Установка для виробництва цукрової вати (варіанти)

Номер патенту: 111901

Опубліковано: 24.06.2016

Автор: Ходаченко Сергій Васильович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Установка для виробництва цукрової вати, що містить робочий орган, установлений з можливістю обертання навколо осі та електронагрівач, яка відрізняється тим, що робочий орган виконаний у вигляді вертикально установленого порожнистого вала, на нижній частині якого закріплена робоча головка з електронагрівачем, сполученим із струмоприймачем, закріпленим на порожнистому валу, всередині якого розміщена нерухома труба для подачі цукру, верхня частина якої сполучена з ємністю для цукру, установленою співвісно з нерухомою трубою для подачі цукру, при цьому робоча головка розташована в уловлювачі цукрової вати, а на зовнішній поверхні нерухомої труби для подачі цукру, в нижній її частині, закріплені бар'єрні ребра.

2. Установка для виробництва цукрової вати, що містить робочий орган, установлений з можливістю обертання навколо осі, та електронагрівач, яка відрізняється тим, що робочий орган виконаний у вигляді вертикально установленого порожнистого вала, на нижній частині якого закріплена робоча головка з електронагрівачем, сполученим із струмоприймачем, закріпленим на порожнистому валу, всередині якого розміщена нерухома труба для подачі цукру, верхня частина якої сполучена з ємністю для цукру, установленою співвісно з нерухомою трубою для подачі цукру, при цьому робоча головка виконана з декількох секцій, нерухома труба для подачі цукру розділена перегородками на канали, кількість яких відповідає кількості секцій робочої головки, ємність для цукру розділена перегородками на секції, причому вихід кожної секції сполучений з відповідним каналом нерухомої труби для подачі цукру, на нижній частині якої закріплені заслінки, кожна з яких розташована напроти відповідної секції робочої головки, яка розташована в уловлювачі цукрової вати.

Текст

Реферат: Винахід належить до виробництва кондитерського виробу - цукрової вати і може використовуватися на підприємствах громадського харчування і в торгівлі. Установка виконана у двох варіантах. Установка за І варіантом містить робочий орган, виконаний у вигляді вертикально установленого порожнистого вала, на нижній частині якого закріплена робоча головка з електронагрівачем, сполученим із струмоприймачем, закріпленим на порожнистому валу, всередині вала розміщена нерухома труба для подачі цукру, верхня частина якої сполучена з ємністю для цукру, що установлена співвісно з нерухомою трубою для подачі цукру. Робоча головка розташована в уловлювачі цукрової вати, а на зовнішній поверхні нерухомої труби для подачі цукру, в нижній її частині, закріплені бар'єрні ребра. Установка за II варіантом відрізняється тим, що робоча головка виконана з декількох секцій, нерухома труба для подачі цукру розділена перегородками на канали. Кількість каналів нерухомої труби для подачі цукру відповідає кількості секцій робочої головки. Ємність для цукру також розділена перегородками на секції. Бар'єрні ребра відсутні. Запропонована установка забезпечує можливість виробництва однокольорової і багатокольорової цукрової вати, підвищення продуктивності, а також зменшення ручної праці. UA 111901 C2 (12) UA 111901 C2 UA 111901 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Винахід належить до виробництва кондитерського виробу - цукрової вати і може використовуватися на підприємствах громадського харчування і в торгівлі. Відомий пристрій для одержання цукрової вати (див. патент РФ №2083126 на винахід "Устройство для изготовления сахарной ваты", А23 G3/10, опубл. 10.07.1997). Пристрій включає установлений з можливістю обертання навколо осі робочий орган, корпус якого виконаний порожнистим, має прорізи на бічній поверхні і оснащений кришкою з отвором в центрі, причому порожнина робочого органу виконана у формі кругової щілини із зазором, що зменшується до периферії між кришкою і днищем корпусу, приймальну ємність, установлену співвісно з корпусом робочого органу, і нерухомий електронагрівач, поверхні якого охоплюються стінками корпусу робочого органу. На бічній поверхні корпусу робочого органу закріплені лопаті. Приймальна ємність виконана у вигляді циліндричного піддону з вікном в днищі та кільцевим жолобом, розташованим нижче лопатей. ' Найбільш близьким до винаходу, що заявляється, є пристрій для виробництва цукрової вати, викладений в описі до патенту США №3118398 на винахід. Відомий пристрій включає установлений з можливістю обертання навколо осі робочий орган, корпус якого виконаний порожнистим, з прорізами (отворами) на бічній поверхні та у верхній частині має отвір в центрі кришки. Внутрішня частина кришки утворена зрізаним корпусом. Нерухомо установлений електронагрівач охоплюється стінками корпусу. Даний пристрій вибрано прототипом до винаходу, що заявляється. Прототип і установка, що заявляється, мають такі спільні ознаки: - робочий орган; - робочий орган, установлений з можливістю обертання навколо осі; - електронагрівач. Прототипу притаманні такі недоліки. Необхідність безперервного відбору вироблених ниток цукрової вати, наприклад, за допомогою дерев'яної палички, що приводиться в рух руками, тому що в іншому випадку вони будуть намотуватися на корпус робочого органа і плавитися на ньому, а також необхідність безперервної подачі цукру вручну за допомогою оператора. Крім того, пристрій не забезпечує безперервного знімання цукрової вати з уловлювача без допомоги оператора. Зазначені недоліки суттєво знижують споживчі властивості пристрою за прототипом, а також знижують продуктивність і збільшують кількість ручної праці людини. В основу винаходу поставлена задача створити більш удосконалену установку для виробництва цукрової вати, в якій шляхом зміни конструкції робочого органу забезпечити розширення функціональних і споживчих можливостей обладнання, а також підвищення продуктивності і зменшення ручної праці. Поставлена задача вирішена в установці для виробництва цукрової вати, яка виконана у двох варіантах. В першому варіанті виконання винаходу поставлена задача вирішена в установці для виробництва цукрової вати, що містить робочий орган, установлений з можливістю обертання навколо осі, та електронагрівач, згідно з винаходом, на відміну від прототипу, робочий орган виконаний у вигляді вертикально установленого порожнистого вала, на нижній частині якого закріплена робоча головка з електронагрівачем, сполученим із струмоприймачем, закріпленим на порожнистому валу, всередині якого розміщена нерухома труба для подачі цукру, верхня частина якої сполучена з ємністю для цукру, установленою співвісно з нерухомою трубою для подачі цукру, при цьому робоча головка розташована в уловлювачі цукрової вати, а на зовнішній поверхні нерухомої труби для подачі цукру, в нижній її частині, закріплені бар'єрні ребра. В другому варіанті виконання винаходу поставлена задача вирішена в установці для виробництва цукрової вати, що містить робочий орган, установлений з можливістю обертання навколо осі та електронагрівач, згідно з винаходом, на відміну від прототипу, робочий орган виконаний у вигляді вертикально установленого порожнистого вала, на нижній частині якого закріплена робоча головка з електронагрівачем, сполученим із струмоприймачем, закріпленим на порожнистому валу, всередині якого розміщена нерухома труба для подачі цукру, верхня частина якої сполучена з ємністю для цукру, установленою співвісно з нерухомою трубою для подачі цукру, при цьому робоча головка виконана з декількох секцій, нерухома труба для подачі цукру розділена перегородками на канали, кількість яких відповідає кількості секцій робочої головки, ємність для цукру розділена перегородками на секції, причому вихід кожної секції сполучений з відповідним каналом нерухомої труби для подачі цукру, на нижній частині якої закріплені заслінки, кожна з яких розташована напроти відповідної секції робочої головки, яка розташована в уловлювачі цукрової вати. 1 UA 111901 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 В другому варіанті виконання установки для виробництва цукрової вати робоча головка може мати до п'яти секцій. В установці, що заявляється, як приклад, робоча головка виконана з трьох секцій. Таке виконання робочого органу і робочої головки забезпечує подачу в кожну секцію робочої головки цукру з різними ароматами і кольорами. На виході одночасно виходить багатобарвна і багатосмакова цукрова вата, яка має, наприклад, фруктовий смак. Таке рішення дозволяє виробляти продукт з підвищеними органолептичними властивостями (різна смакова і кольорова гама). Заявнику невідомі пристрої, які дозволяють одержувати цукрову вату з вказаними властивостями. Установка для виробництва цукрової вати зображена на кресленнях, де: фіг. 1 - принципова схема установки для виробництва однокольорової цукрової вати (варіант І); фіг. 2 - принципова схема установки для виробництва багатокольорової цукрової вати (варіант II); фіг. 3 - переріз труби для подачі цукру, вигляд А. Установка для виробництва однокольорової цукрової вати за варіантом І (фіг. 1) містить робочий орган (окремою позицією не показано), виконаний у вигляді вертикально установленого порожнистого вала 3, на нижній частині якого закріплена робоча головка 8 з електронагрівачем 12 (наприклад, електричні тени), сполученим із струмоприймачем 6, закріпленим на порожнистому валу 3, всередині якого розміщена нерухома труба 2 для подачі цукру, верхня частина якої сполучена з ємністю для цукру 1. Ємність для цукру 1 установлена співвісно з нерухомою трубою 2 для подачі цукру. Порожнистий вал 3 закріплений в підшипниках 5. На порожнистому валу 3 закріплено шків 4 пасової передачі від електродвигуна (на кресленні не показано). Робоча головка 8 розташована в уловлювачі цукрової вати 9, забезпеченим сіткою 10. На зовнішній поверхні нерухомої труби 2 для подачі цукру, в нижній її частині, закріплені бар'єрні ребра 7 для запобігання потраплянню цукру в простір між нерухомою трубою 2 для подачі цукру і порожнистим валом 3. В нижній частині робочої головки 8 установлена пробка 11 для висипання цукру. Працює установка для виробництва тільки однокольорової цукрової вати за варіантом І у наступному порядку. Цукор засипається в ємність для цукру 1. Далі з ємності для цукру 1 по нерухомій трубі 2 для подачі цукру він надходить до робочої головки 8. Після запуску установки автоматично вмикається електродвигун (на кресленні не показано), який за допомогою шківів 4 і пасової передачі приводить в обертання порожнистий вал 3. Далі автоматично подається струм на струмоприймач 6. Від струмоприймача 6 електричний струм надходить до тенів електронагрівача 12, які нагріваючись до необхідної температури починають плавити цукор., За рахунок відцентрової сили і тенів електронагрівача 12 цукор плавиться і розпилюється у вигляді тонких карамельних ниток на поверхню сітки 10 уловлювача цукрової вати 9. Для запобігання потрапляння цукру в простір між нерухомою трубою 2 для подачі цукру і порожнистим валом Зі, що може призвести до заклинювання порожнистого вала 3 та його довільної зупинки, на зовнішній поверхні нерухомої труби 2 для подачі цукру закріплені бар'єрні ребра 7. Після накопичення цукрової вати на поверхні сітки 10 уловлювача цукрової вати 9 і досягнення певної маси вона довільно падає униз на стрічку приймального конвеєра або столик. Установка для виробництва багатокольорової цукрової вати за варіантом II (фіг. 2) містить робочий орган (окремою позицією не показано), виконаний у вигляді вертикально установленого порожнистого вала 3, на нижній частині якого закріплена робоча головка 8 з електронагрівачем 12, виконаним у вигляді сполучених між собою електричних тенів (окремими позиціями не показано), сполученим із струмоприймачем 6, закріпленим на порожнистому валу 3, всередині якого розміщена нерухома труба 2 для подачі цукру, верхня частина якої сполучена з ємністю для цукру 1. Ємність для цукру 1 установлена співвісно з нерухомою трубою 2 для подачі цукру. Робоча головка 8 виконана з декількох секцій, зокрема секцій 21, 22, 23. Нерухома труба 2 для подачі цукру розділена перегородками 13 на канали 14, 15, 16. Кількість каналів в нерухомій трубі 2 для подачі цукру відповідає кількості секцій робочої головки 8. ι Ємність для цукру 1 розділена перегородками 17 на секції 18, 19, 20. Вихід кожної секції ємності для цукру 1 сполучений з відповідним каналом нерухомої труби 2 для подачі цукру, а саме, вихід секції 18 сполучений з каналом 14, вихід секції 19 сполучений з каналом 15, а вихід секції 20 сполучений з каналом 16. 2 UA 111901 C2 5 10 15 20 25 30 На порожнистому валу 3 закріплено шків 4 пасової передачі від електродвигуна (електродвигун на кресленні не показано). На нижній частині нерухомої труби 2 для подачі цукру закріплені заслінки 24, 25, 26. Кожна заслінка розташована напроти відповідної секції робочої головки 8. Зокрема, заслінка 24 розташована напроти секції 21, заслінка 25 - напроти секції 22, а заслінка 26 - напроти секції 23. Робочу головку 8 оточує уловлювач цукрової вати 9 із сіткою 10. При виготовленні багатокольорової цукрової вати установка за варіантом II працює в наступному порядку. Цукор подається в секції 18, 19, 20 приймальної ємності для цукру 1 і під дією гравітації надходить в канали 14, 15, 16 нерухомої труби 2 для подачі цукру. Наприклад, із секції 18 подається цукор з ароматом банану, забарвлений жовтим кольором, із секції 19 подається цукор з ароматом полуниці, забарвлений рожевим кольором, а із секції 20 подається цукор з ароматом яблука, забарвлений світло-зеленим кольором. Після запуску установки автоматично вмикається електродвигун (на кресленні не показано), який за допомогою шківів 4 і пасової передачі приводить в обертання порожнистий вал 3. Далі автоматично подається струм на струмоприймач 6. Від струмоприймача 6 електричний струм надходить до тенів електронагрівача 12, які нагріваючись до необхідної температури починають плавити цукор. В нижній частині каналів 14, 15, 16 в зоні робочої головки 8, цукор, розплавлений за допомогою електронагрівача 12, під дією відцентрових сил робочої головки 8, яка обертається, вилітає із секцій 21, 22, 23 крізь тонкі щілини (або отвори) у вигляді розплавлених ниток різного кольору і смаку. Зокрема, із секції 21 - цукрова вата жовтого кольору з ароматом банану, із секції 22 - цукрова вата рожевого кольору з ароматом полуниці, а із секції 23 - цукрова вата світло-зеленого кольору з ароматом яблука. Охолоджуючись повітрям, нитки осідають на поверхні сітки 10 уловлювача 9 у вигляді цукрової вати. Далі цукрова вата падає під своєю вагою з уловлювача 9, наприклад, на стіл для подальшого пакування в різну тару. Електричний струм, який подається на тени електронагрівача 12, регулюється у ручному або автоматичному режимі за допомогою спеціальних електроприладів та електроніки. Періодично, у міру витрати цукру, крізь нерухому трубу 2, в робочу головку 8 надходить цукор з ємності для цукру 1. Установка за варіантом II може виробляти також однокольорову цукрову вату з одним смаком. Наприклад, якщо у секції 18, 19, 20 ємності 1 засипати цукор одного кольору з одним смаком або без смакової добавки, то на виході із секцій 21, 22, 23 робочої головки 8 буде отримана цукрова вата одного кольору з одним смаком або без присмаку. 35 ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 40 45 50 55 1. Установка для виробництва цукрової вати, що містить робочий орган, установлений з можливістю обертання навколо осі та електронагрівач, яка відрізняється тим, що робочий орган виконаний у вигляді вертикально установленого порожнистого вала, на нижній частині якого закріплена робоча головка з електронагрівачем, сполученим із струмоприймачем, закріпленим на порожнистому валу, всередині якого розміщена нерухома труба для подачі цукру, верхня частина якої сполучена з ємністю для цукру, установленою співвісно з нерухомою трубою для подачі цукру, при цьому робоча головка розташована в уловлювачі цукрової вати, а на зовнішній поверхні нерухомої труби для подачі цукру, в нижній її частині, закріплені бар'єрні ребра. 2. Установка для виробництва цукрової вати, що містить робочий орган, установлений з можливістю обертання навколо осі, та електронагрівач, яка відрізняється тим, що робочий орган виконаний у вигляді вертикально установленого порожнистого вала, на нижній частині якого закріплена робоча головка з електронагрівачем, сполученим із струмоприймачем, закріпленим на порожнистому валу, всередині якого розміщена нерухома труба для подачі цукру, верхня частина якої сполучена з ємністю для цукру, установленою співвісно з нерухомою трубою для подачі цукру, при цьому робоча головка виконана з декількох секцій, нерухома труба для подачі цукру розділена перегородками на канали, кількість яких відповідає кількості секцій робочої головки, ємність для цукру розділена перегородками на секції, причому вихід кожної секції сполучений з відповідним каналом нерухомої труби для подачі цукру, на нижній частині якої закріплені заслінки, кожна з яких розташована напроти відповідної секції робочої головки, яка розташована в уловлювачі цукрової вати. 3 UA 111901 C2 4 UA 111901 C2 Комп’ютерна верстка І. Скворцова Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 5

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Khodachenko Serhii Vasyliovych

Автори російською

Ходаченко Сергей Васильевич

МПК / Мітки

МПК: A23G 3/10

Мітки: вати, установка, цукрової, варіанти, виробництва

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/7-111901-ustanovka-dlya-virobnictva-cukrovo-vati-varianti.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Установка для виробництва цукрової вати (варіанти)</a>

Подібні патенти