Універсальний деревопаливний двоконтурний водогрійний котел з керованим тепловим потоком та автоматичною подачею дров у камеру згоряння

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Універсальний деревопаливний двоконтурний водогрійний котел з керованим тепловим потоком та автоматичною подачею дров в камеру згоряння, що містить основу, касетний теплогенератор з пристосуванням для регулювання об'єму горіння та подачі повітря в зону прискореного горіння і камеру згоряння, апарат автоматичної подачі дров в камеру згоряння касетного теплогенератора, термоізоляційний газовий футляр з вхідним перехідним і вихідним газовими каналами, вхідну горловину, двоконтурний теплообмінник газового колектора з заслінкою і вихідною трубою, жарову плиту з термоізоляційними жалюзі, нагрівальну камеру з дверцятами і водяною сорочкою з внутрішніми стіновими і стельовими термоізоляційними жалюзі, який відрізняється тим, що на основі встановлено касетний теплогенератор з пристосуванням для регулювання об'єму горіння та подачі повітря в зону прискореного горіння, камеру згоряння і апарат автоматичної подачі дров в камеру згоряння, а між камерою згоряння і апаратом автоматичної подачі дров встановлено вхідну горловину з водяною сорочкою з можливістю недопущення проникнення теплоти в корпус апарата автоматичної подачі дров, крім того, на основі встановлено термоізоляційний газовий футляр з вертикальним вхідним, горизонтальним перехідним і вертикальним вихідним газовими каналами таким чином, що вхідний канал у верхній частині з'єднаний з об'єктом камери згоряння, а над вихідним каналом встановлено газовий колектор з заслінкою, з можливістю направляти газовий потік з камери згоряння безпосередньо в об'єм газового колектора при розпалюванні, або через вхідний, перехідний і вихідний канали в об'єм газового колектора при режимній роботі, а в вихідному і вхідному газових каналах встановлено І і II контури двоконтурного теплообмінника з можливістю здійснювати високоефективну теплопередачу від розжарених газів до теплоносія, а контур являє собою об'єм між внутрішніми і зовнішніми бічними поверхнями паралелепіпедів, закритий торцевими поверхнями, висота якого рівна висоті газового каналу, а ширина і довжина основи внутрішнього і зовнішнього паралелепіпеда та ширина і довжина газового каналу виконані таким чином, що забезпечується необхідна прохідна площа перерізу газового потоку і рівномірне омивання внутрішньої і зовнішньої поверхонь контуру розігрітими газами, крім того, на протилежних кінцях граней зовнішньої поверхні паралелепіпеда встановлено вхідний і вихідний водяні патрубки, а І і II контури теплообмінника розміщені в вихідному та вхідному газових каналах таким чином, що вхід теплоносія здійснюється у нижній частині І контуру, а вихід у верхній частині II контуру на одній стороні, а перехід теплоносія з І на II контур здійснюється з верхнього патрубка І контуру у нижній патрубок II контуру на протилежній стороні, крім того, над камерою згоряння касетного теплогенератора і вхідним газовим каналом встановлена жарова плита, яка здатна при нагріванні опромінювати тепловими променями об'єм камери згоряння, що сприяє повному окисленню вуглецю, а на основі над жаровою плитою встановлена нагрівальна камера з дверцятами і водяною сорочкою, для нагріву води для побутових потреб, крім того, над жаровою плитою встановлені термоізоляційні жалюзі для регулювання надходження теплового потоку в нагрівальну камеру, а над термоізоляційними жалюзі встановлена решітка для посуду з продуктами, крім того, на бокових і стельових внутрішніх поверхнях камери встановлено термоізоляційні жалюзі для керування тепловим потоком при приготуванні їжі та нагріві води для побутових потреб, а зовнішня поверхня нагрівальної камери покрита теплоізоляційним футляром.

Текст

Реферат: Універсальний деревопаливний двоконтурний водогрійний котел з керованим тепловим потоком та автоматичною подачею дров в камеру згоряння містить основу, касетний теплогенератор і камеру згоряння, апарат автоматичної подачі дров в камеру згоряння касетного теплогенератора, термоізоляційний газовий футляр з вхідним перехідним і вихідним газовими каналами, вхідну горловину, двоконтурний теплообмінник газового колектора з заслінкою і вихідною трубою, жарову плиту з термоізоляційними жалюзі, нагрівальну камеру з дверцятами і водяною сорочкою з внутрішніми стіновими і стельовими термоізоляційними жалюзі. На основі встановлено касетний теплогенератор з пристосуванням для регулювання об'єму горіння та подачі повітря в зону прискореного горіння, камеру згоряння і апарат автоматичної подачі дров в камеру згоряння. Між камерою згоряння і апаратом автоматичної подачі дров встановлено вхідну горловину з водяною сорочкою. На основі встановлено термоізоляційний газовий футляр з вертикальним вхідним, горизонтальним перехідним і вертикальним вихідним газовими каналами. Над вихідним каналом встановлено газовий UA 112085 U (12) UA 112085 U колектор з заслінкою. У вихідному і вхідному газових каналах встановлено І і II контури двоконтурного теплообмінника. Над камерою згоряння касетного теплогенератора і вхідним газовим каналом встановлена жарова плита. На основі над жаровою плитою встановлена нагрівальна камера з дверцятами і водяною сорочкою. Над жаровою плитою встановлені термоізоляційні жалюзі, а над термоізоляційними жалюзі встановлена решітка для посуду з продуктами. На бокових і стельових внутрішніх поверхнях камери встановлено термоізоляційні жалюзі, а зовнішня поверхня нагрівальної камери покрита теплоізоляційним футляром. UA 112085 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до теплових приладів для опалення приміщень, термічної обробки продуктів харчування, нагріву води для побутових потреб і може мати широке застосування в народному господарстві. Задачею корисної моделі є створення конструкції універсального деревопаливного двоконтурного водогрійного котла з керованим тепловим потоком та автоматичною подачею дров в камеру згоряння, яка складається з основи, касетного теплогенератора з пристосуванням для регулювання об'єму горіння та подачі повітря в зону прискореного горіння і камеру згоряння (патент України на винахід № 100293), апарата автоматичної подачі дров в камеру згоряння касетного теплогенератора (патент України на корисну модель № 82786), термоізоляційного газового футляра з вхідним перехідним і вихідним газовими каналами, вхідної горловини, двоконтурного теплообмінника газового колектора з заслінкою і вихідною трубою, жарової плити з термоізоляційними жалюзі, нагрівальної камери з дверцятами і водяною сорочкою з внутрішніми стінковими і стельовими термоізоляційними жалюзі, причому на основі встановлено касетний теплогенератор з пристосуванням для регулювання об'єму горіння та подачі повітря в зону прискореного горіння і камеру згоряння і апарат автоматичної подачі дров в камеру згоряння, а між камерою згоряння і апаратом автоматичної подачі дров встановлено вхідну горловину з водяною сорочкою для недопущення проникнення теплоти в корпус апарата автоматичної подачі дров, крім того, на основі встановлено термоізоляційний газовий футляр з вертикальним вхідним, горизонтальним перехідним і вертикальним вихідним газовими каналами таким чином, що вхідний канал у верхній частині з'єднаний з об'єктом камери згоряння, а над вихідним каналом встановлено газовий колектор з заслінкою, яка здатна направляти газовий потік з камери згоряння безпосередньо в об'єм газового колектора при розпалюванні, або через вхідний, перехідний і вихідний канали в об'єм газового колектора при режимній роботі, а в вихідному і вхідному газових каналах встановлено І і II контури двоконтурного теплообмінника який здатний здійснювати високоефективну теплопередачу від розжарених газів до теплоносія, а контур являє собою об'єм між внутрішніми і зовнішніми бічними поверхнями паралелепіпедів, закритий торцевими поверхнями, висота якого рівна висоті газового каналу, а ширина і довжина основи внутрішнього і зовнішнього паралелепіпеда та ширина і довжина газового каналу виконані таким чином, що забезпечується необхідна прохідна площа перерізу газового потоку і рівномірне омивання внутрішньої і зовнішньої поверхонь контуру розігрітими газами, крім того, на протилежних кінцях граней зовнішньої поверхні паралелепіпеда встановлено вхідний і вихідний водяні патрубки, а І і II контури теплообмінника розміщені в вихідному та вхідному газових каналах таким чином, що вхід теплоносія здійснюється у нижній частині І контуру, а вихід у верхній частині II контуру на одній стороні а перехід теплоносія з І на II контур здійснюється з верхнього патрубка І контуру у нижній патрубок II контуру на протилежній стороні, крім того, над камерою згоряння касетного теплогенератора і вхідним газовим каналом встановлена жарова плита, яка здатна при нагріванні опромінювати тепловими променями об'єм камери згоряння, що сприяє повному окисленню вуглецю, а на основі над жаровою плитою встановлена нагрівальна камера з дверцятами і водяною сорочкою, для нагріву води для побутових потреб, крім того, над жаровою плитою встановлені термоізоляційні жалюзі для регулювання поступлення теплового потоку в нагрівальну камеру, а над термоізоляційними жалюзі встановлена решітка для посуду з продуктами, крім того, на бокових і стельових внутрішніх поверхнях камери встановлено термоізоляційні жалюзі для керування тепловим потоком при приготуванні їжі та нагріві води для побутових потреб, а зовнішня поверхня нагрівальної камери покрита теплоізоляційним футляром. Універсальний деревопаливний двоконтурний водогрійний котел з керованим тепловим потоком та автоматичною подачею дров в камеру згоряння зображено на фіг. 1 вертикальний переріз по А-А, на фіг. 2 вертикальний переріз по Б-Б на фіг. 3 горизонтальний переріз по В-В. Універсальний деревопаливний двоконтурний водогрійний котел складається з основи 1, касетного теплогенератора з пристосуванням для регулювання об'єму горіння та подачі повітря в зону прискореного горіння і камеру згоряння 2, апарата автоматичної подачі дров в камеру згоряння 3, вхідної горловини з водяною сорочкою 4, газового футляра 5 з вхідним вертикальним каналом 6, перехідним горизонтальним каналом 7 та вихідним вертикальним каналом 8, газового колектора 9 з заслінкою 10, з І контуру двоконтурного теплообмінника 11, з вхідним патрубком 12 і вихідним патрубком 13, з II контуру двоконтурного теплообмінника 14, з вхідним патрубком 15 і вихідним патрубком 16, жарової плити 17, нагрівальної камери 18 з дверцятами 19 і водяною сорочкою 20, термоізоляційних жалюзі регулювання поступлення теплового потоку 21, решітки 22, бокових 23, 24, 25 і стельових 26 термоізоляційних жалюзі, термоізоляційного футляра 27. 1 UA 112085 U 5 10 15 20 Робота універсального деревопаливного двоконтурного водогрійного котла з керованим тепловим потоком та автоматичною подачею дров в камеру згоряння здійснюється наступним чином. Спочатку встановлюють камеру згоряння касетного теплогенератора на потрібний об'єм горіння, заповнюють камеру згоряння і касету теплогенератора дровами, заслінку 10 газового колектора 9 встановлюють в горизонтальне положення, при цьому перекривається вихідний вертикальний газовий канал 8 і з'єднується об'єм камери згоряння 2 з об'ємом газового колектора 9 і димоходом 28, запалюють дрова в камері згоряння, при досягненні бездимного горіння переводять заслінку 10 в вертикальне положення при цьому розжарені гази з камери згоряння під дією тяги, що виникає в димоході 28, опускаються по вхідному вертикальному каналу 6, омиваючи поверхні II контуру двоконтурного теплообмінника 14, і через перехідний горизонтальний канал 7 проходять в вихідний вертикальний канал 8 і омивають поверхні І контуру двоконтурного теплообмінника 11, передаючи своє тепло теплоносію, при цьому теплоносій від споживача тепла через вхідний патрубок 12 надходить в І контур двоконтурного теплообмінника 11 піднімається вгору і через вихідний патрубок 13 по трубопроводу опускається у вхідний патрубок 15 II контуру двоконтурного теплообмінника 14, піднімається вгору і через вихідний патрубок 16 подається до споживача. Для температурної обробки їжі бокові жалюзі 23, 24, 25 і стельові 26 закривають, а відкриттям жалюзі 21 регулюють необхідний температурний режим в нагрівальній камері. Для нагріву води для побутових потреб бокові жалюзі 23, 24, 25 і стельові 26 відкривають, пропускаючи воду через водяну сорочку 20 і встановлюють її температуру на виході відкриттям термоізоляційних жалюзі регулювання надходження теплового потоку 21. До переваг належить висока ефективність передачі виробленого тепла теплоносію для обігріву приміщень та можливість його раціонального використання для температурного приготування їжі та нагріву води для побутових потреб. 25 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 30 35 40 45 50 55 60 Універсальний деревопаливний двоконтурний водогрійний котел з керованим тепловим потоком та автоматичною подачею дров в камеру згоряння, що містить основу, касетний теплогенератор з пристосуванням для регулювання об'єму горіння та подачі повітря в зону прискореного горіння і камеру згоряння, апарат автоматичної подачі дров в камеру згоряння касетного теплогенератора, термоізоляційний газовий футляр з вхідним перехідним і вихідним газовими каналами, вхідну горловину, двоконтурний теплообмінник газового колектора з заслінкою і вихідною трубою, жарову плиту з термоізоляційними жалюзі, нагрівальну камеру з дверцятами і водяною сорочкою з внутрішніми стіновими і стельовими термоізоляційними жалюзі, який відрізняється тим, що на основі встановлено касетний теплогенератор з пристосуванням для регулювання об'єму горіння та подачі повітря в зону прискореного горіння, камеру згоряння і апарат автоматичної подачі дров в камеру згоряння, а між камерою згоряння і апаратом автоматичної подачі дров встановлено вхідну горловину з водяною сорочкою з можливістю недопущення проникнення теплоти в корпус апарата автоматичної подачі дров, крім того, на основі встановлено термоізоляційний газовий футляр з вертикальним вхідним, горизонтальним перехідним і вертикальним вихідним газовими каналами таким чином, що вхідний канал у верхній частині з'єднаний з об'єктом камери згоряння, а над вихідним каналом встановлено газовий колектор з заслінкою, з можливістю направляти газовий потік з камери згоряння безпосередньо в об'єм газового колектора при розпалюванні, або через вхідний, перехідний і вихідний канали в об'єм газового колектора при режимній роботі, а в вихідному і вхідному газових каналах встановлено І і II контури двоконтурного теплообмінника з можливістю здійснювати високоефективну теплопередачу від розжарених газів до теплоносія, а контур являє собою об'єм між внутрішніми і зовнішніми бічними поверхнями паралелепіпедів, закритий торцевими поверхнями, висота якого рівна висоті газового каналу, а ширина і довжина основи внутрішнього і зовнішнього паралелепіпеда та ширина і довжина газового каналу виконані таким чином, що забезпечується необхідна прохідна площа перерізу газового потоку і рівномірне омивання внутрішньої і зовнішньої поверхонь контуру розігрітими газами, крім того, на протилежних кінцях граней зовнішньої поверхні паралелепіпеда встановлено вхідний і вихідний водяні патрубки, а І і II контури теплообмінника розміщені в вихідному та вхідному газових каналах таким чином, що вхід теплоносія здійснюється у нижній частині І контуру, а вихід у верхній частині II контуру на одній стороні, а перехід теплоносія з І на II контур здійснюється з верхнього патрубка І контуру у нижній патрубок II контуру на протилежній стороні, крім того, над камерою згоряння касетного теплогенератора і вхідним газовим каналом встановлена жарова плита, яка здатна при нагріванні опромінювати тепловими променями 2 UA 112085 U 5 об'єм камери згоряння, що сприяє повному окисленню вуглецю, а на основі над жаровою плитою встановлена нагрівальна камера з дверцятами і водяною сорочкою, для нагріву води для побутових потреб, крім того, над жаровою плитою встановлені термоізоляційні жалюзі для регулювання надходження теплового потоку в нагрівальну камеру, а над термоізоляційними жалюзі встановлена решітка для посуду з продуктами, крім того, на бокових і стельових внутрішніх поверхнях камери встановлено термоізоляційні жалюзі для керування тепловим потоком при приготуванні їжі та нагріві води для побутових потреб, а зовнішня поверхня нагрівальної камери покрита теплоізоляційним футляром. 3 UA 112085 U 4 UA 112085 U Комп’ютерна верстка Л. Ціхановська Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 5

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: F23B 10/02

Мітки: універсальний, тепловим, подачею, згоряння, потоком, дров, автоматичною, водогрійний, камеру, котел, двоконтурний, керованим, деревопаливний

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/7-112085-universalnijj-derevopalivnijj-dvokonturnijj-vodogrijjnijj-kotel-z-kerovanim-teplovim-potokom-ta-avtomatichnoyu-podacheyu-drov-u-kameru-zgoryannya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Універсальний деревопаливний двоконтурний водогрійний котел з керованим тепловим потоком та автоматичною подачею дров у камеру згоряння</a>

Подібні патенти