Роботизований стелаж-комплектувальник

Номер патенту: 109942

Опубліковано: 26.09.2016

Автор: Кадушкін Артур Дмитрович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Роботизований стелаж-комплектувальник, що містить каркас, нахилені в бік розвантаження паралельні полиці з кінцевими упорами, завантажувальний бокс та ємності для переміщення товару, механізм для переміщення товару, виконаний з можливістю його переміщення вертикально і горизонтально і подачі до місця доставки товарів, який відрізняється тим, що ємності для переміщення товару являють собою задній та передній лотки, що рухаються за рахунок ремінної передачі, яка здійснюється системою чотирьох блоків, що розміщені на одній площині та пов'язані через зубчатий ремінь та(або) вал, та(або) трос, та додатково містить водило та крокові двигуни.

2. Роботизований стелаж-комплектувальник за п. 1, який відрізняється тим, що водило складається з лінійної направляючої, труби прямокутного перерізу та платформи в верхній частині направляючої, корпуса, кронштейна, радіально-упорного підшипника, дистанційної втулки, стопорної пластини.

3. Роботизований стелаж-комплектувальник за п. 1, який відрізняється тим, що вертикальні елементи каркасу виготовлено з надсіками.

4. Роботизований стелаж-комплектувальник за п. 1, який відрізняється тим, що каркас має трубчато-зварну сталеву конструкцію.

5. Роботизований стелаж-комплектувальник за п. 1, який відрізняється тим, що завантажувальний бокс складається з перегородок, виконаних з композиційного матеріалу, що, пересікаючись, утворюють комірки, в кожній з яких установлено пластину з стопорним штифтом.

6. Роботизований стелаж-комплектувальник за п. 1, який відрізняється тим, що задній лоток виконаний з поворотним механізмом, який працює за рахунок під'єднаного електродвигуна, а передній лоток має фіксований кут нахилу, рівний куту нахилу полиць.

Текст

Реферат: Роботизований стелаж-комплектувальник, що містить каркас, нахилені в бік розвантаження паралельні полиці з кінцевими упорами, завантажувальний бокс та ємності для переміщення товару, механізм для переміщення товару, виконаний з можливістю його переміщення вертикально і горизонтально, і подачі до місця доставки товарів, причому ємності для переміщення товару являють собою задній та передній лотки, що рухаються за рахунок ремінної передачі, яка здійснюється системою чотирьох блоків, що розміщені на одній площині та пов'язані через зубчатий ремінь та (або) вал, та (або) трос, та додатково містить водило та крокові двигуни. UA 109942 U (54) РОБОТИЗОВАНИЙ СТЕЛАЖ-КОМПЛЕКТУВАЛЬНИК UA 109942 U UA 109942 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до складського та торгового обладнання, а саме до автоматизованих стелажів, і може бути використана як багатоярусний пристрій для видачі товарів на складах, в магазинах, в аптеках. Відомий гравітаційний стелаж, що містить металоконструкцію, кінцеві упори та нахилену в бік розвантаження стелажа вантажонесучу поверхню, утворену роликовими опорами, які містять циліндричний корпус, підшипники та вісь (ГОСТ 18338-73 Тара производственная и стеллажи. Термины и определения). До недоліків відомого пристрою слід віднести складність конструкції, зумовлену складністю конструкції роликових опор, а також низьку експлуатаційну надійність в складських приміщеннях з мінусовою температурою повітря із-за можливої втрати роликовими опорами рухомості внаслідок тужавіння змазки в підшипниках. Відомо гравітаційний стелаж, що містить металоконструкцію, кінцеві упори та нахилену в бік розвантаження стелажа вантажонесучу поверхню, утворену опорами на повітряній подушці, що і містять ресивер та плоский настил з вертикальними каналами (Патент України № 64586). До недоліків відомого пристрою слід віднести додаткові енергозатрати, необхідні для нагнітання повітря, утворюючого повітряну подушку для переміщення товару по вантажонесучій поверхні. Найближчим до запропонованого є пристрій роздавальний (Патент РФ № 2446475), що містить накопичувач товарів, канали для їх роздачі, які розташовані під кутом до горизонталі та утворені паралельними пластинами, блок переміщення товарів, виштовхуючий механізм, який має можливість переміщуватись по вертикалі і по горизонталі. До недоліків відомого пристрою слід віднести складність завантаження стелажа, оскільки при досить великій кількості комірок завантаження проводиться вручну, окрім того виникає необхідність додаткового приміщення для установки стелажа через те, що стелаж знаходиться далеко від місця видачі товару та потребуються додаткові енерговитрати при транспортуванні товару по трубопроводу. В основу корисної модель поставлено задачу спростити роботу на складських та торгових приміщеннях за рахунок удосконалення допоміжного обладнання, а саме удосконалення конструкції для підвищення експлуатаційної надійності та економічності роздаточного стелажа. Поставлена задача вирішується роботизованим стелажом-комплектувальником, який містить каркас, нахилені в бік розвантаження паралельні полиці з кінцевими упорами, завантажувальний бокс та задній та передній лотки. Лотки рухаються за рахунок ремінної передачі, яка здійснюється системою чотирьох блоків з кроковими двигунами, де блоки розміщені на одній площині та пов'язані через зубчатий ремінь, вал, трос. Задній лоток виконаний з поворотнім механізмом, який працює за рахунок під'єднаного електродвигуна, а передній лоток має фіксований кут нахилу, рівний куту нахилу полиць. Механізм для переміщення товару виконаний з можливістю його переміщення вертикально і горизонтально і подачі до місця доставки товарів. Додатково містить водило, що складається з лінійної направляючої, труби прямокутного перерізу та платформи в верхній частині направляючої, корпуса, кронштейна, радіально-упорного підшипника, дистанційної втулки, стопорної пластини. Каркас має трубчато-зварну сталеву конструкцію, а його вертикальні елементи виготовлено з надсіками. Завантажувальний бокс складається з перегородок, виконаних з композиційного матеріалу, що, пересікаючись, утворюють комірки. В кожній комірці установлено пластину з стопорним штифтом. Корисна модель пояснюється кресленнями: Фіг. 1 - Роботизований стелаж-комплектувальник 1 - Завантажувальний бокс; 2 - Комірка; 3 - Задній лоток; 4 - Кроковий двигун; 5 - Система задніх блоків; 6 - Полиця; 7 - Передній лоток; 8 - Кроковий двигун; 9 - Система передніх блоків; Фіг. 2 - Каркас 10 - Стійка ліва; 11 - Стійка права; 12 - Балка задня; 13 - Балка передня; 1 UA 109942 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 14 - Труба; 15 - Рама задня; 16 - Рама передня; 17 - Перемичка; 18 - Рама нижня; 19 - Рама верхня; 20 - Направляюча передня; 21 - Направляюча задня; Фіг. 3 - Система блоків 22 - Водило; 23 - Блок; 24 - Кроковий двигун; 25 - Зубчатий ремінь; 26 - Блок; 27 - Блок; 28 - Вал; 29 - Зубчатий ремінь; 30 - Трос; 31 - Лінійна направляюча; 32 - Направляючий ролик; 33 - Кронштейн; 34 - Верхня частина платформи; 35 - Блок; 36 - Блок-платформа. Корисна модель працює наступним чином: Роботизований стелаж-комплектувальник являє собою стелаж з рухомими, заднім і переднім, лотками 3 і 7 відповідно. Ззаду стелажа розміщено завантажувальний бокс 1 для попереднього завантаження стелажа. Для зменшення сили тертя товару по поверхні перегородок завантажувального боксу, комірки 2 мають кут нахилу в двох площинах. Між стелажем і завантажувальним боксом 1 розміщений задній лоток. Кроковий двигун 4 та система задніх блоків 5, розташовані в задній площині стелажа, переміщують задній лоток вздовж вертикальної і горизонтальної осей стелажа по лінійним направляючим. Задній лоток призначений для заповнення полиць стелажа 6 товаром. Переміщення лотка здійснюється за рахунок ремінної передачі (зубчатий ремінь типу HTD з кроком 3 мм). Другий двигун закріплено на рухливому елементі стелажа. Для зменшення зусилля переміщення лотка, в конструкції передбачені редуктори під кожен двигун (Фіг. 3). Передній лоток 7 розташований в передній частині стелажа. Для переміщення переднього лотка використовується така ж система передніх блоків 9 та двигун 8, що і для заднього лотка, дзеркально установлені відносно горизонтальної площини. Передній лоток призначений для формування замовлення і видачі замовлення робітнику аптеки. Завантажувальний бокс 1 складається з різного калібру комірок 2, розмір яких визначається габаритними розмірами упаковки товару. Кожній комірці завантажувального боксу програмно присвоюється певне найменування товару. Задній лоток 3, що приводиться в рух кроковим двигуном 4 через систему задніх блочків 5, транспортує товар з завантажувального боксу на полички 6 стелажа. Встановлені на стелажі полички мають різну відстань між собою, що встановлює габаритні розміри упаковки. Також на поличках передбачені розділові перегородки для сортування товару за габаритними розмірами. Товар, переміщаючись по похилих поличках, накопичується в передній частині стелажа. Передній лоток 7, що приводиться в рух кроковим двигуном 8 через систему передніх блоків 9, збирає замовлений товар і видає його працівнику аптеки. Завдяки корисній моделі спрощується процес обліку товару на складі, видачі товару на складі чи в магазині, аптеці, зменшується час обслуговування покупця. Порівняно з аналогічними пристроями той, що заявляється, знижує енергозатрати, а отже дозволяє заощадити кошти. 55 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 60 1. Роботизований стелаж-комплектувальник, що містить каркас, нахилені в бік розвантаження паралельні полиці з кінцевими упорами, завантажувальний бокс та ємності для переміщення товару, механізм для переміщення товару, виконаний з можливістю його переміщення 2 UA 109942 U 5 10 15 вертикально і горизонтально і подачі до місця доставки товарів, який відрізняється тим, що ємності для переміщення товару являють собою задній та передній лотки, що рухаються за рахунок ремінної передачі, яка здійснюється системою чотирьох блоків, що розміщені на одній площині та пов'язані через зубчатий ремінь та (або) вал, та(або) трос, та додатково містить водило та крокові двигуни. 2. Роботизований стелаж-комплектувальник за п. 1, який відрізняється тим, що водило складається з лінійної направляючої, труби прямокутного перерізу та платформи в верхній частині направляючої, корпуса, кронштейна, радіально-упорного підшипника, дистанційної втулки, стопорної пластини. 3. Роботизований стелаж-комплектувальник за п. 1, який відрізняється тим, що вертикальні елементи каркасу виготовлено з надсіками. 4. Роботизований стелаж-комплектувальник за п. 1, який відрізняється тим, що каркас має трубчато-зварну сталеву конструкцію. 5. Роботизований стелаж-комплектувальник за п. 1, який відрізняється тим, що завантажувальний бокс складається з перегородок, виконаних з композиційного матеріалу, що, пересікаючись, утворюють комірки, в кожній з яких установлено пластину з стопорним штифтом. 6. Роботизований стелаж-комплектувальник за п. 1, який відрізняється тим, що задній лоток виконаний з поворотним механізмом, який працює за рахунок під'єднаного електродвигуна, а передній лоток має фіксований кут нахилу, рівний куту нахилу полиць. 3 UA 109942 U 4 UA 109942 U Комп’ютерна верстка Л. Ціхановська Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 5

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A47F 1/18, B65G 63/06

Мітки: роботизований, стелаж-комплектувальник

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/7-109942-robotizovanijj-stelazh-komplektuvalnik.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Роботизований стелаж-комплектувальник</a>

Подібні патенти