого решітчастого жолоба, крім того, на піддувальній камері жорстко встановлена спалювальна головка, а в спалювальній головці знаходиться камера згоряння, в якій розміщений кільцевий решітчастий жолоб з пелетами, а над камерою згоряння знаходиться факельний канал, утворений двома циліндричними поверхнями, діаметри яких рівні діаметрам бічних поверхонь кільцевого жолоба, які у верхній частині переходять в конічні поверхні для трансформації газового потоку, а горизонтальна проекція бічної поверхні зовнішнього конуса перекриває факельний канал для кращого перемішування газового потоку, крім того, в циліндричних і конічних поверхнях виконано n-ну кількість отворів, а кругом цих поверхонь виконано повітряні сорочки, в які надходить повітря з піддувальної камери, а з них через отвори в факельний канал, що забезпечує повноту згоряння вуглецю, крім того, в спалювальній головці знаходиться завантажувальна камера, в якій розміщений роздільний скатний конус з лійкою і в яку через термоізоляційну трубу входить шнековий механізм завантажувального апарата з живильним бункером, а зовнішня поверхня спалювальної головки покрита термоізоляційним футляром, крім того, на основі жорстко встановлено завантажувальний апарат з живильним бункером, шнековим механізмом і двигунредуктором, крім того, на основі жорстко встановлено електричний автомат включення і виключення завантажувального апарата і електровібратора. 4 UA 113102 C2 Комп’ютерна верстка О. Рябко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 5

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: F23B 50/02, F24D 3/00, G01F 1/76, F24H 3/00, F23B 40/06, F23K 3/16

Мітки: подачі, регулюванням, ваги, згоряння, теплогенератор, спалюваних, пелет, автоматичної, камеру

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/7-113102-teplogenerator-z-regulyuvannyam-vagi-spalyuvanikh-pelet-ta-kh-avtomatichno-podachi-v-kameru-zgoryannya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Теплогенератор з регулюванням ваги спалюваних пелет та їх автоматичної подачі в камеру згоряння</a>

Подібні патенти