Спосіб визначення порушень енергоінформаційного гомеостазу людини

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб визначення порушень енергоінформаційного гомеостазу організму людини, що включає вплив на подушечки дистальних фалангів пальців рук імпульсним струмом високої частоти, визначення стану організму шляхом співставлення отриманого зображення кірліан-випромінювання дистальних фалангів пальців рук з топологічною таблицею П. Манделя та оцінку стану організму за ступенем втрати площини сумарного випромінювання пальців відносно нормального рівня та за характером розподілу характерних ознак зображень кірліан-випромінювання, який відрізняється тим, що додатково здійснюють сканування та цифрову обробку зафіксованого на рентгенівській плівці зображення кірліан-випромінювання, формують профілі яскравості пікселів з N≥12 радіальних перерізах зображення кожного пальця та визначають співвідношення яскравостей пікселів у кожному перерізі з подальшим розрахунком мінімального (Mmin) та максимального (Мmaх) значень цих співвідношень для вибірок по окремим та по усім десяти пальцям в цілому, потім обчислюють медіану (М) для цих вибірок та характеризують по отриманим кількісним ознакам чотири рівні енергоінформаційного гомеостазу окремих систем, органів та організму в цілому, а саме:

нормальний рівень - М>0,09, Mmin<0,5M, (Mmax-Mmin)<2M;

рівень вегетативно-ендокринних порушень - М≥0,09, Мтах≥2М;

рівень токсичних порушень - М<0,09, Mmin>0,5М і М>0,09, Mmin>0,34 М; рівень дегенеративних порушень - М<0,09, Mmin<0,5M, при цьому площину сумарного випромінювання кожного пальця визначають по кількості пікселів зображення, яскравість яких перевищує фонове значення.

Текст

Реферат: UA 110867 U UA 110867 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до медицини та екології, зокрема до методів діагностики стану організму людини за допомогою кірліанографії, і може бути використана при масових профілактичних обстеженнях населення та для індивідуального підбору заходів оздоровлюючого впливу. На сьогоднішній день визначення рівнів гомеостазу проводять за параметричними або функціональними показниками організму людини. Стан функціонального рівня гомеостазу визначають за фізіологічними, клініко-біохімічними, імунологічними показниками організму людини. Стан параметричного рівня гомеостазу визначають за показниками внутрішнього середовища організму, що включають оцінку концентрації електролітів, живильних та інших речовин, циркуляцію водної матриці, що є середовищем функціонування всіх клітин організму [Гальперин А.Г., Лазарев П.И. Пищеварение и гомеостаз. - Μ.: Наука, 1986. - С. 5-8]. Відомий спосіб оцінки стану гомеостазу організму [патент Російської Федерації № 2127430, МПК G01N 33/48, опубл. 1999 р.], що включає дослідження фізико-хімічного стану рідкого біологічного середовища організму з урахуванням впливу на нього зовнішніх або внутрішніх факторів, при цьому оцінку роблять за змінами надмолекулярної структури біологічного середовища в цілому, при цьому рідке біосередовище висушують і після випаровування розчину, отриману кристалограму вивчають в неполяризованому світлі та, при наявності агрегованих структурних елементів, за утвореними складними морфологічними формами судять про розвиток патологічного процесу і оцінюють гомеостаз як порушений, а при їх структуруванні, орієнтації і зникненні крупних складних агрегатів судять про поліпшення фізичного стану і оцінюють гомеостаз як компенсований. Недоліком відомого способу є значна трудомісткість та недостатня достовірність визначення стану гомеостазу внаслідок відсутності аналізу енергоінформаційної взаємодії організму з зовнішнім середовищем. Відомий спосіб комплексної оцінки здоров'я населення, непрацездатного за віком [патент Російської Федерації № 2193353, МПК, А61В 10/00, G01N 33/50, опубл. 2002], що включає дослідження фізіологічних, клініко-біохімічних, імунологічних показників людини з урахуванням екологічності середовища проживання. Недоліком відомого способу є значна трудомісткість та недостатня достовірність визначення стану гомеостазу внаслідок відсутності аналізу енергоінформаційних параметрів організму. Відомий спосіб визначення концентраційно-кінетичного стану гомеостазу організму людини [патент Російської Федерації № 2120629, МПК А61В 10/00, G01N 33/50, опубл. 2002], який включає визначення характеристик стану гомеостазу шляхом вимірювання параметрів рідких середовищ організму, а саме концентраційно-кінетичного потенціалу крапок акупунктури в визначених зонах шкірного покриву, які зв'язані з обміном інформацією та енергією організму з зовнішнім середовищем, що дозволяє визначати енергетичний стан організму або окремих його функціональних систем за відповідністю усіх вимірюваних значень концентраційно-кінетичного потенціалу фізіологічної норми, яку визначають у діапазоні значень між його середнім статистичним значенням і середніми квадратичними відхиленнями, отриманими для здорового організму. Недоліком відомого способу є значна трудомісткість та обмежена галузь використання тільки при визначенні середніх статистичних значень з середнім квадратичним відхиленням, отриманим для здорового організму. Найбільш близьким по суті та отриманому технічному результату [патент України № 3033, МПК А61В 5/05, 2008] є спосіб експрес-оцінки рівня техногенного навантаження на людину, що базується на ефекті Кірліан і включає вплив на подушечки дистальних фалангів пальців рук імпульсним струмом високої частоти, визначення енергетичного стану організму шляхом співставлення отриманої аури дистальних фалангів пальців рук з топологічною таблицею П. Манделя, оцінку енергетичного стану організму проводять за ступенем втрати сумарного енергетичного випромінювання пальців рук, при цьому оцінюють патогенне навантаження, за характером розподілу і формою дефектів кірліан-випромінювання, що є характерними при реагуванні організму на вплив шкідливих факторів навколишнього середовища, а саме поява кругових зон випромінювання в секторах, що відповідають системам виведення речовин, точкових зон на внутрішньому кільці, відсутність люмінесцентного кільця, збільшення ширини стримерного кільця. Недоліком відомого способу є обмежена область використання тільки для оцінки реакції гомеостазу організму на вплив шкідливих факторів навколишнього середовища. В основу корисної моделі поставлена задача удосконалення способу визначення порушень енергоінформаційного гомеостазу організму шляхом оцифровки зображень кірліанвипромінювання пальців рук людини, формування профілів яскравості пікселів зображення та аналізу розподілу яскравості в порівнянні з нормальним рівнем гомеостазу, який 1 UA 110867 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 характеризують значенням медіани співвідношення мінімального та максимального значень яскравості для практично здорових людей. Поставлена задача вирішується таким чином, що у способі визначення порушень енергоінформаційного гомеостазу організму людини, що включає вплив на подушечки дистальних фалангів пальців рук імпульсним струмом високої частоти, визначення стану організму шляхом співставлення отриманого зображення кірліан-випромінювання дистальних фалангів пальців рук з топологічною таблицею П. Манделя та оцінку стану організму за ступенем втрати площини сумарного випромінювання пальців відносно нормального рівня та за характером розподілу характерних ознак зображень кірліан-випромінювання, згідно з корисною моделлю, додатково здійснюють сканування та цифрову обробку зафіксованого на рентгенівській плівці зображення кірліан-випромінювання, формують профілі яскравості пікселів в N≥12 радіальних перерізах зображення кожного пальця та визначають співвідношення яскравостей пікселів у кожному перерізі з подальшим розрахунком мінімального (Mmin) та максимального (Мmaх) значень цих співвідношень для вибірок по окремим та по усім десяти пальцям в цілому, потім обчислюють медіану (М) для цих вибірок та характеризують по отриманим кількісним ознакам чотири рівні енергоінформаційного гомеостазу окремих систем, органів та організму в цілому, а саме: - нормальний рівень - М>0,09, Mmin0,34 М; - рівень дегенеративних порушень - М

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A61B 5/05

Мітки: порушень, визначення, енергоінформаційного, спосіб, гомеостазу, людини

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/7-110867-sposib-viznachennya-porushen-energoinformacijjnogo-gomeostazu-lyudini.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб визначення порушень енергоінформаційного гомеостазу людини</a>

Подібні патенти