Спосіб одержання розчинних органо-мінеральних добрив (варіанти) та спосіб обробки насіння та вегетативної маси рослин розчинним органо-мінеральним добривом

Номер патенту: 108955

Опубліковано: 25.06.2015

Автори: Дульнєв Олександр Петрович, Дульнєв Петро Георгійович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб одержання розчинного органо-мінерального добрива на основі лужного екстракту із бурого вугілля, який відрізняється тим, що у лужному екстракті із бурого вугілля додатково розчиняють карбамід або калійну селітру при такому співвідношенні компонентів, мас. ч.: 1:(0,3-0,9) або (0,1-0,3).

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що додатково розчиняють у лужному екстракті із бурого вугілля біогенні мікроелементи: Fe, Mn, Zn, Cu, Co, Mg, В та Мо, причому Fe, Mn, Zn, Cu, Co, Mg використовують у вигляді хелатних сполук, де хелатоутворюючою речовиною є солі етилендіамінтетраоцтової кислоти або 1-гідроксіетилідендифосфорної кислоти, В - у вигляді борної кислоти, а Мо - у вигляді молібдату натрію або калію, у кількості відносно лужного екстракту із бурого вугілля, мас. ч. - 1:(0,02-0,2).

3. Спосіб за пп. 1 або 2, який відрізняється тим, що додатково розчиняють у лужному екстракті із бурого вугілля суміш поліетиленгліколів (ПЕГ).

4. Спосіб за п. 3, який відрізняється тим, що як суміш поліетиленгліколів використовують ПЕГ 200 і/або ПЕГ 400, і/або ПЕГ 600, і/або ПЕГ 1500 у кількості відносно лужного екстракту із бурого вугілля, мас. ч. - 1:(0,04-0,1).

5. Спосіб за будь-яким з пп. 1-4, який відрізняється тим, що додатково розчиняють у лужному екстракті із бурого вугілля регулятори росту рослин.

6. Спосіб за п. 5, який відрізняється тим, що як регулятори росту рослин використовують - Ендофіт L-1 або Ендофіт L-1M, або Неофіт, або Неофіт М, або Емістим С, або Ековітастим, або Екостим, або N-окис 2,6-диметилпіридину, або N-окис 2-метилпіридину у кількості відносно лужного екстракту із бурого вугілля, мас. ч. - 1:(0,0001-0,008).

7. Спосіб за будь-яким з пп. 1-6, який відрізняється тим, що у лужному екстракті із бурого вугілля додатково розчиняють калій фосфорнокислий одно- або дво-, або тризаміщений у кількості відносно лужного екстракту із бурого вугілля, мас. ч. - 1:(0,11-0,8).

8. Спосіб одержання розчинного органо-мінерального добрива на основі лужного екстракту із бурого вугілля, який відрізняється тим, що у лужному екстракті із бурого вугілля додатково розчиняють карбамід або калій фосфорнокислий одно- або дво-, або тризаміщений при такому співвідношенні компонентів, мас. ч. - 1:(0,3-0,9) або (0,11-0,8).

9. Спосіб за п. 8, який відрізняється тим, що у лужному екстракті із бурого вугілля додатково розчиняють біогенні мікроелементи: Fe, Mn, Zn, Cu, Co, Mg, В та Мо, причому Fe, Mn, Zn, Cu, Co, Mg використовують у вигляді хелатних сполук, де хелатоутворюючою речовиною є солі етилендіамінтетраоцтової кислоти або її аналоги, або солі лимонної кислоти, або 1-гідроксіетилідендифосфорної кислоти, В - у вигляді борної кислоти, а Мо - у вигляді молібдату натрію або калію, у кількості відносно лужного екстракту із бурого вугілля мас. ч. - 1:(0,02-0,2).

10. Спосіб за пп. 8 або 9, який відрізняється тим, що додатково розчиняють у лужному екстракті із бурого вугілля суміш поліетиленгліколів (ПЕГ).

11. Спосіб за п. 10, який відрізняється тим, що як суміш поліетиленгліколів використовують ПЕГ 200 і/або ПЕГ 400, і/або ПЕГ 600, і/або ПЕГ 1500 у кількості відносно лужного екстракту із бурого вугілля, мас. ч. - 1:(0,04-0,2).

12. Спосіб за будь-яким з пп. 8-11, який відрізняється тим, що додатково розчиняють у лужному екстракті із бурого вугілля регулятори росту рослин.

13. Спосіб за п. 12, який відрізняється тим, що як регулятори росту рослин використовують - Ендофіт L-1 або Ендофіт L-1M, або Неофіт, або Неофіт М, або Емістим С, або Ековітастим, або Екостим, або N-окис 2,6-диметилпіридину, або N-окис 2-метилпіридину, або N-окис піридину у кількості відносно лужного екстракту із бурого вугілля, мас. ч. - 1:(0,0001-0,016).

14. Спосіб за будь-яким з пп. 8-13, який відрізняється тим, що у лужному екстракті із бурого вугілля додатково розчиняють калійну селітру у кількості відносно лужного екстракту із бурого вугілля, мас. ч. - 1:(0,1-0,3).

15. Спосіб за будь-яким з пп. 8-14, який відрізняється тим, що у лужному екстракті із бурого вугілля додатково розчиняють лігногумат у кількості відносно лужного екстракту із бурого вугілля, мас. ч. - 1:(0,04-0,2).

16 Спосіб обробки насіння розчинним органо-мінеральним добривом на основі лужного екстракту із бурого вугілля, який відрізняється тим, що як розчинне органо-мінеральне добриво використовують добриво, одержане за пп. 1-7 або 8-15, з нормою витрат до 10 л/т.

17. Спосіб обробки вегетативної маси рослин розчинним органо-мінеральним добривом на основі лужного екстракту із бурого вугілля, який відрізняється тим, що як розчинне органо-мінеральне добриво використовують добриво, одержане за пп. 1-7 або 8-15, з нормою витрат до 30 л/га.

Текст

Реферат: Винахід належить до області технологій одержання та застосування органо-мінеральних добрив, які можна використовувати в різних областях народного господарства. Заявлено спосіб одержання розчинного органо-мінерального добрива на основі лужного екстракту із бурого вугілля, в якому у лужному екстракті із торфу додатково розчиняють карбамід або калійну селітру, калій фосфорнокислий, біогенні мікроелементи, суміш поліетиленгліколів, регулятори росту рослин, лігногумат та спосіб обробки насіння та вегетативної маси рослин розчинним органо-мінеральним добривом на основі лужного екстракту із бурого вугілля. Застосування даних добрив дозволяє збільшити урожайність різних сільськогосподарських культур до 24 % відносно контролю. UA 108955 C2 (12) UA 108955 C2 UA 108955 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Винахід належить до області технологій одержання та застосування добрив, які можна використовувати в різних областях народного господарства. Спосіб одержання та застосування цих добрив в літературі не описано. Найближчим аналогом даного способу є спосіб одержання та застосування гумату натрію [1]. До основних недоліків аналога можна віднести те, що даний спосіб застосування при вирощуванні різних сільськогосподарських культур менш ефективніший ніж спосіб застосування заявлених органо-мінеральних добрив (табл. 1) та більш технологічний і менше затратний. В основу винаходу поставлена задача створення високоефективного біологічно і екологічно безпечного добрива, яка включає екстракцію бурого вугілля лужним розчином і в якому додатково розчиняють: карбамід або нітрат калію; калій фосфорнокислий; мікроелементи; поліетиленгліколі і регулятори росту рослин при температурі до 60 °C. Поставлена задача вирішується шляхом розчинення в лужному екстракті із бурого вугілля: карбаміду або калійної селітри, калію фосфорнокислого одно-або дво-, або тризаміщеного, біогенних мікроелементів в хелатній формі, де хелатоутворюючою речовиною є солі етилендіамінтетраоцтової кислоти або її аналоги, солі лимонної кислоти та 1гідроксіетилідендифосфонової кислоти, а В, Мо у вигляді борної кислоти та молібдату натрію або калію (Fe-Mn-Zn-Cu-B-Mo-Co-Mg у співвідношенні - 0-1:0,01-1,0:0,01-1,0:0,02-1,0:0,2-1,0:00,225:0-0,016:0-1,35), суміш поліетиленгліколів (ПЕГ-200+ПЕГ-400+ПЕГ-600+ПЕГ-1500) у різних комбінаціях і співвідношенні 0-1,0:0-1,0:0-1,0:0-0,1 та регуляторів росту рослин - Неофіт або Неофіт-М, або Ендофіт L-1, або Ендофіт L-1м, або Емістим-С, або Екостим, або Ековітастим і/або N-окис 2-метилпіридину, і/або N-окис піридину, і/або N-окис 2,6-диметилпіридину або ці реагенти у різних комбінаціях і у загальному співвідношенні реагентів: 1:0,3-0,9 або - 0,10,3:0,11-0,80:0,02-0,2:0,04-0,1:0,002-0,008 і/або:0,0001-0,0008 з подальшим використанням їх до 10 л/т або 30 л/га. Для кращого розуміння матеріалів заявки приводяться конкретні приклади. Приклад 1. Спосіб отримання органічного добрива - лужного екстракту із бурого вугілля. В реактор, ємкістю 20 л, загружають 1-2,5 кг бурого вугілля, 10 л води, 50-150 г гідроокису натрію або калію і при інтенсивному перемішуванні нагрівають до 80-100 °C впродовж до 1-3 годин, масу охолоджують і відфільтровують осадок. Маточник використовують для приготування органо-мінеральних добрив. Приклад 2. Спосіб одержання органо-мінерального добрива № 1. В реактор, ємкістю 2 л, загружають 0,5 л лужного екстракту із бурого вугілля і в ньому розчиняють 0,45 кг карбаміду або калійної селітри; 0,21 кг калію фосфорнокислого тризаміщеного; або двозаміщеного 0,1 кг біогенних мікроелементів в хелатній формі (типу Рексолін-АВС); 0,006 кг Ендофіту L-1м та 0,05 кг суміші поліетиленгліколів ПЕГ-200+ПЕГ400+ПЕГ-600+ПЕГ-1500 у співвідношенні 1:1:1:0,1. Розчин фільтрують, доводять до об'єму 1 л і фасують. Приклад 3. Спосіб одержання органо-мінерального добрив № 2. В реактор, ємкістю 2 л, загружають 0,5 л лужного екстракту із бурого вугілля і в ньому розчиняють; 0,45 кг карбаміду або калійної селітри; 0,11 кг калію фосфорнокислого одно- або двозаміщеного, або тризаміщеного; 0,08 кг біогенних мікроелементів в хелатній формі (типу Рексолін-АВС); 0,006 кг Ендофіту L-1 та 0,05 кг суміші полі етиленгліколів ПЕГ-200+ПЕГ600+ПЕГ-1500 у співвідношенні 1:1:0,1. Розчин фільтрують, доводять до об'єму 1 л і фасують. Приклад 4. Спосіб одержання органо-мінерального добрива № 3. В реактор, ємкістю 2 л, загружають 0,5 л лужного екстракту і із бурого вугілля в ньому розчиняють 0,35 кг карбаміду або калійної селітри; 0,2 кг калію фосфорнокислого тризаміщеного або двозаміщеного; 0,05 кг біогенних мікроелементів в хелатній формі (типу Рексолін-АВС); 0,04 кг суміші поліетиленгліколів ПЕГ-200+ПЕГ-400+ПЕГ-600 у співвідношенні 1:1:1 та 0,008 кг Неофіту або Неофіту-М, або Ендофіту L-1, або Ендофіту L-1м, або Емістиму-С, або Екостиму, або Ековітастиму. Розчин фільтрують, доводять до об'єму 1 л і фасують. Приклад 5. Спосіб одержання органо-мінерального добрива № 4. В реактор, ємкістю 2 л, загружають 0,5 л лужного екстракту із бурого вугілля і в ньому розчиняють: 0,07 кг лігногумату; 0,35 кг карбаміду або калійної селітри; 0,21 кг калію фосфорнокислого одно- або двозаміщеного, або тризаміщеного; 0,02 кг біогенних мікроелементів в хелатній формі; 0,05 кг суміші поліетиленгліколей ПЕГ-400+ПЕГ-1500 у співвідношенні 1:0,1 та 0,006 кг Неофіту-М або Неофіту, або Ендофіту L-1, або Ендофіту L-1м, або Емістиму-С, або Екостиму, або Ековітастиму. Розчин фільтрують, доводять до об'єму 1 л і фасують. Приклад 6. Спосіб одержання органо-мінеральних добрива № 5. 1 UA 108955 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 В реактор, ємкістю 2 л, загружають 0,5 л лужного екстракту із бурого вугілля і в ньому розчиняють: 0,45 кг карбаміду або калійної селітри; 0,2 кг калію фосфорнокислого тризаміщеного; або двохзаміщеного; 0,03 кг біогенних мікроелементів в хелатній формі; 0,045 кг суміші поліетиленгліколей ПЕГ-400+ПЕГ-1500 у співвідношенні 1:0,1 та 0,003 кг Екостиму. Розчин фільтрують, доводять до об'єму 1 л і фасують. Приклад 7. Спосіб одержання органо-мінерального добрива № 6. В реактор, ємкістю 2 л, загружають 0,5 л лужного екстракту із бурого вугілля і в ньому розчиняють: 0,45 кг карбаміду або калійної селітри та 0,11 кг калію фосфорнокислого тризаміщеного або одно-, або двозаміщеного. Розчин фільтрують, доводять до об'єму 1 л і фасують. Приклад 8. Спосіб одержання органо-мінерального добрива № 7. В реактор, ємкістю 2 л, загружають 0,5 л лужного екстракту із бурого вугілля і в ньому розчиняють: 0,5 кг карбаміду або калійної селітри. Розчин фільтрують, доводять до об'єму 1 л і фасують. Приклад 9. Спосіб одержання органо-мінерального добрива № 8. В реактор, ємкістю 2 л, загружають 0,5 л лужного екстракту із бурого вугілля і в ньому розчиняють: 0,45 кг карбаміду або калійної селітри; 0,21 кг калію фосфорнокислого тризаміщеного (або однозаміщеного, або двозаміщеного) та 0,045 кг суміші поліетиленгліколів ПЕГ-600+ПЕГ-1500 у співвідношенні 1:0,1. Розчин фільтрують, доводять до об'єму 1 л і фасують. Приклад 10. Спосіб одержання органо-мінерального добрива № 9. В реактор, ємкістю 2 л, загружають 0,5 л лужного екстракту із бурого вугілля і в ньому розчиняють: 0,4 кг карбаміду або калійної селітри; 0,21 кг калію фосфорнокислого тризаміщеного або двозаміщеного; 0,06 кг біогенних мікроелементів в хелатній формі та 0,05 кг суміші поліетиленгліколів ПЕГ-200+ПЕГ-400+ПЕГ-600 у співвідношенні 1:1:1. Розчин фільтрують, доводять до об'єму 1 л і фасують. Приклад 11. Спосіб одержання органо-мінерального добрива № 10. В реактор, ємкістю 2 л, загружають 0,5 л лужного екстракту із бурого вугілля і в ньому розчиняють: 0,08 кг біогенних мікроелементів в хелатній формі та 0,004 кг Неофіту-М або Неофіту, або Ендофіту L-1, або Ендофіту L-1м, або Екостиму, або Ековітастиму. Розчин фільтрують, доводять до об'єму 1 л і фасують. Приклад 12. Спосіб одержання органо-мінерального добрива № 11. В реактор, ємкістю 2 л, загружають 0,5 л лужного екстракту із бурого вугілля і в ньому розчиняють: 0,006 кг Неофіту-М, або Неофіту, або Ендофіту L-1, або Ендофіту L-1м, або Емістиму-С, або Екостиму, або Ековітастиму. Розчин фільтрують, доводять до об'єму 1 л і фасують. Приклад 13. Спосіб одержання органо-мінерального добрива № 12. В реактор, ємкістю 2 л, загружають 0,5 лужного екстракту із бурого вугілля і в ньому розчиняють: 0,06 кг біогенних мікроелементів в хелатній формі (типу Рексолін-АВС). Розчин фільтрують, доводять до об'єму 1 л і фасують. Приклад 14. Спосіб одержання органо-мінерального добрива № 13. В реактор, ємкістю 2 л, загружають 0,5 л лужного екстракту із бурого вугілля і в ньому розчиняють: 0,4 кг калію фосфорнокислого тризаміщеного або двозаміщеного; 0,05 кг біогенних мікроелементів в хелатній формі (типу Реаком-С); 0,05 кг суміші поліетиленгліколів ПЕГ200+ПЕГ-400+ПЕГ-600 у співвідношенні 1:1:1 та 0,00025 кг N-окису 2,6-диметилпіридину або Nокису 2-метилпіридину. Розчин фільтрують, доводять до об'єму 1 л і фасують. Приклад 15. Спосіб одержання органо-мінерального добрива № 14. В реактор, ємкістю 2 л, загружають 0,5 л лужного екстракту із бурого вугілля і в ньому розчиняють: 0,45 кг карбаміду або калійної селітри; 0,21 кг калію фосфорнокислого тризаміщеного або двозаміщеного; 0,02 кг біогенних мікроелементів в хелатній формі (типу Реаком-С); 0,0001 кг N-окису 2-метилпіридину та 0,004 кг Ендофіту L-1M. Розчин фільтрують, доводять до об'єму 1 л і фасують. Приклад 16. Спосіб одержання органо-мінерального добрива № 15. В реактор, ємкістю 2 л, загружають 0,5 л лужного екстракту із бурого вугілля і в ньому розчиняють: 0,4 кг карбаміду або калійної селітри; 0,2 кг калію фосфорнокислого тризаміщеного; 0,02 кг біогенних мікроелементів в хелатній формі (типу Рексолін-АВС); 0,04 кг суміші поліетиленгліколів ПЕГ-600+ ПЕГ-1500 у співвідношенні 1:0,1 та 0,003 кг N-окису піридину. Розчин фільтрують, доводять до об'єму 1 л і фасують. Приклад 17. Спосіб одержання органо-мінерального добрива № 16. 2 UA 108955 C2 5 10 15 20 25 В реактор, ємкістю 2 л, загружають 0,5 л лужного екстракту із бурого вугілля і в ньому розчиняють: 0,05 кг суміші поліетиленгліколів ПЕГ-200+ПЕГ-400+ПЕГ-600 у співвідношенні 1:1:1. Розчин фільтрують, доводять до об'єму 1 л і фасують. Приклад 18 Спосіб одержання органо-мінерального добрива № 17. В реактор, ємкістю 2 л, загружають 0,5 л лужного екстракту із бурого вугілля і в ньому розчиняють: 0,42 кг калію фосфорнокислого тризаміщеного або двозаміщеного. Розчин фільтрують, доводять до об'єму 1 л і фасують. Приклад 19. Спосіб одержання органо-мінерального добрива № 18. В реактор, ємкістю 2 л, загружають 0,5 л лужного екстракту із бурого вугілля і в ньому розчиняють; 0,3 кг карбаміду; 0,3 кг калію фосфорнокислого тризаміщеного або двозаміщеного та 0,0001 кг N-окису 2-метилпіридину або N-окису 2,6-диметилпіридину, або N-окису піридину. Розчин фільтрують, доводять до об'єму 1 л і фасують. Приклад 20. Вивчення впливу органо-мінеральних добрив на продуктивність сільськогосподарських культур. Дослід - польовий. Об'єкт досліджень - пшениця, тритікале, соя. Ґрунт дерново-підзолистий слабокислий ph-6,0-4,5 вміст гумусу 1,8-2,2 %. Обробку насіння препаратами проводили шляхом напіввологого протруєння, норма витрати робочого розчину: для гороху і жита - 15 л/т, ячменю - 20 л/т. Вегетуючі рослини обробляли розчинами препаратів у фазу: ячмінь і жито - початок виходу в трубку, горох - початок бутонізації, при нормі витрати робочого розчину 250-350 л/га. 2 Площа облікових ділянок - 50 м , повторність - 4-разова. Контрольні варіанти обробляли водою. Схема дослідів та результати представлені в табл. 1. Аналіз одержаних результатів, представлених в табл. 1, свідчать про те, що продуктивність сільськогосподарських культур, що вивчаються, збільшується від застосування органомінеральних добрив до 24 % відносно контролю. Таблиця 1 Вивчення впливу органо-мінеральних добрив на продуктивність різних сільськогосподарських культур Препарат Контроль-вода 5 % розчин гумату натрію - аналог Органічне добриво лужний екстракт із бурого вугілля Органо-мінеральне добриво № 1 Органо-мінеральне добриво № 2 Органо-мінеральне добриво № 3 Органо-мінеральне добриво № 4 Органо-мінеральне добриво № 5 Органо-мінеральне добриво № 6 Органо-мінеральне 5 10 5 Урожайність сільськогосподарських культур пшениця тритікале соя приріст приріст до до приріст до ц/га ц/га ц/га контролю, контролю, контролю, % % % 35,6 39,3 17,4 35,5 39,1 17,5 38,9 9,3 42,4 7,9 18,9 8,9 38,5 8,5 42,5 8,7 19,1 9,1 38,9 9,4 42,8 8,9 19,0 9,4 10 35,1 10,1 42,8 9,4 19,2 9,8 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 42,6 41,6 42,0 43,2 43,6 44,0 43,5 42,9 42,7 42,4 42,0 41,7 42,3 19,7 17,1 17,9 21,7 22,4 24,1 22,1 20,9 20,1 19,6 18,1 17,4 18,8 45,4 45,9 47,5 46,8 49,3 49,7 46,5 46,8 47,0 47,4 48,5 47,6 45,0 15,6 17,3 20,9 19,7 25,4 27,1 18,3 19,7 19,6 21,2 23,4 21,7 14,5 20,4 20,9 21,4 21,4 21,4 21,4 21,5 21,3 21,3 21,2 20,4 20,9 20,6 17,5 19,3 22,8 21,4 23,1 22,5 23,7 21,8 22,7 21,1 17,1 19,2 18,7 Норма витрати, л/т, л/га 3 UA 108955 C2 Таблиця 1 Вивчення впливу органо-мінеральних добрив на продуктивність різних сільськогосподарських культур Препарат добриво № 7 Органо-мінеральне добриво № 8 Органо-мінеральне добриво № 9 Органо-мінеральне добриво № 10 Органо-мінеральне добриво № 11 Органо-мінеральне добриво № 12 Органо-мінеральне добриво № 13 Органо-мінеральне добриво № 14 Органо-мінеральне добриво № 15 Органо-мінеральне добриво № 16 Органо-мінеральне добриво № 17 Органо-мінеральне добриво № 18 5 Норма витрати, л/т, л/га 10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 Урожайність сільськогосподарських культур пшениця тритікале соя приріст приріст до до приріст до ц/га ц/га ц/га контролю, контролю, контролю, % % % 42,5 19,7 45,9 17,3 20,4 16,5 42,7 20,1 46,2 17,7 20,1 15,7 42,1 18,6 47,0 20,3 20,5 17,1 42,6 19,8 46,5 18,3 20,6 18,7 41,7 17,5 46,0 17,6 20,4 16,6 41,7 17,1 45,2 15,1 20,7 19,1 42,0 18,4 45,6 16,6 20,5 17,4 40,7 14,3 44,7 13,8 20,8 19,7 41,0 15,4 45,6 16,7 20,4 16,5 41,7 17,3 46,1 17,4 20,7 19,3 41,9 18,1 46,6 19,3 20,7 18,5 41,5 16,7 44,9 14,3 21,0 20,7 42,2 18,9 45,2 15,6 20,4 16,6 42,4 19,1 45,9 16,9 20,8 19,3 41,8 17,8 46,9 20,1 20,6 17,8 42,9 20,5 48,6 23,7 21,6 24,1 43,7 23,1 48,7 24,6 21,4 22,6 40,8 14,7 44,7 13,7 20,5 17,8 41,6 17,3 44,8 14,5 20,4 16,5 42,5 19,4 46,1 17,3 20,7 19,2 41,5 16,9 46,4 18,7 20,7 18,3 43,3 21,7 47,0 19,7 21,0 20,5 42,6 19,9 47,5 21,4 21,2 21,1 Джерела інформації: 1. Использование бурых углей Днепровского бассейна в качестве сырья для производства гуминовых удобрений в степной зоне УССР. Гуминовые удобрения: Теория и практика их применения. Киев: Госсельхоз УССР, 1962. Ч. 2, С. 445-468. ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 10 15 20 25 1. Спосіб одержання розчинного органо-мінерального добрива на основі лужного екстракту із бурого вугілля, який відрізняється тим, що у лужному екстракті із бурого вугілля додатково розчиняють карбамід або калійну селітру при такому співвідношенні компонентів, мас. ч.: 1:(0,30,9) або (0,1-0,3). 2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що додатково розчиняють у лужному екстракті із бурого вугілля біогенні мікроелементи: Fe, Mn, Zn, Cu, Co, Mg, В та Мо, причому Fe, Mn, Zn, Cu, Co, Mg використовують у вигляді хелатних сполук, де хелатоутворюючою речовиною є солі етилендіамінтетраоцтової кислоти або 1-гідроксіетилідендифосфорної кислоти, В - у вигляді борної кислоти, а Мо - у вигляді молібдату натрію або калію, у кількості відносно лужного екстракту із бурого вугілля, мас. ч. - 1:(0,02-0,2). 3. Спосіб за пп. 1 або 2, який відрізняється тим, що додатково розчиняють у лужному екстракті із бурого вугілля суміш поліетиленгліколів (ПЕГ). 4. Спосіб за п. 3, який відрізняється тим, що як суміш поліетиленгліколів використовують ПЕГ 200 і/або ПЕГ 400, і/або ПЕГ 600, і/або ПЕГ 1500 у кількості відносно лужного екстракту із бурого вугілля, мас. ч. - 1:(0,04-0,1). 5. Спосіб за будь-яким з пп. 1-4, який відрізняється тим, що додатково розчиняють у лужному екстракті із бурого вугілля регулятори росту рослин. 4 UA 108955 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 6. Спосіб за п. 5, який відрізняється тим, що як регулятори росту рослин використовують Ендофіт L-1 або Ендофіт L-1M, або Неофіт, або Неофіт М, або Емістим С, або Ековітастим, або Екостим, або N-окис 2,6-диметилпіридину, або N-окис 2-метилпіридину у кількості відносно лужного екстракту із бурого вугілля, мас. ч. - 1:(0,0001-0,008). 7. Спосіб за будь-яким з пп. 1-6, який відрізняється тим, що у лужному екстракті із бурого вугілля додатково розчиняють калій фосфорнокислий одно- або дво-, або тризаміщений у кількості відносно лужного екстракту із бурого вугілля, мас. ч. - 1:(0,11-0,8). 8. Спосіб одержання розчинного органо-мінерального добрива на основі лужного екстракту із бурого вугілля, який відрізняється тим, що у лужному екстракті із бурого вугілля додатково розчиняють карбамід або калій фосфорнокислий одно- або дво-, або тризаміщений при такому співвідношенні компонентів, мас. ч. - 1:(0,3-0,9) або (0,11-0,8). 9. Спосіб за п. 8, який відрізняється тим, що у лужному екстракті із бурого вугілля додатково розчиняють біогенні мікроелементи: Fe, Mn, Zn, Cu, Co, Mg, В та Мо, причому Fe, Mn, Zn, Cu, Co, Mg використовують у вигляді хелатних сполук, де хелатоутворюючою речовиною є солі етилендіамінтетраоцтової кислоти або її аналоги, або солі лимонної кислоти, або 1гідроксіетилідендифосфорної кислоти, В - у вигляді борної кислоти, а Мо - у вигляді молібдату натрію або калію, у кількості відносно лужного екстракту із бурого вугілля мас. ч. - 1:(0,02-0,2). 10. Спосіб за пп. 8 або 9, який відрізняється тим, що додатково розчиняють у лужному екстракті із бурого вугілля суміш поліетиленгліколів (ПЕГ). 11. Спосіб за п. 10, який відрізняється тим, що як суміш поліетиленгліколів використовують ПЕГ 200 і/або ПЕГ 400, і/або ПЕГ 600, і/або ПЕГ 1500 у кількості відносно лужного екстракту із бурого вугілля, мас. ч. - 1:(0,04-0,2). 12. Спосіб за будь-яким з пп. 8-11, який відрізняється тим, що додатково розчиняють у лужному екстракті із бурого вугілля регулятори росту рослин. 13. Спосіб за п. 12, який відрізняється тим, що як регулятори росту рослин використовують Ендофіт L-1 або Ендофіт L-1M, або Неофіт, або Неофіт М, або Емістим С, або Ековітастим, або Екостим, або N-окис 2,6-диметилпіридину, або N-окис 2-метилпіридину, або N-окис піридину у кількості відносно лужного екстракту із бурого вугілля, мас. ч. - 1:(0,0001-0,016). 14. Спосіб за будь-яким з пп. 8-13, який відрізняється тим, що у лужному екстракті із бурого вугілля додатково розчиняють калійну селітру у кількості відносно лужного екстракту із бурого вугілля, мас. ч. - 1:(0,1-0,3). 15. Спосіб за будь-яким з пп. 8-14, який відрізняється тим, що у лужному екстракті із бурого вугілля додатково розчиняють лігногумат у кількості відносно лужного екстракту із бурого вугілля, мас. ч. - 1:(0,04-0,2). 16. Спосіб обробки насіння розчинним органо-мінеральним добривом на основі лужного екстракту із бурого вугілля, який відрізняється тим, що як розчинне органо-мінеральне добриво використовують добриво, одержане за пп. 1-7 або 8-15, з нормою витрат до 10 л/т. 17. Спосіб обробки вегетативної маси рослин розчинним органо-мінеральним добривом на основі лужного екстракту із бурого вугілля, який відрізняється тим, що як розчинне органомінеральне добриво використовують добриво, одержане за пп. 1-7 або 8-15, з нормою витрат до 30 л/га. Комп’ютерна верстка А. Крулевський Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 5

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Dulniev Petro Heorhiiovych, Dulniev Oleksandr Petrovych

Автори російською

Дульнев Петр Георгиевич, Дульнев Александр Петрович

МПК / Мітки

МПК: A01P 21/00, A01C 21/00, C05C 9/00, C05F 11/00, C05D 9/02, C05D 1/00, C05B 11/00

Мітки: розчинних, маси, обробки, органо-мінеральним, добрив, спосіб, рослин, розчинним, варіанти, насіння, вегетативної, одержання, органо-мінеральних, добривом

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/7-108955-sposib-oderzhannya-rozchinnikh-organo-mineralnikh-dobriv-varianti-ta-sposib-obrobki-nasinnya-ta-vegetativno-masi-roslin-rozchinnim-organo-mineralnim-dobrivom.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб одержання розчинних органо-мінеральних добрив (варіанти) та спосіб обробки насіння та вегетативної маси рослин розчинним органо-мінеральним добривом</a>

Подібні патенти