Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Приміщення для пасовищного утримання свиней, що містить три концентричні ряди станків, обладнаних засобами механізації, яке відрізняється тим, що воно виконується із трьох збірно-розбірних функціонально-залежних модулів: внутрішнього - із радіально з'єднаних станків для утримання свиноматок різного фізіологічного стану, які забезпечують повний цикл відтворення і вирощування поросят-сисунів, середнього - із радіально з'єднаних станків для вирощування відгодівельного молодняку, і зовнішнього - із радіально з'єднаних перегородок, що утворюють загони для пасовищного утримання всіх статевовікових груп свиней, при цьому між радіальними стінками станків трьох модулів утворені проходи, що забезпечують вихід свиноматок і молодняку в загони пасовища.

Текст

Реферат: Приміщення для пасовищного утримання свиней містить три концентричні ряди станків, обладнаних засобами механізації. Приміщення виконується із трьох збірно-розбірних функціонально-залежних модулів: внутрішнього - із радіально з'єднаних станків для утримання свиноматок різного фізіологічного стану, які забезпечують повний цикл відтворення і вирощування поросят-сисунів, середнього - із радіально з'єднаних станків для вирощування відгодівельного молодняку, і зовнішнього - із радіально з'єднаних перегородок, що утворюють загони для пасовищного утримання всіх статевовікових груп свиней. При цьому між радіальними стінками станків трьох модулів утворені проходи, що забезпечують вихід свиноматок і молодняку в загони пасовища. UA 109873 U (54) ПРИМІЩЕННЯ ДЛЯ ПАСОВИЩНОГО УТРИМАННЯ СВИНЕЙ UA 109873 U UA 109873 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до галузі сільського господарства і може бути використана в свинарстві. Відоме приміщення для утримання свиней круглої форми, що містить три концентричні ряди станків, обладнаних засобами механізації. Кожний станок внутрішнього ряду виконаний двосекційним. Одна із секцій призначена для отримання і вирощування поросят, а інша - для дорощування. При цьому кожна секція для отримання і вирощування поросят розташована в звуженій частині, а секція для дорощування поросят розташована в розширеній частині станка [1]. Недоліком пристрою є те, що він призначений для безвигульної технології, виконується стаціонарним і не може використовуватися для отримання органічної свинини в умовах пасовищного утримання свиней. В основу корисної моделі поставлена задача розширення функціональних можливостей пристрою. Поставлена задача вирішується тим, що приміщення для пасовищного утримання свиней, що містить три концентричні ряди станків, обладнаних засобами механізації, згідно з корисною моделлю, виконується із трьох збірно-розбірних функціонально-залежних модулів: внутрішнього - із радіально з'єднаних станків для утримання свиноматок різного фізіологічного стану, які забезпечують повний цикл відтворення і вирощування поросят-сисунів, середнього - із радіально з'єднаних станків для вирощування відгодівельного молодняку, і зовнішнього - із радіально з'єднаних перегородок, що утворюють загони для пасовищного утримання всіх статево-вікових груп свиней. Крім цього, між радіальними стінками станків трьох модулів утворені проходи, що забезпечують вихід свиноматок і молодняк в загони пасовища. Корисна модель пояснюється на кресленнях: фіг. 1 - загальний вид пристрою, фіг. 2 - розріз А-А на фіг. 1, фіг. 3 - загальний вигляд внутрішнього модуля, фіг. 4 - розріз Б-Б на фіг. 3, фіг. 5 внутрішній модуль в оксонометричій проекції, фіг. 6 - загальний вигляд середнього модуля, фіг. 7 - розріз В-В на фіг. 6, фіг. 8 - середній модуль в аксонометричній проекції. Приміщення містить внутрішній модуль 1, який складається із боксу 2, дверцят 3, огорожі 4, внутрішніх трансформуючих перегородок 5, годівниці 6, соскових автонапувалок 7 і 8, переносного будиночка 9 для поросят із засобами обігріву й годівлі (на фігурі не показані), полімерного настилу 10; середній модуль 11, який містить огорожу 12, дверцята 13, самогодівницю 14, соскову автонапувалку 15, зовнішній модуль 16, що містить дверцята 17 і сітчасту огорожу 18; проходи 19, що утворюють площадку 20, металеву підставу 21 для закріплення елементів приміщення, навіс 22. Приміщення працює таким чином. Спочатку на підготовлену дільницю пасовища завозять збірно-розбірні елементи приміщення, з яких на металевій підставі 21, монтуються внутрішній 1, середній 11 і зовнішній 16 модулі (фіг. 1 і 2). Далі у внутрішні модулі 1 через дверцята 3 заганяють поросних свиноматок, з площадки 20 насипають корм у годівниці 6 і подають воду в автонапувалки 7 із спеціального резервуара (на кресленнях не показано). Внутрішні перегородки 5, що приставлені до огорожі 4, забезпечують пасивний моціон тварин на полімерному настилі 10 (фіг. 3, позиція а). Періодично свиноматок виганяють із внутрішнього модуля 1 по проходу 19 в зовнішній модуль 16, де вони випорожняються, пасуться і здійснюють активніший моціон. За 5-7 діб до опоросу свиноматок фіксують в боксі 2 (фіг. 3, позиція б) і періодично виганяють у зовнішній модуль 16 на пасовище). В день опоросу встановлюють переносний будиночок 9 із засобами обігріву й годівлі і забезпечують подачу води у автонапувалки 8. Після опоросу свиноматок тримають в боксах 2 протягом 5-7 днів до набуття сторожового рефлексу у поросят. Після цього внутрішні перегородки 5 боксу 2 відводять в сторони до огорожі 4 (фіг. 3, позиція в). Періодично підсисних свиноматок разом із поросятами виганяють у зовнішній модуль 16 на пасовище. Після закінчення підсисного періоду поросят виганяють у середній модуль 11, де встановлені самогодівниця 14 і автонапувалка 15. Тут відбувається їх дорощення і відгодівля. Періодично поросят виганяють через дверцята 13 і 17 у зовнішній модуль 16 на пасовище, яке обмежене огорожею 18. Для захисту тварин від спекотного сонця та дощів над модулем 1 і 11 встановлено навіс 22. Свиноматок після відлучення поросят продовжують утримувати в маточному станку до приходу в охоту. Свиноматок, що прийшли в охоту, фіксують в боксі 2, осіменяють (фіг. 3, позиція г), а після - розфіксовують (фіг. 3, позиція а). Періодично поросних свиноматок виганяють у зовнішній модуль 16 на пасовище, де вони можуть контактувати із своїм приплодом і передавати сигнальним способом свої поведінкові навички. Свиноматок утримують в приміщенні до холодів, а потім з підрослим молодняком вивозять за призначенням. 1 UA 109873 U Після закінчення пасовищного періоду приміщення демонтують і відвозять на склад, а на земельній ділянці проводять рекультивацію. Перевага запропонованого приміщення полягає в тому, що воно забезпечує отримання органічної свинини в умовах пасовищного утримання свиней. 5 Джерело інформації: Пат. деклар. 8096 Україна, МПК А01К 1/02. Приміщення для гніздового утримання свиней [Текст] / Волощук В.М., Іванов В.О., Іванова Л.О.; заявник Херсонський ДАУ - № u 200500415; заявл. 17.01.2005; опубл. 15.07.2005, Бюл. № 7. - 4 с. 10 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 15 20 Приміщення для пасовищного утримання свиней, що містить три концентричні ряди станків, обладнаних засобами механізації, яке відрізняється тим, що воно виконується із трьох збірнорозбірних функціонально-залежних модулів: внутрішнього - із радіально з'єднаних станків для утримання свиноматок різного фізіологічного стану, які забезпечують повний цикл відтворення і вирощування поросят-сисунів, середнього - із радіально з'єднаних станків для вирощування відгодівельного молодняку, і зовнішнього - із радіально з'єднаних перегородок, що утворюють загони для пасовищного утримання всіх статевовікових груп свиней, при цьому між радіальними стінками станків трьох модулів утворені проходи, що забезпечують вихід свиноматок і молодняку в загони пасовища. 2 UA 109873 U 3 UA 109873 U 4 UA 109873 U Комп’ютерна верстка О. Гергіль Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 5

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Ivanov Volodymyr Oleksandrovych

Автори російською

Иванов Владимир Александрович

МПК / Мітки

МПК: A01K 1/02

Мітки: приміщення, пасовищного, свиней, утримання

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/7-109873-primishhennya-dlya-pasovishhnogo-utrimannya-svinejj.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Приміщення для пасовищного утримання свиней</a>

Подібні патенти