Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Вузол (1) для з'єднання черевика з лижею (2), що містить кріплення (3), виконане з можливістю з'єднувати черевик, ділянку (4) верхньої поверхні (5) лижі (2), і по суті пластинчастий адаптер (6), який розташовується між кріпленням (3) і ділянкою (4) з можливістю з'єднання з вказаною ділянкою (4), при цьому адаптер (6) виконаний з можливістю збільшувати відстань між щонайменше частиною нижньої сторони (7) кріплення (3) і верхньою поверхнею (5) лижі (2) і містить відповідні жолобки для ковзання і стопорні защіпки для спрямування з ковзанням в положення фіксації за допомогою вказаних жолобків для ковзання, для того, щоб забезпечити можливість замикання у напрямку ковзання за допомогою зачеплення, яке защіплюється, за допомогою стопорних защіпок, при цьому вузол (1) містить:

перший замикаючий пристрій (9), виконаний на нижній стороні (7) кріплення (3) для замикання кріплення (3) на адаптері (6) за допомогою відповідного другого замикаючого пристрою (10) на верхній стороні (11) адаптера (6); і

третій замикаючий пристрій (13), виконаний на нижній стороні (12) адаптера (6) для замикання адаптера (6) на вказаній ділянці (4) за допомогою відповідного четвертого замикаючого пристрою (14),

при цьому перший замикаючий пристрій (9) на кріпленні (3) додатково відповідає четвертому замикаючому пристрою (14) на вказаній ділянці (4) для того, щоб дозволити безпосередньо з'єднати кріплення (3) з вказаною ділянкою (4) лижі (2).

2. Вузол за п. 1, який відрізняється тим, що положення фіксації між адаптером (6) і ділянкою (4) регулюється в поздовжньому напрямку лижі (2), при цьому на довжині вказаної ділянки (4) є множина замикаючих прорізів для закріплення у відповідній кількості положень фіксації.

3. Вузол за п. 2, який відрізняється тим, що положення фіксації між кріпленням (3) і адаптером (6) зафіксоване і не може регулюватися.

4. Вузол за будь-яким з попередніх пунктів, який відрізняється тим, що містить додатковий адаптер (15) для з'єднання вказаної ділянки (4) з окремо розташованою каблучною частиною (16) кріплення (3), при цьому адаптер (6) має по суті однакову товщину вздовж його поздовжнього напрямку.

5. Вузол за п. 4, який відрізняється тим, що адаптер (6) має постійно зменшувану товщину або клиноподібну форму вздовж його поздовжнього напрямку і зменшується від передньої частини адаптера (6), яка відповідає передній частині кріплення (3), при цьому клиноподібна форма дозволяє напряму прикріпити вказану окремо розташовану каблучну частина (16) кріплення на вказаній ділянці (4).

6. Вузол за будь-яким з попередніх пунктів, який відрізняється тим, що на нижній стороні (12) адаптера (6) є щонайменше одна послаблена ділянка (17, 18), що проходить упоперек поздовжнього напрямку адаптера (6) для полегшення згинального руху лижі (2) в її поздовжньому напрямку.

7. Вузол за будь-яким з попередніх пунктів, який відрізняється тим, що на кожній довгій стороні адаптера (6) розташована кромка (19), що проходить в поздовжньому напрямку, яка виступає убік за межі ширини вказаної ділянки (4), при цьому на кромці (19) розташований поздовжній жолобок для ковзного розташування відповідної подовжньої кромки (20) на кожній відповідній стороні вказаної ділянки (4).

8. Вузол за будь-яким з попередніх пунктів, який відрізняється тим, що в адаптері (6) є множина вирізів, які зменшують вагу, при цьому у вирізах виконані хрестоподібні посилюючі ребра (21).

9. Вузол за будь-яким з попередніх пунктів, який відрізняється тим, що адаптер (6) виконаний з пластмаси.

10. Вузол за будь-яким з попередніх пунктів, який відрізняється тим, що вказана ділянка (4) виконана з пластмаси і сформована за одне ціле з верхньою поверхнею (5) лижі (2).

Текст

Реферат: Вузол (1) для з'єднання черевика з лижею (2), що містить кріплення (3), виконане з можливістю з'єднувати черевик, ділянку (4) верхньої поверхні (5) лижі (2), і по суті пластинчастий адаптер (6), який розташовується між кріпленням (3) і ділянкою (4) з можливістю з'єднання з вказаною ділянкою (4). Адаптер (6) виконаний з можливістю збільшувати відстань між щонайменше частиною нижньої сторони (7) кріплення (3) і верхньою поверхнею (5) лижі (2) і містить відповідні жолобки для ковзання і стопорні защіпки для спрямування з ковзанням в положення фіксації за допомогою вказаних жолобків для ковзання, для того, щоб забезпечити можливість замикання у напрямку ковзання за допомогою зачеплення, яке защіплюється, за допомогою стопорних защіпок. Крім того вузол (1) містить: перший замикаючий пристрій (9), виконаний на нижній стороні (7) кріплення (3) для замикання кріплення (3) на адаптері (6) за допомогою відповідного другого замикаючого пристрою (10) на верхній стороні (11) адаптера (6) і третій замикаючий пристрій (13), виконаний на нижній стороні (12) адаптера (6) для замикання адаптера (6) на вказаній ділянці (4) за допомогою відповідного четвертого замикаючого пристрою (14). Перший замикаючий пристрій (9) на кріпленні (3) додатково відповідає четвертому замикаючому пристрою (14) на вказаній ділянці (4) для того, щоб дозволити безпосередньо з'єднати кріплення (3) з вказаною ділянкою (4) лижі (2). UA 108896 C2 (12) UA 108896 C2 UA 108896 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 опис Даний винахід стосується вузла для з'єднання черевика з лижею і більш конкретно вузла, описаного в обмежувальній частині пункту 1 формули винаходу. Різні лижники мають індивідуальні уподобання, які стосуються розташування кріплення відносно лижі і, отже, розташування черевика і ноги лижника під час катання на лижах. Такі переваги можуть стосуватися висоти черевика лижника відносно рівня землі, наприклад, для того, щоб уникнути контакту черевика із землею під час катання або повороту. Далі переваги можуть стосуватися кута поздовжнього нахилу стопи, де п'ятка лижника і його пальці лежать на різних вертикальних рівнях, або кута між кромками, коли внутрішня і зовнішня довгі сторони кріплення лежать на різних вертикальних рівнях З ЕР 2108413А1 відома розпірка для використання між біговим кріпленням і лижею, де бігове кріплення прикріплене до лижі за допомогою болтів або гвинтів, що проходять крізь кріплення лижі і розпірку. Розпірка в ЕР 2108413 А1 може забезпечувати кут поздовжнього нахилу стопи, показаний, крім іншого, на фіг. 1. У WO 2005/113081 А1, який належить заявнику, описана раніше відома система для встановлення бігового кріплення або кріплення "telemark" безпосередньо на лижу без використання гвинтів і т. п., де встановлювальну пластину приклеюють до лижі, де кріплення надівають і защіпають на місці в потрібному положенні на встановлювальній пластинці, і де кріплення пізніше може бути легко зняте або відрегульоване в інше необхідне положення на основі того ж принципу надягання і защіплювання. Система, описана в WO 2005/113081 А1, відома як система NIS, де NIS означає Nordic Integrated System (Північна інтегрована система). Проблемою системи, описаної в ЕР 2108413 А1, є те, що видалити розпірку для регулювання її положення і, отже, положення кріплення на лижі, або замінити одну розпірку на іншу з іншими властивостями/конфігураціями, дуже ускладнено. Свердлування нових отворів для нового розташування на лижі може також знизити міцність лижі і її експлуатаційні властивості можуть змінитися. Даний винахід спрямований на усунення вищезазначених й інших недоліків Отже, предметом винаходу є вузол, що містить кріплення, адаптер/розпірку і лижу, де користувач може легко встановити різні адаптери або використовувати кріплення і лижу без адаптера. Вузол для з'єднання черевика з лижею, що містить кріплення, виконане з можливістю з'єднувати черевик, ділянку верхньої поверхні лижі, і по суті пластинчастий адаптер, який розташовується між кріпленням і ділянкою з можливістю з'єднання з вказаною ділянкою, при цьому адаптер виконаний з можливістю збільшувати відстань між щонайменше частиною нижньої сторони кріплення і верхньою поверхнею лижі і містить відповідні жолобки для ковзання і стопорні защіпки для спрямування з ковзанням в положення фіксації за допомогою вказаних жолобків для ковзання, для того, щоб забезпечити можливість замикання у напрямку ковзання за допомогою зачеплення, яке защіплюється, за допомогою стопорних защіпок, при цьому вузол містить: перший замикаючий пристрій, виконаний на нижній стороні кріплення для замикання кріплення на адаптері за допомогою відповідного другого замикаючого пристрою на верхній стороні адаптера; і третій замикаючий пристрій, виконаний на нижній стороні адаптера для замикання адаптера на вказаній ділянці за допомогою відповідного четвертого замикаючого пристрою, при цьому перший замикаючий пристрій на кріпленні додатково відповідає четвертому замикаючому пристрою на вказаній ділянці для того, щоб дозволити безпосередньо з'єднати кріплення з вказаною ділянкою лижі. Переважні варіанти винаходу викладені в залежних пунктах формули винаходу. Положення фіксації між адаптером і ділянкою може регулюватися у поздовжньому напрямку лижі, при цьому на довжині вказаної ділянки може бути множина замикаючих прорізів для закріплення у відповідній кількості положень фіксації. Положення фіксації між кріпленням і адаптером може бути зафіксовано так, що воно не може регулюватися. Вузол може містити додатковий адаптер для з'єднання вказаної ділянки з окремо розташованою каблучною частиною кріплення, при цьому адаптер має по суті однакову товщину уздовж його поздовжнього напрямку. Адаптер може мати постійно зменшувану товщину або клиноподібну форму уздовж його поздовжнього напрямку і зменшується від передньої частини адаптера, яка відповідає передній частині кріплення, при цьому клиноподібна форма дозволяє напряму прикріпити вказану окремо розташовану каблучну частину кріплення на вказаній ділянці. На нижній стороні адаптера може міститися щонайменше одна ослаблена ділянка, що проходить поперек поздовжнього напрямку адаптера для 1 UA 108896 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 полегшення згинального руху лижі у її поздовжньому напрямку. На кожній довгій стороні адаптера може бути розташована кромка, що проходить у поздовжньому напрямку, яка виступає вбік за межі ширини вказаної ділянки, при цьому на кромці може бути розташований поздовжній жолобок для ковзного розташування відповідної поздовжньої кромки на кожній відповідній стороні вказаної ділянки. В адаптері переважно є множина вирізів, які зменшують вагу, при цьому у вирізах виконані хрестоподібні посилюючі ребра. Адаптер переважно виконаний з пластмаси. Вказана ділянка переважно виконана з пластмаси і сформована за одне ціле з верхньою поверхнею лижі. Нижче описані не обмежуючі варіанти винаходу, з посиланнями на прикладені креслення, де: Фіг. 1а і 1b - два вигляди в перспективі, похило зверху і похило знизу відповідно, першого варіанта вузла згідно з винаходом, з двома плоскими адаптерами для кріплення і каблукової частини, відповідно; і Фіг. 2а і 2b - два вигляди в перспективі, похило зверху і похило знизу відповідно, другого варіанта винаходу, з одним клиноподібним адаптером для кріплення. Як показано на кресленнях, вузол 1 для з'єднання черевика з лижею 2, містить кріплення 3, виконане з можливістю з'єднувати черевик, і ділянку 4 верхньої поверхні 5 лижі 2, виконану з можливістю з'єднання з по суті пластинчатим адаптером 6 між кріпленням 3 і ділянкою 4, при цьому адаптер 6 виконаний з можливістю збільшувати відстань між щонайменше частиною нижньої сторони 7 кріплення 3 і верхньою поверхнею 5 лижі 2. Перший замикаючий пристрій 9 виконаний на нижній стороні 7 кріплення З для замкнення кріплення 3 на адаптері 6 за допомогою відповідного другого замикаючого пристрою 10 на верхній стороні 11 адаптера 6. Крім того, третій замикаючий пристрій 13 виконаний на нижній стороні 12 адаптера 6 для замкнення адаптера 6 на ділянці 4 за допомогою відповідного четвертого замикаючого пристрою 14. Перший замикаючий пристрій 9 на кріпленні З відповідає додатковому четвертому замикаючому пристрою 14 на ділянці 4 для того, щоб дозволити напряму з'єднати кріплення 3 з лижею 2 без використання адаптера 6. Замикаючі пристрої 9, 10, 13, 14 переважно містять відповідні розсувні жолобки і стопорні защіпки для встановлення в положення фіксації за допомогою вказаного розсувного жолобка, після чого відбувається замкнення в напрямку ковзання за допомогою зачеплення, що защіплюється, за допомогою стопорних клямок. Положення фіксації між адаптером 6 і ділянкою 4 переважно регулюється в поздовжньому напрямку лижі 2, при цьому по довжині ділянки 4 передбачена множина замикаючих прорізів для закріплення у відповідній кількості положень фіксації. Однак положення фіксації між кріпленням 3 і адаптером 6 переважно фіксоване і не може регулюватися. У варіанті, показаному на Фіг. 1, вузол 1 переважно містить додатковий адаптер 15 для з'єднання між ділянкою 4 і окремо розташованою каблуковою частиною 16 кріплення 3, адаптер 6 має по суті однакову товщину вздовж його поздовжнього напрямку. У варіанті, показаному на Фіг. 2а і 2b, адаптер 6 переважно має постійно зменшувану товщину або клиноподібну форму вздовж його поздовжнього напрямку (кут поздовжнього нахилу стопи), і зменшення від передньої частини адаптера 6, яке відповідає передній частині кріплення 3, при цьому клиноподібна форма дозволяє прикріпити окремо розташовану каблукову частину 16 кріплення безпосередньо на ділянці 4 без використання адаптера 15. На нижній стороні 12 адаптера 6 переважно передбачена щонайменше одна послаблена ділянка 17, 18, що проходить упоперек поздовжнього напрямку адаптера 6, для забезпечення можливості вигину лижі 2 в її поздовжньому напрямку. На кожній довгій стороні адаптера 6 переважно розташовується кромка 19, що проходить в поздовжньому напрямку, яка виступає убік за межі ширини ділянки 4, при цьому на кромці 19 розташований поздовжній жолобок для ковзного розташування відповідної подовжньої кромки 20 на кожній відповідній стороні ділянки 4. В адаптері 6 переважно передбачені вирізи, які зменшують вагу, де в даних вирізах виконані хрестоподібні посилюючі ребра 21. Крім того, адаптер 6 переважно виконаний з пластмаси. Ділянка 4 переважно сформована за одне ціле з лижею 2, наприклад, приклеєна на верхню поверхню лижі і стосується типу NIS, як описано в WO 2005/113081 А1, що належить заявнику, де детально описані різні кріпильні та поверхні, що зчіплюються, між кріпленням 3 і ділянкою 4. Для того, щоб відімкнути защіпки, переважно передбачений придатний окремий інструмент (не показаний) з кінцем, який вставляють в заглиблення або отвір 22, виконаний на верхній поверхні кожної відповідної стопорної защіпки, причому стопорна клямка повертається вгору з її замикаючого зачеплення при нахилі інструмента. Альтернативно, можна використовувати звичайну придатну викрутку з плоским жалом. 2 UA 108896 C2 Даний винахід не обмежується показаними і описаними в цьому документі варіантами, і може змінюватися в рамках прикладеної формули винаходу. ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 1. Вузол (1) для з'єднання черевика з лижею (2), що містить кріплення (3), виконане з можливістю з'єднувати черевик, ділянку (4) верхньої поверхні (5) лижі (2), і по суті пластинчастий адаптер (6), який розташовується між кріпленням (3) і ділянкою (4) з можливістю з'єднання з вказаною ділянкою (4), при цьому адаптер (6) виконаний з можливістю збільшувати відстань між щонайменше частиною нижньої сторони (7) кріплення (3) і верхньою поверхнею (5) лижі (2) і містить відповідні жолобки для ковзання і стопорні защіпки для спрямування з ковзанням в положення фіксації за допомогою вказаних жолобків для ковзання, для того, щоб забезпечити можливість замикання у напрямку ковзання за допомогою зачеплення, яке защіплюється, за допомогою стопорних защіпок, при цьому вузол (1) містить: перший замикаючий пристрій (9), виконаний на нижній стороні (7) кріплення (3) для замикання кріплення (3) на адаптері (6) за допомогою відповідного другого замикаючого пристрою (10) на верхній стороні (11) адаптера (6); і третій замикаючий пристрій (13), виконаний на нижній стороні (12) адаптера (6) для замикання адаптера (6) на вказаній ділянці (4) за допомогою відповідного четвертого замикаючого пристрою (14), при цьому перший замикаючий пристрій (9) на кріпленні (3) додатково відповідає четвертому замикаючому пристрою (14) на вказаній ділянці (4) для того, щоб дозволити безпосередньо з'єднати кріплення (3) з вказаною ділянкою (4) лижі (2). 2. Вузол за п. 1, який відрізняється тим, що положення фіксації між адаптером (6) і ділянкою (4) регулюється в поздовжньому напрямку лижі (2), при цьому на довжині вказаної ділянки (4) є множина замикаючих прорізів для закріплення у відповідній кількості положень фіксації. 3. Вузол за п. 2, який відрізняється тим, що положення фіксації між кріпленням (3) і адаптером (6) зафіксоване і не може регулюватися. 4. Вузол за будь-яким з попередніх пунктів, який відрізняється тим, що містить додатковий адаптер (15) для з'єднання вказаної ділянки (4) з окремо розташованою каблучною частиною (16) кріплення (3), при цьому адаптер (6) має по суті однакову товщину вздовж його поздовжнього напрямку. 5. Вузол за п. 4, який відрізняється тим, що адаптер (6) має постійно зменшувану товщину або клиноподібну форму вздовж його поздовжнього напрямку і зменшується від передньої частини адаптера (6), яка відповідає передній частині кріплення (3), при цьому клиноподібна форма дозволяє напряму прикріпити вказану окремо розташовану каблучну частина (16) кріплення на вказаній ділянці (4). 6. Вузол за будь-яким з попередніх пунктів, який відрізняється тим, що на нижній стороні (12) адаптера (6) є щонайменше одна послаблена ділянка (17, 18), що проходить упоперек поздовжнього напрямку адаптера (6) для полегшення згинального руху лижі (2) в її поздовжньому напрямку. 7. Вузол за будь-яким з попередніх пунктів, який відрізняється тим, що на кожній довгій стороні адаптера (6) розташована кромка (19), що проходить в поздовжньому напрямку, яка виступає убік за межі ширини вказаної ділянки (4), при цьому на кромці (19) розташований поздовжній жолобок для ковзного розташування відповідної подовжньої кромки (20) на кожній відповідній стороні вказаної ділянки (4). 8. Вузол за будь-яким з попередніх пунктів, який відрізняється тим, що в адаптері (6) є множина вирізів, які зменшують вагу, при цьому у вирізах виконані хрестоподібні посилюючі ребра (21). 9. Вузол за будь-яким з попередніх пунктів, який відрізняється тим, що адаптер (6) виконаний з пластмаси. 10. Вузол за будь-яким з попередніх пунктів, який відрізняється тим, що вказана ділянка (4) виконана з пластмаси і сформована за одне ціле з верхньою поверхнею (5) лижі (2). 3 UA 108896 C2 4 UA 108896 C2 Комп’ютерна верстка О. Рябко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 5

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Wollo, Even, Holm, Thomas, Svendsen, Oyvar, Pettersen, Aksel

Автори російською

Велло Эвен, Хольм Томас, Свендсен Эйвар, Петтерсен Аксель

МПК / Мітки

МПК: A63C 9/20

Мітки: вузол, черевика, лижею, з'єднання

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/7-108896-vuzol-dlya-zehdnannya-cherevika-z-lizheyu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Вузол для з’єднання черевика з лижею</a>

Подібні патенти