Механічний з’єднувач для конвеєрних стрічок

Номер патенту: 111030

Опубліковано: 10.03.2016

Автор: Ковальчук Володимир Володимирович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Механічний з’єднувач для конвеєрних стрічок, який складається з комплекту пластин і двох сполучних елементів, при цьому верхня пластина комплекту виконана плоскою та на кінцях має приливки циліндричної форми з діаметром, більшим, ніж ширина прямої ділянки пластини, в яких виконані однакові наскрізні отвори, стінки яких виконані криволінійними із звуженням отвору в бік сполучення поверхні пластини з поверхнею конвеєрної стрічки для утворення посадочних місць для головок сполучних елементів, які розташовані по кільцевих ділянках приливків та по прямій ділянці її внутрішньої поверхні, та отвори на кільцевих ділянках приливків, які розташовані між профільованими виступами, який відрізняється тим, що комплект має дві нижні пластини, кожна з яких виконана з наскрізним отвором по центру та різьбою для сполучного елемента, виконаного у формі гвинта, з профільованими виступами на внутрішній поверхні пластин, при цьому площа сполучення з конвеєрною стрічкою кожної нижньої пластини менша за площу сполучення з конвеєрною стрічкою приливків циліндричної форми верхньої пластини, на прямій ділянці верхньої пластини профільовані виступи виконані подовжніми паралельно один одному, а на верхній поверхні пластини відповідно виступам виконані заглиблення.

Текст

Реферат: Механічний з'єднувач для конвеєрних стрічок складається з комплекту пластин і двох сполучних елементів, при цьому верхня пластина комплекту виконана плоскою та по кінцях має приливки циліндричної форми з діаметром, більшим, ніж ширина прямої ділянки пластини, в яких виконані однакові наскрізні отвори. Стінки наскрізних отворів виконані криволінійними із звуженням отвору в бік сполучення поверхні пластини з поверхнею конвеєрної стрічки для утворення посадочних місць для головок сполучних елементів. Пластина має профільовані виступи для фіксації з конвеєрною стрічкою, які розташовані по кільцевих ділянках приливків на її внутрішній поверхні та отвори на кільцевих ділянках приливків, які розташовані між профільованими виступами, причому, на прямій ділянці верхньої пластини профільовані виступи виконані подовжніми паралельно один одному з заглибленням на верхній поверхні пластини. Дві нижні пластини, кожна з яких виконана з наскрізним отвором по центру та різьбою для сполучного елемента, виконаного у формі гвинта або болта, з профільованими виступами на внутрішній поверхні кожної з пластин. Для зменшення динамічної силової дії нижніх пластин механічного з’єднувача на ходові ролики та барабани конвеєра, площа сполучення з конвеєрною стрічкою кожної нижньої пластини менша за площу сполучення з конвеєрною стрічкою приливків циліндрової форми верхньої пластини. Збільшується термін експлуатації конвеєра, а також спрощується та скорочується процес з’єднання кінців конвеєрних стрічок або порізів конвеєрної стрічки. UA 111030 C2 (12) UA 111030 C2 UA 111030 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Винахід належить до машинобудування, зокрема до стрічкових конвеєрів, які використовуються в гірничій промисловості для транспортування корисних копалин, як при видобутку їх відкритим способом в кар’єрах та розрізах, так і при підземному видобутку в шахтах, а також може бути використаний в інших промислових галузях (у портах, на підприємствах по переробці сільськогосподарських культур тощо). Відомі різні з’єднання стрічок конвеєра, зокрема за допомогою болтів. Ці з’єднання часто піддаються пошкодженню при експлуатації; так само на різних ділянках конвеєрної стрічки часто виникають розриви, поперечні та повздовжні порізи різної довжини. В таких випадках на противагу трудомісткій та дорогій заміні ділянки пошкодженої стрічки відбувається її ремонт. З’єднання, як і ремонт конвеєрних стрічок, полягає в застосуванні механічних з’єднувачів, які не дозволяють розходитися торцям стрічки вздовж лінії розрізу під час переміщення вантажів та фіксують суцільність конвеєрної стрічки. Відомі механічні з’єднувачі, за допомогою яких реалізують механічний спосіб ремонту гумотканинних і гумотросових конвеєрних стрічок, які складаються з двох пластин – верхньої і нижньої, попарно з’єднаних двома болтами з гайками, при цьому болти розміщують по кінцях пластин, які мають на поверхні, що прилягає до стрічки, шипи (патент України на корисну модель № 47807 "Механічний спосіб ремонту гумотканинних і гумотросових конвеєрних стрічок", МПК F16G 3/00, публ. 25.02.2010, бюл. № 4, 2010 р.). Недоліками цих з’єднувачів є те, що нижня пластина виступає над поверхнею конвеєрної стрічки, що під час роботи призводить до руйнування та виходу з ладу ходових роликів та барабанів конвеєра і, таким чином, зменшується термін експлуатації конвеєра. Крім того, наявність шипів на поверхні пластин, що прилягає до стрічки, руйнує гумотканинну конвеєрну стрічку, через пошкодження тканинного каркасу, що прискорює вихід з ладу конвеєрної стрічки. Відомий з’єднувач для механічного стикування конвеєрних стрічок, який містить комплект з двох пластин і двох сполучних елементів, при цьому кожна з пластин має по два однакових крізних отвори, що виконані увігнутими у бік внутрішньої поверхні пластини, а кожний сполучний елемент виконаний у формі болта, головка якого відповідає посадочному гнізду верхньої пластини, при цьому кожна з пластин також має виступи та отвори для фіксації з поверхнею конвеєрної стрічки (патент України на винахід № 106711 "З’єднувач для механічного стикування конвеєрних стрічок", МПК Е21F 13/08, публ. 25.09.2014, бюл. № 18, 2014 р.). Недоліком цих з’єднувачів є зменшення терміну експлуатації конвеєра через прискорений вихід з ладу ходових роликів і барабанів конвеєра під дією виступаючої над поверхнею ходової обкладки конвеєрної стрічки нижньої пластини. Крім того, використання з’єднувачів з двома отворами на кожній пластині для сполучених елементів, якими стикаються пластини, потребує при свердлінні або пробиванні отворів у стрічки забезпечення перпендикулярності осей отворів поверхні прямої стрічки. При неточному виконанні цієї умови ускладнюється процес з’єднання пластин сполучними елементами та збільшуються витрати часу на виконання ремонту порізів конвеєрної стрічки. В основу винаходу поставлена задача удосконалення конструкції механічного з’єднувача конвеєрних стрічок шляхом сполучення верхньої пластини з двома отворами для двох сполучних елементів з двома окремими нижніми пластинами, кожна з яких має отвір для одного сполучного елемента, при цьому площа кожної нижньої пластини менша за відповідну площу елемента верхньої пластини, який сполучається з нижньою пластиною, що забезпечує вдавлення нижніх пластин в ходову обкладку конвеєрної стрічки, за рахунок чого зменшується динамічна силова дія нижніх пластин механічного з’єднувача на ходові ролики та барабани конвеєра і відповідно збільшується термін експлуатації конвеєра, а також спрощується та скорочується процес з’єднання кінців конвеєрних стрічок під час монтажу , або поперечних чи повздовжніх порізів конвеєрної стрічки під час її ремонту. Поставлена задача вирішується тим, що механічний з’єднувач для конвеєрних стрічок, який складається з комплекту пластин і двох сполучних елементів, при цьому верхня пластина комплекту виконана плоскою та по кінцях має приливки циліндричної форми з діаметром, більшим, ніж ширина прямої ділянки пластини, в яких виконані однакові наскрізні отвори, стінки яких виконані криволінійними із звуженням отвору в бік сполучення поверхні пластини з поверхнею конвеєрної стрічки для утворення посадочних місць для головок сполучних елементів, пластина має профільовані виступи для фіксації з конвеєрною стрічкою, які розташовані по кільцевих ділянках приливків та по прямій ділянці її внутрішньої поверхні, та отвори на кільцевих ділянках приливків, які розташовані між профільованими виступами, згідно з винаходом, комплект має дві нижні пластини, кожна з яких виконана з наскрізним отвором по центру та різьбою для сполучного елемента, виконаного у формі гвинта, з профільованими виступами на внутрішній поверхні пластин, при цьому площа сполучення з конвеєрною стрічкою 1 UA 111030 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 кожної нижньої пластини менша за площу сполучення з конвеєрною стрічкою приливків циліндричної форми верхньої пластини, на прямій ділянці верхньої пластини профільовані виступи виконані подовжніми паралельно один одному, а на верхній поверхні пластини відповідно виступам виконані заглиблення. Виконання механічного з’єднувача з двома окремими нижніми пластинами з наскрізним отвором по центру та різьбою для сполучного елемента відповідно в кожній пластині дозволяє здійснити з’єднання конвеєрних стрічок під час монтажу або розрізів конвеєрних стрічок під час ремонту без обов’язкового дотримання однакового розміру між центрами отворів на робочій обкладці стрічки та ходової обкладки (якщо під час пробивання отворів вісь отвору не перпендикулярна поверхні прямої стрічки), що дає можливість спростити процес з’єднання конвеєрної стрічки, ремонту її порізів або розривів та скоротити час встановлення з’єднувачів. Виконання нижніх пластин механічного з’єднувача таким чином, що площа сполучення з конвеєрною стрічкою кожної нижньої пластини менша за площу сполучення з конвеєрною стрічкою приливків циліндричної форми верхньої пластини, забезпечує при затягуванні сполучним елементом вдавлювання нижньої пластини в ходову обкладку конвеєрної стрічки. Виконання на прямій ділянці верхньої пластини паралельно один одному профільованих подовжніх виступів із відповідними заглибленнями на верхній поверхні пластини підвищує міцність верхньої пластини та дозволяє збільшити силу притискання в робочу обкладку конвеєрної стрічки і, відповідно, затягнути нижню пластину в ходову обкладку конвеєрної стрічки. За рахунок цього зменшується нерівність поверхні ходової обкладки конвеєрної стрічки і зменшується динамічна силова дія механічного з’єднувача на ходові ролики та барабани конвеєру і, таким чином, збільшується термін експлуатації конвеєра. Технічний результат винаходу полягає у створенні механічного з’єднувача для з’єднання та ремонту конвеєрних стрічок зі зменшеною динамічною силовою дією на ходові ролики та барабани конвеєру та спрощеним процесом виконання монтажних ремонтних робіт. Досягнення технічного результату дозволяє зменшити час з’єднання конвеєрних стрічок або проведення ремонтних робіт та збільшити термін експлуатації конвеєра. На Фіг. 1 приведений зовнішній вигляд механічного з’єднувача для конвеєрних стрічок На Фіг. 2 приведений вигляд зверху верхньої пластини механічного з’єднувача для конвеєрних стрічок. На Фіг. 3 приведений вигляд збоку верхньої пластини механічного з’єднувача для конвеєрних стрічок. На Фіг. 4 приведений вигляд зверху нижньої пластини механічного з’єднувача для конвеєрних стрічок. На Фіг. 5 приведений вигляд збоку нижньої пластини механічного з’єднувача для конвеєрних стрічок. На Фіг. 6 приведений вигляд застосування механічного з’єднувача для конвеєрних стрічок. Креслення та опис виконання та використання механічного з’єднувача ніяким чином не обмежують обсяг домагань, викладених у формулі, а тільки пояснюють суть винаходу. Механічний з’єднувач для конвеєрних стрічок складається з верхньої пластини 1, двох нижніх пластин 2 та двох сполучних елементів 3. Як сполучні елементи можуть використовуватись гвинти або болти. Верхня пластина 1 виконана з двома наскрізними отворами 4 для сполучного елемента 3, головка якого відповідає посадочному місцю 5 та має заглиблення 6 під викрутку або ключ. Нижня пластина 2 має по центру наскрізний отвір 7 з різьбою під сполучний елемент 3. Верхня пластина 1 та нижні пластини 2 мають профільовані виступи 8 для фіксації з конвеєрною стрічкою. На верхній пластині 1 між профільованими виступами 8 виконані наскрізні отвори 9 та профільовані виступи 10 з відповідними заглибленням на верхній поверхні пластини для підвищення її міцності. Ремонт подовжніх або поперечних розрізів конвеєрної стрічки здійснюють таким чином. Ділянку конвеєрної стрічки з порізом викладають таким чином, щоб краї розрізу сполучалися між собою. На робочій обкладці конвеєрної стрічки по один бік розрізу розмічають центри та пробивають отвори під механічний з’єднувач. Відстань від лінії розрізу складає половину відстані між центрами отворів на верхній пластині механічного з’єднувача. В кожний отвір вставляють гвинт, попередньо вставлений в наскрізний отвір верхньої пластини механічного з’єднувача, після чого на нижній кінець гвинта з боку ходової обкладки конвеєрної стрічки нагвинчують нижню пластину механічного з’єднувача до сполучення з ходовою обкладкою. При цьому верхню пластину утримують перпендикулярно до лінії розрізу. Відповідно до розташування другого отвору на верхній пластині пробивають отвір в конвеєрній стрічці. Через отвір у верхній пластині та отвір у конвеєрній стрічці вставляють другий гвинт, після чого на нижній кінець гвинта з боку ходової обкладки конвеєрної стрічки нагвинчують нижню пластину 2 UA 111030 C2 5 10 механічного з’єднувача до сполучення з ходовою обкладкою. Далі гвинтами остаточно стягують пластини механічного з’єднувача до повного вдавлювання нижніх пластин в ходову обкладку конвеєрної стрічки, після чого відламують кінці гвинтів, що виступають над поверхнею нижніх пластин. З’єднання конвеєрних стрічок здійснюють подібним способом. Запропонований механічний з’єднувач для конвеєрних стрічок дозволяє швидко здійснити з’єднання конвеєрної стрічки або ремонт поперечних чи подовжніх порізів та забезпечити збільшення строку експлуатації конвеєрних стрічок. Одержання заявленого технічного результату та промислова придатність запропонованого винаходу підтверджується виготовленням з’єднувачів "ПВС ОПТІМА ПЛЮС" та їх використанням на підприємствах вугільної, гірничо-видобувної галузі, у транспортноскладському та сільському господарствах. ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 15 20 25 30 Механічний з'єднувач для конвеєрних стрічок, який складається з комплекту пластин і двох сполучних елементів, при цьому верхня пластина комплекту виконана плоскою та на кінцях має приливки циліндричної форми з діаметром, більшим, ніж ширина прямої ділянки пластини, в яких виконані однакові наскрізні отвори, стінки яких виконані криволінійними із звуженням отвору в бік сполучення поверхні пластини з поверхнею конвеєрної стрічки для утворення посадочних місць для головок сполучних елементів, які розташовані по кільцевих ділянках приливків та по прямій ділянці її внутрішньої поверхні, та отвори на кільцевих ділянках приливків, які розташовані між профільованими виступами, який відрізняється тим, що комплект має дві нижні пластини, кожна з яких виконана з наскрізним отвором по центру та різьбою для сполучного елемента, виконаногоу формі гвинта, з профільованими виступами на внутрішній поверхні пластин, при цьому площа сполучення з конвеєрною стрічкою кожної нижньої пластини менша за площу сполучення з конвеєрною стрічкою приливків циліндричної форми верхньої пластини, на прямій ділянці верхньої пластини профільовані виступи виконані подовжніми паралельно один одному, а на верхній поверхні пластини відповідно виступам виконані заглиблення. 3 UA 111030 C2 4 UA 111030 C2 Комп’ютерна верстка Д. Шеверун Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 5

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Mechanical connector for conveyor belts

Назва патенту російською

Механический соединитель для конвейерных лент

МПК / Мітки

МПК: F16G 3/08

Мітки: з'єднувач, стрічок, конвеєрних, механічний

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/7-111030-mekhanichnijj-zehdnuvach-dlya-konveehrnikh-strichok.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Механічний з’єднувач для конвеєрних стрічок</a>

Подібні патенти