Виробничий штам m.bovis valle (кміев-9км) для виготовлення ппд-туберкуліну для ссавців

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Виробничий штам збудника туберкульозу бичачого виду M.bovis Valle (КМІЕВ-9КМ) для виготовлення ППД-туберкуліну для ссавців, який має такі властивості: в мазках, виготовлених з культур, вирощених на елективних синтетичних живильних середовищах, пофарбованих за Ціль-Нільсеном має вигляд паличок, розміром 0,3-0,6 x 1,5 мкм (до 10 мкм), всередині паличок інколи помітні зерна; на ΜΠΑ та МПБ не росте, росте на яєчних та картопляних живильних середовищах тільки при 37 °С; на рідких живильних середовищах утворює корд-фактор; колонії культур сухі, дрібні, кольору слонової кістки; швидкість росту в субкультурі 10-20 діб; на рідких живильних середовищах утворює крихкувату плівку, без помутніння середовища, в перехресному імуноелектрофорезі з референс-сироваткою M.bovis № 8 утворює 12-15 преципітатів, ідентичних преципітатам антигенів М.bovis № 8; є патогенним для великої худоби морських свинок та кролів; дає позитивну реакцію в ПЛР з використанням праймерів 6110, який відрізняється від інших виробничих штамів M.bovis тим, що при культивуванні на синтетичних живильних середовищах Сотона має прискорену швидкість росту, що дозволяє збільшити вихід бактеріальної маси з одного флакону середовища з 59,5 до 75,6 мг (на 16,1 мг) та дає можливість відповідно збільшити вихід туберкулопротеїну (діючої речовини препарату) і рекомендувати штам M.bovis Valle (KMIEB-9KM) як високопротеїногенний виробничий штам для виготовлення очищеного (ППД) туберкуліну для ссавців.

Текст

Реферат: Виробничий штам збудника туберкульозу бичачого виду M.bovis Valle (КМІЕВ-9КМ) для виготовлення ППД-туберкуліну для ссавців, який має такі властивості: в мазках, виготовлених з культур, вирощених на елективних синтетичних живильних середовищах, пофарбованих за Ціль-Нільсеном має вигляд паличок, розміром 0,3-0,6×1,5 мкм (до 10 мкм), всередині паличок інколи помітні зерна; на ΜΠΑ та МПБ не росте, росте на яєчних та картопляних живильних середовищах тільки при 37 °С; на рідких живильних середовищах утворює корд-фактор; колонії культур сухі, дрібні, кольору слонової кістки; швидкість росту в субкультурі 10-20 діб; на рідких живильних середовищах утворює крихкувату плівку, без помутніння середовища, в перехресному імуноелектрофорезі з референс-сироваткою M.bovis № 8 утворює 12-15 преципітатів, ідентичних преципітатам антигенів М.bovis № 8; є патогенним для великої худоби морських свинок та кролів; дає позитивну реакцію в ПЛР з використанням праймерів 6110. При культивуванні на синтетичних живильних середовищах Сотона має прискорену швидкість росту, що дозволяє збільшити вихід бактеріальної маси з одного флакону середовища з 59,5 до 75,6 мг (на 16,1 мг) та дає можливість відповідно збільшити вихід туберкулопротеїну (діючої речовини препарату) і рекомендувати штам M.bovis Valle (KMIEB-9KM) як високопротеїногенний виробничий штам для виготовлення очищеного (ППД) туберкуліну для ссавців. UA 109231 U (12) UA 109231 U UA 109231 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до ветеринарної мікробіології, імунології та біотехнології, зокрема до виготовлення алергенів для діагностики туберкульозу тварин, а саме до виробничих штамів, що використовують для накопичення бактеріальної маси мікобактерій в технологічному процесі виготовлення згаданих препаратів. Існує декілька виробничих штамів, які використовують для виробництва ППД-туберкуліну для ссавців, в тому числі: - штам Valle (Биотехнология: учебник. [И.В. Тихонов, Е.А. Рубан, Т.Н. Грязнева и др.]; под ред. акад. РАСХН Е.С. Воронина. - СПб.: ЗАО ГИОРД, 2005. - 792 с.; Говоров A.M., Осташко Ф.И. Новые туберкулины // Науч.-тех. бюллетень УНИИЭВ. - 1956. - С. 12-15; Лысенко А.П. Антигены Mycobacterium Bovis и атипичных микобактерий, изучение и применение для дифференциальной диагностики туберкулеза крупного рогатого скота: дис. д-ра вет. наук: 16.00.03 - Минск, 1994. - 379 с. та інші); - штам AN5 (Контроль худоби на наявність туберкульозу в країнах-членах ЄС: матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Епізоотологія і профілактика інфекційних хвороб великої рогатої худоби", 14-17 березня 2006 року, НАУ, Київ, Україна. / Ю.О. Колос, В.І. Хоменко, В.Ф. Титаренко, О.М. Клименко. - К., 2006. - С. 42-43.; Аллергия и аллергическая диагностика инфекционных болезней: матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні проблеми біотехнології, стандартизації та забезпечення контролю якості вет. препаратів, кормів та кормових добавок", присвячена 10-річчю ДНКІБШМ. / Кассич В.Ю., Овдиенко Н.П., Волосянко Е.В., Нестеренко Т.Г. // Вет. біотехнологія. - К., 2008. - Бюл. № 13 (2) С. 123-128.; Кассич В.Ю., Жученко А.В. Гиперчувствительность замедленного типа (ГЧЗТ) и ее использование для диагностики бактериальных инфекций // Вісник Сумського НАУ - Суми, 2008. - Вип. 9/1 (21). - С. 40-43). - штам M.bovis-IEKBM-1 (Патент України № 33976 від 06.05.1999 p. Протеїногенний штам із мікобактерій бичачого виду MICOBACTERIUM BOVIS-IEKBM-1 для виготовлення туберкуліну (ППД) для ссавців / Кассіч Ю.Я. з співав.), який застосовується при виробництві ППДтуберкуліну для ссавців на Державному підприємстві Сумська біологічна фабрика. Найбільш близьким аналогом є паспортизований референтний (музейний) штам збудника туберкульозу бичачого виду, одержаний в рамках творчого співробітництва з РУП "ІЕВ" ім. С.Н. Вишелеського (м. Мінськ) у 2010 p., який, згідно з "Паспортом штаму" має назву: M. bovis Valle (KMIEB-9). Суттєвим недоліком всіх перелічених вище штамів є тривалий ріст, повільне накопичення бактеріальної маси мікобактерій в процесі їх культивування на рідкому синтетичному живильному середовищі Сотона і, відповідно, низький вихід кінцевого продукту туберкулопротеїну. Крім цього, згідно зі стандартом EC, що надає Institute voor Dierhouderij en Diergenzondheid (ID-DLO), Lelistad, The Netherlands, PPD-туберкулін для ссавців повинен виготовлятися зі штамів M.bovis "AN5" або "Valle", в той час як при виготовленні вітчизняного препарату: "Туберкулін очищений (ППД) для ссавців в стандартному розчині" ТУУ 24.00497087.645-2001, виробничим штамом є "M.bovis IEKBM-1". Тому розробка вітчизняного сухого очищеного PPD - туберкуліну з штаму M.bovis "Valle" є актуальним завданням (Контроль худоби на наявність туберкульозу в країнах-членах ЄС: матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Епізоотологія і профілактика інфекційних хвороб великої рогатої худоби", 14-17 березня 2006 року, НАУ, Київ, Україна. / Ю.О. Колос, В.І. Хоменко, В.Ф. Титаренко, О.М. Клименко. - К., 2006. - С. 42-43.). Наведені обставини вимагали пошуку штаму M.bovis Valle, здатного до прискореного росту та високого і швидкого накопичення бактеріальної маси мікобактерій та продукції туберкулопротеїнів при культивуванні на синтетичному живильному середовищі. В основу корисної моделі поставлена задача одержати штам M.bovis Valle, здатний до прискореного росту, високого і швидкого накопичення бактеріальної маси мікобактерій та має високу протеїногенність (здатність в процесі культивування на синтетичному живильному середовищі продукувати туберкулопротеїни). Поставлена задача вирішується шляхом того, що одержаний нами в рамках творчого обміну з РУП "ІЕВ" ім. С.Н. Вишелеського (м. Мінськ) сублімований (ліофільно висушений) штам збудника туберкульозу бичачого виду M.bovis Valle (KMIEB-9) розконсервували та адаптували до щільних елективних поживних середовищ Павловського, Левенштейна-Ієнсена, ІЕКВМ, та рідких синтетичних живильних середовищ Сотона КФ (Патент України на корисну модель № 63246 Синтетичне живильне середовище Сотона КФ для прискореного накопичення бактеріальної маси мікобактерій / Кассіч В.Ю., Кассіч О.В., Фотіна Т.І., Фотіна Г.А., Дзюба В.М., Полоз І.М.; Суми, СНАУ - № u2011014606; заявл. 06.12.10; опубл. 10.10.11, Бюл. № 19), та Сотона ХБ, які використовуються в технологічному процесі виробництва ППД-туберкуліну для 1 UA 109231 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 ссавців на Державному підприємстві Херсонська біологічна фабрика. Для відтворення та перевірки біологічних властивостей штаму проведено біопробу на лабораторних тваринах. При культивуванні штаму збудника туберкульозу бичачого виду M.bovis Valle (KMIEB-9) на живильному середовищі Сотона КФ для прискореного накопичення бактеріальної маси впродовж 2-3 генерацій було відзначене прискорення росту мікобактерій і підвищення накопичення бактеріальної маси. Тобто середовище Сотона КФ мало селективні властивості, що призвело до отримання штаму з прискореним ростом мікобактерій: культура мікобактерій починала рости раніше (на 3-6 діб) і давала більше накопичення бактерійної маси (мікробна плівка формувалася на 4-5 діб раніше), в порівнянні з вихідним штамом M.bovis Valle (KMIEB-9). Відібраному шляхом селекції ізоляту мікобактерій з прискореним ростом після ретельного вивчення його культуральних, морфологічних та біологічних властивостей присвоїли назву: "виробничий штам збудника туберкульозу бичачого виду M.bovis Valle (KMIEB-9КМ)". Фактично, одержаний штам Valle (KMIEB-9КМ) являє собою фенотиповий модифікант штаму збудника туберкульозу бичачого виду M.bovis Valle (KMIEB-9). Після пересіву на виробниче синтетичне середовище Сотона ХБ феномен прискорення росту зберігається протягом 2-3 генерацій і надалі втрачається. Таким чином, надбані властивості до прискореного росту є наслідком фенотипової модифікації, а не мутаційних змін на рівні геному (не спадкуються). Культивування мікобактерій на синтетичних живильних середовищах Сотона проводили таким чином. На щільних живильних середовищах (Левештейна-Ієнсена, ІЕКВМ, Павловського, живильному середовищі для культивування мікобактерій (ТУУ 46.15.063.95) або сухому живильному середовищі для прискореного культивування мікобактерій (Патент України № 54203 А / Кассіч Ю.Я., Кассіч В.Ю. з співав.) вирощували культури збудника туберкульозу бичачого виду M.bovis Valle (KMIEB-9КМ) за температури 37-38 °С. Як контроль використовували виробничий штам M.bovis Valle (KMIEB-9). Кожною культурою мікобактерій засівали не менше 50 пробірок живильного середовища. Через 35-60 діб відбирали пробірки з інтенсивним ростом культур, 5-10 % з них досліджували мікроскопічним методом. При цьому мазки з культур фарбували за методом Ціля-Нільсена. При наявності бактеріального забруднення навіть в одній пробірці культивування починали знову з вихідних музейних культур, а одержану партію забруднених культур знищували. Чисті культури першої генерації зберігали в холодильнику (15-20 пробірок), а з інших проводили пересів на середовище Павловського (гліцеринове картопляне середовище). На кожну культуру використовували не менше 25 пробірок середовища Павловського. Культивування проводили в термостаті за температури 37-38 °C протягом 40-60 діб. Для подальшої роботи відбирали пробірки, на яких культури мікобактерії дали інтенсивний ріст на картоплі та поверхні рідкої складової частини середовища Павловського у вигляді плівки. Контроль за якістю культивування проводили мікроскопією. Пересів мікобактерій з середовища Павловського на середовище Сотона КФ або Сотона ХБ проводили таким чином. Фрагменти плівки з рідкої складової частини середовища Павловського за допомогою бактеріологічної петлі стерильно переносили на поверхню синтетичного середовища. В наших дослідах при переносі плівки мікобактерій з середовища Павловського на синтетичне середовище вона часто опускалася на дно флакона і не давала росту. Для запобігання цього були використані коркові диски або кільця товщиною 2,0 мм, які стерилізували разом з середовищем Сотона. При пересіві культур плівку мікобактерій з середовища Павловського наносили на поверхню пробкового диска або кільця в Середовищі Сотона. Товщина диска або кільця дозволяє змочувати його поверхню середовищем, на якому культивуються мікобактерії. Ріст культури у вигляді плівки з пробкового кільця розповсюджувався на поверхню середовища Сотона. Після пересіву флакони з середовищем Сотона закривали ватно-марлевими пробками і зверху зв'язували поліетиленовою плівкою. Культивували посіви в термостаті при 37-38 °C впродовж 6-8 тижнів. Через 1-2 тижні після пересіву культур середовища перевіряли на чистоту росту мікобактерій візуально за характером росту та мікроскопічним методом. При рості у флаконах сторонньої мікрофлори середовище знищували. Чисті культури зберігали в холодильнику і використовували для пересівів. Адаптований до середовищ Сотона КФ та Сотона ХБ ізолят чистих культур досліджуваних мікобактерій зі щільних поживних середовищ отримав назву: штам M.bovis Valle (KMIEB-9КМ). Фактично він є фенотиповим модифікантом штаму M.bovis Valle (KMIEB-9). Біологічні властивості штаму M.bovis Valle (KMIEB-9КМ) вивчали шляхом зараження морських свинок і кролів. Дослідження проводили у відповідності з вимогами інструкції щодо лабораторної діагностики туберкульозу тварин. Штам виявився патогенним для лабораторних 2 UA 109231 U 5 10 15 20 25 30 тварин і спричиняв їх загибель від генералізованого туберкульозу впродовж 90 діб після зараження. Чисті культури першої та подальших генерацій штаму M.bovis Valle (КМІЕВ-9КМ) на середовищі Сотона КФ та Сотона ХБ мають такі властивості. В мазках, виготовлених з культур, вирощених на щільних та рідких синтетичних живильних середовищах: Левенштейна-Ієнсена, ІЕКВМ, сухому живильному середовищі для прискореного культивування мікобактерій (Патент Укр. № 54203 А / Кассіч Ю.Я., Кассіч В.Ю. з співав.), Сотона різних модифікацій, пофарбованих за Ціль-Нільсеном, мікобактерії мають вигляд паличок, розміром 0,3-0,6×1,5 мкм (до 10 мкм). Всередині паличок інколи помітні зерна. На ΜΠΑ та МПБ штам не росте; росте на яєчних та картопляних живильних середовищах тільки при 37 °C. На рідких живильних середовищах росте у вигляді поверхневої плівки. Колонії культур сухі, дрібні, кольору слонової кістки. Швидкість росту в субкультурі 10-20 діб. На поверхні рідких живильних середовищах утворює крихкувату плівку, без помутніння середовища. Твін 80 не гідролізує, нітроредуктазна реакція негативна. В перехресному імуноелектрофорезі з референс-сироваткою М. bovis № 8 утворює 12-15 преципітатів, ідентичних преципітатам антигенів М. bovis № 8. Дає позитивну реакцію в ПЛР з використанням праймерів 6110 (Дослідження проведені на базі РУП "ІЕВ" ім. С.Н. Вишелеського (м. Мінськ). Штам є помірно патогенним для морських свинок та кролів. При підшкірному зараженні в дозі 1 мг на тварину у морських свинок масою 300-350 г та кролів масою 2-3 кг розвиваються ознаки туберкульозу з ураженням печінки, селезінки та легень, тварини гинуть впродовж 3 місяців з картиною генералізованого туберкульозу. В подальшому культивування та накопичення бактеріальної маси мікобактерій туберкульозу бичачого виду на середовищі Сотона проводили методом, передбаченим "Інструкцією по виготовленню і контролю туберкуліну очищеного (ППД) у стандартному розчині" з виробничим штамом M.bovis-(КМІЕВ-9) (Дослід 1) та з досліджуваним штамом, що отримав назву M.bovis Valle (KMIEB-9КМ) запропонованим нами методом на середовищі Сотона ХБ (Дослід 2). Кожен дослід проводили в трьох повторностях. Результати дослідів наведені в таблиці 1. Дослід 1. Флакони з характерним для штаму M.bovis Valle (KMIEB-9) ростом далі культивували на рідкому середовищі Сотона ХБ в термостаті при 37-38 °C до формування на поверхні середовища крихкуватої плівки з бактеріальної маси мікобактерій. При цьому появу первинного росту спостерігали через 9-11 діб. Появу суцільного росту у вигляді плівки на поверхні середовища Сотона спостерігали через 18-21 добу. Після закінчення терміну культивування мікобактерій флакони з культурами піддавали автоклавуванню при 1,5 атм. впродовж 20 хвилин. 35 Таблиця 1 Визначення термінів початку росту, формування плівки та ваги накопиченої бактеріальної маси Дослід 1 Дослід 2 Штам M.bovis Valle (KMIEBШтам M.bovis Valle (KMIEB-9КМ) Термін початку росту (через … діб) 9-11 8-10 Термін формування плівки (через … діб) 18-21 14-19 Вага накопиченої бактеріальної маси (мг) 59,5±0,3 75,6±0,5 40 45 Відділення бактеріальної маси мікобактерій від культуральної рідини проводили в умовах боксу центрифугуванням впродовж 20 хвилин при 3 тис. об/хв. Одержану бактеріальну масу відмивали стерильною дистильованою водою (рН 7,0-7,1), просушували на паперовому фільтрі та зважували. Вага бактеріальної маси становила 59,5±0,3 мг. Дослід 2. Флакони з характерним для штаму M.bovis Valle (КМІЕВ-9КМ) ростом культивували на середовищі Сотона ХБ в термостаті при 37-38 °C до формування на поверхні середовища щільної крихкуватої плівки з бактеріальної маси мікобактерій. При цьому появу первинного росту спостерігали через 8-10 діб. Появу суцільного росту у вигляді плівки на поверхні рідкого середовища спостерігали через 14-19 діб. Відділення бактеріальної маси мікобактерій від культуральної рідини проводили в умовах боксу центрифугуванням впродовж 20 хвилин при 3 тис. об/хв. Одержану бактеріальну масу 3 UA 109231 U 5 10 15 20 25 відмивали стерильною дистильованою водою (рН 7,0-7,1), просушували на паперовому фільтрі та зважували. Вага бактеріальної маси M.bovis Valle (KMIEB-9КМ) становила 75,6±0,5 мг. Тобто, в досліді 2 з використанням запропонованого нами штаму M.bovis Valle (KMIEB-9КМ) ріст та формування плівки мікобактерій у флаконі з середовищем починався раніше на 1-4 доби, а за період культивування вихід бактеріальної маси з одного флакона був вищим на 16,1+0,2 мг. Наступним етапом роботи було визначення масової концентрації білка в пробах туберкуліну, виготовленого з штаму M.bovis Valle KMIEB-9 (Дослід 3) та штаму M.bovis Valle KMIEB-9КМ (Дослід 4). Для цього з культурального фільтрату штаму M.bovis Valle KMIEB-9 (Дослід 3) та штаму M.bovis Valle KMIEB-9КМ (Дослід 4) виготовили дослідні серії туберкулінів (ППД) для ссавців у стандартному розчині. Культури мікобактерій вирощували на рідкому синтетичному живильному середовищі Сотона КФ для прискореного накопичення бактеріальної маси мікобактерій. Препарат одержували шляхом стерилізації культур автоклавуванням (100 °C, 3 години), відокремлення бактеріальної маси шляхом фільтрації через полотняні фільтри, одержання й стерилізації культуральних фільтратів (стерилізуюча фільтрація), осадження протеїну розчином трихлороцтової кислоти, переосадження його насиченим розчином сірчанокислого амонію, очищення від солей за допомогою діалізу з подальшим визначенням концентрації протеїну в 1 3 см розчину. 3 Масову концентрацію білка в мг/см (X) в одержаних пробах туберкуліну, виготовленого з виробничих штамів M.bovis Valle KMIEB-9 (Дослід 3) та M.bovis Valle KMIEB-9КМ (Дослід 4) обчислювали за формулою: VK  V1K1   V 2K  V3K 1.4 6.25 , X 2 3 де V - об'єм 0,1 моль/дм розчину сірчаної кислоти, що налитий у приймальну колбу при 3 аналізі проби, см ; 3 K - поправочний коефіцієнт до титру 0,1 моль/дм розчину сірчаної кислоти; 3 3 V1 - об'єм 0,1 моль/дм розчину гідроокису натрію, що витрачений на титрування проби, см ; 3 30 K 1 - поправочний коефіцієнт до титру 0,1 моль/дм розчину гідроокису натрію; 3 V2 - об'єм 0,1 моль/дм розчину сірчаної кислоти, що налитий у приймальну колбу при аналізі проби, см; 3 V3 - об'єм 0,1 моль/дм розчину сірчаної кислоти, що витрачений на титрування проби при 3 аналізі знезоленого фільтра, см ; 3 3 1.4 - маса азоту, що відповідає 1 см 0,1 моль/дм розчину сірчаної кислоти, мг. Результати проведених досліджень наведені в таблиці 2. 35 Таблиця 2 Визначення масової частки білка в пробах туберкуліну з виробничих штамів M.bovis Valle Дослід 3 Дослід 4 Штам M.bovis Valle (KMIEB-9) Штам M.bovis Valle (KMIEB-9КМ) 3 Масова частка білка у туберкуліні (мг/см ): 0,89 1,20 40 45 Згідно з існуючими вимогами, масова частка білка у туберкуліні повинна бути (0,8±0,2) 3 мг/см . Масова частка білка в пробі туберкуліну, виготовленого з штаму M.bovis Valle (KMIEB-9КМ) 3 була достовірно більшою (Р < 0,05) і становила (1,20) мг/см , в той час, як в пробі туберкуліну з 3 штаму M.bovis Valle (КМІЕВ-9) масова частка білка становила (0,89) мг/см . Результати проведених досліджень свідчать, що штам M.bovis Valle (КМІЕВ-9КМ) здатний до 3 продукції туберкулопротеїну на високому рівні: (0,89) мг/см , а тому являється перспективним при виробництві ППД-туберкуліну для ссавців. При цьому величина масової частки білка у пробі 3 туберкуліну з штаму M.bovis Valle (KMIEB-9) - (0,89) мг/см хоча й нижча, проте також дозволяє використовувати штам як виробничий або резервний при виготовленні ППД-туберкуліну для ссавців. Таким чином, запропонований виробничий штам мікобактерій M.bovis Valle (KMIEB-9КМ) при культивуванні на синтетичному живильному середовищі Сотона ХБ або КФ дозволяє 4 UA 109231 U прискорити ріст і підвищити накопичення бактерійної маси мікобактерій з одного флакона з 59,5 до 75,6 мг (на 16,1 мг) і дає можливість відповідно збільшити вихід туберкулопротеїну (діючої 3 речовини препарату) до (1,20) мг/см . 5 10 15 20 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ Виробничий штам збудника туберкульозу бичачого виду M.bovis Valle (КМІЕВ-9КМ) для виготовлення ППД-туберкуліну для ссавців, який має такі властивості: в мазках, виготовлених з культур, вирощених на елективних синтетичних живильних середовищах, пофарбованих за Ціль-Нільсеном має вигляд паличок, розміром 0,3-0,6×1,5 мкм (до 10 мкм), всередині паличок інколи помітні зерна; на ΜΠΑ та МПБ не росте, росте на яєчних та картопляних живильних середовищах тільки при 37 °С; на рідких живильних середовищах утворює корд-фактор; колонії культур сухі, дрібні, кольору слонової кістки; швидкість росту в субкультурі 10-20 діб; на рідких живильних середовищах утворює крихкувату плівку, без помутніння середовища, в перехресному імуноелектрофорезі з референс-сироваткою M.bovis № 8 утворює 12-15 преципітатів, ідентичних преципітатам антигенів М.bovis № 8; є патогенним для великої худоби морських свинок та кролів; дає позитивну реакцію в ПЛР з використанням праймерів 6110, який відрізняється від інших виробничих штамів M.bovis тим, що при культивуванні на синтетичних живильних середовищах Сотона має прискорену швидкість росту, що дозволяє збільшити вихід бактеріальної маси з одного флакону середовища з 59,5 до 75,6 мг (на 16,1 мг) та дає можливість відповідно збільшити вихід туберкулопротеїну (діючої речовини препарату) і рекомендувати штам M.bovis Valle (KMIEB-9KM) як високопротеїногенний виробничий штам для виготовлення очищеного (ППД) туберкуліну для ссавців. Комп’ютерна верстка Л. Ціхановська Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 5

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A61K 39/04, C12R 1/34, C12Q 1/00, C12N 1/00

Мітки: m.bovis, ппд-туберкуліну, виготовлення, кміев-9км, ссавців, valle, виробничий, штам

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/7-109231-virobnichijj-shtam-mbovis-valle-kmiev-9km-dlya-vigotovlennya-ppd-tuberkulinu-dlya-ssavciv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Виробничий штам m.bovis valle (кміев-9км) для виготовлення ппд-туберкуліну для ссавців</a>

Подібні патенти