Малогабаритний шнековий олійний прес

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Малогабаритний шнековий олійний прес, що містить корпус із встановленим на ньому електромеханічним приводом у вигляді електричного мотор-редуктора, з'єднаного через муфту з ведучим валом, змонтованим в корпусі преса, також до корпуса преса прикріплений робочий циліндр, по боковій поверхні якого виконані отвори для відведення відтисненої олії, на робочому циліндрі розташований вловлювач олії у вигляді охоплюючої робочий циліндр оболонки для спрямування потоку відтисненої олії у накопичувальну місткість, а до різьбової частини робочого циліндра прикріплена фіксована контргайкою запірна частина, у насадці якої виконані отвори для виходу макухи та конусний розтруб, а також змонтований на насадці за допомогою різьбового з'єднання регулювальний запірний конус, теж фіксований контргайкою, причому в робочому циліндрі, вздовж твірних внутрішньої поверхні якого прорізані рифлі, встановлений шнек, з'єднаний однією стороною з ведучим валом, а опора обертання іншої сторони шнека виконана як антифрикційна втулка насадки запірної частини, крім цього, на запірній частині встановлений лоток відведення макухи, а на корпусі преса закріплений завантажувальний бункер, який відрізняється тим, що отвори для виходу макухи виконані як дугові наскрізні, причому на перемичках між дуговими наскрізними отворами виконані дугові жолобки з похилим дном, розміри циліндричних бокових поверхонь жолобків однакові з розмірами циліндричних поверхонь дугових наскрізних отворів, а похиле дно жолобків виконане як гвинтова поверхня, найбільший кут підйому якої менший від кута, доповнюючого кут тертя макухи по гвинтовій поверхні дна жолобків до 90°.

Текст

Реферат: Малогабаритний шнековий олійний прес містить корпус із встановленим на ньому електромеханічним приводом у вигляді електричного мотор-редуктора, з'єднаного через муфту з ведучим валом, змонтованим в корпусі преса, також до корпуса преса прикріплений робочий циліндр, по боковій поверхні якого виконані отвори для відведення відтисненої олії, на робочому циліндрі розташований вловлювач олії у вигляді охоплюючої робочий циліндр оболонки для спрямування потоку відтисненої олії у накопичувальну місткість, а до різьбової частини робочого циліндра прикріплена фіксована контргайкою запірна частина, у насадці якої виконані отвори для виходу макухи та конусний розтруб, а також змонтований на насадці за допомогою різьбового з'єднання регулювальний запірний конус, теж фіксований контргайкою. В робочому циліндрі, вздовж твірних внутрішньої поверхні якого прорізані рифлі, встановлений шнек, з'єднаний однією стороною з ведучим валом, а опора обертання іншої сторони шнека виконана як антифрикційна втулка насадки запірної частини. На запірній частині встановлений лоток відведення макухи. На корпусі преса закріплений завантажувальний бункер. Отвори для виходу макухи виконані як дугові наскрізні. На перемичках між дуговими наскрізними отворами виконані дугові жолобки з похилим дном. Розміри циліндричних бокових поверхонь жолобків однакові з розмірами циліндричних поверхонь дугових наскрізних отворів. Похиле дно жолобків виконане як гвинтова поверхня, найбільший кут підйому якої менший від кута, доповнюючого кут тертя макухи по гвинтовій поверхні дна жолобків до 90°. UA 108566 U (12) UA 108566 U UA 108566 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до обладнання масложирових виробництв, а саме до шнекових пресів для відтискання олії з насіння соняшника, льону, ріпаку, сої, гірчиці, розторопші в умовах малих фермерських господарств і сільських господарств населення, що вирощують олійні культури, а також може використовуватись у галузях медицини і ветеринарії, у підприємствах громадського харчування й науково-дослідних лабораторіях. Розроблений малогабаритний шнековий олійний прес містить корпус із встановленим на ньому електромеханічним приводом у вигляді електричного мотор-редуктора, з'єднаного через муфту з ведучим валом, змонтованим в корпусі преса. До корпуса преса прикріплений робочий циліндр, по боковій поверхні якого виконані отвори для відведення відтисненої олії. На робочому циліндрі розташований вловлювач олії у вигляді охоплюючої робочий циліндр оболонки для спрямування потоку відтисненої олії у накопичувальну місткість. До різьбової частини робочого циліндра прикріплена фіксована контргайкою запірна частина, у насадці якої виконані отвори для виходу макухи та конусний розтруб, а також змонтований на насадці за допомогою різьбового з'єднання регулювальний запірний конус, теж фіксований контргайкою. В робочому циліндрі, вздовж твірних внутрішньої поверхні якого прорізані рифлі, встановлений шнек, з'єднаний однією стороною з ведучим валом, а опора обертання іншої сторони шнека виконана як антифрикційна втулка насадки запірної частини. Крім цього, на запірній частині встановлений лоток відведення макухи, а на корпусі преса закріплений завантажувальний бункер (Шевчук P.C. Малогабаритний шнековий олійний прес /P.C. Шевчук //Техніка і технології АПК. - 2015. - №9. - С. 16-19). У цьому малогабаритному шнековому олійному пресі, вибраному прототипом, доволі низька продуктивність, що зумовлено періодичним забиванням запірної частини преса через відсутність ковзання макухи по лобових поверхнях перемичок, розташованих між отворами, які виконані у насадці запірної частини для виходу макухи. Лобові поверхні перемичок між отворами перпендикулярні до повздовжньої осі робочого циліндра й осі запірної частини преса, тому ковзання макухи по таких поверхнях відсутнє. Перед лобовими поверхнями перемичок, за умови відсутності ковзання, утворюються ділянки скупчення макухи, ширина яких спочатку дорівнює ширині лобових поверхонь. Надалі в результаті бокового розпирання поступово зростає ширина ділянок скупчення макухи. Розширюючись, ділянки скупчення перетискають, тобто звужують, потоки макухи, які виходять через отвори насадки запірної частини. Збільшується сила опору виходу макухи через запірну частину. Якщо дана сила опору перевищує силу пресування в робочому циліндрі олійної сировини (насіння або ж макухи при повторному пресуванні), тоді запірна частина забивається і вихід макухи через неї припиняється. Після припинення виходу макухи поступово збільшується сила пресування олійної сировини у робочому циліндрі. Якщо дана сила перевищує силу опору виходу макухи, то відновлюється такий вихід через запірну частину, а ділянки скупчення макухи звужуються і стають рівними ширині лобових поверхонь перемичок між отворами для виходу макухи через запірну частину. У подальшому знову поступово зростає ширина ділянок скупчення макухи, й збільшується сила опору її виходу. В певний момент дана сила опору перевищує силу пресування, запірна частина знову забивається, і вихід макухи через неї припиняється. Таким чином, внаслідок періодично повторюваного забивання запірної частини продуктивність преса знижується порівняно зі стабільним режимом його роботи, коли забивання запірної частини відсутнє. В основу корисної моделі поставлено завдання створення такого малогабаритного шнекового олійного преса, в якому шляхом забезпечення ковзання макухи по лобових поверхнях перемичок, розташованих між отворами, що виконані у насадці запірної частини для виходу макухи, відсутнє забивання запірної частини, і підвищується продуктивність преса, який працює у стабільному режимі. Поставлена задача вирішується тим, що у малогабаритному шнековому олійному пресі, який містить корпус із встановленим на ньому електромеханічним приводом у вигляді електричного мотор-редуктора, з'єднаного через муфту з ведучим валом, змонтованим в корпусі преса, також до корпуса прикріплений робочий циліндр, по боковій поверхні якого виконані отвори для відведення відтисненої олії, на робочому циліндрі розташований вловлювач олії у вигляді охоплюючої робочий циліндр оболонки для спрямування потоку відтисненої олії у накопичувальну місткість, а до різьбової частини робочого циліндра прикріплена фіксована контргайкою запірна частина, у насадці якої виконані отвори для виходу макухи та конусний розтруб, а також змонтований на насадці за допомогою різьбового з'єднання регулювальний запірний конус, теж фіксований контргайкою, причому в робочому циліндрі, вздовж твірних внутрішньої поверхні якого прорізані рифлі, встановлений шнек, з'єднаний однією стороною з ведучим валом, а опора обертання іншої сторони шнека виконана як 1 UA 108566 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 антифрикційна втулка насадки запірної частини, крім цього, на запірній частині встановлений лоток відведення макухи, а на корпусі преса закріплений завантажувальний бункер, згідно з корисною моделлю, отвори для виходу макухи виконані як дугові наскрізні, причому на перемичках між дуговими наскрізними отворами виконані дугові жолобки з похилим дном, розміри циліндричних бокових поверхонь жолобків однакові з розмірами циліндричних поверхонь дугових наскрізних отворів, а похиле дно жолобків виконане як гвинтова поверхня, найбільший кут підйому якої менший від кута, доповнюючого кут тертя макухи по гвинтовій поверхні дна жолобків до 90°. Виконанням отворів для виходу макухи як дугові наскрізні, причому на перемичках виконані дугові жолобки з похилим дном, розміри циліндричних бокових поверхонь жолобків однакові з розмірами циліндричних поверхонь дугових наскрізних отворів, а похиле дно жолобків виконане у вигляді гвинтової поверхні, найбільший кут підйому якої менший від кута, доповнюючого кут тертя макухи по гвинтовій поверхні дна жолобків до 90°, забезпечується ковзання макухи по дугових жолобках з похилим дном, тобто по лобових поверхнях перемичок, розташованих між отворами, що виконані у насадці запірної частини для виходу макухи, відсутнє забивання запірної частини, і підвищується продуктивність преса, який працює у стабільному режимі. Суть корисної моделі пояснюють: Фіг. 1 - структурна схема малогабаритного шнекового олійного преса; Фіг. 2 - конструктивна схема запірної частини преса; Фіг. 3 - конструктивна схема насадки; Фіг. 4 - розріз перемички; Фіг. 5 - загальний вигляд насадки. Малогабаритний шнековий олійний прес (Фіг. 1) містить корпус 1 із встановленим на ньому електричним мотор-редуктором 2, з'єднаним через муфту 3 з ведучим валом 4, змонтованим в корпусі 1 преса. До корпуса 1 прикріплений робочий циліндр 5, по боковій поверхні якого виконані отвори 16 для відведення відтисненої олії. На робочому циліндрі 5 розташований вловлювач олії 6 для спрямування потоку відтисненої олії у накопичувальну місткість. До різьбової частини робочого циліндра 5 прикріплена фіксована контргайкою 7 (Фіг. 2) запірна частина 8, у насадці 9 якої виконані отвори для виходу макухи 19 (Фіг. 2, 3, 5) й конусний розтруб 17, а також змонтований на насадці 9 за допомогою різьбового з'єднання регулювальний запірний конус 10, фіксований контргайкою 11 (Фіг. 2). В робочому циліндрі 5, вздовж твірних внутрішньої поверхні якого прорізані рифлі 18, встановлений шнек 12, з'єднаний однією стороною з ведучим валом 4, а опора обертання іншої сторони шнека 12 виконана як антифрикційна втулка 13 (Фіг. 2, 5) насадки 9. На запірній частині 8 встановлений лоток і 4 (Фіг. 1, 2) відведення макухи, а на корпусі 1 преса закріплений завантажувальний бункер 15. Отвори 19 для виходу макухи виконані у насадці 9 як дугові. Також на перемичках 20 (Фіг. 3, 4) між дуговими наскрізними отворами 19, виконані дугові жолобки 21 (Фіг. 4, 5) з похилим дном 22, причому розміри циліндричних бокових поверхонь жолобків 21 однакові з розмірами циліндричних поверхонь дугових наскрізних отворів 19, а похиле дно жолобків 22 виконане у вигляді гвинтової поверхні, найбільший кут підйому якої менший від кута, доповнюючого кут тертя макухи по гвинтовій поверхні дна жолобків до 90°. Перед увімкненням преса, враховуючи властивості олійної сировини - насіння чи макухи, що буде перероблятися, в запірній частині 8 регулюється між конусним розтрубом 17 насадки 9 та запірним конусом 10 зазор, за якого досягається найвищий вихід олії з дотриманням допустимої температури, перевищення якої зумовлює зниження якісних показників отриманої олії. Після такого технологічного регулювання вмикається живлення електричного моторредуктора 2, і крутний момент через муфту 3 передається ведучому валу 4 та з'єднаному з ним шнеку 12. У завантажувальний бункер 15 засипається олійна сировина, звідки вона надходить у робочий циліндр 5 преса. Сировина захоплюється і, зачіпляючись за рифлі 18 робочого циліндра 5 та ковзаючи по витках шнека 12, починає стискатися. У робочому циліндрі 5 відтиснена олія перетікає до його внутрішньої поверхні. Потрапляючи в отвори 16 робочого циліндра 5, відтиснена олія повністю відводиться по них й надходить у вловлювач олії 6, а з нього - у накопичувальну місткість. Макуха виходить з робочого циліндра 5 через дугові наскрізні отвори 19 насадки 9 та зазор між конусним розтрубом 1 7 насадки 9 і запірним конусом 10. На перемичках 20 між дуговими наскрізними отворами 19 для виходу макухи виконані дугові жолобки 21 з похилим дном 22. Виконане похиле дно 22 у вигляді гвинтової поверхні, найбільший кут підйому якої менший від кута, доповнюючого кут тертя макухи по гвинтовій поверхні дна жолобків до 90°. При такому куті підйому гвинтової поверхні забезпечується ковзання макухи по дугових жолобках 21 з похилим дном 22, тобто по лобових поверхнях перемичок. В результаті ковзання перед лобовими поверхнями перемичок 20 не утворюються ділянки скупчення макухи, не збільшується сила 2 UA 108566 U 5 опору виходу макухи через запірну частину 8 преса. Відсутнє забивання запірної частини 8 й підвищується продуктивність преса, який працює у стабільному режимі. Таким чином, внаслідок забезпечення ковзання макухи по лобових поверхнях перемичок, розташованих між отворами, що виконані у насадці запірної частини для виходу макухи, відсутнє забивання запірної частини і підвищується продуктивність преса, який працює у стабільному режимі. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 10 15 20 25 Малогабаритний шнековий олійний прес, що містить корпус із встановленим на ньому електромеханічним приводом у вигляді електричного мотор-редуктора, з'єднаного через муфту з ведучим валом, змонтованим в корпусі преса, також до корпуса преса прикріплений робочий циліндр, по боковій поверхні якого виконані отвори для відведення відтисненої олії, на робочому циліндрі розташований вловлювач олії у вигляді охоплюючої робочий циліндр оболонки для спрямування потоку відтисненої олії у накопичувальну місткість, а до різьбової частини робочого циліндра прикріплена фіксована контргайкою запірна частина, у насадці якої виконані отвори для виходу макухи та конусний розтруб, а також змонтований на насадці за допомогою різьбового з'єднання регулювальний запірний конус, теж фіксований контргайкою, причому в робочому циліндрі, вздовж твірних внутрішньої поверхні якого прорізані рифлі, встановлений шнек, з'єднаний однією стороною з ведучим валом, а опора обертання іншої сторони шнека виконана як антифрикційна втулка насадки запірної частини, крім цього, на запірній частині встановлений лоток відведення макухи, а на корпусі преса закріплений завантажувальний бункер, який відрізняється тим, що отвори для виходу макухи виконані як дугові наскрізні, причому на перемичках між дуговими наскрізними отворами виконані дугові жолобки з похилим дном, розміри циліндричних бокових поверхонь жолобків однакові з розмірами циліндричних поверхонь дугових наскрізних отворів, а похиле дно жолобків виконане як гвинтова поверхня, найбільший кут підйому якої менший від кута, доповнюючого кут тертя макухи по гвинтовій поверхні дна жолобків до 90°. 3 UA 108566 U 4 UA 108566 U Комп’ютерна верстка Л. Бурлак Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 5

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B30B 9/02, C11B 1/06

Мітки: прес, олійний, малогабаритний, шнековий

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/7-108566-malogabaritnijj-shnekovijj-olijjnijj-pres.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Малогабаритний шнековий олійний прес</a>

Подібні патенти