Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для ручного очищення і миття поверхонь, що містить робочий засіб, який виконано у вигляді основного П-подібного кронштейна з втулкою і розміщеним в ній держаком, пучка робочих елементів, установлених в кронштейні, додаткового П-подібного кронштейна, розміщеного уздовж пучка перпендикулярно основному кронштейну, а також планки, закріпленої на кінці додаткового кронштейна, який відрізняється тим, що він комплектується додатковим витискним механізмом, який виконано у вигляді ванни з корпусом, закритим кришкою з рукоятками і отвором для вільного проходження робочого елемента, в якій протилежно один одному розміщені, з можливістю взаємодіяти з робочим елементом, перший і другий витискні ролики, з яких перший ролик шарнірно встановлений на першій осі, зв'язаній одними кінцями з поворотними важелями, які середніми частинами з'єднані з корпусом, а другими кінцями тягами - із спільною планкою, яка тягою зв'язана з одним плечем приводного важеля, друге його плече - з педаллю, а середня частина - з корпусом, другий ролик шарнірно встановлений на другій осі, зв'язаній одними кінцями з поворотними важелями, які другими кінцями з'єднані з корпусом, причому поворотні важелі осей першого і другого роликів взаємодіють між собою за допомогою кулісних механізмів, а кінематично зв'язана з роликами педаль у вихідне положення повертається під дією зворотної пружини, один кінець якої з'єднаний з приводним важелем, а другий кінець - з корпусом.

Текст

Реферат: Пристрій для ручного очищення і миття поверхонь містить робочий засіб, який виконано у вигляді основного П-подібного кронштейна з втулкою і розміщеним в ній держаком, пучка робочих елементів, установлених в кронштейні, додаткового П-подібного кронштейна, розміщеного уздовж пучка перпендикулярно основному кронштейну, а також планки, закріпленої на кінці додаткового кронштейна. Також пристрій комплектується додатковим витискним механізмом, який виконано у вигляді ванни з корпусом, закритим кришкою з рукоятками і отвором для вільного проходження робочого елемента, в якій протилежно один одному розміщені, з можливістю взаємодіяти з робочим елементом, перший і другий витискні ролики. Перший ролик шарнірно встановлений на першій осі, зв'язаній одними кінцями з поворотними важелями, які середніми частинами з'єднані з корпусом, а другими кінцями тягами - із спільною планкою, яка тягою зв'язана з одним плечем приводного важеля, друге його плече - з педаллю, а середня частина - з корпусом. Другий ролик шарнірно встановлений на другій осі, зв'язаній одними кінцями з поворотними важелями, які другими кінцями з'єднані з корпусом. Поворотні важелі осей першого і другого роликів взаємодіють між собою за допомогою кулісних механізмів. Кінематично зв'язана з роликами педаль у вихідне положення повертається під дією зворотної пружини, один кінець якої з'єднаний з приводним важелем, а другий кінець - з корпусом. UA 105641 U (12) UA 105641 U UA 105641 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Пристрій належить до засобів ручного очищення, стирання бруду і миття при прибиранні житлових, громадських і виробничих приміщень, а також може бути використаний для ручного прибирання пішохідних доріжок, площадок та інших територій від забруднення і пилу. Відомий пристрій для очищення і підмітання поверхонь містить основний П-подібний кронштейн з втулкою і розміщеною в ній рукояткою, пучок робочих елементів, встановлених в кронштейні, два додаткових П-подібних кронштейни, розміщених уздовж пучка один над другим перпендикулярно площині основного кронштейна, а також планки закріплені на кінцях додаткових кронштейнів (див. Авторське свідоцтво СРСР №1595458). Недоліком відомого пристрою є обмежені функціональні можливості і область застосування, пов'язані з неможливим використанням його для миття поверхонь, що створює певні незручності і негативно відбивається на їх санітарному стані. Отже, відомий пристрій має певні незручності в користуванні, а також обмежені функціональні можливості і область застосування. В основу корисної моделі поставлено задачу створити зручності при користуванні, а також розширити функціональні можливості і область застосування пристрою, яка досягається його удосконаленням, суттєвими ознаками якого є те, що в пристрої робочий елемент очищається і витискається не вручну, а механізовано. Поставлена задача вирішується тим, що пристрій згідно з корисною моделлю, додатково містить витискний механізм, який виконано у вигляді, наповненої мийною рідиною ванни з корпусом, закритим кришкою з рукоятками і отвором для вільного проходження робочого елемента. Усередині ванни протилежно один одному розміщені, з можливістю взаємодіяти з робочим елементом, перший і другий витискні ролики. З них перший ролик, шарнірно встановлений на першій осі, одними кінцями зв'язаній з поворотними важелями, які своїми середніми частинами з'єднані з корпусом, а другими кінцями через тяги - із спільною планкою. Планка через тягу зв'язана з одним плечем приводного важеля, друге його плече - з педаллю, а середня частина - з корпусом. Другий ролик шарнірно встановлений на другій осі, зв'язаній одними кінцями з поворотними важелями, які другими кінцями з'єднані з корпусом. При цьому поворотні важелі осей першого і другого роликів взаємодіють між собою за допомогою кулісних механізмів, а, кінематично зв'язана з роликами, педаль у вихідне положення повертається під дією зворотної пружини, один кінець якої з'єднаний з приводним важелем, а другий кінець - з корпусом. Запропоноване технічне рішення дасть можливість, занурений робочий елемент в мийну рідину ванни між роликами шляхом вертикального зворотно-поступального переміщення за допомогою держака і періодичному натисканні на педаль привода роликів, пристроєм очищати від забруднення з подальшим витисканням без потреби брати його в руки, що створить певні зручності і покращить санітарно-гігієнічні умови користування, а також підвищить ефективність і розширить область застосування. На представленому кресленні схематично показано: на фіг. 1 - вигляд спереду пристрою в перерізі А-А; на фіг.2 - вигляд збоку пристрою в перерізі В-В; на фіг.3 - вигляд пристрою зверху; на фіг.4 - вигляд на кулісний механізм взаємодії витискних роликів. Запропонований пристрій складається із робочого засобу 1 і витискного механізму 2. Робочий засіб містить основний П-подібний кронштейн 3, з розміщеною в середній частині втулкою 4, в якій встановлений одним кінцем держак 5. До кронштейна 3 з протилежного від держака боку жорстко приєднаний додатковий П-подібний кронштейн 6, вільні кінці якого за допомогою різьбових з'єднань зв'язані з планкою 7. Кронштейни 3, 6 разом з планкою утворюють прямокутний переріз, в який встановлений робочий елемент 8 притиснений планкою 7, яка забезпечує його міцний зв'язок з кронштейнами 3, 6. Витискний механізм 2 виконаний у вигляді, наповненої мийною рідиною 9 ванни 10 з корпусом 11, закритим кришкою 12 з отвором для вільного проходження робочого елемента 8. У ванні протилежно один одному розміщені з можливістю взаємодіяти з робочим елементом перший 13 і другий 14 витискні ролики. Ролик 13 встановлений на осі 15, зв'язаній з поворотними важелями 16,17, які шарнірно з'єднані середньою частиною з корпусом 11, а їх нижні кінці тягами 18,19 зв'язані з планкою 20. Остання шарнірно з'єднана з одним плечем приводного важеля 21, друге плече його - з педаллю 22, а середня частина - з корпусом 11. Ролик 14 встановлений на осі 23, шарнірно зв'язаній з поворотними важелями 24,25, які нижніми кінцями з'єднані з корпусом 11. Поворотні важелі 16,17 взаємодіють з важелями 24,25 за допомогою кулісних механізмів 26,27. 1 UA 105641 U 5 10 15 20 25 30 У вихідне положення педаль 22 і кінематично зв'язані з нею витискні ролики 13,14 повертаються під дією зворотної пружини 28, один кінець якої з'єднаний з приводним важелем 21, а другий кінець - з корпусом 11. З ванни мийна рідина зливається через кран 29. Переноситься ванна за допомогою, закріплених на кришці 12, рукояток 30,31. Прийоми використання робочого засобу 1 запропонованого пристрою для ручного очищення, стирання бруду і миття поверхонь такі ж, як для відомих. Для витискання брудної мийної рідини і бруду із елемента 8 робочий засіб 1 встановлюється усередину ванни 10 між роликами 13,14, не діючи на педаль 22. Далі, одночасно натискаючи на педаль, за держак 5 робочий засіб 1 піднімається і, залежно від стану елемента 8, кількість періодичних циклів може повторюватися до повної його очистки. Після цього, не діючи на педаль 22, елемент 8 із ванни 10 виймається, а педаль і кінематично зв'язані з нею ролики 13,14 під дією пружини 28 автоматично повертаються у вихідне положення. При цьому як в процесі очищення, стирання бруду і миття поверхонь, так і в процесі витискання нема потреби брати робочий елемент в руки, що суттєво покращить зручності і санітарно-гігієнічні умови при користуванні пристроєм, а також підвищить ефективність і розширить область його застосування. Використання запропонованого пристрою для ручного очищення і миття поверхонь, у порівнянні з відомим, дасть можливість: - покращити зручності, підвищити санітарно-гігієнічні умови і зменшити втомлюваність працівників за рахунок витискання пристроєм брудного робочого елемента; - запобігти переохолодженню рук у випадку миття холодною водою і тим самим зменшити професійні та інші простудні захворювання працівників; - вилучити втрату часу за знімання вручну брудного і установку очищеного робочого елемента, завдяки чому підвищити продуктивність праці і ефективність використання пристрою; - покращити якість технологічного процесу за рахунок більш частого і ефективнішого механічного витискання робочого елемента; - підвищити культуру ручного прибирання, що в цілому дасть народному господарству певний економічний ефект і покращить санітарно-гігієнічний стан підлоги і площадок будівель, пішохідних доріжок та інших територій від забруднення і пилу. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 35 40 45 50 Пристрій для ручного очищення і миття поверхонь, що містить робочий засіб, який виконано у вигляді основного П-подібного кронштейна з втулкою і розміщеним в ній держаком, пучка робочих елементів, установлених в кронштейні, додаткового П-подібного кронштейна, розміщеного уздовж пучка перпендикулярно основному кронштейну, а також планки, закріпленої на кінці додаткового кронштейна, який відрізняється тим, що він комплектується додатковим витискним механізмом, який виконано у вигляді ванни з корпусом, закритим кришкою з рукоятками і отвором для вільного проходження робочого елемента, в якій протилежно один одному розміщені, з можливістю взаємодіяти з робочим елементом, перший і другий витискні ролики, з яких перший ролик шарнірно встановлений на першій осі, зв'язаній одними кінцями з поворотними важелями, які середніми частинами з'єднані з корпусом, а другими кінцями тягами - із спільною планкою, яка тягою зв'язана з одним плечем приводного важеля, друге його плече - з педаллю, а середня частина - з корпусом, другий ролик шарнірно встановлений на другій осі, зв'язаній одними кінцями з поворотними важелями, які другими кінцями з'єднані з корпусом, причому поворотні важелі осей першого і другого роликів взаємодіють між собою за допомогою кулісних механізмів, а кінематично зв'язана з роликами педаль у вихідне положення повертається під дією зворотної пружини, один кінець якої з'єднаний з приводним важелем, а другий кінець - з корпусом. 2 UA 105641 U 3 UA 105641 U 4 UA 105641 U Комп’ютерна верстка Д. Шеверун Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 5

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Unit for hand cleaning and washing

Автори англійською

Volynkina Liudmyla Semenivna, Burka Lesia Mykolaiivna, Bozhok Arkadii Mykhailovych, Volynkin Mykola Petrovych

Назва патенту російською

Устройство для ручной очистки и мытья поверхностей

Автори російською

Волынкина Людмила Семеновна, Бурка Леся Николаевна, Божок Аркадий Михайлович, Волынкин Николай Петрович

МПК / Мітки

МПК: A47L 11/00

Мітки: очищення, миття, ручного, поверхонь, пристрій

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/7-105641-pristrijj-dlya-ruchnogo-ochishhennya-i-mittya-poverkhon.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для ручного очищення і миття поверхонь</a>

Подібні патенти