Номер патенту: 107338

Опубліковано: 25.05.2016

Автор: Лучков Віктор Володимирович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Пристрій для зневоднення осаду, виконаний у вигляді шнекового преса, що містить фільтруючий барабан, утворений з нерухомих кілець, з'єднаних міжсобою за допомогою шпильок, установлених у отвори, виконаних на виступах, жорстко закріплених по периферії кожного нерухомого кільця, на шпильках між нерухомими кільцями розташований набір дистанційних шайб, а всередині нерухомих кілець розташований шнек, виконаний з можливістю обертання від приводу, при цьому з вхідної сторони шнека встановлений вхідний патрубок для осаду, а з протилежної сторони (зі сторони виходу кеку), на його валу, встановлена притискна пластина, який відрізняється тим, що між нерухомими кільцями розміщені рухомі кільця, частина периферії яких виконана зубчастою і кінематично зв'язана з зубчастим валом, виконаним з можливістю коливального обертання від приводу обертання шнека або від самостійного приводу, при цьому рухомі кільця обперті, принаймні, на два гладких опорних вали.

2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що кут коливання рухомого кільця лежить в межах ±30°.

3. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що крок витків шнека зменшують до напрямку виходу кеку.

4. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що торцевий зазор між кільцями лежить в межах від 0,5 до 0,1 мм.

Текст

Реферат: UA 107338 U UA 107338 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до устаткування для обробляння зневоднюванням відстою стічних вод із застосуванням пресувальних гвинтів у вигляді шнека та може бути використана при очищенні господарсько-побутових, промислових, дощових та інших стічних вод. Відомий, вибраний за прототип, пристрій для зневоднення осаду, виконаний у вигляді шнекового преса, що містить фільтруючий барабан, утворений з кілець, з'єднаних між собою за допомогою шпильок, розміщений у барабані шнек та засіб для запобігання засміченню барабана. На шпильках між кільцями розташований набір дистанційних шайб, а засіб для запобігання засміченню барабана являє собою ряд прочисників, виконаних у вигляді пластин, змонтованих між кільцями барабана, розташованих вздовж осі шнека та з'єднаних між собою [1]. Недоліком описаного пристрою є те, що під час роботи є накопичення у зазорах залишків продукту (агломерату), який транспортується шнеком. Це призводить до зниження, а потім і до повної втрати, фільтраційної спроможності пристрою і відповідно його ефективності. В основу корисної моделі поставлена задача удосконалення пристрою для зневоднення осаду (далі Пристрій), в якому шляхом конструкційних змін елементів засобу для запобігання засміченню фільтрувального барабана, забезпечують безперебійне очищення від налипання агломерату між нерухомими кільцями протягом значного часу роботи, без необхідності регулярної заміни контактуючих деталей, чим підвищується надійність, фільтраційна спроможність пристрою, продуктивність та підвищується його енергетична ефективність. Поставлена задача вирішується тим, що пристрій для зневоднення осаду, виконаний у вигляді шнекового преса, містить фільтруючий барабан, утворений з нерухомих кілець, з'єднаних між собою за допомогою шпильок, установлених у отвори, виконаних на виступах, жорстко закріплених по периферії кожного нерухомого кільця, на шпильках між нерухомими кільцями розташований набір дистанційних шайб, а всередині нерухомих кілець розташований шнек, виконаний з можливістю обертання від приводу. Із вхідної сторони шнека встановлений вхідний патрубок для осаду, а з протилежної сторони (зі сторони виходу кеку), на його валу, встановлена притискна пластина. Між нерухомими кільцями розміщені рухомі кільця, частина периферії яких виконана зубчастою і кінематично зв'язана з зубчастим валом, виконаним з можливістю коливального обертання від приводу обертання шнека або від самостійного приводу. Рухомі кільця обперті, принаймні, на два гладких опорних вали. Рухомі кільця тримаються, принаймні, на двох гладких валах і не мають можливості випасти. Виконання засобу для запобігання налипання осаду у вигляді рухомих кілець, які здійснюють коливальне обертання, виключає їх ударний безпосередній контакт зі шнеком у процесі роботи. Між шнеком та рухомими кільцями не виникає тертя, тому що рухомі кільця мають внутрішній діаметр, більший за діаметр шнека та ідентичний внутрішньому діаметру нерухомих кілець. Це зберігає означені деталі від зношення, надає пристрою більшої продуктивності, чим подовжується строк дії пристрою без необхідності їх регулярної заміни та підвищується енергетична ефективність пристрою (зменшується потрібна потужність приводу). Суть корисної моделі пояснюють креслення. на фіг. 1 - схематичне зображення системи зневоднення осаду; на фіг. 2 - схематичне зображення пристрою, вигляд зверху; на фіг. 3 - схематичне зображення пристрою, вигляд збоку; на фіг. 4 - схематичне зображення пристрою, у перерізі по А-А (фіг. 2); на фіг. 5 - схематичне зображення перерізу по Б-Б пристрою, на фіг. 6 - зображення нерухомого кільця пристрою; на фіг. 7 - зображення рухомого кільця пристрою з дистанційними шайбами; на фіг. 8 - зображення шнека з розташованою на ньому притискною пластиною пристрою; на фіг. 9 - зображено взаємне розташування внутрішніх елементів пристрою (дистанційних кілець, рухомих кілець, нерухомих кілець, зубчатих валів та шпильок) в аксонометрії. Заявлений пристрій реалізується в системі (див. фіг. 1), що містить ємність 1 з осадом, призначеним для обезводнення, яка під'єднана до насосу 2 подачі осаду у резервуар 3 для змішування з флокулянтом. Флокулянт - це така синтетична речовина, яка при введенні в осад, адсорбує або хімічно зв'язує частинки дисперсної фази осаду та об'єднує їх в агломерати (флокули). Для тримання флокулянта призначена ємність 4, а сама ємність 3 під'єднана до насосу 5 подачі флокулянта до резервуара 3 відповідним трубопроводом. Резервуар для змішування 3 трубопроводом під'єднаний до вхідного патрубка 6 пристрою. Пристрій виконаний у вигляді шнекового преса, що містить (див. фігури 2-10) фільтруючий барабан 7, утворений з нерухомих кілець 8, з'єднаних між собою за допомогою шпильок 9, встановлених у отвори, виконаних на виступах 10, жорстко закріплених по периферії кожного нерухомого кільця 8. На шпильках 9 між нерухомими кільцями 8 розташований набір 1 UA 107338 U 5 10 15 20 25 30 дистанційних шайб 11, а всередині нерухомих кілець 8 розташований шнек 12, виконаний з можливістю обертання від приводу обертання 13. При цьому з вхідної сторони шнека встановлений вхідний патрубок 6 для подання осаду, а з протилежної сторони (зі сторони виходу кеку), на його валу, встановлена притискна пластина 14, що регулює внутрішній тиск у барабані 7. Між нерухомими кільцями 8 розміщені рухомі кільця 15, частина периферії яких виконана зубчастою і кінематично зв'язана з зубчастим валом, виконаним з можливістю коливального обертання через передавальний пристрій (на фігурах креслення непоказаний) від приводу обертання шнека 13 або від самостійного приводу (на фігурах креслення непоказаний). Рухомі кільця 15 оперті принаймні на два гладких опорних вали 18. Крок витків шнека 12 зменшується до напрямку виходу кеку, створюючи тиск в ньому на осад, тим самим забезпечується процес зневоднення. Кут коливання рухомого кільця 15 лежить в межах ±30°, що забезпечує ефективне очищення пристрою. В початковій зоні шнека крок становить 90-80 мм, а в кінцевій зоні - 60-40 мм. Торцевий зазор між кільцями лежить в межах від 0,5 до 0,1 мм. Пристрій працює наступним чином. Включають привід 13 обертання шнека 12, одночасно починає здійснюватися коливальне обертання зубчастого вала 17 від приводу 13 або від самостійного приводу, а через це здійснюється коливальне обертання усіх рухомих кілець 15. Після чого осад, змішаний в резервуарі 3 з флокулянтом, надходить через вхідний патрубок 6 у внутрішню порожнину обертаючого шнека 12. По ходу обертання шнека 12 спочатку у першій умовній зоні здійснюється згущення осаду з подальшим його зневодненням у другій вихідній умовній зоні. Ступінь зневоднення кеку регулюється шляхом переміщення притискної пластини 14. В зоні згущення рідка фаза осаду витікає через щілини фільтруючого барабана 7 під силою земного тяжіння, а в зоні зневоднення - за рахунок тиску, який створюється притискною пластиною 14 та зменшеним кроком шнека 12. Опертя рухомих кілець 8 принаймні на два гладких опорних вали 18 дозволяє виключити налипання агломерату, тим самим зменшується потрібна потужність для їх коливального обертання, що забезпечить надійність процесу обезводнення осаду, приведе до надійності, довготривалої роботи пристрою та до значного зменшення потрібної потужності приводу або приводів. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 35 40 45 50 1. Пристрій для зневоднення осаду, виконаний у вигляді шнекового преса, що містить фільтруючий барабан, утворений з нерухомих кілець, з'єднаних між собою за допомогою шпильок, установлених у отвори, виконаних на виступах, жорстко закріплених по периферії кожного нерухомого кільця, на шпильках між нерухомими кільцями розташований набір дистанційних шайб, а всередині нерухомих кілець розташований шнек, виконаний з можливістю обертання від приводу, при цьому з вхідної сторони шнека встановлений вхідний патрубок для осаду, а з протилежної сторони (зі сторони виходу кеку), на його валу, встановлена притискна пластина, який відрізняється тим, що між нерухомими кільцями розміщені рухомі кільця, частина периферії яких виконана зубчастою і кінематично зв'язана з зубчастим валом, виконаним з можливістю коливального обертання від приводу обертання шнека або від самостійного приводу, при цьому рухомі кільця обперті, принаймні, на два гладких опорних вали. 2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що кут коливання рухомого кільця лежить в межах ±30°. 3. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що крок витків шнека зменшують до напрямку виходу кеку. 4. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що торцевий зазор між кільцями лежить в межах від 0,5 до 0,1 мм. 2 UA 107338 U 3 UA 107338 U 4 UA 107338 U Комп’ютерна верстка А. Крижанівський Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 5

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B04B 3/04

Мітки: осаду, пристрій, зневоднення

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/7-107338-pristrijj-dlya-znevodnennya-osadu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для зневоднення осаду</a>

Подібні патенти