Рушій для переміщення по слабких водонасичених ґрунтах

Номер патенту: 109026

Опубліковано: 10.08.2016

Автори: Хмара Леонід Андрійович, Хожило Максим Едуардович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Рушій для переміщення по слабких водонасичених ґрунтах, що має тіло обертання, нерухомі опори та цапфи, який відрізняється тим, що тілом обертання є колінчастий вал, встановлений між нерухомими опорами, на якому закріплені пневмоколісні шини, причому кут нахилу радіальної осі пневмоколісних шин до осі обертання колінчастого вала відповідає умові .

Текст

Реферат: Рушій для переміщення по слабких водонасичених ґрунтах, що має тіло обертання, нерухомі опори та цапфи, причому тілом обертання є колінчастий вал, встановлений між нерухомими опорами, на якому закріплені пневмоколісні шини, причому кут нахилу радіальної осі пневмоколісних шин до осі обертання колінчастого вала відповідає умові    2 . UA 109026 U (54) РУШІЙ ДЛЯ ПЕРЕМІЩЕННЯ ПО СЛАБКИХ ВОДОНАСИЧЕНИХ ҐРУНТАХ UA 109026 U UA 109026 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до транспортного машинобудування, а саме до рушіїв транспортних засобів підвищеної прохідності, призначених для роботи на болотах, засніженій місцевості тощо. Існує шнековий рушій, який складається з гвинтового ротора, встановленого в нерухомих опорах корпуса транспортного засобу на приводному валу [1]. Найближчим технічним рішенням є рушій для переміщення по слабких водонасичених ґрунтах, який складається з тіла обертання, нерухомих опор та цапф [2]. Суттєвим недоліком відомих конструкцій рушіїв при експлуатації є рушання з місця, так як воно пов'язане з сумарним навантаженням, яке необхідне для подолання тертя покою гвинтового ротора і інерції маси всього транспортного засобу, а також те, що при зупинках на в'язких ґрунтах спостерігається ефект "присмоктування" ротора, а на твердих - примерзання, таким чином трансмісія відчуває перевантаження, які призводять до поламок. Задача корисної моделі полягає в удосконаленні рушія для переміщення по слабких водонасичених ґрунтах, в якому наявність нових конструктивних елементів забезпечує підвищення ефективності процесу переміщення рушія за рахунок можливості використання пневмоколісних шин. Означена задача вирішується тим, що рушій для переміщення по слабких водонасичених ґрунтах, що має тіло обертання, нерухомі опори та цапфи, відповідно до корисної моделі, тілом обертання є колінчастий вал, встановлений між нерухомими опорами, на якому закріплені пневмоколісні шини, причому кут нахилу радіальної осі пневмоколісних шин до осі обертання колінчастого вала дорівнює умові    2 . Суть корисної моделі пояснюється кресленнями, де показано: Фіг. 1 - Загальний вигляд машини, вигляд збоку; Фіг. 2 - переріз А-А на фіг. 1; Фіг. 3 - переріз Б-Б на фіг. 2; Фіг. 4 Збільшений фрагмент І на фіг. 2; Фіг. 5 - Збільшений фрагмент II на фіг. 2; Фіг. 6 - Збільшений фрагмент III на фіг. 2. Машина складається з кабіни 1, двигуна 2, платформи 3, опор 4, 5, 6, 7 і рушія 8 (Фіг. 1-2). Рушій 8 складається з кривошипа 9, до якого за допомогою болтових з'єднань 10 через півдиски 12 і 13, а також ободу 14, під кутом    2 до осі обертання кривошипа 9, закріплені комплекти пневматичних шин 11 (Фіг. 3). Опора 4 складається з корпуса 15, кришки підшипника 16, манжети 17, розпірного кільця 18, гумових прокладок 19, 20, підшипника 21, гальмівного кільця 22 та планки 23, болтів фіксуючих 24 та конусного розсікача 25, який закріплений до корпуса 15 за допомогою болтових з'єднань 26, а також маслянки 27 (Фіг. 4). Опори 5 і 6 складаються з корпусу 28, в якому встановлені пластини 29 і 30 з підшипником ковзання 31 (Фіг. 5). Опора 7 складається з корпусу 32, в якому встановлені підшипники ковзання 33, 34, 35, розпірне кільце 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, манжета 43 (Фіг. 6). Також в корпусі 32 опори 7 розташований правий хвостовик кривошипа 9, на якому через шпонкове з'єднання 44 закріплене циліндричне зубчасте колесо 45, при цьому воно знаходиться у постійному контакті з валом-шестернею 46, а вал-шестірня 46 контактує з зубчастим колесом 47, яке встановлене на трансмісійному валу (на фігурах не показаний). До кривошипа 9 підшипник ковзання 35 закріплений за допомогою гальмівного кільця 50 та планки 51 і болтів фіксуючих 52. До бічної стінки корпуса 32 за допомогою болтового з'єднання 48 закріплений конусний розсікач 49. Також опора 7 має маслянку 53. Працює машина наступним чином. Водій, який знаходиться у кабіні 1 запускає двигун 2, що розташований на платформі 3. У нижній частині платформи 3 закріплені опори 4, 5, 6, 7 з рушієм 8. Крутний момент від двигуна 2 передається через трансмісійний вал на зубчасте колесо 47, яке знаходиться у постійному контакті з валом-шестернею 46. Вал-шестерня 46 за допомогою підшипників ковзання 33 і 34 обертається в корпусі 32 опори 7. Осьова нерухомість підшипників ковзання на валу-шестерні 46 забезпечується розпірними кільцями 36, 37, 38, 39 і 40. З вала-шестірні 46 крутний момент передається на циліндричне зубчасте колесо 45, яке зафіксоване кривошипі 9 через шпонкове з'єднання 44. Обертання кривошипа 9 можливе за рахунок встановлення на його кінці в опорі 7 підшипника ковзання 35, який не може переміщуватися вздовж осі обертання кривошипа 9 тому, що зафіксований з обох сторін розпірними кільцями 41 і 42. Задля уникнення втрат мастильних матеріалів, під час роботи, в корпусі 32 передбачена манжета 43. Далі крутний момент призводить до обертання кривошип 9, який через болтові з'єднання 10 приводе у дію півдиски 12 і 13, між якими розташовані обода 14 з встановленими у них комплектом пневматичних шин 11. Крутний момент також потрапляє в опору 4, яка з внутрішньої сторони закрита кришкою підшипника 16. На кінці кривошипа 9, який встановлений в опорі 4 закріплений підшипник ковзання 21. Осьовий рух цього підшипника 1 UA 109026 U 5 10 15 20 25 обмежений з однієї сторони розпірним кільцем 18, а з іншої - гальмівним кільцем 22 та планкою 23, які утримують підшипник ковзання 21 за рахунок фіксуючих болтів 24. На іншому кінці кривошипа 9 підшипник закріплений за допомогою гальмівного кільця 50 та планки 51, які утримують підшипник ковзання 35 за рахунок фіксуючих болтів 52. Змащення вузлів в опорі 4 відбувається через маслянку 27, в опорі 7 - маслянку 53. Задля уникнення втрат мастильних матеріалів, під час роботи, в кришці підшипника 16 розташована манжета 17, а в опорі 4 передбачені гумові прокладки 19 і 20. Під час обертання кривошипа 9 комплекти пневматичних шин 11 розвивають в сегментах дотику з малозв'язним ґрунтом або снігом упорний тиск та забезпечує поступове переміщення рушія 8. З метою розсікання малозв'язних ґрунтів і снігу, а також підвищення аеродинамічних якостей на опорі 4 закріплений за допомогою болтових з'єднань 26 конусний розсікач 25, а на опорі 7 - конусний розсікач 49, який закріплений до корпусу 32 через болтові з'єднання 48. В запропонованих конструкціях передбачене використання пневматичних шин, які відпрацювали свій нормативний ресурс. Таким чином, наявність в конструкції рушія пневмоколісних шин, забезпечує можливість зменшення перевантаження на трансмісію, що позитивно відображається на загальному строку служби всюдихода в цілому. Джерела інформації: 1. Авторское свидетельство СССР № 69397 Шнековый движитель, кл. В62D 57/00 1974. Автор П.В. Фролов - аналог. 2. Перспективы использования роторно-винтовых движителей для дорожных и технологических машин // Строительство. Материаловедение. Машиностроение. Интенсификация рабочих процессов строительных и дорожных машин. Серия: Подъемнотранспортные, строительные, дорожные машины и оборудование". Вып. 79 - Дн-ск: ГВУЗ "ПГАСА", 2014. - 323 с. (Рис. 1, стр. 118). - прототип. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 30 Рушій для переміщення по слабких водонасичених ґрунтах, що має тіло обертання, нерухомі опори та цапфи, який відрізняється тим, що тілом обертання є колінчастий вал, встановлений між нерухомими опорами, на якому закріплені пневмоколісні шини, причому кут нахилу радіальної осі пневмоколісних шин до осі обертання колінчастого вала відповідає умові    2 . 2 UA 109026 U 3 UA 109026 U 4 UA 109026 U Комп’ютерна верстка М. Мацело Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 5

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B62D 57/00, B60F 3/00

Мітки: слабких, переміщення, водонасичених, рушій, ґрунтах

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/7-109026-rushijj-dlya-peremishhennya-po-slabkikh-vodonasichenikh-runtakh.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Рушій для переміщення по слабких водонасичених ґрунтах</a>

Подібні патенти