Спосіб діагностики дисбактеріозу товстої кишки у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень

Номер патенту: 105755

Опубліковано: 11.04.2016

Автори: Тодоріко Лілія Дмитрівна, Підвербецька Олена Валеріївна

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб діагностики дисбактеріозу товстої кишки у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень шляхом дослідження випорожнень хворих, який відрізняється тим, що проводять бактеріологічне дослідження калу, і при відхиленні отриманих параметрів від нормальних діагностують дисбактеріоз товстої кишки.

Текст

Реферат: Спосіб діагностики дисбактеріозу товстої кишки у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень шляхом дослідження випорожнень хворих, причому проводять бактеріологічне дослідження калу, і при відхиленні отриманих параметрів від нормальних діагностують дисбактеріоз товстої кишки. UA 105755 U (12) UA 105755 U UA 105755 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до галузі медицини, а саме до фтизіатрії та внутрішньої медицини, і може бути використана у медичній практиці для діагностики супутньої патології органів шлунково-кишкового тракту, а саме - дисбактеріозу товстого кишечнику (ДТК). Дисбаланс імунних реакцій при туберкульозі легень, який веде до зриву адаптаційних можливостей організму та зниження ефективності захисних механізмів органів та систем, тривалий інтоксикаційний синдром внаслідок постійного вивільнення токсинів у кров'яне русло, загальне виснаження організму призводять до порушень у системі мікробіоценозу, а у найбільшій мірі - у мікроекології товстого кишечнику, мікрофлора якого несе найбільше функціональне навантаження. Наявність у частини хворих на туберкульоз таких обтяжливих факторів, як тривале вживання алкоголю, паління чи вживання наркотичних речовин, низька якість вживаних харчових продуктів та недостатнє і неповноцінне харчування, ще більше посилюють розвиток дисбіотичних порушень у товстому кишечнику. Окрім того, властивості збудника туберкульозу вимагають проведення тривалого та комбінованого лікування із застосуванням не менше 4 протитуберкульозних препаратів, 3 із яких є антимікобактеріальними препаратами із вузьким спектром дії, а один (рифампіцин) є антибіотиком широкого спектру, що згубно діють не лише на збудник туберкульозу, але й на іншу чутливу флору, у тому числі й на нормальну мікрофлору кишечнику. Отже, дисбактеріоз товстого кишечника при туберкульозі легень розвивається, як самостійне супутнє захворювання внаслідок тих чи інших несприятливих факторів або, власне, патологічного впливу туберкульозного процесу, і як варіант побічної дії тривалої протитуберкульозної терапії. Результати нашого дослідження показали, що у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень (ВДТБ) ще до початку прийому протитуберкульозних препаратів мають місце клінічні прояви дисбактеріозу товстого кишечнику. Детальне опитування хворих та аналіз анамнестичних даних дозволили встановити, що на момент постановки діагнозу вперше діагностованого туберкульозу скарги з боку органів шлунково-кишкового тракту були відмічені у значної частини хворих - у 77,5 % випадків. Встановлено, що, як правило, хворі рідко вказують на дані скарги під час первинного огляду та опитування самостійно, так як у той момент не придають їм клінічного значення, але вказують на них при деталізації опитування лікарем. У структурі клінічної симптоматики дисбактеріозу ТК у хворих на ВДТБ переважали метеоризм (72,5 % хворих), відчуття дискомфорту у животі (62,5 %), зміна консистенції випорожнень та нерегулярність дефекації (57,5 %). Чверть пацієнтів (25 %) скаржились на рідку консистенцію випорожнень і збільшення добової частоти стільця та ще 32,5 % хворих - на чергування рідких випорожнень та констипації. 4 хворих із 40 (10 %) відмічали періодичну нудоту та у 3 пацієнтів періодично відмічались болі у животі, пов'язані з вираженим метеоризмом. Переважна більшість хворих відмічала поєднання двох та більше симптомів (72,5 %). Факторами, які підвищують ризик наявності дисбактеріозу товстого кишечнику у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень, є: прийом антибіотиків широкого спектру дії більше 7 днів протягом останніх трьох місяців, незадовільне харчування (у т.ч. низька якість харчових продуктів, незбалансована та гіповітамінізована їжа), різке виснаження організму, імунодефіцит, зловживання алкоголем. Враховуючи, що при дисбактеріозі товстого кишечнику порушується цілий ряд важливих функцій мікрофлори, серед яких підтримання цитокінового балансу і регуляція імунних процесів організму через антиген-стимулюючу дію представників мікробіоценозу товстого кишечнику, дисбіотичні порушення сприяють більш тривалому підтриманню запального процесу у легеневій тканині та інших органах, що знижує ефективність лікування туберкульозу легень. Клінічна симптоматика дисбактеріозу товстого кишечнику знижує якість життя хворих через появу дискомфортних проявів даної патології та є чинником зниження прихильності хворих до етіотропного лікування. Тому дисбактеріоз товстого кишечнику у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень потребує диференційованої корекції пре-та пробіотиками, призначення яких повинно ґрунтуватись на результатах бактеріологічного дослідження калу хворих (Борщ С.К. Мікробіологічне обґрунтування корекції мікробіоценозу при кишкових дисбактеріозах: автореф. дис. канд. мед. наук: 03.00.07 /С.К. Борщ, 2010. - 23 с.). Аналогом корисної моделі є спосіб діагностики дисбактеріозу кишечнику (Современные методы диагностики дисбактериоза кишечника /Булатов В.П., Камалова А.А., Удачина Э.И. [и др.] //Практическая медицина. 2010. - № 6 (10). - С. 50-54), в якому оцінюють Ig-протеолітичну активність облігатної та умовно-патогенної мікрофлори. Недоліком аналогу-способу є те, що спосіб не забезпечує оцінку кількісних та якісних змін мікробіоценозу. 1 UA 105755 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Прототипом корисної моделі є спосіб діагностики дисбактеріозу (Пат. 2069001 Росія, МПК G01 N33/52, Спосіб діагностики дисбактеріозу кишечника, Попова В.В.; Завгородня Е.Ф.; Заявник Хабаровський науково-дослідний інститут епідеміології та мікробіології. - заяв. № 5058333/14 від 10.08.1992; опубл. 10.11.1996), в якому визначають беталітичну активність копрофільтрату, і при значеннях даного показника більше 5,1-10,0 % 10,1-17,0 %, 17,1-30,0 % и вище 30 % встановлюють діагноз дисбактеріозу кишечника першого, другого, третього та четвертого ступенів відповідно. Недоліком прототипу-способу є те, що даний спосіб не дозволяє визначати кількісний і якісний склад мікрофлори кишечника, що виключає можливість врахування показників, які лежать в основі призначення диференційованого лікування. В основу корисної моделі поставлено задачу удосконалити спосіб діагностики дисбактеріозу товстої кишки у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень шляхом проведення бактеріологічного аналізу калу на дисбактеріоз. Спільними ознаками прототипу та корисної моделі є діагностика дисбактеріозу товстого кишечника шляхом дослідження випорожнень хворих. Відмінними ознаками корисної моделі від прототипу є проведення бактеріологічного дослідження калу на дисбактеріоз. Теоретичні передумови здійснення способу. На сьогодні відсутні дані та рекомендації щодо діагностики дисбактеріозу товстого кишечника у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень. Даний спосіб дозволяє встановити життєздатність облігатних представників мікрофлори товстого кишечника та визначити їх кількісний склад, що дозволяє підібрати відповідний преабо пробіотичний засіб, та дозволяє виділяти умовно-патогенну та патогенну мікрофлору з визначенням її кількості, що дає змогу оцінити клінічну значимість наявності даних мікроорганізмів у кишечнику та визначити необхідність її елімінації із застосуванням лікарських засобів. У перспективі це дозволить розробити схему індивідуального лікування для кожного пацієнта із включенням пре- та пробіотиків, протигрибкових та антибактеріальних препаратів, що в цілому дозволить покращити ефект та переносимість етіотропного лікування. Спосіб здійснюється наступним чином. Випорожнення хворих на вперше діагностований туберкульоз легень доставляють у лабораторію не пізніше 2 год. з моменту забору. У стерильних умовах проводять відбір наважок 0,5-1,0 г випорожнень та заносять їх у стерильні пробірки, куди додають ізотонічний розчин хлориду натрію (1:10) та ретельно розмішують скляною паличкою до гомогенності. З даної маси -2 -9 готують ряд серійних десятикратних розведень (від 10 до 10 ), після чого проводять засів 0,1 мл розчину з кожної пробірки титраційного ряду на селективні живильні середовища. Для культивування і виділення біфідобактерій по 1 мл розчинів розведень засівають на поверхню регенерованого середовища Блаурокка, а для лактобактерій - на середовище МРС-1. Оцінку результатів проводять через 48 год. З культур готують мазки та фарбують їх за Грамом для оцінки наявності грампозитивних лакто- та біфідобактерій. Бактерії сімейства ентеробактерій (патогенні та умовнопатогенні ентеробактерії, у тому числі і мікроби роду протея, та кишкова палочка з нормальною та пониженою ферментативними активностями) виділяють на середовищах Ендо, Плоскірєва та вісмут-сульфітному агарі. Колонії знімають бактеріологічною петлею та засівають на комбіновані середовища для первинної ідентифікації. З культур готують мазки та зафарбовують за Грамом. Для визначення лактозонегативних кишкових паличок проводять оцінку ферментації лактози за зміною забарвлення скошеної частини комбінованого лактозо-глюкозного середовища. Для виявлення ентеробактерій та мікроорганізмів кокової групи із гемолітичними властивостями (кишкова палочка з гемолітичними властивостями та гемолізуючий стафілокок) додатково проводять засів матеріалу на 5 % кров'яний агар. -3 -5 -7 Ентерококи виділяють шляхом засіву розведень 10 , 10 , 10 на диференційнодіагностичне середовище для ентерококів (молочно-інгібіторне середовище з кристалічним фіолетовим та телуритом калію). -2 -4 -6 Для виявлення стафілококів по ОД мл розчинів із розведенням 10 , 10 , 10 засівають на жовчно-соляний агар. Для виділення спороносних анаеробних паличок (клостридії) використовують середовище Кітта-Тароцці. Засіви інкубують при температурі 37 °C протягом 24-48 годин. Для виділення дріжджоподібних грибів проводять посів 0,1 мл випорожнень у розведеннях -2 -4 -6 10 , 10 , 10 на середовище Сабуро з додаванням антибіотиків (пеніциліну і стрептоміцину по 500 МО) для пригнічення росту неспецифічної мікрофлори. Посіви інкубують при температурі 2 UA 105755 U 5 37+1 °C протягом 24 годин, а потім при 22±1 °C до 5 діб. Виділення чистої культури проводять шляхом пересіву колоній на скошений агар Сабуро та подальшою ідентифікацією після 72 годин росту в термостаті. Ферментативні властивості культур вивчають на лептонній воді з 1-2 % вуглеводів (глюкоза, лактоза, сахароза та мальтоза) в присутності індикатору (рН 6,0-6,5). Кількість мікроорганізмів підраховують на 1 г фекалій із урахуванням кількості та розведення матеріалу. У таблиці наведені виміряні параметри у нормі. Мікроорганізми патогенні мікроби сімейства кишкових біфідобактерії молочнокислі палички ентерококи Кишкові палички: - з гемолітичними властивостями - з нормальною ферментативною активністю - з пониженою ферментативною активністю - лактозонегативні мікроби роду протея інші умовно-патогенні ентеробактерії стафілококи (сапрофітний, епідермальний) дріжджоподібні гриби спороносні анаеробні палички (клостридії) гемолізуючий стафілокок 10 15 20 25 30 35 40 Кількість в 1 г фекалій у нормі 0 8 10 і більше 7 10 і більше 5-7 10 0 7 10 5 10 5 10 3 10 5 10 4-5 10 3 10 3 10 0 Дисбактеріоз товстої кишки діагностують у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень у випадку відхилень даних параметрів від норми. Визначення термінів, які використовуються при описі корисної моделі: вперше діагностований туберкульоз легень, дисбактеріоз товстої кишки, бактеріологічний аналіз калу, дисбіоз. Приклад використання корисної моделі. Необхідність проведення бактеріологічного аналізу калу хворих на вперше діагностований туберкульоз легень до початку лікування підтверджується результатами, які були отримані у ході проведеного дослідження, в основі якого лежало бактеріологічне дослідження калу на дисбактеріоз у 40 хворих на ВДТБ легень до початку етіотропного лікування. Для верифікації ступенів дисбактеріозу використовували класифікацію І.Б. Куваєвої, К.С. Ладодо (1991 р.). Приклад Хворий М., 31 рік. Клінічний діагноз: ВДТБ (18.06.2014) легень (дисемінований), Дестр+, МБТ+ МГ + Риф - М+ К+, Резист І -, Резист II 0, Гіст 0, Кат 1, Ког 2 (2014). При госпіталізації в стаціонар скарги на кашель із виділенням слизово-гнійного харкотиння, підвищення температури тіла до субфебрильних цифр, нічну пітливість, загальну слабкість, зниження апетиту, схуднення протягом останнього часу на 5 кг. При деталізації опитування виявлено скарги на постійний метеоризм, який посилюється при вживанні овочів та жирної їжі та іноді супроводжується болем у животі, вурчання та дискомфорт у животі, періодичну нудоту, зміну консистенції випорожнень на більш рідку та підвищення частоти стільця до 2-3 разів на добу. Дані симптоми турбують близько 2-3 місяців. Біля 2 тижнів тому відмічав діарею (рідкі випорожнення до 5-7 разів на добу, що супроводжувались болем у животі), яку не може пов'язати із вживанням харчових продуктів. Симптоми були купіровані прийомом ніфуроксазиду та лопераміду протягом 3 днів. На даний час стілець кашкоподібний, періодично з біло-сірими включеннями. Дані об'єктивного обстеження: загальний стан відносно задовільний. Шкірні покриви чисті, бліді. Зниженого живлення, астенічної тілобудови. Межі серцевої тупості відповідають віковій нормі. Тони серця ритмічні, звучні. Над легенями перкуторно ясний легеневий звук, незначне притуплення над верхівками з обох сторін; аускультативно – дихання везикулярне, над верхівками обох легень ослаблене, хрипів немає. Живіт звичайних розмірів, при пальпації м'який, чутливий при пальпації по ходу товстого кишечника. Розміри печінки по Курлову 9,5×8×7 см. Селезінка не пальпується. Симптом Пастернацького негативний з обох сторін. Периферичні набряки відсутні. 12 Додаткові методи дослідження: загальний аналіз крові: Ер. -4,31×10 /л; Нв - 141 г/л; КП 0,98; Л - 11,1×10 %; є - 1 %, м - 4 %, п - 12 %, с - 64 %, л - 19 %; ШОЕ - 11 мм/год.; цукор крові 4,52 ммоль/л; біохімічні показники: сулемова проба - 1,82, загальний білок - 72 г/л; сечовина 3 UA 105755 U 5 10 4,4 млм/л, креатинін - 77,4 мкм/л, тимолова проба - 2,6 од.; антитіла до ВІЛ - не виявлено; аналіз мокротиння на МБТ: мікроскопічно - МБТ [+]; Gene Xpert MTB/Rif - виявлено МБТ, стійкість до рифампіцину не встановлено; культурально: на середовищі Левенштейна-Йєнсена 12 колоній, ВАСТЕК - позитивний. ТМЧ: чутливість збережена. Результати інструментальних методів дослідження. ЕКГ: ритм синусовий, правильний, ЧСС 76/хв. ЕВС відхилена вліво, напівгоризонтальна позиція. Рентгенографія ОГК: в легенях симетрично з обох сторін у верхніх і середніх відділах множинні вогнищеві тіні різної інтенсивності з ділянками просвітлення, корені легень розширені. Синуси вільні. УЗД органів черевної порожнини: патології з боку органів черевної порожнини не виявлено. Було проведено бактеріологічне дослідження калу на дисбактеріоз, результати якого наведені у наступній таблиці. Таблиця Результати бактеріологічного дослідження калу на дисбактеріоз Кількість мікроорганізмів в 1 г фекалій норма у хворого 0 не виділені 8 6 10 і більше 10 7 5 10 і більше 10 5-7 6 10 5×10 Назва мікроорганізмів патогенні мікроби сімейства кишкових біфідобактерії молочнокислі палички ентерококи Кишкові палички: - з гемолітичними властивостями з нормальною ферментативною активністю з пониженою ферментативною активністю - лактозонегативні мікроби роду протея інші умовно-патогенні ентеробактерії стафілококи дріжджоподібні гриби спороносні анаеробні палички (клостридії) гемолізуючий стафілокок 15 20 25 30 0 7 10 5 10 5 10 5 10 4-5 10 3 10 3 10 0 не виділені не виділені 5 10 не виділені не виділені не виділені 7 8,6×10 S. aureus 7 2,8×10 гриби роду Candida не виділені не виділені Антибіотикограма: 1. Дріжджоподібні гриби роду Candida: ністатин - чутливі, флуконазол, ітраконазол нечутливі. 2. S. aureus - офлоксацин, кліндаміцин, гентаміцин, ніфуроксазид - чутливі, амоксиклав, цефтазидим, фурадонін - нечутливі. Висновок: Патогенна мікрофлора кишкової групи не виділена. На фоні зниження кількості біфідобактерій та молочнокислих паличок спостерігається повне заміщення повноцінних у ферментативному відношенні кишкових паличок кишковими паличками з пониженою ферментативною активністю. Різко збільшене число умовно-патогенних мікроорганізмів, представлених S. aureus та дріжджоподібними грибами роду Candida. Отримані дані бактеріологічного дослідження калу дозволили встановити супутній діагноз: дисбактеріоз товстого кишечника. Технічний результат. Запропонований спосіб дозволяє діагностувати дисбактеріоз товстої кишки та встановити не лише якісний, але й кількісний склад мікробіоти товстого кишечника, визначити клінічне значення змін складу, що дозволяє диференційовано підібрати схему профілактики розвитку дисбактеріозу та його лікування. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 35 Спосіб діагностики дисбактеріозу товстої кишки у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень шляхом дослідження випорожнень хворих, який відрізняється тим, що проводять бактеріологічне дослідження калу, і при відхиленні отриманих параметрів від нормальних діагностують дисбактеріоз товстої кишки. 4 UA 105755 U Комп’ютерна верстка О. Рябко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 5

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for diagnosing colon dysbiosis in patients with newly diagnosed pulmonary tuberculosis

Автори англійською

Todoriko Lilia Dmytrivna, Pidverbetska Olena Valeriivna

Назва патенту російською

Способ диагностики дисбактериоза толстой кишки у больных с впервые диагностированным туберкулезом легких

Автори російською

Тодорико Лилия Дмитриевна, Пидвербецкая Елена Валерьевна

МПК / Мітки

МПК: A61P 31/06, G01N 33/569, G01N 33/52

Мітки: дисбактеріозу, спосіб, діагностики, туберкульоз, легень, діагностований, вперше, хворих, товстої, кишки

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/7-105755-sposib-diagnostiki-disbakteriozu-tovsto-kishki-u-khvorikh-na-vpershe-diagnostovanijj-tuberkuloz-legen.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб діагностики дисбактеріозу товстої кишки у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень</a>

Подібні патенти