Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб виготовлення стрічок плющенням, який полягає в поетапному деформуванні заготівки круглого перерізу, який відрізняється тим, що деформацію виконують по черзі в розгінних і циліндричних калібрах, при цьому:

в першому проході деформацію заготівки ведуть до товщини h'1=(0,95…1,2) Rз всередині перерізу за допомогою розгінних калібрів, що мають опукло-ввігнутий профіль, геометрію якого визначають з виразів:

Rг1=(1,15…1,25)Rз;

Rв1=(0,7…0,75)Rз aбo

Rв1=(0,6…0,65) Rr1,

де Rг1 - радіус гребеня розгінного калібру в першому проході, мм;

Rв1 - радіус впадини розгінного калібру в першому проході, мм;

Rз - радіус заготовки, мм,

у другому проході деформацію здійснюють у калібрах циліндричної форми до отримання стрічки товщиною h1 і шириною h1, при цьому h1 знаходять з виразу:

h1=(0,95…1,0)h'1,

де h1 - товщина розкату в другому проході, мм;

h'1 - товщина розкату в першому проході, мм,

у третьому проході деформацію здійснюють до товщини h'2 всередині перерізу в розгінних калібрах, що мають опукло-ввігнутий профіль, геометрію якого визначають з виразів:

Rг2=(0,25…0,35)b21/ h1;

Rв2=(0,6…0,65)Rr2,

де Rг2 - радіус гребеня розгінного калібру в третьому проході, мм;

Rв2 - радіус впадини розгінного калібру в третьому проході, мм,

у четвертому проході деформацію ведуть у калібрах циліндричної форми до отримання стрічки товщиною h2 і шириною b2, при цьому h2 знаходять з виразу:

h2=(0,95…1,0) h'2.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що, коли необхідні товщина і ширина стрічки можуть бути отримані безпосередньо в другому або четвертому проходах, то значення h1 після другого проходу і h2 після четвертого проходу визначають з функції досягнення необхідних товщини і ширини стрічки, при цьому беруть h1<0,95h'1, a h2<0,95h'2.

Текст

Реферат: Спосіб виготовлення стрічок плющенням полягає в поетапному деформуванні заготівки круглого перерізу. Деформацію виконують по черзі в розгінних і циліндричних калібрах. UA 107692 U (12) UA 107692 U UA 107692 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до чорної та кольорової металургії й може знайти застосування при виготовленні стрічок із чорних і кольорових металів і їх сплавів. Відомий спосіб виготовлення стрічки плющенням, який полягає в поетапному деформуванні заготівки з круглим перерізом [Злотников М.И. "Производство плющеной ленты". - М.: Металлургиздат, 1951. - С. 6, С. 143]. Відомий також спосіб виготовлення стрічки плющенням, який полягає в поетапному деформуванні заготівки з круглим перерізом [Владимиров Ю.В., Нижник ПП., Пуртов Ю.А. "Производство плющеной стальной ленты". - М.: Металлургиздат, 1985. - С. 119, С. 106-107]. Найближчим аналогом є спосіб виготовлення стрічки плющенням, який полягає в поетапному деформуванні заготівки круглого перерізу розгінними калібрами, які мають дугоподібну опуклу форму [Патент 53391 UA, МПК В21В 1/02 Спосіб виготовлення стрічки плющенням / Капланов В.І, Чумаков В.П., Коренко М.Г., Староста Н.В. - № u201002663; заявл. 10.03.2010; опубл. 11.03.2010, бюл. № 19-2 с]. Загальними суттєвими ознаками відомого способу й того, що запропоновано, є поетапна деформація заготівки круглого перерізу. Недоліками відомого способу є неможливість отримання розширеного сортаменту стрічок за геометричними розмірами із заготівки круглого перерізу одного розміру. Застосування валків з розгінним калібром у першому проході з радіусом гребеня, рівним радіусу заготівки, і наявність на переході від гребеня гладкої циліндричної поверхні валка не забезпечує стабільне положення осі заготівки відносно осі гребеня прокатного валка в процесі деформування, що негативно впливає на симетричність розгонки металу, тобто на подальше розширення, і як наслідок, на якість готової продукції. В основу корисної моделі поставлено задачу вдосконалення відомого способу виготовлення стрічок плющенням шляхом поетапного деформування заготівки в розгінних калібрах відповідного профілю і циліндричних валках, що приведе до стабільної орієнтації осі заготівки по осі гребеня розгінного калібру, рівномірного розподілення деформації заготівки круглого перерізу, забезпечить створення умов більшої пластичної течії металу в поперечному напрямку, і за рахунок цього дозволить розширити сортамент стрічок за геометричними розмірами поперечного перерізу із заготівок одного розміру круглого перерізу. Поставлена задача вирішується тим, що спосіб виготовлення стрічок плющенням полягає в поетапному деформуванні заготівки круглого перерізу в розгінних калібрах і циліндричних валках. У першому проході деформування заготівки ведуть до товщини h'1=(0,95…1,2)Rз усередині перерізу за допомогою розгінних калібрів, що мають опукло-ввігнутий профіль, геометрія якого визначається виразами: Rг1=(1,15…1,25)Rз; Rв1=(0,7…0,75)Rз a6o Rв1=(0,6…0,65) Rг1, де Rr1 - радіус гребеня розгінного калібру в першому проході, мм; Rв1 - радіус впадини розгінного калібру в першому проході, мм; Rз - радіус заготівки, мм. Другий прохід здійснюється в калібрах циліндричної форми до отримання стрічки товщиною h1 і шириною b1, при цьому h1 знаходиться за допомогою виразу: h1=(0,95…1,0)h'1, де h1 - товщина розкату в другому проході, мм; h'1 - товщина розкату в першому проході, мм. Ці умови використовуються, якщо за цим слідує третій прохід у розгінних калібрах, якщо ні, то h1

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B21B 9/00, B21B 1/00

Мітки: спосіб, стрічок, виготовлення, плющенням

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/7-107692-sposib-vigotovlennya-strichok-plyushhennyam.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб виготовлення стрічок плющенням</a>

Подібні патенти