Пристрій для транспортування та очистки коренебульбоплодів

Номер патенту: 112466

Опубліковано: 12.09.2016

Автор: Булгаков Володимир Михайлович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для транспортування та очистки коренебульбоплодів, який складається з рами, подавального транспортера, відбивної щітки, очисника у вигляді встановленого похило очисного блока угнутої форми, утвореного привідними циліндричними вальцями, що попарно виконані з можливістю приведення у зустрічно-обертальний рух, над якими встановлений активатор у вигляді привідного вала, на якому з кроком закріплені плоскі еластичні диски, діаметри яких збільшуються у напрямі донизу, а також вивантажувального транспортера, який відрізняється тим, що плоскі еластичні диски мають жорсткі маточини, які встановлені, з можливістю вільного обертання, на привідному валу між двох нерухомих упорів, а між маточинами усіх плоских еластичних дисків і упорами розташовані пружини стиснення, при цьому верхній кінець привідного вала встановлений у рухомому циліндричному шарнірі, а нижній його кінець кінематично приєднаний до механізму коливальних рухів у напрямі повздовжньої осі вала.

Текст

Реферат: Винахід належить до сільськогосподарського машинобудування, зокрема до пристроїв для транспортування та очистки коренебульбоплодів, які можуть бути використані в картоплезбиральних машинах. Пристрій для транспортування та очистки коренебульбоплодів складається з рами, подавального транспортера, відбивної щітки, очисника у вигляді встановленого похило очисного блока угнутої форми, утвореного привідними циліндричними вальцями, що попарно виконані з можливістю приведення у зустрічно-обертальний рух, над якими встановлений активатор у вигляді привідного вала, на якому з кроком закріплені плоскі еластичні диски, діаметри яких збільшуються у напрямі донизу, а також вивантажувального транспортера. Плоскі еластичні диски мають жорсткі маточини, які встановлені, з можливістю вільного обертання, на привідному валу між двох нерухомих упорів, а між маточинами усіх плоских еластичних дисків і упорами розташовані пружини стиснення. При цьому верхній кінець привідного вала встановлений у рухомому циліндричному шарнірі, а нижній його кінець кінематично приєднаний до механізму коливальних рухів у напрямі повздовжньої осі вала. Застосування даного пристрою для транспортування та очистки коренебульбоплодів дозволить підвищити ефективність очистки коренебульбоплодів від домішок. UA 112466 C2 (12) UA 112466 C2 UA 112466 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Винахід належить до сільськогосподарського машинобудування, зокрема до пристроїв для транспортування та очистки коренебульбоплодів, які можуть бути використані в картоплезбиральних машинах. Існує багато пристроїв для транспортування та очищення коренебульбоплодів від ґрунтових та рослинних решток, які включають, як правило, розміщені послідовно основний активний сепаруючий робочий орган, виконаний у вигляді шнекового або вальцьового очисника, а також додаткові очисні елементи, що являють собою пруткові транспортери, очисні гірки, грудкорозчавлювачі, відбивні та напрямні щітки з еластичними прутками і т. ін. (книга: Петров Г.Д. Картофелеуборочные машины. Расчет и проектирование. - М.: Машиностроение, 1972. 400 с). Технологічний процес роботи вказаних пристроїв відбувається таким чином, що перехід вороху коренебульбоплодів з одного очисного робочого органа на інший відбувається без активації рухів і надання різних за принципом дії очищувальних зусиль. Використання найбільш ефективних вібраційних принципів очищення коренебульбоплодів від домішок, коли сепарація відбувається при інтенсивному перетрушуванні вороху і надання йому складного руху по різних очисних поверхнях у різних напрямках тут не застосовується. Найбільш близьким до пристрою для транспортування та очистки коренебульбоплодів є пристрій суть якого знаходиться у патенті України № 82152, А 01 D 33/08, опублікований 11.03.2008 р., бюлетень № 5 – найближчий аналог, що включає раму, подавальний транспортер, відбивну щітку, очисний блок у вигляді розташованих повздовжньо пар вальців, які попарно мають зустрічно обертальний рух і утворюють похилену угнуту очисну поверхню, над яким зверху встановлений активатор, у вигляді привідного вала, розташованого під гострим кутом у повздовжньо-вертикальній площині з декількома закріпленими плоскими еластичними дисками різного діаметра, а також вивантажувальний транспортер. Працює найближчий аналог таким чином, що ворох коренебульбоплодів подається зверху, за допомогою подавального транспортера, на очисний блок, усередину його угнутої очисної поверхні і починає рухатись по ній донизу. Для забезпечення гарантованого руху донизу тіл коренебульбоплодів зверху очисного блока встановлений активатор, при обертанні вала якого плоскі еластичні диски різного діаметра спонукають тіла коренебульбоплодів до їх інтенсивного кочення, обертання, перемішування вороху, притискають тіла коренебульбоплодів до очисних вальців і очищають їх бічні поверхні від налиплого ґрунту. В нижній частині очищені коренебульбоплоди залишають очисний блок і відводяться вивантажувальним транспортером. Недоліками найближчого аналога є низька якість очистки коренебульбоплодів від домішок, яка обумовлена тим, що ворох, який очищується не має тривалого у часі контакту ні з основною очисною поверхнею, ні з еластичними дисками різного діаметра. Очищати ворох коренебульбоплодів даним очисником взагалі було б дуже неефективно, оскільки тіла коренебульбоплодів, які у переважній більшості мають круглу форму, відразу б швидко скочувались донизу, взагалі не маючи ніяких контактів з очисними поверхнями. Крім цього, у найближчому аналогу немає пристроїв, які б примусово активували сепарацію частин вороху. Задача винаходу - підвищити ефективність очистки коренебульбоплодів від домішок. Поставлена задача вирішується тим, що у пристрої для транспортування та очистки коренебульбоплодів, який має раму, подавальний транспортер, відбивну щітку, очисник у вигляді встановленого похило очисного блока угнутої форми, створеного привідними циліндричними вальцями, що попарно виконані з можливістю приведення у зустрічнообертальний рух, над якими встановлений активатор, у вигляді привідного вала, на якому з кроком закріплені плоскі еластичні диски, діаметри яких збільшуються у напрямі донизу, а також вивантажувального транспортера, згідно з винаходом, плоскі еластичні диски мають жорсткі маточини, які встановлені, з можливістю вільного обертання, на привідному валу між двох нерухомих упорів, а між маточинами усіх плоских еластичних дисків і упорами розташовані пружини стиснення, при цьому верхній кінець привідного вала встановлений у рухомому циліндричному шарнірі, а нижній його кінець кінематично приєднаний до механізму коливальних рухів у напрямі повздовжньої осі вала. Пристрій для транспортування та очистки коренебульбоплодів схематично зображений на Фіг. 1 (загальний вигляд збоку). На Фіг. 2 дано переріз А-А на Фіг. 1. Пристрій для транспортування та очистки коренебульбоплодів складається з рами 1, подавального транспортера 2, над вихідним кінцем якого встановлено відбивну щітку 3 з прутками із еластичного матеріалу. За подавальним транспортером 2 похило розташований очисний блок, який складається з привідних (привід не показаний) циліндричних вальців 4, що попарно мають зустрічно-обертальний рух, встановлені на рамі 1 поздовжньо і утворюють собою угнуту поверхню. Зверху над циліндричними привідними вальцями 4 усередині їх угнутій 1 UA 112466 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 поверхні, поздовжньо розміщений активатор, у вигляді привідного (привід не показаний) вала 5, розташованого під гострим кутом , тобто під кутом до повздовжніх осей вальців 4. На валу 5 з кроком та можливістю вільного обертання встановлені шість жорстких маточин 6, на яких закріплені плоскі еластичні диски 7 різного діаметра (діаметри плоских еластичних дисків 7 збільшуються у напрямі донизу). На привідному валу 5 є також два нерухомих упори 8, між якими безпосередньо розташовані маточини 6 з плоскими еластичними дисками 7. При цьому між маточинами 6 усіх плоских еластичних дисків 7 і двома упорами 8 розташовані пружини стиснення 9. Верхній кінець привідного вала 5 встановлений у рухомому циліндричному шарнірі 10, який дозволяє йому здійснювати рухи у повздовжньо-вертикальній площині. При цьому нижній кінець привідного вала 5 кінематично, через рухомий шарнір 11, приєднаний до механізму 12 коливальних рухів у напрямі повздовжньої його осі. Під нижній кінець очисного блока, тобто знизу привідних циліндричних вальців 4 встановлений горизонтальний вивантажувальний транспортер 13. Зверху очисного блока, навпроти відбивної щітки 3, а також знизу привідних циліндричних вальців 4 встановлені захисні екрани 14 дугоподібної форми. Напрями руху потоків вороху коренебульбоплодів, обертальних та коливальних рухів робочих органів пристрою для транспортування та очистки коренебульбоплодів показані стрілками. Пристрій для транспортування та очистки коренебульбоплодів працює наступним чином. Ворох коренебульбоплодів, що очищується, подається за допомогою подавального транспортера 2. Відбивна щітка 3 так встановлена на рамі 1, що її еластичні прутки частково подрібнюють і направляють цей ворох на верхню частину очисного блока, тобто на поверхню привідних циліндричних вальців 4, які попарно мають зустрічно-обертальний рух і утворюють собою угнуту поверхню. Захисний екран 14 запобігає втратам частин вороху коренебульбоплодів. При русі вороху коренебульбоплодів усередині угнутої поверхні привідні циліндричні вальці 4, оскільки мають попарно зустрічно-обертальні рухи, захоплюють ґрунтові домішки й рослинні рештки і виносять їх у зворотний бік вальців 4, тобто за межі пристрою. Повздовжнє розташування привідних циліндричних вальців 4 сприяє тому, що ворох коренебульбоплодів гарантовано рухається (ковзає) по всій угнутій поверхні очисного блока у напряму донизу. Далі, під дією власної ваги, ворох коренебульбоплодів рухаючись досягає активатора, тобто привідного вала 5, що розташований під гострим кутом  до повздовжніхосей вальців 4, на якому з кроком встановлені шість жорстких маточин 6 з закріпленими плоскими еластичними дисками 7 різного діаметра. Завдяки тому, що на привідному валу 5 закріплені два нерухомих упори 8, між якими безпосередньо і розташовані маточини 6 з плоскими еластичними дисками 7, а між ними встановлені пружини стиснення 9, то крутний момент від вала 5 передається кінцям дисків 5 і вони з відповідними зусиллями захоплюють і розосереджують у боковому напрямі частини вороху коренеплодів усередині угнутій поверхні очисного блока. Однак, в разі створення значних сил опору обертальному руху плоских еластичних дисків 7 разом з частинами вороху коренебульбоплодів, маточини 6 (а разом з ними і плоскі еластичні диски 7) можуть, долаючи сили зчеплення, що створюються пружинами стиснення 9, проковзувати, внаслідок чого у кільцевих зазорах усередині очисного русла не відбудеться пошкодження тіл коренебульбоплодів. Крім того, завдяки тому, що верхній кінець привідного вала 5 встановлений у рухомому циліндричному шарнірі 10, який дозволяє йому здійснювати рухи у повздовжньо-вертикальній площині, а нижній його кінець кінематично, через рухомий шарнір 11, приєднаний до механізму 12 коливальних рухів у напрямі повздовжньої його осі, то всі маточини 6, а разом з ними і плоскі еластичні диски 7 здійснюють відповідні коливальні рухи. Це призводить до того, що площини плоских еластичних дисків 7, усередині очисного русла, утворюють вібраційне перетрушування вороху, який рухається донизу, що сприяє не тільки ефективному розділенню частин вороху на окремі компоненти, а й тому, що з бічних частин тіл коренебульбоплодів оббивається налиплий ґрунт. В цілому, тіла коренебульбоплодів усередині очисного русла відчувають складний рух (поступальний, під дією власної ваги, обертальний разом з дисками 7 і коливальний, також разом з дисками 7), а таму вони знаходяться під дією різних за напрямом та інтенсивністю очисних зусиль. Завдяки тому, усередині очисного русла є постійні зміни кільцевих зазорів між плоскими еластичними дисками 7 і привідними циліндричними вальцями 4, що значно активує процес сепарації ґрунтових домішок й рослинних решток. Кут  повинен мати таке значення, за яким відбувається дуже ефективне очищення бічних поверхонь тіл коренебульбоплодів від налиплого ґрунту. Так, в разі значної кількості налиплого на поверхні тіл коренебульбоплодів ґрунту, кут  необхідно зменшити. Тоді кінці плоских еластичних дисків 7 будуть гарантовано притискати тіла коренебульбоплодів до привідних циліндричних вальців 4. В цьому разі тіла коренебульбоплодів отримують очисні зусилля і від плоских еластичних дисків 7 і від привідних циліндричних вальців 4, які прикладаються в різних площинах. При взаємодії плоских 2 UA 112466 C2 5 10 15 20 25 30 еластичних дисків 7 з тілами коренебульбоплодів може відбуватись ударний контакт, який також буде сприяти дуже ефективному оббиванню з поверхонь тіл коренебульбоплодів налиплого ґрунту. Звільнившись від ґрунтових та рослинних домішок, а також від налиплого ґрунту тіла коренебульбоплодів остаточно залишають очисний блок, тобто привідні циліндричні вальця 4, скочуються на горизонтально розташований вивантажувальний транспортер 13, який транспортує їх за межі пристрою. Кутові швидкості обертання привідних циліндричних вальців 4, а також привідного вала 5 повинні враховувати кількість вороху коренебульбоплодів, що потрапляє на очистку, а також ступінь його забруднення ґрунтовими та рослинними домішками. Матеріал, з якого виготовлені еластичні диски 7 повинен забезпечувати відповідну їх жорсткість, але при цьому не визивати пошкодження бічних поверхонь тіл коренебульбоплодів. Торцеві поверхні еластичних дисків 7 повинні мати закруглення. Амплітуда та частота коливальних рухів нижнього кінця привідного вала 5, що створюються механізмом 12 коливальних рухів повинні бути такими, при яких не відбудеться суттєвого пошкодження тіл коренебульбоплодів. Жорсткості пружин стиснення 9 повинні забезпечувати достатню силу зчеплення, яка сприятиме гарантованій передачі крутного моменту від привідного вала 5 до маточин 6, а відповідно й до еластичних дисків 7. Застосування даного пристрою для транспортування та очистки коренебульбоплодів дозволить підвищити ефективність очистки коренебульбоплодів від домішок. ФОРМУЛА ВИНАХОДУ Пристрій для транспортування та очистки коренебульбоплодів, який складається з рами, подавального транспортера, відбивної щітки, очисника у вигляді встановленого похило очисного блока угнутої форми, утвореного привідними циліндричними вальцями, що попарно виконані з можливістю приведення у зустрічно-обертальний рух, над якими встановлений активатор у вигляді привідного вала, на якому з кроком закріплені плоскі еластичні диски, діаметри яких збільшуються у напрямі донизу, а також вивантажувального транспортера, який відрізняється тим, що плоскі еластичні диски мають жорсткі маточини, які встановлені, з можливістю вільного обертання, на привідному валу між двох нерухомих упорів, а між маточинами усіх плоских еластичних дисків і упорами розташовані пружини стиснення, при цьому верхній кінець привідного вала встановлений у рухомому циліндричному шарнірі, а нижній його кінець кінематично приєднаний до механізму коливальних рухів у напрямі повздовжньої осі вала. 3 UA 112466 C2 4 UA 112466 C2 Комп’ютерна верстка Д. Шеверун Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 5

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Bulhakov Volodymyr Mykhailovych

Автори російською

Булгаков Владимир Михайлович

МПК / Мітки

МПК: A01D 33/08, A01D 17/06

Мітки: транспортування, очистки, коренебульбоплодів, пристрій

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/7-112466-pristrijj-dlya-transportuvannya-ta-ochistki-korenebulboplodiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для транспортування та очистки коренебульбоплодів</a>

Подібні патенти