Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб захисту друкованих та електронних документів, згідно з яким у векторному форматі утворюють графічні елементи захисної сітки як графіки обчисленої Ateb-функції, копіюють, розмножують, будують захисну сітку, який відрізняється тим, що створюють масив точок перетину контуру зображення з лініями графічних елементів, утворюють у зоні перетину зміщення або малі викривлення, або замкнутий контур, або заповнення кольором, потім формують лінії мікрографіки, які заповнюють площину зображення, за якими і утворюють захищене зображення на друкованому або електронному документах.

Текст

Реферат: Спосіб захисту друкованих та електронних документів належить до обчислювальної техніки, а саме до захисту інформації та інформаційної безпеки, що дає можливість захистити друковані та електронні документи. Згідно зі способом у векторному форматі утворюють графічні елементи захисної сітки як графіки обчисленої Ateb-функції, копіюють, розмножують, будують захисну сітку. Створюють масив точок перетину зображення з лініями графічних елементів, утворюють у зоні перетину зміщення, малі викривлення, або замкнутий контур, або заповнення кольором. Формують лінії мікрографіки, які заповнюють площину зображення, за якими і утворюють захищене зображення на друкованому або електронному документах. Технічним результатом є підвищення ефективності захисту на основі нових графічних елементів, що запобігає порушенню цілісності та попереджує фальсифікацію, оскільки величини Ateb-сіткових ліній знаходяться в межах 40-80 мкм, що відповідає високій якості поліграфічного відтворення із врахуванням умов друкування, на етапі формування документа до друку. UA 109983 C2 (12) UA 109983 C2 UA 109983 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Винахід належить до захисту інформації та інформаційної безпеки, що дає можливість захистити друковані та електронні документи. Спосіб захисту друкованих та електронних документів базується на високому ступені надійності та здатності захистити від пошкодження та фальсифікації друковані та електронні документи. Відомий спосіб захисту текстової, табличної та графічної інформації [Пат. №38479 Україна. Спосіб захисту текстової, табличної та графічної інформації / І.М. Дронюк, М.А. Назаркевич; заявник і власник Національний університет "Львівська політехніка". - № u 2008 10199; заявл. 08.08.2008; опубл.12.01.2009, Бюл. № 1], згідно з яким у векторному форматі утворюють графічні елементи захисної сітки як графіки обчисленої Ateb-функції, копіюють, розмножують, будують захисну сітку. У цьому способі захисту присутній один елемент - захисна сітка як графік обчисленої Atebфункції, що не дозволяє його ефективно використовувати у друкованих документах та відсутність спотворення сіток у зонах перетину зображення, яке підлягає захисту, є неможливим щоб визначити при візуальному контролі достовірність захисної сітки. Цей спосіб має низьку ефективність і недостатню захищеність інформації. В основу способу захисту текстової, табличної та графічної інформації поставлена задача створити спосіб захисту друкованих та електронних документів, в якому за рахунок нових дій можна було б підвищити ефективність захисту. Поставлена задача вирішується тим, що в способі захисту друкованих та електронних документів у векторному форматі утворюють графічні елементи захисної сітки як графіки обчисленої Ateb-функції, згідно з винаходом, створюють масив точок перетину зображення з лініями графічних елементів, до утворення у зоні перетину зміщень, малих викривлень, замкнутого контуру чи заповнення кольором, потім формують лінії мікрографіки, які заповнюють площину документа, за якими і будують захищене зображення. Спосіб захисту друкованих та електронних документів використовує технологію побудови захисних зображень у векторному форматі, що дає можливість підвищити ефективність захисту, має функцію створення файла друку документів у електронному вигляді із забезпеченням можливості перетворення у формат pdf. Одним з ступенів захисту документів є присутність складних видів графічних елементів. Утворені захисні зображення мають унікальну будову і можуть бути програмно накладені з одночасним збереженням високої якості друкованої та електронної інформації та з високою ефективністю захищати її від фальсифікації. Спосіб базується на створенні тонких графічних елементів: гільйошів, сіток, розеток, віньєток, прихованих об'єктів і мікрографіки. Відтворення тонких ліній можливе лише при використанні технології друкарських процесів. Спосіб захисту вважається ефективним, якщо на документі не менше 70 % площі займає тонка графіка. Складність репродукції пов'язана зі складною геометричною структурою та мінімально можливою товщиною ліній елементів, яку неможливо відтворити репрографією. Даний спосіб захисту може бути використаний не тільки для захисту поліграфічної продукції, але і для захисту документів загального використання у мережі Інтернет. На фігурі 1 зображено захисне зображення карти України, яке виконане методом зміщення на основі гіперболічної Ateb-функції, на фігурі 2 показано захисне зображення герба Львова, виконаного методом малих викривлень, на фігурі 3 зображено захисне зображення Тризуба, яке виконане методом способу замкнутого контуру, на фігурі 4 зображено захисне зображення карти України, яке виконане методом заповнення кольору. Спосіб здійснюють так. Утворюють графічні елементи захисної сітки як графіки обчисленої Ateb-функії, копіюють, розмножують, будують захисну сітку. Беруть зображення, створюють із нього контур, накладають вже створену захисну сітку на контур зображення, створюють масив точок перетину контуру з лініями графічних елементів, використовуючи у зоні перетину один із способів захисту і формують лінії мікрографіки, які заповнюють площину захищеного зображення на документі. Захисні елементи створюють на основі Ateb-функцій для гільйошних сіток, розеток, віньєток та мікрографіки; проектуються в межах 40-80мкм, що забезпечує якісне відтворення лише сучасними апаратними засобами; формуються за допомогою способу зміщення, способу малих викривлень, способу замкнутого контуру чи способу заповнення кольором. У способі зміщення захищені елементи утворюють як новий масив точок, у якому координати точок зміщують на певну кількість пікселів, але не більшу ніж половина величини між лініями. А на кінцях зміщення здійснюється згладження. У способі малих викривлень захищені елементи утворюють як точки перетину ліній Atebфункцій із зображенням, що підлягає захисту, та проводиться викривлення мікрографіки. 1 UA 109983 C2 5 10 15 20 У способі замкнутого контуру захищені елементи утворюють як деформацію мікроліній шляхом замкнення контуру, який утворюють недеформованою мікролінією та викривленою лінією, яку будують аналогічно методу зміщення. У способі заповнення кольору захищені елементи утворюють за способом замкнутого контуру, а в контурі здійснюється зафарбовування. Приклад конкретного виконання. Способом зміщення захищені елементи утворюють як новий масив точок, у якому координати точок зміщують на певну кількість пікселів, але не більшу ніж половина величини між лініями. А на кінцях зміщення здійснюється згладження і перетворюється у векторний формат. Створюють захисний елемент (фіг. 1). Способом малих викривлень захищені елементи утворюють як точки перетину ліній Atebфункцій із зображенням, що підлягає захисту, та проводиться викривлення ліній мікрографіки (фіг. 2). Способом замкнутого контуру захищені елементи утворюють як деформація мікроліній шляхом замкнення контуру, який утворюється недеформованою мікролінією та викривленою лінією, яка будується аналогічно методу зміщення (фіг. 3). Способом заповнення кольору захищені елементи утворюються за методом замкнутого контуру, а в контурі здійснюється зафарбовування (фіг. 4). Застосування цих методів дозволило попередити можливі загрози цифрової фальсифікації, часткової або повної підробки, фальсифікації персоніфікуючих атрибутів та реквізитів друкованих та електронних документів, що дозволило підвищити ефективність та надійність захисту друкованих та електронних документів. ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 25 30 Спосіб захисту друкованих та електронних документів, згідно з яким у векторному форматі утворюють графічні елементи захисної сітки як графіки обчисленої Ateb-функції, копіюють, розмножують, будують захисну сітку, який відрізняється тим, що створюють масив точок перетину контуру зображення з лініями графічних елементів, утворюють у зоні перетину зміщення або малі викривлення, або замкнутий контур, або заповнення кольором, потім формують лінії мікрографіки, які заповнюють площину зображення, за якими і утворюють захищене зображення на друкованому або електронному документах. 2 UA 109983 C2 3 UA 109983 C2 4 UA 109983 C2 Комп’ютерна верстка А. Крулевський Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 5

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for protection of printed and electronic documents

Автори англійською

Droniuk Ivanna Myroslavivna, Lehkyi Liubomyr Vasyliovych, Nazarkevych Maria Andriivna, Troian Oksana Anatoliivna

Назва патенту російською

Способ защиты печатных и электронных документов

Автори російською

Дронюк Иванна Мирославовна, Легкий Любомир Васильевич, Назаркевич Мария Андреевна, Троян Оксана Анатольевна

МПК / Мітки

МПК: G06K 15/22, B42D 25/337, B42D 25/29, B41M 3/14

Мітки: електронних, спосіб, друкованих, захисту, документів

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/7-109983-sposib-zakhistu-drukovanikh-ta-elektronnikh-dokumentiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб захисту друкованих та електронних документів</a>

Подібні патенти