Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб відновлювального лікування хворих на псоріаз, який включає застосування ропних ванн, грязьових аплікацій та штучного ультрафіолетового опромінення, який відрізняється тим, що хворим додатково призначають сеанси галоаерозольтерапії, причому концентрацію аерозолю в повітрі камери підтримують в межах 10-12 мг/м3, розмір частинок солі складає 7-15 мкм при вмісті їх в аерозолі в кількості 50-60 %, а сеанси галоаерозольтерапії проводять щоденно тривалістю 60 хвилин протягом 15-18 днів лікування з одночасним призначенням внутрішнього прийому субаліну по одній дозі три рази в день за 30 хв до їди протягом 14 днів.

Текст

Реферат: Винахід належить до галузі медицини, зокрема дерматології, та стосується способу лікування хворих на псоріаз, що включає застосування ропних ванн, грязьових аплікацій та штучного UA 109492 C2 (12) UA 109492 C2 ультрафіолетового опромінення, причому хворим додатково призначають сеанси галоаерозольтерапії, причому концентрацію аерозолю в повітрі камери підтримують в межах 3 10-12 мг/м , розмір частинок солі складає 7-15 мкм при вмісті їх в аерозолі в кількості 50-60 %, а сеанси галоаерозольтерапії проводять щоденно тривалістю 60 хвилин протягом 15-18 днів лікування з одночасним призначенням внутрішнього прийому субаліну по одній дозі три рази в день за 30 хв до їди протягом 14 днів. 0 UA 109492 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Винахід належить до галузі медицини, зокрема дерматології, і може бути використаний для відновлювального лікування хворих на псоріаз. Відомі способи медикаментозного лікування псоріазу, які включають застосування місцевих засобів, антигістамінних препаратів, антибіотиків, вітамінів, засобів системного впливу (імунодепресантів, цитостатиків, глюкокортикостероїдів, антицитокінових препаратів) [1, 2, 3]. Однак, сучасне медикаментозне лікування хворих на псоріаз не здатне зупинити невпинного прогресування хвороби. Це зумовлено значними побічними ефектами препаратів системної дії, провокуванням нових і поглибленням існуючих патологічних змін внутрішніх органів, серед яких одне з провідних місць займає "псоріатична гастроінтестинопатія". Вона полягає в ураженні верхніх відділів травного тракту, порушенні складу його мікрофлори, зростанні проникності кишкових стінок для антигенів, що зумовлює прогресування ендогенної інтоксикації, пригнічення мукозальної імунної системи й імунітету в цілому та перешкоджає досягненню стабільного ефекту в лікуванні даної патології [4, 5, 6]. Існує спосіб лікування псоріазу шляхом використання солі природного походження, який відрізняється тим, що лікування проводять в камері штучного мікроклімату, в якій використовують аерозоль кам'яної солі як солі природного походження, причому концентрацію солі в повітрі камери підтримують на рівні 15-30 мг/м, а розмір частинок солі складає 10-30 мкм при концентрації їх в аерозолі 50-60 %, при цьому процедуру проводять кожний день протягом 25-60 хвилин, а тривалість курсу становить 15-17 днів (патент № 35675 А, МПК 7 А61М 16/02 від 16.04.2001 р. [7]). Однак, цей спосіб не усуває імунологічного дисбалансу та проявів ендогенної інтоксикації, що унеможливлює адекватний вплив на псоріатичний процес. Існують дані про ефективність лікування хворих на псоріаз за допомогою пробіотиків, які містять "корисні" для гастроінтестинального тракту бактерії. Застосування цих препаратів рекомендоване при кишкових розладах, які можуть супроводжувати псоріаз, або виникати внаслідок широковживаної антибіотикотерапії псоріазу, а також для підтримки імунної системи [8, 9]. Однак, призначення пробіотиків при псоріазі не здобуло належного застосування, а проведені дослідження носять спорадичний характер. Також, серед вживаних для лікування псоріазу пробіотиків не зустрічається рекомбінантний препарат "Субалін". Лікувальну дію препарату визначають живі бактерії Bacillus subtilis, які, окрім сприяння нормалізації кишкової мікрофлори, характеризуються також антивірусною та імуномодулюючою активністю внаслідок синтезу а-2 інтерферону, що є патогенетично виправданим, адже у переважної більшості хворих на псоріаз виявляють антитіла до ентеровірусів, які сенсибілізують організм та сприяють гіперпроліферації епідермісу. Застосування субаліну дозволило б відновити баланс нормальної мікрофлори, мінімізувати алергізацію організму токсинами патогенних бактерій, ліквідувати супутні диспепсичні прояви, нормалізувати процеси травлення і всмоктування в кишечнику, підвищити імунні властивості його слизової зокрема та організму загалом. Близьким до запропонованого є спосіб реабілітації хворих на псоріаз з використанням ропних ванн і аплікацій грязі озера Кунігунда Закарпатської області в комбінації з ультрафіолетовим опроміненням (за показаннями) [10] - прототип. Однак даний спосіб не враховує наявності гастроінтестинопатії та дисбіозу у значної частини хворих на псоріаз, вираженість яких має прямий взаємозв'язок з тяжкістю перебігу дерматозу та глибиною імунологічних порушень. Даний спосіб призводить до значного покращення перебігу псоріатичного процесу лише у 21,9 % хворих, що пояснюється недостатнім впливом на основні патогенетичні механізми розвитку цієї хвороби, в тому числі імунний дисбаланс та явища ендогенної інтоксикації. В основу винаходу поставлена задача - підвищити ефективність відновлювального лікування хворих на псоріаз на основі комбінованого застосування ропних ванн, аплікацій грязі, ультрафіолетового опромінення, доповнених сеансами галоаерозольтерапії й прийомом пробіотика субаліну з метою корекції основних патогенетичних механізмів розвитку псоріазу та профілактики загострень захворювання. Поставлена задача вирішується тим, що включає застосування, ропних ванн, грязьових аплікацій, та штучного ультрафіолетового опромінення і відрізняється тим, що хворим додатково призначають сеанси галоаерозольтерапії, причому концентрацію аерозолю в повітрі 3 камери підтримують в межах 10-12 мг/м , розмір частинок солі складає 7-15 мкм, а сеанси галоаерозольтерапії проводять щоденно тривалістю 60 хвилин протягом 15-18 днів лікування. Одночасно хворим додатково призначають внутрішній прийом субаліну по одній дозі три рази в день до їди протягом 14 днів. Як розчин солі для ропних ванн можливо використання розчину природної кам'яної солі з концентрацією 60-120 г/л, а як грязі для грязьових аплікацій застосування мулової сульфідної грязі оз. Кунігунда або Сакського озера. 1 UA 109492 C2 5 10 15 20 25 Перевага способу полягає в комбінації ефектів від дії ропних ванн, грязьових аплікацій, штучного ультрафіолетового опромінення, галоаерозольтерапії та субаліну, що забезпечує комплексний десенсибілізуючий, протизапальний, антипроліферативний, детоксикаційний та імуномодулюючий вплив з корекцією основних патогенетичних механізмів розвитку псоріазу на клітинному та органному рівнях. Отже, заявлений спосіб відповідає критеріям "новизна" та "суттєві відмінності". Спосіб здійснюється наступним чином. Хворий отримує сеанс галоаерозольтерапії (ГАТ) у спеціальному приміщенні зі штучно створеним аерозольним середовищем кам'яної солі (галоерозолем), концентрація якого підтримується в межах 10-12 мг/м, а розмір сольових частинок становить 10-15 мкм при вмісті їх в аерозолі в кількості 50-60 %. Важливо, щоб ділянки шкіри, на яких є псоріатичні ураження, були відкритими для вільного доступу галоаерозолю. Курс ГАТ включає період адаптації (2-3 дні), протягом яких щоденно проходить поступове наростання тривалості галоаерозольних процедур від 15 до 60 хвилин; та основний лікувальний період зі щоденними, крім неділі, сенсами по 60 хвилин. Через 2 години після галоаерозольтерапії хворий отримує грязьові аплікації на уражену шкіру при температурі грязі 45±5 °C тривалістю 10-30 хв. по наростаючій, після чого приймає ропну ванну в концентрації 60120 г/л (в залежності від стану шкіри) при температурі розчину 38±2 °C, тривалістю 10-30 хвилин по наростаючій. Після ванн проводять загальні ультрафіолетові опромінення спектра А-В, 0,5-2 біодози в залежності від особливостей типу та стану шкіри хворого. Всі процедури проводять в тренуючому режимі: процедури - 4-5 днів підряд, 2 дні - відпочинок. Тривалість лікування складає 3 тижні з кількістю процедурних днів 15-18 на курс лікування. Водночас хворим додатково призначається внутрішній прийом субаліну по одній дозі три рази в день за 30 хвилин 9 до їди протягом 14 днів. Одна доза препарату містить не менше 1×10 живих мікробних клітин Bacillus subtilis УКМ В-5020. Проведено порівняння впливу запропонованого способу та прототипу на клінічну характеристику шкірного статусу за індексом PASI (Psoriasis area and severity index) у 47 хворих на псоріаз змішаної й зимової форм в стаціонарній стадії хвороби, з них за основним способом проліковано 15 пацієнтів, групу порівняння склали 32 хворих, пролікованих згідно з прототипом (табл. 1). В групу контролю увійшло 23 практично здорових людей. 30 Таблиця 1 Динаміка шкірних проявів у хворих на псоріаз під впливом комплексного реабілітаційного лікування Показники, одиниці виміру Площа ураження, % p PASI, ум. од. p Δ PASI, % Прототип (n=32) 9,74  1,18 6,08  1,04

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Lemko Ivan Stepanovych, Vantiukh Natalia Volodymyrivna, Lemko Olha Ivanivna, Haisak Marharyta Oleksandrivna, Habor Mahdalyna Liudvyhivna

Автори російською

Лемко Иван Степанович, Вантюх Наталья Владимировна, Лемко Ольга Ивановна, Гайсак Маргарита Александровна, Габор Магдалина Людвиговна

МПК / Мітки

МПК: A61P 17/06, A61M 16/00, A61K 35/742, A61G 10/02

Мітки: відновлювального, спосіб, псоріаз, хворих, лікування

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/7-109492-sposib-vidnovlyuvalnogo-likuvannya-khvorikh-na-psoriaz.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб відновлювального лікування хворих на псоріаз</a>

Подібні патенти