Спосіб захисту насаджень ягідників в системах органічного садівництва

Номер патенту: 110537

Опубліковано: 10.10.2016

Автори: Кочерга Марина Олександрівна, Дрозда Валентин Федорович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб захисту насаджень ягідників в системах органічного землеробства, що включає розселення на рослини лабораторної культури ентомофага, який відрізняється тим, що по периметру агроценозу ягідників формують буферну зону у вигляді рослинного різноманіття, переважно чагарникових нектароносів: аморфа кущова, барбарис звичайний, крушина ламка, глід звичайний та трав'янистих видів: конюшина лучна та повзуча, буркун лікарський, коріандр посівний, кріп запашний, котяча м'ята справжня, люцерна посівна, крім того, на початку розпускання бруньок ягідників та перед цвітінням, проводять два прийоми кореневого підживлення їх водним розчином органічного добрива Паросток, з розрахунку 15 та 20 кг/га, крім того, до початку цвітіння ягідників, та зразу після цвітіння, проводять два прийоми, позакореневого підживлення кущів 3-х % водним розчином органічного добрива Паросток, крім того, на початку масової яйцекладки самиць лускокрилих фітофагів (листокрутки, смородинова склівка, брунькова міль, аґрусова вогнівка), проводять два прийоми розселення на кущі лабораторної культури трихограми, виду Trichogramma dendrolimi Mats, з розрахунку 25 та 30 особин на один кущ, з інтервалом 6-7 днів, крім того, на початку появи гусениць старших віків лускокрилих фітофагів, проводять два прийоми розселення на кущі лабораторної культури ектопаразита габробракона Habrobracom hebetor Say. з розрахунку 10 та 15 імаго на один кущ, з інтервалом 10-12 днів, крім того, на початку появи на кущах перших симптомів ураження листя грибними та бактеріальними патогенами, проводять 2-3 прийоми суцільного обприскування рослин водним розчином біологічних фунгіцидів - Алірину-Б, 0,5 % концентрація препарату, з інтервалом 10-12 днів, та Гамаїру, 0,035 % концентрація препарату при цьому витрати робочої рідини становить 1000-1500 л/га.

Текст

Реферат: Спосіб захисту насаджень ягідників в системах органічного землеробства включає розселення на рослини лабораторної культури ентомофага. По периметру агроценозу ягідників формують буферну зону у вигляді рослинного різноманіття, переважно чагарникових нектароносів: аморфа кущова, барбарис звичайний, крушина ламка, глід звичайний, та трав'янистих видів: конюшина лучна та повзуча, буркун лікарський, коріандр посівний, кріп запашний, котяча м'ята справжня, люцерна посівна, крім того, на початку розпускання бруньок ягідників та перед цвітінням, проводять два прийоми кореневого підживлення їх водним розчином органічного добрива Паросток, крім того, до початку цвітіння ягідників, та зразу після цвітіння, проводять два прийоми, позакореневого підживлення кущів 3-х % водним розчином органічного добрива Паросток, крім того, на початку масової яйцекладки самиць лускокрилих фітофагів (листокрутки, смородинова склівка, брунькова міль, аґрусова вогнівка), проводять два прийоми розселення на кущі лабораторної культури трихограми, виду Trichogramma dendrolimi Mats, на початку появи гусениць старших віків лускокрилих фітофагів, проводять два прийоми розселення на кущі лабораторної культури ектопаразита габробракона Habrobracom hebetor Say, крім того, на початку появи на кущах перших симптомів ураження листя грибними та бактеріальними патогенами, проводять 2-3 прийоми суцільного обприскування рослин водним розчином біологічних фунгіцидів - Алірину-Б, 0,5 % концентрація препарату, та Гамаїру 0,035 % концентрація препарату при цьому витрати робочої рідини становить 1000-1500 л/га. UA 110537 U (12) UA 110537 U UA 110537 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до сільського господарства, зокрема до галузі захисту рослин від шкідливих організмів, і може бути використана в технологіях органічного садівництва. Відомо, що традиційно, захист плодово-ягідних агроценозів, фермерських, приватних та селянських господарств, здійснюється з переважним використанням хімічних пестицидів шляхом багаторазового обприскування впродовж вегетації ягідників [Лапа О.М., Яновський Ю.П., Чепернатий Е.В. Технологія вирощування та захисту ягідних культур. - Київ, "Колобіг", 2006, 100 с]. Ці способи дозволяють надійно захищати культури від фітофагів та фітопатогенів, отримувати запрограмований валовий урожай. Проте, проблема якості урожаю залишається відкритою. Невирішеною є проблема збереження природних популяцій паразитів та хижаків, які масово гинуть після використання хімічних пестицидів [Лунев М.И. Пестициды и охрана агрофитоценозов. - М.:Колос, 1992.-269 с]. Відомий спосіб захисту насаджень та посадкового матеріалу смородини чорної від чотириногих кліщів [Способ обеззараживания посадочного материала черной смородины от четыреногих клещей. Патент РФ №1793874 МПК А01 М 1/00. Опубл. 07.02.1991; Бюл. №5]. Знезараження посадкового матеріалу смородини чорної від чотириногих кліщів згідно з цим способом, проводять шляхом обробки посадкового матеріалу дисперсною системою, що містить рослинні ліпіди, а також колоїдний розчин соєвих фосфатидів. Знезараження проводять шляхом замочування зелених черешків у колоїдному розчині соєвих фосфатидів з концентрацією 0,5-1 % впродовж 30-60 хв., а відводків та саджанців у 2 %-ному розчині з експозицією 24 години. Використання цього способу, спричиняє майже повну загибель рослинно-живильних кліщів і забезпечує приживання саджанців відводків на рівні 79,1-86,5 %. Проте, невстановлена можливість використання цього способу для захисту ягідників від комах-фітофагів в системах органічного садівництва. Найбільш близьким аналогом є [Способ биологической борьбы с вредителями; АС СССР, № 1708218, МПК A01 К 67/00, Опубл. 30.01.1992, Бюл. №4]. Спосіб полягає у тому, що як біологічний засіб захисту рослин використовують лабораторну культуру хижої мухи-дзюрчалки Xanthantrus comptus Marris. Позитивний результат реалізації цього способу полягає у тому, що личинки мухи-дзюрчалки ефективно живляться гусеницями та яйцями гронової листокрутки, яблуневої молі, а також личинками попелиць. Проте, спосіб-аналог має такі недоліки: не встановлена можливість захисту насаджень ягідників в системах органічного садівництва; не встановлена ефективність способунайближчого аналога відносно до фітопатогенів ягідників. В основу корисної моделі поставлено задачу експериментально обґрунтувати спосіб захисту насаджень ягідників в системах органічного садівництва. Розширити спектр способів, які виключають використання хімічних пестицидів та мінеральних добрив. Спосіб передбачає застосування препаратів тільки органічного походження. Поставлена задача вирішується тим, що послідовно, впродовж вегетаційного періоду, реалізують суттєві елементи запропонованого способу. Зокрема, перший з них передбачає формування по периметру агроценозу ягідників буферну зону у вигляді рослинного різноманіття. У її складі переважно чагарникові нектароноси: аморфа кущова, барбарис звичайний, крушина ламка, глід звичайний. Трав'янисті види рослин: конюшина лучна та повзуча, буркун лікарський, коріандр посівний, кріп запашний, котяча м'ята справжня, люцерна посівна. У складі способу - два прийоми кореневого підживлення ягідників водним розчином органічного добрива Паросток з розрахунку 15 та 20 кг/га. Суттєвим є і те, що ці прийоми проводять на початку розпускання бруньок ягідників та перед їх цвітінням. До початку цвітіння ягідників, та зразу після цвітіння, проводять два прийоми позакореневого підживлення кущів 3х % водним розчином органічного добрива Паросток. Наступна суттєва відміна у способі передбачає два прийоми розселення на кущі лабораторної культури трихограми виду Trichogramma dendrolimi Mats, з розрахунку 25 та 30 особин на один кущ. Прийоми розселення трихограми проводять на початку масової яйцекладки самиць лускокрилих фітофагів (листокруток, смородинової склівки та брунькової молі, аґрусової вогнівки). Інтервал між розселенням трихограми становить 6-7 днів. У складі способу - два прийоми розселення на кущі лабораторної культури ектопаразита габробракона (Habrobracon hebetor Say.) з розрахунку 10 та 15 імаго на один кущ. Інтервал між розселеннями габробракона становить 10-12 днів. Габробракона розселяють на початку появи гусениць старших віків лускокрилих фітофагів. Суттєвим у способі є те, що у період початку появи на кущах перших симптомів ураження листя грибними та бактеріальними патогенами, проводять два прийоми суцільного 1 UA 110537 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 обприскування рослин водним розчином біологічних фунгіцидів - Агірину-Б, 0,5 % концентрація препарату, з інтервалом 10-12 днів, та Гамаїру, 0,035 % концентрація препарату. Інтервал між обприскуванням становить 10-12 днів. Витрата робочої рідини становить 1000-1500 л/га. Суть запропонованого способу полягає у тому, що поєднуються елементи, функціональна роль яких спрямована на екологічну стабілізацію агроценозу ягідників. Видове рослинне різноманіття чагарникових та трав'янистих рослин є своєрідним початком усіх трофічних ланцюгів в агроценозах. Рослини - основний живильний субстрат для фітофагів, консументів першого рівня та гетеротрофних мікроорганізмів. Рослинне різноманіття формує специфічний мікроклімат у агроценозі. Крім того, визначальна роль рослинного різноманіття - дієта для дорослих особин природних популяцій ентомофагів. Вуглеводневу їжу імаго паразитів споживають, живлячись нектаром квітів. Білкову, у процесі живлення квітковим пилком. Квітучі нектароноси - основні екологічні ніші, де концентруються ентомофаги, живляться, спаровуються і мігрують в агроценози у пошуках фітофагів, яких і заражають. Лабораторні культури ентомофагів виконують важливу регуляторну функцію. Кореневе та позакореневе підживлення органічним добривом Паросток підсилює імунні властивості насаджень. Біологічні фунгіциди пригнічують поширення та розвиток грибних та бактеріальних збудників хвороб. Приклади здійснення способу Приклад № 1. Фермерське господарство, землі якого мають відповідний сертифікат, що свідчить про їх придатність для вирощування продукції придатної для дитячого та геродієтичного харчування. Насадження смородини чорної, що плодоносить. Сорти Говтва, Дочка Ворскла та Лелека. Для обґрунтування способу формували дослідні варіанти, яких було три та контроль. Площа кожного варіанта становила не менше 0,5 га, контроль - 0,01 га. Проведені аналізи ґрунту показали, відсутність вмісту різноманітних токсичних хімічних сполук. Впродовж досліджень не використовували мінеральні добрива та хімічні пестициди. У першому варіанті реалізовували суттєві елементи запропонованого способу. У другому - елементи способу - найближчого аналога. У третьому, впродовж вегетаційного періоду, для захисту урожаю використовували хімічні пестициди, занесені до Державного реєстру України. Використовували такі препарати: Актелік, концентрат емульсії, 1,5 л/га - 2 обприскування, а також хімічні фунгіциди Топсин та Топаз. У контрольному варіанті не використовували будь-які прийоми та заходи спрямовані на зниження чисельності та шкідливості фітофагів та фітопатогенів. Дляоцінки підсумкової ефективності способів використовували найбільш інформативні та об'єктивні характеристики. Отриманий цифровий матеріал обробляли статистично. Результати досліджень наведено в таблиці 1. Суттєвим було те, що початкова чисельність фітофагів була приблизно на одному рівні. Серед фітофагів домінували лускокрилі види - листокрутки: розанова, смородинова, сітчаста та заморозкова. Стабільно високою чисельністю характеризувались також такі види, як смородинова склівка та брунькова міль, а також аґрусова вогнівка. Проведені чотирирічні дослідження показали, що реалізація запропонованого способу, дозволила отримати урожай ягід смородини чорної, який відповідає критеріям, як такий, що можна використовувати для дитячого та дієтичного харчування. Підсумкова ефективність способу становила 88,6 %. Отримано урожай ягід на рівні 5,1 кг одного куща. При цьому суттєво знизилась чисельність фітофагів в кінці вегетаційного періоду. Ці показники суттєво перевищували показники способу-найближчого аналога. Сприятливі технологічні характеристики спостерігались і у варіанті, де вирощували смородину згідно з регіональною технологією, (базовий варіант). Проте, урожай ягід у цьому варіанті не відповідав необхідним стандартам якості. Приклад 2. Насадження аґрусу, сорт Київський. Обґрунтовували спосіб отримання урожаю аґрусу, придатного для дитячого та геродієтичного харчування. Основні методичні характеристики такі, які викладено у прикладі 1. Результати досліджень наведено у таблиці 2. Встановлено, що реалізація суттєвих елементів запропонованого способу забезпечує отримання урожаю аґрусу необхідної якості. За основними тестовими характеристиками запропонований спосіб перевищував показники найближчого аналога. Основна перевага запропонованого способу над показниками базового варіанта у тому, що регіональна технологія не гарантує необхідної якості урожаю. Запрограмована величина валового урожаю забезпечується шляхом використання хімічних препаратів. Це не виключає потрапляння їх метаболітів в урожай. Таким чином, задача поставлена корисною моделлю виконана. Спосіб забезпечує не тільки необхідну масу ягід, але і гарантує їх якість. Запропонований спосіб забезпечує необхідні умови для збереження, накопичення та розселення як природних, так і лабораторних культур ентомофагів, а також комах-запилювачів. 2 UA 110537 U Таблиця 1 Результати реалізації способу отримання урожаю смородини чорної, придатного для дитячого харчування Поріг Комплексний Біоценотичне Урожай чисельності Способи, що поріг Ефективність співвідношення Характеристика ягід, фітофагів в порівнюються чисельності способів ентомофагурожаю кг/кущ кінці фітофагів фітофаг вегетації Відповідає усім санітарноСуттєві гігієнічним елементи умовам. 2,5 88,6 5,1 1:10:13 0,7 способу, що Виключають пропонується використання хімічних препаратів Частково відповідає Суттєві існуючим елементи стандартам. способу 2,0 79,3 4,3 1:20:27 1,8 Частина найближчого урожаю аналога пошкоджена фітофагами та хворобами Існує ризик Базовий потрапляння варіант. продуктів Регіональна 2,5 84,2 4,9 1:30:35 0,9 розпаду технологія пестицидів в вирощування урожай Урожай втрачає споживчі якості Контроль 2,5 3,7 1:22:35 4,3 внаслідок пошкоджень фітофагами та хворобами HIP05 4,3 0,6 3 UA 110537 U Таблиця 2 Насадження аґрусу. Позитивний результат реалізації запропонованого способу Поріг Комплексний Біоценотичне Урожай чисельності Способи, що поріг Ефективність співвідношення Характеристика ягід, Фітофагів в порівнюються чисельності способів ентомофагурожаю кг/кущ кінні фітофагів фітофаг вегетації Відповідає усім санітарноСуттєві гігієнічним умовам. елементи 2,0 84,8 4,6 1:5:7 0,5 Виключається способу, що використання пропонуються хімічних препаратів Частково Суттєві пошкоджено елементи фітофагами та способу – 2,0 76,5 3,8 1:10:15 1,0 хворобами. найближчого Втрачається аналога споживчі та товарні ознаки Технологія Базовий супроводжується варіант. загибеллю Існуюча ентомофагів, 2,0 81,3 4,5 1:15:20 0,6 регіональна запилювачів. Існує технологія ризик потрапляння вирощування метаболітів в урожай Незначні споживчі та товарні характеристики Контроль 2,0 2,7 1:20:30 внаслідок пошкоджень шкідливими організмами HIP05 3,8 0,5 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 5 10 15 20 Спосіб захисту насаджень ягідників в системах органічного садівництва, що включає розселення на рослини лабораторної культури ентомофага, який відрізняється тим, що по периметру агроценозу ягідників формують буферну зону у вигляді рослинного різноманіття, переважно чагарникових нектароносів: аморфа кущова, барбарис звичайний, крушина ламка, глід звичайний, та трав'янистих видів: конюшина лучна та повзуча, буркун лікарський, коріандр посівний, кріп запашний, котяча м'ята справжня, люцерна посівна, крім того, на початку розпускання бруньок ягідників та перед цвітінням, проводять два прийоми кореневого підживлення їх водним розчином органічного добрива Паросток, з розрахунку 15 та 20 кг/га, крім того, до початку цвітіння ягідників, та зразу після цвітіння, проводять два прийоми, позакореневого підживлення кущів 3-х % водним розчином органічного добрива Паросток, крім того, на початку масової яйцекладки самиць лускокрилих фітофагів (листокрутки, смородинова склівка, брунькова міль, аґрусова вогнівка), проводять два прийоми розселення на кущі лабораторної культури трихограми, виду Trichogramma dendrolimi Mats, з розрахунку 25 та 30 особин на один кущ, з інтервалом 6-7 днів, крім того, на початку появи гусениць старших віків лускокрилих фітофагів, проводять два прийоми розселення на кущі лабораторної культури ектопаразита габробракона Habrobracom hebetor Say. з розрахунку 10 та 15 імаго на один кущ, з інтервалом 10-12 днів, крім того, на початку появи на кущах перших симптомів ураження листя 4 UA 110537 U грибними та бактеріальними патогенами, проводять 2-3 прийоми суцільного обприскування рослин водним розчином біологічних фунгіцидів - Алірину-Б, 0,5 % концентрація препарату, з інтервалом 10-12 днів, та Гамаїру, 0,035 % концентрація препарату при цьому витрати робочої рідини становить 1000-1500 л/га. 5 Комп’ютерна верстка А. Крижанівський Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 5

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A01N 65/00, A01G 13/00

Мітки: садівництва, захисту, ягідників, системах, спосіб, органічного, насаджень

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/7-110537-sposib-zakhistu-nasadzhen-yagidnikiv-v-sistemakh-organichnogo-sadivnictva.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб захисту насаджень ягідників в системах органічного садівництва</a>

Подібні патенти