Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для обвалення склепіння з матеріалу в бункері, що містить індуктор у вигляді двох симетричних плоских котушок, які розміщені в стакані з кришкою, по осі якого встановлено стрижень, один кінець якого через пружину з'єднано з кришкою стакана, а другий - з бойком, стакан жорстко закріплено на стінці бункера і з'єднано з перетворювально-накопичувальним блоком та джерелом напруги, який відрізняється тим, що кожна котушка індуктора поміщена в корпус з магнітом'якого матеріалу, на другому кінці стрижня у бойку додатково встановлена друга пружина, а на внутрішній стороні стінки бункера під бойком через гумову прокладку розташовано металевий лист з опорними шипами, який має по краях захисний пояс.

Текст

Реферат: Пристрій для обвалення склепіння з матеріалу в бункері містить індуктор у вигляді двох симетричних плоских котушок, які розміщені в стакані з кришкою, по осі якого встановлено стрижень, один кінець якого через пружину з'єднано з кришкою стакана, а другий - з бойком, стакан жорстко закріплено на стінці бункера і з'єднано з перетворювально-накопичувальним блоком та джерелом напруги. Кожна котушка індуктора поміщена в корпус з магнітом'якого матеріалу, на другому кінці стрижня у бойку додатково встановлена друга пружина, а на внутрішній стороні стінки бункера під бойком через гумову прокладку розташовано металевий лист з опорними шипами, який має по краях захисний пояс. UA 111072 U (12) UA 111072 U UA 111072 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до пристроїв, що запобігають утворенню склепіння та забезпечують обчищення стінок бункерів та інших поверхонь від відкладень сипучих матеріалів, які перешкоджають розвантаженню бункерів, і може бути використана в різних галузях промисловості при збереженні, транспортуванні та перевантаженні сипучих матеріалів. Відомий пристрій для обчищення стінок від відкладень (патент України № 86639, B65G 65/30, 2009 p.), який містить генератор імпульсних струмів, з'єднаний з встановленим з протилежного можливому відкладенню матеріалу боку стінки виконавчим механізмом у складі плоского індуктора і плоского якоря з високопровідного матеріалу, жорстко закріпленого до стінки. Плоский якір встановлений перпендикулярно нормалі до стінки з зазором відносно стінки і жорстко закріплений до стінки. Плоский індуктор розташований між стінкою і плоским якорем. До недоліків відомого пристрою слід віднести невелику ефективність дії при порушенні склепіння в бункерах, великі енерговитрати, а також пряму дію на стінку бункера. Найбільш близьким за сукупністю ознак до пристрою, що заявляється, є пристрій для обвалення склепіння з матеріалу в бункерах (патент України № 15289, МПК B65G 65/30, 2006 p.), що містить індуктор, розташований в стакані з кришкою над бойком, з'єднаний з перетворювально-накопичувальним блоком та джерелом напруги і закріплений на стінці бункера. Індуктор виконано у вигляді двох плоских робочих обмоток, що розміщені дзеркально одна до одної. Стакан з кришкою і бойок виконані з магнітом'якого матеріалу, по осі стакана розміщена шпилька, один кінець якої жорстко скріплений з бойком, а на другому кінці закріплена пружина. Під бойком всередині бункера установлена додаткова стінка. Недоліками відомого пристрою є значні енерговитрати, пряма дія бойка на стінки бункера, невелика ефективність дії електромагнітних полів з-за великого їх розсіювання у радіальних напрямках біля котушок, низький ккд. В основу корисної моделі поставлено задачу розробки пристрою для обвалення склепіння з матеріалу в бункері, в якому за рахунок використання нових додаткових конструктивних елементів забезпечується запобігання створенню склепіння і рівномірний вихід матеріалу з бункера на конвеєр, підвищення ККД. Для вирішення поставленої задачі в пристрої для обвалення склепіння з матеріалу в бункері, що містить індуктор у вигляді двох симетричних плоских котушок, які розміщені в стакані з кришкою, по осі якого встановлено стрижень, один кінець якого через пружину з'єднаний з кришкою стакана, а другий - з бойком, стакан жорстко закріплено на стінці бункера і з'єднано з перетворювально-накопичувальним блоком та джерелом напруги, згідно з корисною моделлю, кожна котушка індуктора поміщена в корпус з магнітом'якого матеріалу, на другому кінці стрижня у бойку додатково встановлена друга пружина, а на внутрішній стороні стінки бункера під бойком через гумову прокладку розташовано металевий лист з опорними шипами , який має по краях захисний пояс. Суть заявленого пристрою пояснюється фігурами, де на фіг. 1 показаний пристрій, на фіг. 2 - захисний пояс, на фіг. 3 - розріз А-А фіг. 2, на фіг. 4 - розташування гумової прокладки. Пристрій містить індуктор 1, який виконано з двох симетрично встановлених робочих плоских котушок 2, 3 розміщених в корпусах з магнітом'якого матеріалу. Індуктор розташовано у стакані 4, який жорстко закріплено на стінці бункера 5. Стакан має знімну кришку 6, до якої прикріплено котушку 2. По осі стакана встановлено стрижень, один кінець якого через пружину 7 з'єднано з кришкою стакана 6, а другий кінець стрижня - з бойком 8 через додаткову пружину 9. На внутрішньому боці стінки бункера 5 перед бойком через гумову прокладку 10 розташовано металевий лист 11 з шипами 12, який має по краях захисний пояс 13. Індуктор 1 з'єднано з перетворювально-накопичувальним блоком 14 і джерелом напруги 15. Пристрій працює наступним чином. В процесі розвантаження бункера відбувається утворення склепіння і налипання на стінки бункера сипучого матеріалу, що заважає розвантаженню, припиняється подача матеріалу. Від електромережі подається живлення на перетворювально-накопичувальний блок 14, який подає заряд на робочі котушки 2, 3, в результаті чого в обмотках котушок створюються зустрічні електромагнітні потоки, які прагнуть їх розсунути. Корпус індуктора, що виконано з магнітом'якого матеріалу працює як екран. Симетричні котушки розташовані у корпусах з магнітом'якого матеріалу, що зменшує розсіювання електромагнітних полів, створює впорядковане магнітне поле і концентрує зустрічні електромагнітні потоки в зазорі між котушками 2, 3. Додатково збільшується сила, що штовхає бойок 8 з більшою швидкістю вздовж стрижня в стакані 4 у бік металевого листа 11, який здійснює по листу удар. Дія механічного імпульсу по поверхні листа 11 створює в ньому біжучу хвилю пружної деформації, яка руйнує адгезію між завислим матеріалом і металевим листом 11. Металевий лист не тільки прогинається , а й вібрує, що збільшує ефективність його роботи. Склепіння матеріалу руйнується і він вільно зсипається з бункера. 1 UA 111072 U 5 10 15 20 25 Крім цього встановлені на стрижні пружини стискають котушки індуктора і забезпечують їх щільне прилягання одна до одної, а також повернення у вихідне положення після їх розходження. Друга пружина , що розташована у бойку забезпечує вільне положення бойка відносно стрижня , зменшує дію згинального моменту на стрижень при ударі бойка на лист, а також збільшує хід бойка. Важливим елементом пристрою є металевий лист (вібролист), на який діє бойок при ударі. Використання вібролиста виключає пряму дію на стінку бункера, збільшує термін його служби і підвищує ефективність віброобвалення, тому що на відміну від стінки бункера вібролист не має ребер жорсткості і тому він більш гнучкий, менш жорсткий і хвиля пружної деформації проходить легко по всій його площині. Установка шипів на вібролисті дозволяє розповсюджуватись хвилі пружної деформації по всій площині листа із зменшенням поверхні дотику листа зі стінкою бункера, робить лист більш рухливим і підвищує його ефективність. Наявність гумової прокладки між металевим вібролистом і бункером гасить перенос вібрацій з вібролиста на стінку бункера при ударі по ньому. Захисний пояс і гумова прокладка перешкоджають проникненню сипучого матеріалу під вібролист. Пристрій, що заявляється, забезпечує зниження енерговитрат і вартості обладнання, підвищення ККД до 20 %, збільшення терміну служби бункера. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ Пристрій для обвалення склепіння з матеріалу в бункері, що містить індуктор у вигляді двох симетричних плоских котушок, які розміщені в стакані з кришкою, по осі якого встановлено стрижень, один кінець якого через пружину з'єднано з кришкою стакана, а другий - з бойком, стакан жорстко закріплено на стінці бункера і з'єднано з перетворювально-накопичувальним блоком та джерелом напруги, який відрізняється тим, що кожна котушка індуктора поміщена в корпус з магнітом'якого матеріалу, на другому кінці стрижня у бойку додатково встановлена друга пружина, а на внутрішній стороні стінки бункера під бойком через гумову прокладку розташовано металевий лист з опорними шипами, який має по краях захисний пояс. 2 UA 111072 U 3 UA 111072 U 4 UA 111072 U Комп’ютерна верстка Д. Шеверун Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 5

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B65G 65/30, B08B 7/02

Мітки: обвалення, матеріалу, бункері, пристрій, склепіння

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/7-111072-pristrijj-dlya-obvalennya-sklepinnya-z-materialu-v-bunkeri.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для обвалення склепіння з матеріалу в бункері</a>

Подібні патенти