Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Механізм накатування полотна круглов'язальної машини, що містить товарний валок з двома робочими частинами, розташованими в обоймі, та привід, з'єднаний з товарним валком, який відрізняється тим, що товарний валок додатково обладнаний двома ланками, а робочі частини виконані у вигляді прямокутних паралелепіпедів, один кінець кожної ланки шарнірно з'єднаний з одною робочою частиною, інший кінець шарнірно з'єднаний з другою робочою частиною, а розміри робочих частин вибираються із умови:

2а = b; D = (10-15) мм,

де а - товщина перерізу робочої частини;

b - ширина перерізу робочої частини;

D - зазор між робочими частинами.

Текст

Реферат: Механізм накатування полотна круглов'язальної машини містить товарний валок з двома робочими частинами, розташованими в обоймі, та привід, з'єднаний з товарним валком. Товарний валок додатково обладнаний двома ланками. Робочі частини виконані у вигляді прямокутних паралелепіпедів. Один кінець кожної ланки шарнірно з'єднаний з одною робочою частиною, інший кінець шарнірно з'єднаний з другою робочою частиною. Розміри робочих частин вибираються із умови: 2а=b; =(10-15) мм. UA 110981 U (54) МЕХАНІЗМ НАКАТУВАННЯ ПОЛОТНА КРУГЛОВ'ЯЗАЛЬНОЇ МАШИНИ UA 110981 U UA 110981 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до галузі легкого машинобудування, а саме до механізмів накатування полотна круглов'язальних машин. Відомий механізм накатування полотна круглов'язальної машини, що містить товарний валок з двома робочими частинами, розташованими в обоймі, та привід, з'єднаний з товарним валком (Пат. України на корисну модель № 102970, МПК: D04В15/88, 2015 p.). Виконання робочих частин товарного валка у вигляді клинів призводить до експлуатаційних незручностей та необхідності прикладання значних зусиль при зніманні рулону полотна з товарного валка, оскільки кожна клиноподібна робоча частина у основі має ті ж розміри, що і товарний валок перед накатуванням полотна. Таким чином в основу корисної моделі поставлена задача створити такий механізм накатування полотна круглов'язальної машини, який шляхом введення нових елементів та їх зв'язків забезпечив би підвищення ефективності роботи механізму накатування полотна та зручність його експлуатації. Поставлена задача вирішена тим, що в механізмі накатування полотна круглов'язальної машини, що містить товарний валок з двома робочими частинами, розташованими в обоймі, та привід, з'єднаний з товарним валком, згідно з корисною моделлю, товарний валок додатково обладнаний двома ланками, а робочі частини виконані у вигляді прямокутних паралелепіпедів, один кінець кожної ланки шарнірно з'єднаний з одною робочою частиною, інший кінець шарнірно з'єднаний з другою робочою частиною, а розміри робочих частин вибираються із умови: 2а = b; Δ = (10-15) мм, де а - товщина перерізу робочої частини; b - ширина перерізу робочої частини; Δ - зазор між робочими частинами. Обладнання механізму накатування полотна круглов'язальної машини товарним валком, додатково обладнаним двома ланками, а робочі частини виконані у вигляді прямокутних паралелепіпедів, один кінець кожної ланки шарнірно з'єднаний з одною робочою частиною, інший кінець шарнірно з'єднаний з другою робочою частиною, дозволяє надійно фіксувати взаємне положення робочих частин валка перед накатуванням полотна - максимальне віддалення робочих частин одна від одної та перед зніманням рулону полотна з товарного валка - мінімальне віддалення робочих частин одна від одної, що забезпечує підвищення ефективності роботи механізму накатування полотна круглов'язальної машини та підвищення зручності його експлуатації. Вибір розмірів робочих частин із умови: 2а = b; Δ = (10-15) мм, дозволяє забезпечити необхідну працездатність товарного валка та зручність його експлуатації. На фіг. 1 представлена кінематична схема механізму накатування полотна круглов'язальної машини. На фіг. 2 представлено вигляд А механізму накатування полотна круглов'язальної машини. На фіг. 3 представлено вигляд Б механізму накатування полотна круглов'язальної машини. На фіг. 4 представлена схема товарного валка - положення робочих частин перед накатуванням полотна. На фіг. 5 представлено розріз А-А товарного валка. На фіг. 6 представлена схема товарного валка - положення робочих частин перед зніманням рулону полотна. На фіг. 7 представлено розріз Б-Б товарного валка. Механізм накатування полотна містить товарний валок 1 та привід 2, з'єднаний з товарним валком 1. Товарний валок (фіг. 4-7) містить дві робочі частини 3, 4 та дві ланки 5, 6, шарнірно з'єднані з кінцями робочих частин, причому один кінець ланок 5, 6 за допомогою шарнірів 7, 8 з'єднаний з робочою частиною 3, а другий кінець ланок 5, 6 за допомогою шарнірів 9, 10 з'єднаний з робочою частиною 4. Робочі частини 3, 4 виконані у вигляді прямокутних паралелепіпедів та розташовані в обоймі 11, при цьому робоча частина 4 жорстко закріплена в обоймі 11, а робоча частина 3 встановлена в обоймі 11 з можливістю вільного переміщення. Товарний валок 1 розташований в опорах-повзунах 12, встановлених в нерухомих направляючих 13, і на нього накатується в рулон 14 полотно 15. Привід (фіг. 1-3) містить ланцюгові передачі 16, 17, подвійна ведуча зірочка 18 яких встановлена нерухомо, а ведені зірочки 19, 20 з'єднані відповідно з вертикальними валами 21, 22, розташованими в рамі механізму накатування полотна (на фіг. 1-7 не показано) та два лобові фрикційні варіатори 23, 24, кожен з яких містить відповідно коток 25 (26), жорстко встановлений на вертикальному валу 21 (22), пружину 27 (28) та диск 29 (30), робоча поверхня якого виконана криволінійною 31 (32). При цьому коток 25 з'єднаний з веденою зірочкою 19 безпосередньо за допомогою вертикального вала 21, а коток 26 з'єднаний з веденою зірочкою 1 UA 110981 U 5 10 15 20 25 20 за допомогою вертикального вала 22 та зубчастої циліндричної передачі 33. Диски 29, 30 та пружини 27, 28 встановлені на товарному валку 1 з можливістю притискання дисків 29, 30 до котків 25 та 26 відповідно. Котки 25, 26 розташовані з зовнішньої сторони дисків 29, 30. Рулон 14 полотна 15 опирається на опорний валик 34, встановлений в опорах 35 з можливістю обертання та притискання до опорного валика 34. Принцип роботи механізму накатування полотна такий. При вмиканні круглов'язальної машини механізм накатування полотна починає обертатися. При цьому ланцюги ланцюгових передач 16, 17 обертаються навколо подвійної нерухомої ведучої зірочки 18, передаючи обертальний рух веденим зірочкам 19, 20, вертикальному валу 21 та за допомогою циліндричної зубчастої передачі 33 вертикальному валу 22. Обертальний рух вертикальних валів 21, 22 передається коткам 25, 26. Сила тертя, що виникає в зоні притиску під дією пружин 27, 28 дисків 29, 30 до котків 25, 26 приводить в обертальний рух диски 29, 30 та товарний валик 1, на якому вони встановлені. Обертання товарного валка 1 зумовлює накатування на нього полотна 15 в рулон 14. По мірі збільшення діаметра рулону 14 товарний валок 1 разом з опорами-повзунами 12 піднімається в вертикальних направляючих 13 над опорним валиком 34. При цьому диски 29, 30 також переміщуються відносно котків 25, 26, змінюючи автоматично передаточне число лобових фрикційних варіаторів, що призводить до зміни частоти обертання товарного валка 1 з рулоном 14, забезпечуючи сталість швидкості накатування полотна 14 на товарний валок 1. Наявність криволінійних робочих поверхонь 31, 32 дисків 29, 30 відповідно автоматично забезпечує необхідну, згідно з законом напружено-деформовано стану полотна в рулоні, зміну сили натягу полотна в зоні накатування його в рулон. Товарний валок 1 з попередньо віддаленими та зафіксовані в цьому положенні робочими частинами 3, 4 (фіг. 4), коли периметр поперечного перерізу товарного валка максимальний (фіг. 5), встановляється в механізм накатування полотна круглов'язальної машини. На поверхню робочих частин 3, 4 товарного валка заправляється полотно і круглов'язальна машина вмикається. Після накатування рулону 14 полотна 15 машина зупиняється. Товарний валок 1 виймається з механізму накатування полотна. При цьому під тиском полотна робочі частини 3, 4 валка притискуються одна до другої (фіг. 6), зменшуючи розмір поперечного перерізу товарного валка (фіг. 7), і рулон полотна вільно знімається з нього. 30 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 35 40 Механізм накатування полотна круглов'язальної машини, що містить товарний валок з двома робочими частинами, розташованими в обоймі, та привід, з'єднаний з товарним валком, який відрізняється тим, що товарний валок додатково обладнаний двома ланками, а робочі частини виконані у вигляді прямокутних паралелепіпедів, один кінець кожної ланки шарнірно з'єднаний з одною робочою частиною, інший кінець шарнірно з'єднаний з другою робочою частиною, а розміри робочих частин вибираються із умови: 2а=b; =(10-15) мм, де а - товщина перерізу робочої частини; b - ширина перерізу робочої частини;  - зазор між робочими частинами. 2 UA 110981 U 3 UA 110981 U 4 UA 110981 U Комп’ютерна верстка В. Мацело Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 5

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: D04B 15/88

Мітки: накатування, круглов'язальної, машини, полотна, механізм

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/7-110981-mekhanizm-nakatuvannya-polotna-kruglovyazalno-mashini.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Механізм накатування полотна круглов’язальної машини</a>

Подібні патенти