Спосіб визначення масової частки натрію хлориду у солених та маринованих грибах

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб визначення масової частки натрію хлориду у солених та маринованих грибах, який відрізняється тим, що використовують розведений дистильованою водою розсіл або маринад у співвідношенні 1:10 (2,5-2,6 см3 розсолу або маринаду та 25,0-26,0 см3 дистильованої води) температурою 20-25 °C, до якого додають 0,5-0,6 см3 розчину хромату калію з масовою концентрацією 2,5 % і наступним титруванням розчином нітрату срібла з масовою концентрацією 0,05 моль/дм3 до отримання стійкого помаранчевого забарвлення упродовж 12-14 секунд та подальшим вирахуванням масової частки натрію хлориду за заданою формулою.

Текст

Реферат: Спосіб визначення масової частки натрію хлориду у солених та маринованих грибах. Використовують розведений дистильованою водою розсіл або маринад у співвідношенні 1:10 3 3 (2,5-2,6 см розсолу або маринаду та 25,0-26,0 см дистильованої води) температурою 20-25 °C, 3 до якого додають 0,5-0,6 см розчину хромату калію з масовою концентрацією 2,5 % і 3 наступним титруванням розчином нітрату срібла з масовою концентрацією 0,05 моль/дм до отримання стійкого помаранчевого забарвлення упродовж 12-14 секунд та подальшим вирахуванням масової частки натрію хлориду за заданою формулою. UA 109390 U (12) UA 109390 U UA 109390 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до сільського господарства, зокрема до ветеринарної медицини, і може бути використана для визначення масової частки натрію хлориду у солених та маринованих грибах (білих грибах, маслюках, печерицях, лисичках справжніх, опеньках) у виробничих лабораторіях потужностей з виробництва консервованих грибів, підприємствах з реалізації та зберіганні консервованих грибів (магазини, супермаркети, оптові бази), у державних лабораторіях ветеринарної медицини та у лабораторіях ветеринарно-санітарної експертизи на агропропромислових ринках. За результатами цього методу можна отримати кількісні значення при оцінці якості солених та маринованих грибів. Аналогом корисної моделі є метод визначення масової частки натрію хлориду за Мором у маринованих та солених овочах [1], який базується на титруванні іонів хлору в нейтральному середовищі іонами срібла в присутності індикатора калію хромату. Недоліком даного методу є те, що він громіздкий та дає похибку у визначеннях від 20 до 35 %. Прототипом корисної моделі є метод визначення масової частки натрію хлориду натрію у вершковому маслі [2], в якому використовують розплавлену досліджувану пробу вершкового масла гарячого водою, у подальшому проводять титрування розчинених хлоридів розчином 3 нітрату срібла з масовою концентрацією 0,1 моль/дм у присутності хромату калію з масовою концентрацією 5 % у кількості 2 см. Недоліком даного методу є те, що розчини готуються високої концентрації, а тому і нестійкі. Крім цього даний метод дає похибку у 15-20 % під час проведення аналізу та вирахування масової частки натрію хлориду. В основу даної корисної моделі поставлено задачу - розробити спосіб визначення масової частки натрію хлориду у солених та маринованих грибах шляхом зміни кількості та концентрації реактивів при титруванні розчинених хлоридів розчином нітрату срібла з масовою 3 концентрацією 0,05 моль/дм у присутності 0,5-0,6 см хромату калію з масовою концентрацією 2,5 % та вирахуванням вмісту натрію хлориду у відсотках за формулою, що забезпечить достовірність результатів при визначенні якості солених та маринованих грибів. Задача вирішується тим, що відмірюють у хімічну колбу досліджувану пробу розсолу або 3 маринаду із грибів солених або маринованих у кількості 2,5-2,6 см , добавляють дистильовану 3 воду у кількості 25,0-26,0 cм (співвідношення 1:10), температура якої 20-25 °C. Перемішують 3 вміст колби упродовж 1-2 хвилин, потім додають 0,5-0,6 см хромату калію з масовою концентрацією 2,5 % і титрують розчином нітрату срібла з масовою концентрацією 0,05 3 моль/дм постійно перемішуючи до отримання стійкого помаранчевого забарвлення упродовж 3 10-12 секунд. Фіксують використаний об'єм розчину нітрату срібла з точністю до 0,05 см . У подальшому масову частку натрію хлориду у солених та маринованих грибах вираховують у процентах за формулою (3): 2,922  C  V , (3) W m де W - масова частка натрію хлориду у пробі розсолу або маринаду, %; V - об'єм розчину нітрату срібла, використаного під час титрування дослідної проби розсолу або маринаду, см; 3 C - масова концентрація розчину нітрату срібла, моль/дм ; m - маса дослідної проби розсолу або маринаду, г; 3 2,922 - маса натрію хлориду (NaCl), що відповідає 1 см стандартного мірного розчину, 3 c(AgNO3)=1 моль/дм , розділена на показник 10 (при використанні нітрату срібла з масовою 3 концентрацією 0,05 моль/дм ), г. Розбіжність між двома паралельними визначеннями не повинна перевищувати 0,02 %. За результат приймають середнє арифметичне двох визначень. Етапи вирішення даної задачі наведено у нижчезазначених прикладах. Приклад 1. Для розробки методу використовують пробу розсолу або маринаду із грибів 3 солених або маринованих у кількості 3,0-3,1 см , добавляють дистильовану воду у кількості 3 30,0-31,0 см (співвідношення 1:10), температура якої 20-25 °C. Перемішують вміст колби 3 упродовж 3-4 хвилин, потім додають 0,1-0,2 см хромату калію з масовою концентрацією 1,0 % і3 титрують розчином нітрату срібла з масовою концентрацією 0,1 моль/дм , постійно перемішуючи до отримання стійкого помаранчевого забарвлення упродовж 22-24 секунд. 3 Фіксують використаний об'єм розчину нітрату срібла з точністю до 0,05 см . У подальшому масову частку натрію хлориду у солених та маринованих грибах вираховують у процентах за формулою (1): 5,844  C  V , (1) W m де W - масова частка натрію хлориду у пробі розсолу або маринаду, %; 1 UA 109390 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 V - об'єм розчину нітрату срібла, використаного під час титрування дослідної проби розсолу або маринаду, см; c - масова концентрація розчину нітрату срібла, моль/дм; m - маса дослідної проби розсолу або маринаду, г; 3 5,844 - маса натрію хлориду (NaCl), що відповідає 1 см стандартного мірного розчину, 3 c(AgNO3)=1 моль/дм , розділена на показник 10 (при використанні нітрату срібла з масовою 3 концентрацією 0,1 моль/дм ), г. Розбіжність між двома паралельними визначеннями не повинна перевищувати 0,02 %. За результат приймають середнє арифметичне двох визначень. Приклад 2. Для розробки методу використовують пробу розсолу або маринаду із грибів 3 солених або маринованих у кількості 4,0-4,1 см , добавляють дистильовану воду у кількості 3 40,0-41,0 см (співвідношення 1:10), температура якої 20-25 °C. Перемішують вміст колби 3 упродовж 1-2 хвилин, потім додають 1,0-1,1 см хромату калію з масовою концентрацією 5,0 % і 3 титрують розчином нітрату срібла з масовою концентрацією 0,2 моль/дм , постійно перемішуючи до отримання стійкого помаранчевого забарвлення упродовж 20-21 секунд. 3 Фіксують використаний об'єм розчину нітрату срібла з точністю до 0,05 см . У подальшому масову частку натрію хлориду у солених та маринованих грибах вираховують у процентах за формулою (2): 11,688  C  V , (2) W m де W - масова частка натрію хлориду у пробі розсолу або маринаду, %; V - об'єм розчину нітрату срібла, використаного під час титрування дослідної проби розсолу 3 або маринаду, см ; 3 c - масова концентрація розчину нітрату срібла, моль/дм ; m - маса дослідної проби розсолу або маринаду, г; 3 11,688 - маса натрію хлориду (NaCl), що відповідає 1 см стандартного мірного розчину, 3 c(AgNO3)=1 моль/дм , розділена на показник 5 (при використанні нітрату срібла з масовою 3 концентрацією 0,2 моль/дм ), г. Розбіжність між двома паралельними визначеннями не повинна перевищувати 0,02 %. За результат приймають середнє арифметичне двох визначень. Приклад 3. Для розробки методу використовують пробу розсолу або маринаду із грибів 3 солених або маринованих у кількості 2,5-2,6 см , добавляють дистильовану воду у кількості 3 25,0-26,0 см (співвідношення 1:10), температура якої 20-25 °C. Перемішують вміст колби 3 упродовж 1-2 хвилин, потім додають 0,5-0,6 см хромату калію з масовою концентрацією 2,5 % і 3 титрують розчином нітрату срібла з масовою концентрацією 0,05 моль/дм , постійно перемішуючи до отримання стійкого помаранчевого забарвлення упродовж 12-14 секунд. 3 Фіксують використаний об'єм розчину нітрату срібла з точністю до 0,05 см . У подальшому масову частку натрію хлориду у солених та маринованих грибах вираховують у процентах за формулою (3): 2,922  C  V , (3) W m де W - масова частка натрію хлориду у пробі розсолу або маринаду, %: V - об'єм розчину нітрату срібла, використаного під час титрування дослідної проби розсолу 3 або маринаду, см ; 3 c - масова концентрація розчину нітрату срібла, моль/дм ; m - маса дослідної проби розсолу або маринаду, г; 2,922 - маса натрію хлориду (NaCl), що відповідає 1 см стандартного мірного розчину, 3 c(AgNO3)=1 моль/дм , розділена на показник 20 (при використанні нітрату срібла з масовою концентрацією 0,05 моль/дм), г. Розбіжність між двома паралельними визначеннями не повинна перевищувати 0,02 %. За результат приймають середнє арифметичне двох визначень. Порівняльна оцінка результатів випробування вищезазначених способів визначення масової частки натрію хлориду у солених та маринованих грибах до прототипу наведена в таблиці 1. 2 UA 109390 U Таблиця 1 Порівняння методів визначення масової частки натрію хлориду у солених та маринованих грибах до прототипу № п/ Показники, що порівнюються п Складові методу: Маса проби, г Кількість дистильованої води, см Співвідношення проби до дистильованої води 1. Температура дистильованої води, °C Експозиція перемішування умісту, хв Температура охолодження умісту колби, °C Додавання реактиву: 3 2. Хромату калію кількість, см концентрація, % Титрування: 3. Розчином нітрату срібла 3 концентрація, моль/дм Експозиція стійкого 4. забарвлення, секунди Швидкість проведення 5. досліду, хв. Стабільність показників по 6. масовій частці натрію хлориду, % % співвідношення результатів 7. досліджень до показників загальної кислотності % співвідношення результатів досліджень до показників 8 масової частки мінеральних домішок 5 10 Прототип 1 Приклади 2 3 4,5-5,5 3,0-3,1 4,0-4,1 2,5-2,6 100,0 30,0-31,0 40,0-41,0 25,0-26,0 1:20 1:10 1:10 1:10 100,0 20-25 20-25 20-25 3-4 3-4 1-2 1-2 50 2,0 5,0 0,1-0,2 1,0 1,0-1,1 5,0 0,5-0,6 2,5 0,1 0,1 0,2 0,05 30 22-24 20-21 12-14 15 12-15 10-12 10-12 91,5 88,5 90,6 99,7 89,5-90,5 85,0-87,4 88,0-90,5 96,9-98,9 86,4-89,4 82,0-84,5 88,0-90,2 98,5-99,2 Дані таблиці 1 свідчать, що більш достовірні дані у порівнянні до результатів досліджень до показників загальної кислотності розсолів та маринадів у солених та маринованих грибах - у 96,9-98,9 % та до результатів досліджень до показників масової частки мінеральних домішок у солених та маринованих грибах - у 98,8-99,4 % [3, 4] були отримані при застосуванні методу за прикладом № 3. Також найвища стабільність показників по визначенню масової частки натрію хлориду у розсолах і маринадах солених і маринованих грибах була за прикладом № 3-99,7 %. Використовуючи метод за прикладом № 3, ми визначили масову частку натрію хлориду у розсолах солених грибів у 22 пробах наступних видів: білі гриби - 6 проб; маслюки - 4 проби; лисички справжні - 4 проби; опеньки - 8 проб. Результати досліджень наведені у таблиці 2. 3 UA 109390 U Таблиця 2 Показники масової частки натрію хлориду у розсолах солених грибів різних видів № п/п Солені білі гриби Солені маслюки Солені лисички справжні Солені опеньки 1. 2. 3. 4. 5 Вид солених грибів Показники масової частки Норма, згідно з натрію хлориду за діючим національним прикладом № 3, % стандартом, % 5,48±0,4 4,62±0,2 4,5-5,5 4,72±0,3 5,21±0,4 Кількість проб 6 4 4 8 Також визначали масову частку натрію хлориду у маринадах маринованих грибів у 26 пробах наступних видів: білі гриби 5 проб; маслюки - 4 проби; печериці - 7 проб; лисички справжні - 4 проби; опеньки - 6 проб. Результати досліджень наведені у таблиці 3. Таблиця 3 Показники масової частки натрію хлориду у маринадах маринованих грибів різних видів № п/п Вид маринованих грибів 1. 2. 3. Мариновані білі гриби Мариновані маслюки Мариновані печериці Мариновані лисички справжні Мариновані опеньки 4. 5. 10 15 20 25 30 Кількість проб Показники масової частки натрію хлориду за прикладом № 3, % 5 4 7 1,82±0,2 2,92±0,2 2,01±0,2 4 2,70±0,3 6 Норма, згідно з діючим національним стандартом, % 3,49±0,2 2,0-3,5 Проведеними дослідженнями визначено, що масова частка натрію хлориду у розсолах та маринадах у солених та маринованих грибах різних видів була у межах норми, згідно з діючим національним стандартом в Україні [З, 4]. Ці дані були стабільними та достовірними, отже метод за прикладом №3 можна використовувати при визначенні масової частки натрію хлориду у розсолах і маринадах солених та маринованих грибах різних видів. Крім цього, слід зазначити, що метод є ефективним та економним щодо приготування та використання реактивів, а його результати дають конкретні кількісні показники за значеннями масової частки натрію хлориду у розсолах та маринадах солених та маринованих грибів. Метод за прикладом № 3 нами пропонується як кількісний спосіб визначення масової частки натрію хлориду у розсолах та маринадах солених та маринованих грибів поряд з іншими методами визначення їх якості (органолептика, загальна кислотність, величина рН розсолу або маринаду, масова частка домішок рослинного походження, масова частка мінеральних домішок) [4, 5]. Метод має перевагу перед існуючими методами визначення якості солених та маринованих грибів у тому, що результати мають високу достовірність та кількісні значення. Джерела інформації: 1. Яценко І.В. Гігієна рослинних харчових продуктів: Підручник/ І.В. Яценко, Н.М. Богатко, Н.В. Букалова та ін./ За редакцією Н.М. Богатко. - Харків: "Діса плюс", 2015. - С. 112. 2. Масло вершкове. Визначення вмісту хлориду натрію (контрольний метод): ДСТУ ISO 1738:2005. - К.: Держспоживстандарт України, 2007. - 5 с. (Національний стандарт України) 3. Богатко Н.М. Ветеринарно-санітарна експертиза продукції рослинного походження: Навчальний посібник/ Н.М. Богатко/. Біла Церква, 2010. - С. 266-281. 4. Гриби мариновані та відварені. Технічні умови: ДСТУ 4696:2006. - К.: Держспоживстандарт України, 2007. - 10 с. (Національний стандарт України). 5. Богатко Н.М. Ветеринарно-санітарна експертиза рослинних харчових продуктів: Методичні рекомендації для слухачів ІПНКСВМ, студентів та магістрантів ФВМ / Н.М. Богатко, Н.В. Букалова, О.Ю. Голуб та ін. - Біла Церква, 2012. - 71 с. 35 4 UA 109390 U ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 5 Спосіб визначення масової частки натрію хлориду у солених та маринованих грибах, який відрізняється тим, що використовують розведений дистильованою водою розсіл або маринад 3 3 у співвідношенні 1:10 (2,5-2,6 см розсолу або маринаду та 25,0-26,0 см дистильованої води) 3 температурою 20-25 °C, до якого додають 0,5-0,6 см розчину хромату калію з масовою концентрацією 2,5 % і наступним титруванням розчином нітрату срібла з масовою 3 концентрацією 0,05 моль/дм до отримання стійкого помаранчевого забарвлення упродовж 1214 секунд та подальшим вирахуванням масової частки натрію хлориду за заданою формулою. 10 Комп’ютерна верстка В. Мацело Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 5

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: G01N 33/02

Мітки: маринованих, масової, солених, визначення, натрію, спосіб, частки, хлориду, грибах

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/7-109390-sposib-viznachennya-masovo-chastki-natriyu-khloridu-u-solenikh-ta-marinovanikh-gribakh.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб визначення масової частки натрію хлориду у солених та маринованих грибах</a>

Подібні патенти