Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Тяговий привід електробуса з несучим кузовом вагонного типу, переднім керованим мостом з незалежною або із залежною підвіскою коліс, заднім привідно-керованим мостом з незалежною підвіскою одинарних коліс, що має два тягових електричних двигуни, який відрізняється тим, що обладнаний проміжним одноступеневим або двоступеневим циліндричним редуктором із зубчатими колесами з косозубим або шевронним зачепленням, розміщеними послідовно по одній осі або з невеликим зміщенням до лівої боковини або по поздовжній осі симетрії кузова електробуса, та редуктором головної передачі з гіпоїдними зубчатими колесами і з диференціалом, які кріпляться до каркаса кузова електробуса.

2. Тяговий привід електробуса за п. 1, який відрізняється тим, що задній вихідний вал переднього тягового електричного двигуна і передній вихідний вал заднього тягового електричного двигуна з'єднані півкарданною муфтою або компенсаційною муфтою іншого типу, вихідний вал переднього тягового електричного двигуна з'єднаний із вхідним валом проміжного циліндричного редуктора півкарданною муфтою або компенсаційною муфтою іншого типу, вихідний вал проміжного редуктора з'єднаний із вхідним валом редуктора головної передачі півкарданною муфтою або компенсаційною муфтою іншого типу, а крутний момент від редуктора головної передачі передається на привідні колеса карданними передачами.

3. Тяговий привід електробуса за п. 1, який відрізняється тим, що обладнаний однією подвійною або двома одинарними вентиляторними системами з електричним приводом, відповідно, одного або двох електричних двигунів для додаткового повітряного охолодження тягових електричних двигунів.

Текст

Дивитися

Реферат: UA 112372 U UA 112372 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до галузі автобусобудування, а саме до конструкцій міських автобусів з електричним тяговим приводом - електробусів. Електробуси все частіше застосовуються для перевезень пасажирів на внутрішньоміських і міських маршрутах в силу найбільшої екологічності, оскільки вони майже не забруднюють навколишнє середовище. На даний час відомі тягові приводи електробусів на основі застосування одного електродвигуна або двох електродвигунів меншого розміру. Компонувальні схеми тягових приводів електробусів, які включають застосування одного тягового електричного двигуна (Фіг. 5, 6) достатньо широко застосовуються для створення електробусів різних типорозмірів за габаритною довжиною - від електробусів малого класу (габаритна довжина понад 6,0 м до 8,0 м включно) до електробусів середнього (габаритна довжина понад 8,0 м до 10,0 м включно) і великого (габаритна довжина понад 10,0 м до 12,0 м включно) автобусів. Застосовувані компонувальні схеми тягових приводів електробусів відрізняються розміщенням тягового електричного двигуна і редуктора головної передачі, а також застосування у конструкціях механічних привідних мостів одинарних або подвійних коліс різних типорозмірів. Електродвигуни можуть встановлюватися у центральній частині заднього звису кузова (Фіг. 5, а), зі зміщенням до лівої боковини кузова (Фіг. 5, б і г) або під кутом до осі симетрії привідного моста (Фіг. 5, в). На Фіг. 6 показане шасі електробуса великого класу (габаритна довжина кузова 12,0 м), створене за компонувальною схемою із зміщеним до лівої боковини кузова тяговим електричним двигуном, який встановлений під невеликим кутом до поздовжньої осі симетрії кузова електробуса. Компонувальні схеми тягових приводів електробусів, які включають використання двох тягових електричних двигунів (Фіг. 7, 8), набувають застосування для створення електробусів сучасних конструкцій. Найближчим аналогом тягового приводу електробуса, що заявляється, є тяговий привід електробуса моделі "Богдан А091 Електро", розробленого луцькою фірмоюперевізником "Санрайз". Тяговий привід електробуса, що має кузов вагонного типу, передній керований та задній механічний привідний мости, коробку переміни передач, розміщену у передній частині кузова електробуса, одинарні передні і задні пасажирські двері з пневматичним приводом, встановлені, відповідно, у колісні базі на аркою колеса переднього керованого моста та у задньому звисі, складається із двох тягових електричних двигунів, передній і задній вихідні вали яких з'єднані послідовно за допомогою компенсаційної муфти, а передній вихідний вал переднього двигуна з'єднаний за допомогою ще однієї компенсаційної муфти із вхідним валом коробки переміни передач базового автобуса. Вихідний вал коробки переміни передач з'єднаний за допомогою карданної передачі з вхідним валом редуктора механічного привідного моста. Основними недоліками тягового приводу електробуса-аналога являються розміщення тягових електродвигунів у передній частині кузова, що сприяє підвищеному рівню шуму на робочому місці водія, і наявність карданної передачі, яка проходить під підлогою пасажирського салону, що не дає можливості виконання підлоги у його середній частині з низьким рівнем, який не перевищує 360 мм. Задачею корисної моделі, що заявляється, є створення тягового приводу на основі застосування двох тягових електричних двигунів, який забезпечив би можливість розроблення конструкцій сучасних конкурентоздатних електробусів з низьким рівнем підлоги у передній і середній частинах пасажирського салону, ринкова вартість яких була би суттєво нижчою відносно ринкової вартості електробусів відповідного типорозміру або аналогічної пасажировмістимості. Поставлена задача вирішується за рахунок застосування заднього привідно-керованого моста з незалежною підвіскою коліс одинарного типу і розміщення по поздовжній осі симетрії кузова або з невеликим зміщенням до його лівої боковини двох тягових електричних двигунів, передній і задній вихідні вали яких послідовно з'єднані за допомогою півкарданної муфти, у задньому звисі кузова електробуса, а також за рахунок застосування проміжного циліндричного одноступеневого або двоступеневого редуктора, вхідний вал якого з'єднаний за допомогою напівкарданної муфти з вихідним валом переднього тягового електричного двигуна, а вихідний вал такою ж напівкарданною муфтою з вхідним валом редуктора головної передачі. Компоновка тягового приводу електробуса показана на кресленннях, де на: фіг. 1 - тяговий привід електробуса з незалежною підвіскою керованих коліс, вигляд зверху; фіг. 2 - тяговий привід електробуса із залежною підвіскою керованих коліс, вигляд зверху; фіг. 3 - тяговий привід електробуса з одноступеневим проміжним редуктором, вигляд ззаду на проміжний редуктор; фіг. 4 - тяговий привід електробуса із двоступеневим проміжним редуктором, вигляд зверху. 1 UA 112372 U 5 10 15 20 25 30 Тяговий привід електробуса, що має несучий кузов 1 вагонного типу, передній керований міст з незалежною підвіскою коліс 2 (див. фіг. 1) або із залежною підвіскою коліс 3 (див. фіг. 2), та задній привідно-керований 4 міст з одинарними колесами 5, обладнаний двома з'єднаними послідовно тяговими електричними двигунами 6 і 7, проміжним одноступеневим 8 або двоступеневим 9 циліндричним редуктором і редуктором 10 головної передачі з гіпоїдними зубчатими колесами і з диференціалом. Тягові електричні двигуни розміщені із невеликим зміщенням до лівої боковини у варіанті тягового приводу з проміжним одноступеневим 8 циліндричним редуктором або по поздовжній осі симетрії кузова у варіанті з проміжним двоступеневим 9 циліндричним редуктором. Задній вихідний вал переднього тягового електричного двигуна 6 і передній вихідний вал заднього тягового електричного двигуна 7 з'єднані напівкарданною муфтою 11, яка компенсує неспіввісність встановлення електричних двигунів на кузові електробуса. Передній вихідний вал переднього електричного двигуна 7 з'єднаний напівкарданною муфтою 12 із вхідним валом проміжного одноступеневого циліндричного редуктора 8 із зубчатими колесами 13 і 14 з косо-зубим, шевронним або евольвентним зачепленням або із вхідним валом проміжного двоступеневого циліндричного редуктора 9 із зубчатими колесами 15 і 16 першої ступені та 17 і 18 другої ступені з косозубим, шевронним або евольвентним зачепленням. Вихідний вал проміжного одноступеневого циліндричного редуктора 8 або вихідний вал проміжного двоступеневого циліндричного редуктора 9 з'єднаний напівкарданною муфтою 19 із вхідним валом редуктора головної передачі 10. Тяговий привід електробуса обладнаний також однією подвійною 20 або двома 21 одинарними вентиляторними системами з електричним приводом від одного 22 або двох електричних двигунів 23 для додаткового повітряного охолодження тягових електричних двигунів. Тяговий привід електробуса, що заявляється, забезпечує створення конструкцій електробусів будь якого типорозміру за габаритною довжиною і, відповідно, пасажировмістимістю, з повністю низьким рівнем підлоги, принаймні у передній і середній частинах пасажирського салону, і значно комфортабельніші умови за рівнем шуму і вібрацій на робочому місці водія. Запропоновані конструктивні рішення тягового приводу електробуса забезпечують йому значно кращі експлуатаційні характеристики, суттєво меншу ринкову вартість і більшу конкурентоздатність на ринку електробусів відповідного типорозміру за пасажировмістимістю. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 35 40 45 50 1. Тяговий привід електробуса з несучим кузовом вагонного типу, переднім керованим мостом з незалежною або із залежною підвіскою коліс, заднім привідно-керованим мостом з незалежною підвіскою одинарних коліс, що має два тягових електричних двигуни, який відрізняється тим, що обладнаний проміжним одноступеневим або двоступеневим циліндричним редуктором із зубчатими колесами з косозубим або шевронним зачепленням, розміщеними послідовно по одній осі або з невеликим зміщенням до лівої боковини або по поздовжній осі симетрії кузова електробуса, та редуктором головної передачі з гіпоїдними зубчатими колесами і з диференціалом, які кріпляться до каркаса кузова електробуса. 2. Тяговий привід електробуса за п. 1, який відрізняється тим, що задній вихідний вал переднього тягового електричного двигуна і передній вихідний вал заднього тягового електричного двигуна з'єднані півкарданною муфтою або компенсаційною муфтою іншого типу, вихідний вал переднього тягового електричного двигуна з'єднаний із вхідним валом проміжного циліндричного редуктора півкарданною муфтою або компенсаційною муфтою іншого типу, вихідний вал проміжного редуктора з'єднаний із вхідним валом редуктора головної передачі півкарданною муфтою або компенсаційною муфтою іншого типу, а крутний момент від редуктора головної передачі передається на привідні колеса карданними передачами. 3. Тяговий привід електробуса за п. 1, який відрізняється тим, що обладнаний однією подвійною або двома одинарними вентиляторними системами з електричним приводом, відповідно, одного або двох електричних двигунів для додаткового повітряного охолодження тягових електричних двигунів. 2 UA 112372 U 3 UA 112372 U 4 UA 112372 U Комп’ютерна верстка І. Скворцова Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 5

Додаткова інформація

Автори англійською

Voitkiv Stanislav Volodymyrovych

Автори російською

Войткив Станислав Владимирович

МПК / Мітки

МПК: B62D 47/02

Мітки: тяговий, електробуса, привід

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/7-112372-tyagovijj-privid-elektrobusa.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Тяговий привід електробуса</a>

Подібні патенти