Спосіб контролю за ефективністю лікувальних препаратів при ентеропатології телят

Номер патенту: 105383

Опубліковано: 10.03.2016

Автори: Грищенко Вікторія Анатоліївна, Томчук Віктор Анатолійович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб контролю за ефективністю лікувальних препаратів при ентеропатології телят, що полягає у дослідженні фосфоліпідного спектра плазми крові, який відрізняється тим, що враховуються порушення у співвідношенні індивідуальних фракцій фосфоліпідів у крові та її компонентах (сироватці, еритроцитах, лейкоцитах) у хворих на ентеропатологію телят відносно здорових, а саме: вміст лізофосфатидилхоліну, фосфатидилетаноламіну, лізофосфатидної і фосфатидної кислот відповідно співвідносяться як (2,0-3,0):1,0; (0,4-0,6):1,0 (за винятком еритроцитів); (0,2-0,4):1,0 (за винятком сироватки крові) і (0,2-0,7):1,0, значення яких вирівнюються за умови застосування ефективного лікування та сприятливого прогнозу щодо одужання тварин.

Текст

Реферат: Спосіб контролю за ефективністю лікувальних препаратів при ентеропатології телят полягає у дослідженні фосфоліпідного спектра плазми крові. При цьому враховуються порушення у співвідношенні індивідуальних фракцій фосфоліпідів у крові та її компонентах (сироватці, еритроцитах, лейкоцитах) у хворих на ентеропатологію телят відносно здорових, а саме: вміст лізофосфатидилхоліну, фосфатидилетаноламіну, лізофосфатидної і фосфатидної кислот відповідно співвідносяться як (2,0-3,0):1,0; (0,4-0,6):1,0 (за винятком еритроцитів); (0,2-0,4):1,0 (за винятком сироватки крові) і (0,2-0,7):1,0, значення яких вирівнюються за умови застосування ефективного лікування та сприятливого прогнозу щодо одужання тварин. UA 105383 U (54) СПОСІБ КОНТРОЛЮ ЗА ЕФЕКТИВНІСТЮ ЛІКУВАЛЬНИХ ПРЕПАРАТІВ ПРИ ЕНТЕРОПАТОЛОГІЇ ТЕЛЯТ UA 105383 U UA 105383 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до сільського господарства, зокрема до ветеринарії, а саме: до способів контролю за ефективністю застосованої терапії при ентеропатології телят, у тому числі у випадку клінічного випробування ефективності новостворених лікувальних препаратів. Відомий аналог (Мельничук Д.О., Грищенко В.А. Показники ліпідного і фосфоліпідного спектрів плазми крові за репаративної терапії при неонатальній ентеропатології телят // Укр. біохім. журн. - 2005. - Т. 77, № 1. - С. 89-95), полягає в тому, що у телят, які перехворіли на диспепсію, встановлено порушення в ліпідному і фосфоліпідному спектрах плазми крові, а саме розвиток гіполіпідемії та вірогідне зниження рівня усіх індивідуальних ліпідів, зокрема фосфоліпідів. Зазначено, що досліджена закономірність може бути наслідком розладів екзогенного надходження фосфоліпідів та їх ендогенного синтезу в уражених органах і тканинах. Так, у хворих телят відмічається вірогідне зростання вмісту фосфатидилсерину і сфінгомієліну та зниження абсолютного і відносного рівня основних гліцерофосфатидів, що входять до структури клітинних мембран - фосфатидилхоліну і фосфатидилетаноламіну. Останнє може справляти негативний вплив на перебіг репаративних процесів в уражених органах і тканинах у перехворілих на ентеропатологію телят. Недолік аналогу полягає у відсутності даних щодо закономірностей, які стосуються порушень у співвідношенні індивідуальних фосфоліпідів у крові телят, хворих на ентеропатологію, до початку лікування, що не дозволяє контролювати ефективність лікувальних препаратів за даної патології. В основу корисної моделі поставлено задачу своєчасного контролю за ефективністю лікувальних препаратів при ентеропатології телят шляхом використання встановлених експериментально закономірностей у порушенні кількісних співвідношень між найбільш чутливими показниками фосфоліпідного спектра нативної крові та її похідних (сироватки/плазми, еритроцитів, лейкоцитів), що важливо враховувати при визначенні ефективності застосованої терапії та при клінічному випробуванні новостворених препаратів і бажано відслідковувати під час захворювання, у період інтенсивного порушення структурнофункціонального стану клітин внутрішніх органів, передусім, кишечнику, печінки та нирок. Поставлена задача вирішується тим, що спосіб контролю за ефективністю лікувальних препаратів при ентеропатології телят, який полягає у дослідженні фосфоліпідного спектра плазми крові, згідно з корисною моделлю, враховуються порушення у співвідношенні індивідуальних фосфоліпідів у крові та її компонентах (сироватці, еритроцитах, лейкоцитах) у хворих на диспепсію телят відносно здорових, а саме: вміст лізофосфатидилхоліну, фосфатидилетаноламіну, лізофосфатидної і фосфатидної кислот відповідно співвідносяться як (2,0-3,0):1,0; (0,4-0,6):1,0 (за винятком еритроцитів); (0,2-0,4):1,0 (за винятком сироватки крові) і (0,2-0,7):1,0, значення яких вирівнюються за умови застосування ефективного лікування та сприятливого прогнозу щодо одужання тварин. Приклад здійснення способу. За розвитку патології, тяжкість ураження тканин і органів та інтенсивність регенеративних процесів здебільшого визначаються патологічними змінами структурної організації мембран і функціональної активності уражених клітин. При цьому основним ліпідним компонентом мембран є фосфоліпіди (ФЛ), серед яких найбільш представлені гліцерофосфатиди. Внаслідок дії на клітинну мембрану несприятливих факторів зовнішнього і внутрішнього середовищ, ФЛ молекули зазнають структурних змін та руйнуються. Дефіцит ФЛ в організмі уповільнює відновлення структури пошкоджених мембран, що призводить до різних функціональних порушень уражених органів і тканин. Надходження, перетравлення і всмоктування ліпідів, зокрема ФЛ, в організмі новонароджених тварин значно порушується за виникнення шлунково-кишкової патології, як незаразної (диспепсія), так і інфекційної етіології, що проявляється частими рецидивами і тяжкими ускладненнями з боку різних органів і систем, зокрема травного тракту. Це супроводжується значним відсотком загибелі новонароджених телят (50 % і більше) і зниженням продуктивних якостей у тварин, які перехворіли, у старших вікових групах. Зазначена патологія спричиняє порушення у становленні ліпідограми крові у хворих тварин, що може вплинути на інтенсивність регенеративних процесів в уражених органах та тканинах і життєздатність новонароджених телят, які перехворіли на шлунково-кишкову патологію, тому є необхідність у їх коригуванні. Експериментальні дослідження проводились у навчально-дослідному господарстві "Великоснітинське" Фастівського району Київської області в період масових отелів корів (кінець січня - березень). Для їх проведення було сформовано дві дослідні групи з новонароджених телят-аналогів по 5 тварин у кожній. У першу дослідну групу відбирали телят 1-3 добового віку, 1 UA 105383 U 5 10 15 20 25 30 35 які хворіли на ентеропатологію аліментарної етіології середнього ступеня тяжкості. Телята другої дослідної групи залишалися здоровими і впродовж досліду слугували контролем. Схема лікування хворих телят полягала у пероральному застосуванні препарату "Ентеросгель" (ентеросорбент) у кількості 25 г за добу в 100-150 мл стерильного фізіологічного розчину за 1 год. до вживання молозива. Здоровим телятам (контроль) випоювали еквівалентний об'єм фізіологічного розчину. Матеріалом дослідження була нативна венозна кров, її плазма та сироватка. Окремо з крові загальноприйнятими методами отримували формені елементи: лейкоцити та еритроцити. Нативну кров та її компоненти - плазму, сироватку, лейкоцити, еритроцити ліофільно висушували. Отриманий матеріал із зруйнованих клітин крові у подальшому використовували для екстракції ФЛ, за якими контролювали ефективність запропонованого способу лікування. Ліпідний екстракт одержували, використовуючи суміш хлороформу з метанолом у співвідношенні 2:1, згідно методу L. Folch et al. Повну екстракцію аніонних ФЛ проводили за рекомендацією Пальмера. Хроматографічне розділення індивідуальних ФЛ нативної крові та її компонентів проводили за методом двовимірної тонкошарової хроматографії на стандартних платівках. При розгонці у першому напрямі використовували систему хлороформ: метанол: бензол: 28 % аміак (60:30:10:6), а в другому - хлороформ: метанол: бензол: ацетон: льодова оцтова кислота: вода (70:30:10:5:4:1). Вміст індивідуальних фракцій ФЛ визначали за методом V.Е. Vaskovsky. Якісний спектр ФЛ нативної крові та її компонентів у новонароджених телят з симптомокомплексом ентеропатології до та після лікування тварин свідчить про його ідентичність як у хворих, так і у здорових телят і характеризується наявністю таких фракцій: лізофосфатидилхоліну (ЛФХ), фосфатидилсерину (ФС), лізофосфатидилетаноламіну (ЛФЕ), сфінгомієліну (CM), фосфатидилінозитолу (ФІ), фосфатидилхоліну (ФХ), лізокардіоліпіну (ЛКЛ), фосфатидилетаноламіну (ФЕА), кардіоліпіну (КЛ), лізофосфатидної (ЛФК) та фосфатидної (ФК) кислот (табл. 1). У нативній крові хворих телят встановлено суттєві зміни у кількісному співвідношенні окремих фракцій ФЛ (табл. 1). Серед ФЛ нативної крові виявлено збільшення у 2,2 рази ЛФХ, зменшення концентрації ФЕ, ЛФК і ФК. Схожі кількісні зміни виявлені у фосфоліпідному екстракті, який одержано з еритроцитів (табл. 2), хоча є відмінності у порівнянні з відповідними фракціями нативної крові. Це стосується таких фракцій ФЛ, як ФС та ЛФЕ. Вміст ФІ у ліпідній суміші, екстрагованої з еритроцитів хворих телят, вірогідно вищий в 1,4 рази за такий у здорових тварин. Підвищений також вміст ФХ у телят, які хворіли на ентеропатологію. ФЛ нативної крові, лейкоцитів та еритроцитів характеризуються схожими тенденціями щодо кількісних змін співвідношення їх відповідних індивідуальних фракцій (табл. 1-3). Таблиця 1 Вміст індивідуальних фракцій фосфоліпідів у нативній крові здорових та хворих на ентеропатологію новонароджених телят (% від ЗЛ), Mm, n=5 Показник Контроль (здорові) Хворі Ентеросгель ЛФХ 3,100,50 6,900,80* 3,100,20** ФС 10,02,0 6,100,80* 12,01,20** ЛФЕ 6,131,20 2,800,90* 6,01,30** CM 19,201,30 20,601,20 19,201,30 ΦΙ 3,690,50 1,900,30* 3,690,40** ФХ 24,303,50 30,102,40* 24,601,30** ЛКЛ 0,600,05 0,600,04 0,500,02 ФЕ 29,403,10 12,01,20* 19,301,50** КЛ 7,00,80 6,500,80 7,201,20ЛФК 1,640,20 0,500,03* 1,690,13** ФК 2,00,20 1,400,20* 2,200,20** Умовні позначення в цій та наступних таблицях: ЛФХ - лізофосфатидилхолін, ФС фосфатидилсерин, ЛФЕ - лізофосфатидилетаноламін, CM - сфінгомієлін, ФІ фосфатидилінозитол, ФХ фосфатидилхолін, ЛКЛ лізокардіоліпін, ФЕА фосфатидилетаноламін, КЛ - кардіоліпін, ЛФК - лізофосфатидна кислота, ФК - фосфатидна кислота; *р

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: G01N 33/49

Мітки: препаратів, контролю, ефективністю, ентеропатології, лікувальних, телят, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/7-105383-sposib-kontrolyu-za-efektivnistyu-likuvalnikh-preparativ-pri-enteropatologi-telyat.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб контролю за ефективністю лікувальних препаратів при ентеропатології телят</a>

Подібні патенти